Andmete liigendamine (rühmitamine) töölehel

Kui teil on selliste andmete loend, mida soovite rühmitada ja kokku võtta, saate luua iga rühma jaoks kuni kaheksa tasemega liigenduse. Iga liigendustähised hulgas suurema numbriga tähistatud sisemise taseme korral kuvatakse eelneva liigendustähiste hulgas väiksema numbriga tähistatud välimise taseme üksikasjalikud andmed. Liigendust saate kasutada kokkuvõtteridade või -veergude kiireks kuvamiseks või iga rühma üksikasjalike andmete avaldamiseks. Saate luua ridade liigenduse (nagu allpool olevas näites), veergude liigenduse või nii ridade kui ka veergude liigenduse.

Liigendatud loend

1.  Taseme ridade kuvamiseks klõpsake vastavat liigendustähist üks kaks kolm .

2.  Tase 1 sisaldab kõigi üksikasjaridade kogumüüki.

3.  Tase 2 sisaldab iga piirkonna iga kuu kogumüüki.

4.  Tase 3 sisaldab üksikasjaridu (praegu on nähtavad ainult üksikasjaread 11–13).

5. laiendamine või ahendamine liigenduse andmeid, klõpsake liigendustähiseid pluss ja miinus .

 1. Veenduge, et liigendatavate andmete igal veerul on esimeses reas silt, et iga veerg sisaldab kõigi veergude omadega sarnaseid andmeid ja et vahemikus pole tühje ridu ega veerge.

 2. Veenduge, et teie üksikasjaridadel oleks ka kokkuvõtterida (vahekokkuvõte). Tehke ühte järgnevatest:

  Kokkuvõtteridade lisamine, klõpsates käsku Vahekokkuvõte    

  • Klõpsake käsku Vahekokkuvõte, mis lisab vahekokkuvõttefunktsiooni (SUBTOTAL) kohe iga üksikasjaridade rühma alla või kohale ja loob automaatselt liigenduse. Lisateavet funktsiooni SUBTOTAL kasutamise kohta leiate teemast Funktsioon SUBTOTAL.

   Oma kokkuvõtteridade lisamine    

  • Oma valemitega kokkuvõtteread lisage kohe iga üksikasjaridade rühma alla või kohale. Näiteks võite märtsi ja aprilli müügiandmete ridade all (või kohal) kasutada nende kuude müügi vahekokkuvõtete arvutamiseks funktsiooni SUM. Käesolevas artiklis on allpool ka tabel, kus on selle kohta näiteid toodud.

 3. Määrake, kas kokkuvõtteread peaksid asuma üksikasjaridade all või kohal. Selleks klõpsake menüü Andmed jaotises Liigendus dialoogiboksi Liigendus käivitit.
  Klõpsake jaotise Liigendus dialoogiboksikäivitit

 4. Kui teie kokkuvõtteread asuvad üksikasjaridade kohal, tühjendage ruut Kokkuvõtvad read üksikasjajaotisest allapoole. Muul juhul jätke see ruut märgituks.

 5. Liigendage andmed. Tehke ühte järgmistest.

  Andmete automaatne liigendamine

  1. Vajadusel valige liigendatavas lahtrivahemikus mõni lahter.

  2. Klõpsake menüü Andmed jaotises Liigendus nupu Rühmita all olevat noolt ja seejärel käsku Automaatliigenda.

   Klõpsake nupu Rühmita all olevat noolt ja seejärel käsku Automaatliigenda

  Andmete käsitsi liigendamine

  NB!:  Kui rühmitate liigendustasemeid käsitsi, on mõistlik kuvada kõik andmed, vältimaks ridade korratut rühmitamist.

  1. Liigendage välimine rühm.

   Välimise rühma liigendamine

   1. Valige kõik vahekokkuvõtteread ja nendega seotud üksikasjaread.

    Järgmistes näiteandmetes sisaldab rida 6 ridade 2–5 vahekokkuvõtteid, rida 10 ridade 7–9 vahekokkuvõtteid ja rida 11 üldkokkuvõtteid. Kõigi rea 11 üksikasjaandmete rühmitamiseks valige read 2–10.

     

    A

    B

    C

    1

    Piirkond

    Kuu

    Müük

    2

    Ida

    Märts

    9647 €

    3

    Ida

    Märts

    4101 €

    4

    Ida

    Märts

    7115 €

    5

    Ida

    Märts

    2957 €

    6

    Ida

    Märts kokku

    23 820 €

    7

    Ida

    Aprill

    4257 €

    8

    Ida

    Aprill

    1829 €

    9

    Ida

    Aprill

    6550 €

    10

    Ida

    Aprill kokku

    12 636 €

    11

    Ida kokku

    36 456 €

    NB!: Ärge kaasake valikusse kokkuvõtterida (rida 11).

   2. Klõpsake menüü Andmed jaotises Liigendus nuppu Rühmita, valige Read ja klõpsake siis nuppu OK.

    Klõpsake nuppu Read ja seejärel nuppu OK

    Liigendustähised kuvatakse ekraanil rühma kõrval.

  2. Soovi korral võite liigendada ka sisemise pesastatud rühma – teie andmete kindla osa üksikasjaread.

   Pesastatud sisemiste rühmade (üksikasjaridade rühmade) liigendamine

   1. Iga pesastatud sisemise rühma puhul valige kokkuvõtterida sisaldava reaga külgnevad üksikasjaread.

    Allpool asuvas näites valige read 2–5 kokkuvõttereaga 6 ridade 2–5 rühmitamiseks. Kokkuvõttereaga 10 ridade 7–9 rühmitamiseks valige read 7–9.

     

    A

    B

    C

    1

    Piirkond

    Kuu

    Müük

    2

    Ida

    Märts

    9647 €

    3

    Ida

    Märts

    4101 €

    4

    Ida

    Märts

    7115 €

    5

    Ida

    Märts

    2957 €

    6

    Ida

    Märts kokku

    23 820 €

    7

    Ida

    Aprill

    4257 €

    8

    Ida

    Aprill

    1829 €

    9

    Ida

    Aprill

    6550 €

    10

    Ida

    Aprill kokku

    12 636 €

    11

    Ida kokku

    36 456 €

    NB!: Ärge lisage valikusse kokkuvõtterida.

   2. Klõpsake menüü Andmed jaotises Liigendus nuppu Rühmita.

    Klõpsake menüü Andmed nuppu Rühmita

    Liigendustähised kuvatakse ekraanil rühma kõrval.

   3. Jätkake sisemiste ridade valimist ja rühmitamist seni, kuni olete loonud kõik liigenduse jaoks soovitud tasemed.

   4. Kui soovite ridade rühmitamise tühistada, valige read ja klõpsake seejärel menüü Andmed jaotises Liigendus nuppu Tühista rühmitamine.

    Tühistada võite ka ainult mõne liigenduseosa rühmituse, tervet liigendust eemaldamata. Hoidke all tõstuklahvi saate klõpsake Väli Pluss või Väli Miinus rühma ja seejärel klõpsake menüü andmed jaotises Liigendus nuppu Tühista rühmitamine.

    NB!: Kui tühistate liigenduse sel ajal, kui üksikasjalikud andmed on peidetud, võivad üksikasjaread jääda peidetuiks. Andmete kuvamiseks lohistage kursorit üle nähtavate, peidetud ridadega külgnevate reanumbrite. Klõpsake menüü Avaleht jaotist Lahtrid ning klõpsake nuppu Vorming, valige käsk Peida ja too peidust välja ning klõpsake seejärel nuppu Too read peidust välja.

 1. Veenduge, et liigendatavate andmete igal real oleks esimeses veerus silt, et iga rida sisaldaks kõigi ridade omadega sarnaseid andmeid ja et vahemikus poleks tühje ridu ega veerge.

 2. Lisage oma valemitega kokkuvõtteveerud kohe igast üksikasjaveergude rühmast vasakule või paremale. Samm 4 allpool esitatud tabelis saate näide.

  Märkus.: Andmete liigendamiseks veergude järgi peavad teil olema kokkuvõtteveerud, mis sisaldavad selle rühma igas üksikasjaveerus asuvatele lahtritele viitavaid valemeid.

 3. Määrake kokkuvõtteveeru asukoht kas üksikasjaveergudest paremal või vasakul. Klõpsake menüü Andmed jaotises Liigendus dialoogiboksi Liigendus käivitit.

  Kokkuvõtteveeru asukoha määramine

  1. Klõpsake menüü Andmed jaotises Liigendus dialoogiboksi Liigendus käivitit.

   Klõpsake jaotise Liigendus dialoogiboksikäivitit

  2. Kokkuvõtteveeru määramiseks üksikasjaveergudest vasakule tühjendage ruut Kokkuvõtvad veerud üksikasjajaotisest paremale. Kokkuvõtteveeru määramiseks üksikasjaveergudest paremale märkige Kokkuvõtvad veerud üksikasjajaotisest paremale.

  3. Klõpsake nuppu OK.

 4. Andmete liigendamiseks tehke ühte järgmistest.

  Andmete automaatne liigendamine

  1. Vajadusel valige vahemikus mõni lahter.

  2. Klõpsake menüü Andmed jaotises Liigendus nupu Rühmita all olevat noolt ja seejärel käsku Automaatliigenda.

  Andmete käsitsi liigendamine

  NB!:  Kui rühmitate liigendustasemeid käsitsi, on kõige parem viis kuvada kõik andmed, vältimaks veergude korratut rühmitamist.

  1. Liigendage välimine rühm.

   Välimise rühma liigendamine (kõik veerud peale üldkokkuvõtte)

   1. Valige kõik alamkokkuvõtteveerud ja nendega seotud üksikasjaandmed.

    Allpool asuvas näites sisaldab veerg E veergude B–D vahekokkuvõtteid ja veerg I veergude F–H vahekokkuvõtteid ning veerg J üldkokkuvõtteid. Kõigi veeru J üksikasjaandmete rühmitamiseks valige veerud B–I.

     

    A

    B

    C

    D

    E

    F

    G

    H

    I

    J

    1

    Piirkond

    Jaan

    Veebr

    Märts

    Kv1

    Apr

    Mai

    Juuni

    Kv2

    PA1

    2

    Ida

    371

    504

    880

    1755

    186

    653

    229

    1068

    2823

    3

    Lääs

    192

    185

    143

    520

    773

    419

    365

    1557

    2077

    4

    Põhi

    447

    469

    429

    1345

    579

    180

    367

    1126

    2471

    5

    Lõuna

    281

    511

    410

    1202

    124

    750

    200

    1074

    2276

    NB!: Ärge lisage valikusse kokkuvõtteveergu J (üldkokkuvõtteid).

   2. Klõpsake menüü Andmed jaotises Liigendus nuppu Rühmita.

    Klõpsake menüü Andmed nuppu Rühmita

    Liigendustähised kuvatakse ekraanil rühma kõrval.

  2. Soovi korral võite liigendada ka pesastatud sisemise rühma (üksikasjaveergude üksikud rühmad).

   Pesastatud sisemiste rühmade (üksikasjaveergude rühmade) liigendamine

   1. Iga pesastatud sisemise rühma jaoks valige kokkuvõtteveergu sisaldava veeruga külgnevad üksikasjaveerud.

    Allpoolasuvas näites valige kokkuvõtteveeruga E veergude B–D rühmitamiseks veerud B–D. Kokkuvõtteveeruga I veergude F–H rühmitamiseks valige veerud F–H.

     

    A

    B

    C

    D

    E

    F

    G

    H

    I

    J

    1

    Piirkond

    Jaan

    Veebr

    Märts

    Kv1

    Apr

    Mai

    Juuni

    Kv2

    PA1

    2

    Ida

    371

    504

    880

    1755

    186

    653

    229

    1068

    2823

    3

    Lääs

    192

    185

    143

    520

    773

    419

    365

    1557

    2077

    4

    Põhi

    447

    469

    429

    1345

    579

    180

    367

    1126

    2471

    5

    Lõuna

    281

    511

    410

    1202

    124

    750

    200

    1074

    2276

    NB!: Ärge lisage valikusse selle rühma kokkuvõtteveergu.

   2. Klõpsake menüü Andmed jaotises Liigendus nuppu Rühmita.

    Klõpsake menüü Andmed nuppu Rühmita

    Liigendustähised kuvatakse ekraanil rühma kõrval.

 5. Jätkake sisemiste veergude valimist ja rühmitamist seni, kuni olete loonud kõik liigenduse jaoks soovitud tasemed.

 6. Kui soovite veergude rühmitamise tühistada, valige veerud ja klõpsake seejärel menüü Andmed jaotises Liigendus nuppu Tühista rühmitamine.

Klõpsake menüü Andmed nuppu Tühista rühmitus

Tühistada võite ka ainult mõne liigenduseosa rühmituse, tervet liigendust eemaldamata. Hoidke all tõstuklahvi saate klõpsake Väli Pluss või Väli Miinus rühma ja seejärel klõpsake menüü andmed jaotises Liigendus nuppu Tühista rühmitamine.

Kui tühistate liigenduse sel ajal, kui üksikasjalikud andmed on peidetud, võivad üksikasjaveerud jääda peidetuiks. Andmete kuvamiseks lohistage kursorit üle nähtavate, peidetud ridadega külgnevate veerutähtede. Klõpsake menüü Avaleht jaotist Lahtrid ning klõpsake nuppu Vorming, valige käsk Peida ja too peidust välja ning klõpsake seejärel käsku Too veerud peidust välja.

 1. Kui te ei näe liigenduse sümboleid üks kaks kolm , pluss ja miinus , klõpsake Microsoft Office'i nuppu Office'i nupu pilt ja siis nuppu Exceli suvandid (Excel 2007) või klõpsake menüü File (muude versioonide) ja klõpsake Suvandid, kategooriat Täpsemalt ja seejärel valige jaotises selle töölehe kuvamissuvandid tööleht ja seejärel märkige ruut Kuva Liigendustähised, kui liigendus on rakendatud .

 2. Klõpsake nuppu OK.

 3. Tehke ühte või mitut järgmistest.

  Rühma üksikasjalike andmete kuvamine ja peitmine    

  • Rühma üksikasjalike andmete kuvamiseks klõpsake pluss rühma.

  • Rühma üksikasjalike andmete peitmiseks klõpsake miinus rühma.

   Terve liigenduse laiendamine või ahendamine kindlale tasemele    

  • üks kaks kolm liigendustähiseid, klõpsake soovitud tasemele arv. Madalama taseme üksikasjalikud andmed viiakse seejärel peitu.

   Kui liigendusel on näiteks neli taset, saate tähist kolm klõpsates peita neljanda taseme ning kuvada ülejäänud tasemed.

   Kõigi liigendatud üksikasjade kuvamine ja peitmine    

  • Kõigi üksikasjalike andmete kuvamiseks klõpsake liigendustähiste üks kaks kolm seas madalaimat taset. Nii näiteks klõpsake kolme taseme puhul tähist kolm .

  • Kõigi üksikasjalike andmete peitmiseks klõpsake tähist üks .

Liigendatud ridade jaoks kasutab Microsoft Excel selliseid laade nagu Reatase_1 ja Reatase_2. Liigendatud veergude jaoks kasutab Excel selliseid laade nagu Veerutase_1 ja Veerutase_2. Nende laadidega kasutatakse andmetes kokkuvõtteridade eristamiseks paksu fonti, kursiivi ja muid tekstivorminguid. Muutes nende laadide määratlemise viisi, saate liigenduse ilme kohandamiseks rakendada erinevaid teksti- ja lahtrivorminguid. Laade saate rakendada liigendusele kas liigenduse loomisel või pärast selle loomist.

Tehke mõnda järgmistest.

Laadi automaatne rakendamine kokkuvõttereale või -veerule    

 1. Klõpsake menüü Andmed jaotises Liigendus dialoogiboksi Liigendus käivitit.

  Klõpsake jaotise Liigendus dialoogiboksikäivitit

 2. Märkige ruut Automaatlaadid.

Laadi rakendamine olemasolevale kokkuvõttereale või -veerule    

 1. Valige lahtrid, millele soovite liigenduslaade rakendada.

 2. Klõpsake menüü Andmed jaotises Liigendus dialoogiboksi Liigendus käivitit.

  Klõpsake jaotise Liigendus dialoogiboksikäivitit

 3. Märkige ruut Automaatlaadid.

 4. Klõpsake nuppu Rakenda laadid.

Liigendatud andmeid saate vormindada ka automaatvormingute abil.

 1. Kui te ei näe soovitud liigenduse sümboleid üks kaks kolm , pluss ja miinus , klõpsake Microsoft Office'i nuppu Office'i nupu pilt ja seejärel nuppu Exceli suvandid (Excel 2007) või fail vahekaardil (muude versioonide) ja klõpsake Suvandid, kategooriat Täpsemalt ja seejärel valige jaotises selle töölehe kuvamissuvandid tööleht ja seejärel märkige ruut Kuva Liigendustähised, kui liigendus on rakendatud .

 2. Selliste üksikasjalike andmete peitmiseks, mida te ei soovi kopeerida, kasutage liigendustähiseid üks kaks kolm , miinus ja pluss .

  Lisateavet leiate teemast Liigendatud andmete kuvamine ja peitmine.

 3. Valige kokkuvõtteridade vahemik.

 4. Klõpsake menüü Avaleht jaotises Redigeerimine käsku Otsi ja vali ning siis käsku Mine.

  Klõpsake nuppu Otsi ja vali ning seejärel käsku Mine

 5. Klõpsake nuppu Erivalikud.

 6. Klõpsake raadionuppu Ainult nähtavad lahtrid.

 7. Klõpsake nuppu OK ning seejärel kopeerige andmed.

Märkus.: Liigenduse peitmisel ja eemaldamisel ei kustutata andmeid.

Liigenduse peitmine

 • (Excel 2007) Klõpsake Microsoft Office'i nuppu Office'i nupu pilt ja siis nuppu Exceli suvandid või (muude versioonide) menüüd fail ja seejärel klõpsake nuppu Suvandid, kategooriat Täpsemalt ja seejärel Kuva suvandid soovitud jaotises selle töölehe jaotises Valige tööleht, mis sisaldab lisatavat liigendust, mida soovite peita, ja tühjendage ruut Kuva Liigendustähised, kui liigendus on rakendatud .

Liigenduse eemaldamine

 1. Klõpsake töölehte.

 2. Klõpsake menüü Andmed jaotise Liigendus nuppu Tühista rühmitamine ning seejärel käsku Eemalda liigendus.

  Klõpsake nuppu Tühista rühmitus ja seejärel käsku Eemalda liigendus

  NB!: Kui eemaldate liigenduse sel ajal, kui üksikasjalikud andmed on peidetud, võivad üksikasjaread või -veerud jääda peidetuks. Andmete kuvamiseks lohistage kursorit üle nähtavate, peidetud ridade ja veergudega külgnevate reanumbrite või veerutähtede. Klõpsake menüü Avaleht jaotise Lahtrid nuppu Vorming ja seejärel käsku Peida ja too peidust välja ning siis käsku Too read peidust välja või Too veerud peidust välja.

Oletagem, et soovite oma andmete kohta luua kokkuvõtva aruande, kus on kuvatud ainult kogusummad ja mis sisaldab nende kogusummade kohta diagrammi. Üldiselt on teil võimalik teha järgmist.

 1. Kokkuvõtliku aruande loomine

  1. Liigendage oma andmed.

   Lisateabe saamiseks vaadake teemat Ridade liigenduse loomine või Veergude liigenduse loomine.

  2. Peitke üksikasjad, klõpsates nuppu liigendus sümbolid üks kaks kolm , pluss ja miinus , nagu on näidatud järgmises näites ridade liigenduse ainult kokkuvõtete kuvamiseks.

   Liigendatud loend, milles on kuvatud vaid kokkuvõtteread

  3. Lisateavet leiate teemast Liigendatud andmete kuvamine ja peitmine.

 2. Diagrammi kokkuvõtlik aruanne

  1. Valige kokkuvõtte andmed, mida soovite diagrammis esitada.

   Näiteks mitte üldkokkuvõtete, vaid ainult Posti ja Partsi kokkuvõtete esitamiseks diagrammina valige lahtrid A1–C11, nagu on näidatud ülemises näites.

  2. Looge diagramm. Näiteks klõpsake menüü Lisa jaotises Diagrammid nuppu Soovitatavad diagrammid või valige mõni muu diagrammitüüp.

   Näiteks kui loote diagrammi, klõpsates nuppu Diagrammiviisard, näeks see välja nagu järgmine näide.

   Vahekokkuvõtteandmete alusel loodud diagramm

   Kui kuvate või peidate üksikasjad liigendatud andmeloendis, värskendatakse ka diagramm andmeid kuvama või peitma.

Saate rühmitada (või liigendamine) ridu ja veerge Visio veebirakendus.

Märkus.: Kuigi saate lisada kokkuvõtteridade või -veergude andmete (, kasutades funktsioone, näiteks SUM või SUBTOTAL), ei saa laadide rakendamine või määrata Visio veebirakenduspositsioon kokkuvõtte read ja veerud.

Ridade liigenduse loomine

 1. Veenduge, et liigendatavate andmete igal veerul on esimeses reas silt, et iga veerg sisaldab kõigi veergude omadega sarnaseid andmeid ja et vahemikus pole tühje ridu ega veerge.

 2. Valige andmed (sh mis tahes kokkuvõtteridade).

 3. Klõpsake menüü andmed jaotises Liigendus nuppu rühma > Ridade rühmitamine.

 4. Soovi korral võite liigendada ka sisemise soovi pesastatud rühma – valige vahemikus Liigendatud andmete read.

 5. Korrake juhist 3.

  Jätkake sisemiste ridade valimist ja rühmitamist seni, kuni olete loonud kõik liigenduse jaoks soovitud tasemed.

Veergude liigenduse loomine

 1. Veenduge, et liigendatavate andmete igal veerul on esimeses reas silt, et iga veerg sisaldab kõigi veergude omadega sarnaseid andmeid ja et vahemikus pole tühje ridu ega veerge.

 2. Valige andmed (sh mis tahes kokkuvõtteveerud).

 3. Klõpsake menüü andmed jaotises Liigendus nuppu rühma > Jaotises veerud.

 4. Soovi korral võite liigendada ka sisemise soovi pesastatud rühma – valige vahemikus Liigendatud andmete veerud.

 5. Korrake juhist 3.

  Jätkake sisemiste veergude valimist ja rühmitamist seni, kuni olete loonud kõik liigenduse jaoks soovitud tasemed.

Ridade või veergude rühmituse tühistamine

 • Rühmitamise, valige read või veerud, ja seejärel klõpsake menüü andmed jaotises Liigendus nuppu Tühista rühmitamine ja valige vastav variant.

Kas vajate rohkem abi?

Võite oma küsimuse alati esitada mõnele Exceli tehnikakogukonna eksperdile, otsida abi vastustefoorumist või soovitada mõnd uut funktsiooni või täiustust Exceli User Voice’i lehel.

Lisateave

PivotTable-liigendtabeli andmete rühmitamine või rühmitamise tühistamine

Märkus.:  See leht on tõlgitud automaatselt ning sellel võib leiduda grammatikavigu ja ebatäpsusi. Tahame, et sellest sisust oleks teile abi. Andke meile teada, kui see teave oli teile abiks. Soovi korral saate ingliskeelset artiklit lugeda siit.​

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×