Andmevahetus (kopeerimine, importimine ja eksportimine) programmide Excel ja Access vahel

Märkus.:  Soovime pakkuda teie keeles kõige ajakohasemat spikrisisu niipea kui võimalik. See leht on tõlgitud automaatselt ja sellel võib leiduda grammatikavigu või ebatäpsusi. Tahame, et sellest sisust oleks teile abi. Palun märkige selle lehe allservas, kas sellest teabest oli teile kasu või mitte. Soovi korral saab ingliskeelset artiklit lugeda siit .

Andmete vahetamiseks programmide Microsoft Office Access ja Microsoft Office Excel vahel on mitu võimalust.

 • Andmete toomiseks Accessist Excelisse saate andmed kopeerida Accessi andmelehelt ja kopeerida Exceli töölehele, luua Exceli töölehelt ühendus Accessi andmelehega või eksportida Accessi andmed Exceli töölehega.

 • Andmete toomiseks Excelist Accessi saate kopeerida andmed Exceli töölehelt ja kleepida Accessi andmelehele, importida Exceli töölehe Accessi tabelisse või linkida Exceli töölehe Accessi tabeliga.

  Märkused: 

  • Sõnal "import" on Excelis ja Accessis erinevad tähendused. Excelis tähendab importimine värskendatavate andmetega püsiva ühenduse loomist. Accessis tähendab andmete importimine nende ühekordset toomist Accessi ilma püsiva andmeühenduseta.

  • Exceli töövihikut ei saa salvestada Accessi andmebaasis. Nii Excelis kui ka Accessis puudub Accessi andmebaasist Exceli andmete loomise funktsioon.

Mida soovite teha?

Accessi andmete Excelis

Exceli andmete Accessi

Accessi andmete kasutamine Excelis

Andmeanalüüsi, diagrammifunktsioonide, andmete korralduse ja paigutuse või mitme muu Accessis puuduva funktsiooni kasutamiseks võite soovida kasutada Accessi andmeid Exceli töövihikus.

Accessi andmete kopeerimine Excelisse

Accessis saate andmeid kopeerida andmelehe vaates ja seejärel kleepida need Exceli töölehele.

 1. Käivitage Access, avage kopeeritavaid andmeid sisaldav tabel, päring või vorm.

 2. Klõpsake menüü Avaleht nuppu Vaade ja käsku Andmelehe vaade.

 3. Valige kopeeritavad kirjed.

  Kui soovite valida kindlad veerud, lohistage kursorit üle külgnevate veergude päiste.

 4. Klõpsake menüü Avaleht jaotises Lõikelaud nuppu Kopeeri  Nupu pilt .

  Menüü Avaleht jaotis Lõikelaud

  Kiirklahv. Võite vajutada ka klahvikombinatsiooni CTRL+C.

 5. Käivitage Excel ja avage tööleht, kuhu soovite andmeid kleepida.

 6. Klõpsake töölehel ülemist vasakut nurka alal, kuhu soovite paigutada esimese välja nime.

  Selleks, et tagada, et kopeeritavad kirjed ei asenda olemasolevaid kirjeid, veenduge, et töölehel klõpsatud lahtri all või sellest paremal poleks andmeid.

 7. Klõpsake menüü Avaleht jaotise Lõikelaud nuppu Kleebi Nupu pilt .

  Kiirklahv.  Võite vajutada ka klahvikombinatsiooni Ctrl + V.

Lehe algusse

Accessi andmete eksportimine Excelisse

Accessi ekspordiviisardi abil saate Exceli töölehele eksportida Accessi andmebaasi objekte (nt tabel, päring või vorm) või valida vaate kirjeid. Sooritades eksporditoimingut saate selle salvestada üksikasjad edasiseks kasutamiseks ja koguni plaanida eksporditoimingu automaatse käivitumise määratud intervalliga.

Andmete Accessist Excelisse eksportimise tavastsenaariumid on järgmised:

 • Teie osakond kasutab andmeid nii programmiga Access kui Excel. Andmed on salvestatud Accessi andmebaasidesse, kuid andmete analüüsimiseks ja analüüsitulemuste levitamiseks kasutate Excelit. Praegu eksporditakse teie töögrupis andmeid Excelisse vajaduse tekkimisel, kuid sooviksite muuta seda protsessi tõhusamaks.

 • Olete Accessi pikaajaline kasutaja, kuid teie ülemus eelistab aruandeid vaadata Excelis. Kopeerite andmed regulaarselt Excelisse, kuid sooviksite enda aja säästmiseks seda protsessi automatiseerida.

Lisateavet andmete eksportimisest Accessist Excelisse vt Accessi spikrist.

Lehe algusse

Andmeühenduse loomine Excelist Accessiga

Värskendatavate Accessi andmete toomiseks Excelisse saate luua sageli Office'i andmeühenduse faili (.odc) salvestatava andmeühenduse Accessi andmebaasiga ja tuua tabelist või päringust kõik andmed. Accessi andmetega andmeühenduse loomise peamine eelis andmete importimise ees seisneb Excelis andmete perioodilise analüüsimise võimaluses, vajaduseta Accessi andmeid korduvalt kopeerida ja eksportida. Pärast andmeühenduse loomist saate Exceli töölehti Accessi andmebaasist automaatselt uuendada (või värskendada), niipea kui andmebaasi andmeid uuendatakse. Näiteks võite soovida uuendada igakuiselt levitatavat Exceli kokkuvõtlikku eelarvearuannet, nii et see sisaldaks jooksva kuu andmeid.

 1. Klõpsake lahtrit, kuhu soovite Accessi andmebaasi andmed paigutada.

 2. Klõpsake menüü Andmed jaotises Too välisandmed nuppu Accessist.

  Menüü Andmed jaotis Välisandmete toomine

 3. Otsige loendist Vt: ja topeltklõpsake imporditavat andmebaasi.

  Klõpsake dialoogiboksis Tabeli valimine imporditavat tabelit ja nuppu OK.

 4. Tehke dialoogiboksis Andmete importimine järgmist:

  • Tehke jaotises Kuidas soovite andmeid kuvada? ühte järgmistest:

   • Andmete kuvamiseks tabel märkige raadionupp Tabel.

   • PivotTable-liigendtabeli aruande andmete kuvamiseks valige PivotTable-liigendtabeli aruande.

   • PivotChart-aruande ja PivotTable-liigendtabeli aruande andmete kuvamiseks valige PivotChart-aruande ja PivotTable-liigendtabeli aruande.

  • Valikuliselt saate imporditud andmete värskendamise, vormingu ja paigutuse suvandite määramiseks klõpsata nuppu Atribuudid ja seejärel kõpsake nuppu OK.

  • Jaotises Kuhu soovite andmed paigutada? tehke ühte järgmistest.

   • Andmete tagastamiseks valitud asukohta märkige raadionupp Olemasolevale töölehele.

   • Andmete tagastamiseks uue töölehe vasakusse ülanurka märkige raadionupp Uus tööleht.

 5. Klõpsake nuppu OK.

  Excel paigutab välisandmevahemiku teie määratud asukohta.

Lisateavet andmete leiate teemast ühenduse loomine välisandmetega (importimine)ühenduse loomise kohta.

Lehe algusse

Exceli andmete kasutamine Accessis

Accessi andmehalduse, -turbe või ühiskasutuse funktsioonide kasutamiseks võite soovida kasutada Exceli andmeid Accessis. Accessis on palju kasulikke funktsioone, kuid neist kaks võivad Exceli andmete puhul olla eriti vajalikud:

 • Aruanded    – kui olete tuttav Accessi aruannete kujundamisega ja soovite Exceli andmeid sellises aruandes võtta kokku ja ja organiseerida, saate luua Accessi aruande. Näiteks saate luua palju paindlikumaid aruandeid, nagu grupi- ja kokkuvõttearuandeid, prinditud silte ja graafilisi aruandeid

 • Vormid    – kui soovite Exceli andmete otsimiseks või kuvamiseks kasutada vormi, saate luua Accessi vormi. Näiteks saate väljade kuvamiseks töölehe veergude järjestusest erinevas järjestuses või pikema andmerea hõlpsaks kuvamiseks luua Accessi vormi.

Lisateavet Accessi vormide ja aruannete kasutamisest vt Accessi spikrist.

Lehe algusse

Exceli andmete kopeerimine Accessi

Excelis saate andmeid kopeerida töölehe vaates ja seejärel kleepida need Accessi andmelehele.

Märkus.: Töölehe mitme välja andmete kleepimisel andmelehele veenduge, et veerud vastavad kopeeritavate andmete järjestusele. Mitme välja andmete kleepimisel vormile kleebib Access andmed lähteväljadega samanimelistele väljadele, sõltumata nende järjestusest vormil. Kui kopeeritavad andmed sisaldavad välju, mida sihtvormil pole, pärib Access, kas soovite kleepida ainult vastenduvate nimedega välju. Kui vastenduvate nimedega välju pole, kleebib Access väljad vastavalt sihtvormi sakkide järjestusele, mis võib erineda soovitud järjestusest. Kui allika väljanimed erinevad sihtkoha väljanimedest, võite soovida kleepida andmed vormi asemel andmelehele.

 1. Käivitage Excel ja avage kopeeritavaid andmeid sisaldav töövihik.

 2. Valige kopeeritavad read.

 3. Klõpsake menüü Avaleht jaotises Lõikelaud nuppu Kopeeri  Nupu pilt .

  Menüü Avaleht jaotis Lõikelaud

  Kiirklahv. Võite vajutada ka klahvikombinatsiooni CTRL+C.

 4. Käivitage Access ja avage tabel, päring või vorm, kuhu soovite ridu kleepida.

 5. Klõpsake menüü Andmeleht jaotises Vaated nuppu Vaade ja siis nuppu Andmelehevaade.

  Accessi lindi pilt

 6. Tehke ühte järgmistest.

  • Kirjete asendamiseks valige vastavad kirjed ja seejärel klõpsake vahekaardil Avaleht jaotises lõikelaud nuppu Kleebi Nupu pilt .

   Accessi lindi pilt

   Kiirklahv.  Võite vajutada ka klahvikombinatsiooni Ctrl + V.

  • Andmete lisamiseks uute kirjetena klõpsake menüü Avaleht jaotise Lõikelaud menüüs RedigeeriKleebi lõppu.

Lehe algusse

Exceli andmete importimine Accessi

Exceli andmete salvestamiseks Accessi andmebaasis ja seejärel nende andmete kasutamiseks ja haldamiseks saate andmed importida. Andmete importimisel salvestab Access andmed uude või olemasolevasse tabelisse, muutmata seejuures Exceli andmeid. Importida saate korraga ainult ühe töölehe. Mitme töölehe importimiseks korrake imporditoimingut iga töölehe jaoks.

Andmete Excelist Accessi importimise tavastsenaariumid on järgmised:

 • Olete pikaajaline Exceli kasutaja, kuid edaspidi soovite kasutada oma andmeid Accessis. Soovite teisaldada Exceli töölehtede andmed ühte või mitmesse Accessi andmebaasi.

 • Teie osakond või töögrupp kasutab Accessi, kuid aeg-ajalt saate Exceli vormingus andmeid, mis tuleb ühendada Accessi andmebaasidega.Soovite importida Exceli töölehed nende saabumisel Accessi andmebaasi.

 • Kasutate Accessi andmete haldamiseks, kuid enda kollektiivi ülejäänud liikmete nädalaaruanded saabuvad Exceli töövihikuna. Andmete iganädalaseks kindlal kellaajal importimiseks enda andmebaasi soovite muuta imporditoimingu ladusamaks.

Lisateavet andmete importimisest Excelist Accessi vt Accessi spikrist.

Lehe algusse

Andmeühenduse loomine Accessist Exceliga

Exceli vahemiku saate linkida Accessi andmebaasiga vahemikuna. Kasutage sellist lähenemist juhul, kui kavatsete jätkata Exceli vahemiku haldamist, kuid soovite sellele juurdepääsu ka Accessi kaudu.Seda tüüpi andmelink luuakse Accessis, mitte Excelis.

Exceli töölehe või nimega vahemiku linkimisel loob Access uue, lähteandmete lahtritega lingitud tabeli. Kõik lähteandmete lahtrites tehtavad muudatused peegelduvad lingitud tabelis. Redigeerida ei saa aga vastava Accessi tabeli sisu. Kui soovite andmeid lisada, redigeerida või kustutada, tuleb teha muudatused lähteandmete failis.

Accessist Exceli töölehe linkimise tavastsenaariumid on järgmised:

 • Soovite andmeid jätkuvalt säilitada Excelis, kuid kasutada ka Accessi võimsaid päringu ja aruandluse funktsioone.

 • Teie osakond või töögrupp kasutab Accessi, kuid teie väliste andmeallikate andmed on Exceli töölehtedel. Te ei soovi hallata välisandmete koopiaid, vaid soovite kasutada neid Accessis.

Lisateavet andmete linkimisest Accessist Exceliga vt Accessi spikrist.

Lehe algusse

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×