Andmete toomine analüüsiteenustest

NB! :  See artikkel on masintõlgitud, vaadake lahtiütlust. Selle artikli ingliskeelse versiooni leiate aadressilt (viiteks).

Analüüsiteenused pakuvad dimensioonandmeid, mis sobivad hästi PivotTable-liigendtabelites ja Power View aruannetes analüüsimiseks. Analüüsiteenuste andmeid saate tuua:

 • analüüsiteenuste mitmedimensioonilises serveris asuvatest OLAP-kuupidest;

 • analüüsiteenuste tabelserverites asuvatest tabelmudelitest;

 • Exceli töövihikute SharePoint 2010 või uuem versioon, kui töövihik sisaldab andmemudelit.

Samuti saate analüüsida andmeid, mis pärinevad mõnest välisest analüüsiteenuste andmeallikast, kasutades selleks võrguühendust. Aruande liigendamisel, tükeldamisel, ja filtreerimisel saadab Excel analüüsiteenustesse teie soovitud andmete jaoks päringuid. Andmete analüüsimiseks sellisel viisil peab teil olema võrguühendus andmeallikaga.

Teine võimalus on töötada võrguühenduseta. Võrguühenduseta ehk vallasrežiimis töötamiseks saate andmed töövihikusse importida, et nii andmed kui ka aruande visualiseeringud oleksid ühes ja samas failis koos, autonoomsed ja täiesti portatiivsed. Kui otsustate andmed importida, peaksite arvesse võtma, et see toob kaasa uusi nõudmisi. Muu hulgas läheb teil vaja lisandmoodulit Power Pivot, mõningaid teadmisi MDX-i kohta ja piisavalt kettaruumi mahukate töövihikute talletamiseks. Sellest artiklist saate teada, kuidas andmeid erinevatest analüüsiteenuste andmeallikatest importida.

Exceli töövihikuid, mis salvestatakse SharePointi või Office 365 on failide maksimummaht. Lisandmooduli Power Pivot tabeli impordiviisardi abil saate valikuliselt importida tabelite, veergude ja ridade üldine failimahtu vähendada. Kui töövihikus on liiga suur Excel Onlinekuvamiseks, saate avada selle rakenduses Excel selle asemel.

Office 365 keelab välistest andmeallikatest (sh võrguserverites töötavatest analüüsiteenuste lahendustest) pärinevate andmete värskendamise. Kui andmete värskendamise võimalus on teie jaoks oluline, valige SharePoint või kasutage võrgufailiketast.

Selles artiklis

Eeltingimused

Ühenduse loomine kuubi, tabelmudeli või Power Pivoti andmemudeliga

Andmete importimine kuubist

Andmete importimine tabelmudelist

Andmete importimine SharePointis asuvast töövihiku andmemudelist

Välises analüüsiteenuste andmebaasis asuvate andmete värskendamine

Eeltingimused

Analüüsiteenuste kuupide peab olema SQL Server 2005 või uuem versioon.

Analüüsiteenuste tabelmudeli andmebaasid on ainult SQL Server 2012 või uuema versiooniga.

Peate teadma, kuidas analüüsiteenuste andmebaasiga ühendus luua. Küsige oma analüüsiteenuste (Analysis Services) andmebaasi administraatorilt serveri ja andmebaasi nimede kohta ja uurige välja, millist sisselogimisteavet kasutada.

Andmete importimiseks andmemudelisse läheb teil vaja lisandmoodulit Power Pivot, mida sisaldab komplekt Office Professional Plus. Samuti peate teadma, kuidas kirjutada selline MDX-päring, mis võimaldab soovitud andmed tuua. MDX-päringu kirjutamisele on siiski ka alternatiive – näiteks saate päringukoosturi abil valida, milliseid mõõte, dimensiooniatribuute ja hierarhiaid soovite analüüsida.

PivotTable-liigendtabeli või PivotChart-liigenddiagrammiga Exceli kaudu interaktiivselt ühenduse loomiseks pole MDX-i teadmisi vaja. Excel loob ühenduse terve OLAP-kuubi või tabelmudeliga.

Failimahud võivad olla harjumuspärasest suuremad. Kui andmeühendust kasutava töövihiku maht võib vabalt jääda alla 100 kB, siis sama töövihiku maht imporditud andmete kasutamisel võib olla koguni kümme korda suurem. Kui teil on kettaruumiga kitsas käes, peate suurte failide jaoks esmalt kettal ruumi tegema.

Power Pivot töövihikuid, mida kasutada andmeallikate saab avaldada SharePoint 2010 või uuem versioon. SharePointi sait peab töötama mõnes teises arvutis, kui kasutate aruande loomine. SharePointis töövihikute vastu aruandele SharePointi saidil peab teil olema vaade õigused.

Ühenduse loomine kuubi, tabelmudeli või Power Pivoti andmemudeliga

Analüüsiteenuste kuubis või mudelis asuvate andmete analüüsimiseks on kõige lihtsam variant häälestada ühendus välise andmebaasiga. PivotTable-liigendtabelil või aruandel on andmeallikaga reaalajas ühendus. Iga kord, kui lohistate mõne välja väljaloendi väärtuste, ridade, veergude või filtri alale, koostab Excel päringu ja saadab selle analüüsiteenustesse.

Reaalajas töötaval ühendusel analüüsitavate andmetega on palju eeliseid. Saate teha vabas vormis analüüsi. Kui lisate PivotTable-liigendtabelisse või aruandesse mis tahes välja, tagastavad analüüsiteenused kohe andmed, mida taotlesite. Analüüsiteenustega ühendatud väljaloend sisaldab kõiki kuubi või mudeli objekte. See tähendab, et te ei pea soovitud andmete toomiseks MDX-päringuid kirjutama.

Negatiivseks küljeks on sõltuvus serveriühendusest. Kui server peaks kinni jooksma või kui soovite töötada võrguühenduseta, ei saa te andmeid interaktiivselt kasutada.

Lehe algusse

Andmete importimine kuubist

Exceli andmemudelisse saab kopeerida kõiki SQL Serveri analüüsiteenuste andmebaasis sisalduvaid andmeid. Dimensioone saate ekstraktida tervenisti või osaliselt; samuti saate kuubist tuua sektoreid ja agregaate, näiteks jooksva aasta müügisummad kuude kaupa.

Järgmises protseduuris näidatakse, kuidas kasutada lisandmoodulit ja MDX-i andmete alamkomplekti toomiseks analüüsiteenuste eksemplari harilikust kuubist. Päringu koostamisel Power Pivoti lisandmooduli abil kasutatakse alati MDX-i.

Selles protseduuris kasutatakse kuubi alamkomplekti importimise selgitamiseks Adventure Works DW Multidimensional 2012 näidisandmebaasi. Kui teil on juurdepääs analüüsiteenuste serverile, kus on Adventure Works DW Multidimensional 2012 näidisandmebaas, saate neid samme järgides õppida, kuidas analüüsiteenustest andmeid importida.

 1. Valige Power Pivoti aknas Too välisandmed > Andmebaasist > Analysis Servicesist või Power Pivotist.

 2. Tippige lehel Looge ühendus Microsoft SQL-i serveri analüüsiteenustega väljale Serveri või faili nimi selle arvuti nimi, kus analüüsiteenused töötavad.

 3. Klõpsake loendist Andmebaasi nimi paremal asuvat allanoolt ja valige loendist analüüsiteenuste andmebaas. Näiteks kui teil on juurdepääs Adventure Works DW Multidimensional 2012 näidisandmebaasile, valige Adventure Works DW Multidimensional 2012.

 4. Analüüsiteenuste serveri saadavuse kontrollimiseks klõpsake käsku Testi ühendust.

 5. Klõpsake nuppu Edasi.

 6. MDX-päringukujundaja avamiseks klõpsake lehel Täpsusta MDX-päring nuppu Kujundus.

  Selles sammus lohistate suurde päringukujunduse alasse kõik mõõdud, dimensiooniatribuudid, hierarhiad ja arvutatud liikmed, mida soovite importida.

  Valige vähemalt üks mõõt ja üks või mitu dimensiooni.

  Kui teil on olemasolev MDX-lause, mida soovite kasutada, kleepige lause tekstiaknasse ja klõpsake nuppu Valideeri, veendumaks, et lause töötab. Lisateavet koosturi kasutamise kohta leiate lehelt Analüüsiteenuste MDX-päringukujundaja (Power Pivot).

  Adventure Worksi näidiskuupi näitena kasutades tehke selles protseduuris järgmist.

  1. Laiendage paanil Metaandmed üksust Mõõdud ja seejärel üksust Müügi kokkuvõte.

  2. Lohistage üksus Keskmine müügisumma suurele kujunduspaanile.

  3. Laiendage paanil Metaandmed dimensiooni Toode.

  4. Lohistage üksus Tootekategooriad suures kujundusalas Keskmine Müügisumma vasakule.

  5. Paanil metaandmed dimensiooni kuupäev laiendamine ja seejärel laiendage üksust Kalender.

  6. Lohistage üksus Kuupäev.kalendriaasta suures kujundusalas kategooria vasakule.

  7. Soovi korral lisada filtri importimine andmete alamhulga. Paani ülaosas paremal designer, dimensioonikuupäev lohistada soovitud välja. Hierarhia, valige Kuupäev.kalendriaasta; tehtemärk, valige Ei võrdu; Filtri avaldisel, klõpsake allanoolt ja valige CY 2009 ja CY 2010.

   See loob kuubile filtri, nii et välistatakse 2009. aasta väärtused.

 7. Klõpsake nuppu OK ja vaadake üle päringukujundaja loodud MDX-päring.

 8. Sisestage andmekomplekti jaoks sõbralik nimi. Seda nime kasutatakse andmemudelis tabelinimena. Kui te uut nime ei määra, salvestatakse päringutulemused vaikimisi uude tabelisse nimega Päring.

 9. Klõpsake nuppu Lõpeta.

 10. Kui andmete laadimine on lõppenud, klõpsake käsku Sulge.

Kõik kuubiandmebaasist imporditavad andmed lamendatakse. Teie mudelis kuvatakse andmed üksiktabelina, mis sisaldab kõiki päringus määratud veerge. Kui määratlete mitmest dimensioonist mõõte koguva päringu, imporditakse iga dimensiooni andmed omaette veergu.

Pärast andmete importimist andmemudelisse võiksite üle kontrollida arv- või finantsandmeid sisaldavate veergude andmetüübid. Kui Power Pivot leiab veerust tühje väärtusi, määrab see andmetüübiks teksti. Andmetüübi kontrollimiseks ja muutmiseks valige iga veerg ja vaadake järele, mida näitab Andmetüüp lindimenüü jaotises Vorming. Andmetüübi suvandi abil saate andmetüüpi parandada, kui teie arv- või finantsandmetele on määratud vale tüüp.

Andmete kasutamiseks PivotTable-liigendtabelis minge tagasi Excelisse.

 1. Valige Lisa > Tabelid > PivotTable-liigendtabel.

 2. Klõpsake raadionuppu Kasuta välisandmeallikat ja siis nuppu Vali ühendus.

 3. Klõpsake vahekaarti Tabelid.

 4. Valige väljal See töövihiku andmemudel vast imporditud tabel.

Lehe algusse

Andmete importimine tabelmudelist

Järgmises protseduuris kirjeldatakse andmete importimist, kasutades näitena tabelkujul olevat näidisandmebaasi. Näitega sammu pidamiseks saate kasutada analüüsiteenuste tabelserveris töötavat näidismudelit Adventure Works Tabular Model SQL 2012.

 1. Veenduge, et tabelandmebaasis oleks vähemalt üks mõõt. Importimine nurjub, kui andmebaasis pole mõõte. Kui kasutate näidislahendust, on seal mõõdud olemas.

 2. Valige Power Pivoti aknas Too välisandmed > Andmebaasist > Analysis Servicesist või Power Pivotist.

 3. Tippige lehel Looge ühendus Microsoft SQL-i serveri analüüsiteenustega väljale Serveri või faili nimi selle arvuti nimi, kus analüüsiteenused töötavad.

 4. Klõpsake loendist Andmebaasi nimi paremal asuvat allanoolt ja valige loendist analüüsiteenuste andmebaas. Kui teil on näiteks juurdepääs näidisandmebaasile „AW Internet Sales Tabular Model“, peaksite valima andmebaasi Adventure Works Tabular Model SQL 2012.

 5. Analüüsiteenuste serveri saadavuse kontrollimiseks klõpsake käsku Testi ühendust.

 6. Klõpsake nuppu Edasi.

 7. MDX-päringukujundaja avamiseks klõpsake lehel Täpsusta MDX-päring nuppu Kujundus.

  Selles etapis tuleb teil suurele päringukujunduse alale lohistada kõik mõõdud, veerud ja hierarhiad, mida soovite importida.

  Kui teil on olemasolev MDX-lause, mida soovite kasutada, kleepige lause tekstiaknasse ja klõpsake nuppu Valideeri, veendumaks, et lause töötab. Lisateavet koosturi kasutamise kohta leiate lehelt Analüüsiteenuste MDX-päringukujundaja (Power Pivot).

  Näidismudelit näitena kasutades tehke selles protseduuris järgmist.

  1. Laiendage paanil Metaandmed üksust Mõõdud ja seejärel dimensiooni Interneti-müük.

  2. Lohistage Internet Total Sales (Interneti-müük kokku) suurele kujunduspaanile.

  3. Laiendage tabel Product (Toode).

  4. Liikuge kerides loendi lõppu ja lohistage kategooria vasakule suures kujundusalas Internet Total Sales . See on hierarhia, et lähtestatakse kõik väljad hierarhia.

  5. Laiendage tabel Date (Kuupäev).

  6. Lohistage kalendriaasta suures kujundusalas kategooria vasakule.

  7. Laiendage üksus Sales Territory (Müügipiirkond).

  8. Lohistage Sales Territory Region (Müügipiirkonna regioon) koosturiakna ülaosas asuvale filtrialale. Valige filtriavaldises Australia (Austraalia).

   MDX-päring näidistabelandmebaasi

 8. Klõpsake nuppu OK ja vaadake üle päringukujundaja loodud MDX-päring.

 9. Sisestage andmekomplekti jaoks sõbralik nimi. Seda nime kasutatakse andmemudelis tabelinimena. Kui te uut nime ei määra, salvestatakse päringutulemused vaikimisi uude tabelisse nimega Päring.

 10. Klõpsake nuppu Lõpeta.

 11. Kui andmete laadimine on lõppenud, klõpsake käsku Sulge.

Pärast andmete importimist andmemudelisse võiksite üle kontrollida arv- või finantsandmeid sisaldavate veergude andmetüübid. Kui Power Pivot leiab veerust tühje väärtusi, määrab see andmetüübiks teksti. Andmetüübi kontrollimiseks ja muutmiseks valige iga veerg ja vaadake järele, mida näitab Andmetüüp lindimenüü jaotises Vorming. Andmetüübi suvandi abil saate andmetüüpi parandada, kui teie arv- või finantsandmetele on määratud vale tüüp.

Andmete kasutamiseks PivotTable-liigendtabelis minge tagasi Excelisse.

 1. Valige Lisa > Tabelid > PivotTable-liigendtabel.

 2. Klõpsake raadionuppu Kasuta välisandmeallikat ja siis nuppu Vali ühendus.

 3. Klõpsake vahekaarti Tabelid.

 4. Valige väljal See töövihiku andmemudel vast imporditud tabel.

Lehe algusse

Andmete importimine SharePointis asuvast töövihiku andmemudelist

SharePoint võib vaja täiendavat tarkvara andmete laadimine. Kui kasutate SharePoint 2010, peab teil olema SharePoint 2010 Power Pivot . Seevastu SharePoint 2013 või uuem versioon sisaldab sisseehitatud võimalus laadimine ja päringute andmemudelit. Kui kasutate rakendust SharePoint, paluge oma SharePointi administraatori poole Exceli teenused on lubatud ja konfigureeritud BI töökoormus.

 1. Valige Power Pivoti aknas Too välisandmed > Andmebaasist > Analysis Servicesist või Power Pivotist.

 2. Sisestage lehel Ühendumine Microsoft SQL Serveri analüüsiteenustega väljale Ühenduse sõbralik nimi andmeühendust kirjeldav nimi. Ühenduste kirjeldavate nimede kasutamine võib aidata meeles pidada, milleks ühendust kasutatakse.

 3. Sisestage väljale Serveri või faili nimi avaldatud .xlsx-faili URL-aadress. Näiteks: http://Contoso-srv/Jagatud dokumendid/ContosoSales.xlsx.

  Märkus. : Kohalikku Exceli töövihikut ei saa andmeallikana kasutada, töövihik peab olema avaldatud SharePointi saidil.

 4. Töövihiku saadavuse kontrollimiseks SharePointis klõpsake käsku Testi ühendust.

 5. Klõpsake nuppu Järgmine.

 6. Klõpsake nuppu Kujundus.

 7. Koostage päring, lohistades mõõte, dimensiooniatribuute või hierarhiaid suurde kujundusalasse. Lisaks saate ülal paremas nurgas olevat filtripaani kasutada, et valida importimiseks andmete alamkomplekt.

 8. Klõpsake OK.

 9. Klõpsake nuppu Valideeri.

 10. Klõpsake nuppu Lõpeta.

Power Pivoti andmed kopeeritakse andmemudelisse ja talletatakse tihendatud kujul. Pärast andmete importimist suletakse ühendus töövihikuga. Lähteandmete uuesti pärimiseks saate töövihiku Excelis värskendada.

Lehe algusse

Välises analüüsiteenuste andmebaasis asuvate andmete värskendamine

Analüüsiteenuste andmebaasiga uuesti ühenduse loomiseks ja töövihikus olevate andmete värskendamiseks valige Excelis Andmed > Ühendused > Värskenda kõik.

Värskendamisel uuendatakse üksiklahtrite sisu ja lisatakse read, mis on pärast eelmist importimist välisandmebaasi lisatud. Värskendatakse ainult read ja olemasolevad veerud. Kui soovite mudelisse lisada uue veeru, peate selle importimiseks kasutama artiklis eespool toodud juhiseid.

Värskendamisel käivitatakse uuesti päring, mida kasutati andmete importimiseks. Kui andmeallikas pole enam samas kohas või kui tabelid või veerud on eemaldatud või ümbernimetatud, siis värskendamine nurjub, kuid eelnevalt imporditud andmed jäävad alles. Andmete värskendamisel kasutatud päringu vaatamiseks valige Power Pivoti akna avamiseks Power Pivot > Haldamine. Päringu kuvamiseks valige Kujundus > Tabeli omadused.

Analüüsiteenused kasutavad andmete andmebaasidest lugemiseks teie Windowsi kasutajakontot. Selleks, et saaksite andmeid importida, peab teie andmebaasiadministraator andma teie Windowsi kasutajakontole esmalt andmebaasis lugemisõigused. Samu õigusi kasutatakse ka andmete värskendamiseks. Kui teised inimesed soovivad samuti andmeid värskendada, on ka neil vaja andmebaasis lugemisõigusi.

Pidage meeles, et teie töövihik ühiselt kasutamise määrab kas andmete värskendamise võivad tekkida. Office 365, ei saa töövihikut, mis on salvestatud teenusekomplekti Office 365 andmete värskendamine. SharePoint Server 2013 või uuemat versiooni, saate ajastada serveris järelevalveta andmete värskendamise, kuid selleks et Power Pivot SharePoint on installitud ja konfigureeritud SharePointi keskkond. Pöörduge oma SharePointi administraatori poole, et teada saada, kui andmete kavandatud värskendus on saadaval.

Lehe algusse

Märkus. : Masintõlke lahtiütlus. Selle artikli tõlkis arvutisüsteem ilma inimese sekkumiseta. Microsoft pakub selliseid masintõlkeid, et inglise keelt mittekõnelevad kasutajad saaksid vaadata sisu Microsofti toodete, teenuste ja tehnoloogiate kohta. Kuna artikkel on masintõlgitud, võib see sisaldada sõnavara-, süntaksi- või grammatikavigu.

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×