Andmete käsitsi sisestamine töölehe lahtritesse

NB! :  See artikkel on masintõlgitud, vaadake lahtiütlust. Selle artikli ingliskeelse versiooni leiate aadressilt (viiteks).

Kui soovite andmeid Excelis käsitsi sisestada, on teil selleks mitu võimalust. Saate andmed sisestada ühte lahtrisse, mitmesse lahtrisse korraga või rohkem kui ühele tööleht korraga. Sisestatavad andmed võivad olla arvud, tekst, kuupäevad või kellaajad. Samuti on teil mitu võimalust andmete vormindamiseks. Andmete sisestamise lihtsustamiseks saate erinevaid sätteid reguleerida.

Selles teemas selgitatakse andmevormi abil andmete sisestamine töölehel. Andmevormide töötamise kohta leiate lisateavet teemast lisamine, redigeerimine, otsimine, ja kustutamine andmevormi abil read.

NB! : Kui te ei saa andmeid töölehel sisestada või redigeerida, siis on võimalik, et olete ise või keegi teine on töölehe kaitsnud, et ära hoida andmete soovimatut muutmist. Kaitstud töölehel saate andmete kuvamiseks lahtreid valida, kuid te ei saa lukustatud lahtritesse teavet sisestada. Üldiselt ei tohiks te kaitstud töölehelt kaitset eemaldada, kui teil pole selleks kaitse rakendanud isiku luba. Töölehelt kaitse eemaldamiseks klõpsake menüü Läbivaatus jaotises Muutused nuppu Võta lehe kaitse maha. Kui töölehele määrati kaitse rakendamisel parool, tuleb see töölehelt kaitse eemaldamiseks tippida.

Selle artikli teemad

Teksti või arvu sisestamine lahtrisse

Fikseeritud kümnendkohaga arvu sisestamine

Kuupäeva või kellaaja sisestamine lahtrisse

Samade andmete sisestamine korraga mitmesse lahtrisse

Samade andmete sisestamine korraga mitmele töölehele

Töölehesätete ja lahtrivormingute reguleerimine

Sisestusklahvi (ENTER) vajutamise suuna muutmine

Veeru laiuse muutmine

Teksti ridade murdmine lahtris

Arvuvormingu muutmine

Arvu vormindamine tekstina

Teksti või arvu sisestamine lahtrisse

 1. Klõpsake töölehel soovitud lahtrit.

 2. Tippige soovitud arve või sisestage soovitud tekst ja seejärel vajutage ENTERIT või menüü.

  Andmete sisestamiseks lahtri uuele reale sisestage reapiir, vajutades klahvikombinatsiooni ALT + ENTER.

Lehe algusse

Fikseeritud kümnendkohaga arvu sisestamine

 1. Klõpsake menüüs Fail nuppu Suvandid.

 2. Klõpsake nuppu Täpsemalt ning märkige jaotise Redigeerimissuvandid ruut Lisa komakoht automaatselt.

 3. Sisestage väljale Kohti positiivne kohtade arv (komakohast paremale jäävate jaoks) või negatiivne kohtade arv (komakohast vasakule jäävate jaoks).

  Kui näiteks sisestate väljale Kohti väärtuse 3 ja tipite seejärel lahtrisse arvu 2834, kuvatakse väärtus kujul 2,834. Kui sisestate väljale Kohti väärtuse -3 ja tipite seejärel arvu 283, on väärtuseks 283000.

 4. Klõpsake töölehel olevat lahtrit ja sisestage soovitud arv.

  Märkus    Enne suvandi fikseeritud kümnendkohtade arv valimist lahtritesse sisestatud andmeid see ei mõjuta.

  Suvandi Fikseeritud komakohtade arv ajutiseks alistamiseks tippige komakoht arvu sisestamisel.

Lehe algusse

Kuupäeva või kellaaja sisestamine lahtrisse

 1. Klõpsake töölehel soovitud lahtrit.

 2. Tippige kuupäev või kellaaeg järgmiselt:

  • kuupäeva sisestamisel eraldage selle osad kald- või sidekriipsuga, nt tippige 5/9/2006 või 5-sept-2006;

  • 12-tunnisel arvestusel põhineva kellaaja sisestamiseks vajutage tühikuklahvi ja tippige siis kellaaja järele täht a või p, näiteks 9:00 p. Muul juhul sisestab Excel kellaaja AM-ina.

   Praeguse kuupäeva ja kellaaja sisestamiseks vajutage klahvikombinatsiooni CTRL + SHIFT +; (koma).

Märkus. : 

 • Kuupäeva või kellaaja, mis jääb praeguse töölehe uuesti sisestamiseks saate kasutada juba täna ja nüüd funktsioone.

 • Kui sisestate kuupäeva või kellaaja lisamine lahtrisse, kuvatakse see vaikimisi kuupäeva või kellaaja vorming teie arvutis või enne sisestatud kuupäeva või kellaaja lahtrile rakendatud vorming. Kuupäeva või kellaaja vaikevormingu põhineb kuupäeva ja kellaaja sätted dialoogiboksis piirkonna- ja keelesuvandid (Control Panel). Kui teie arvutis neid sätteid muutnud, kuvatakse kuupäevad ja kellaajad vormindatud Lahtrite vormindamine käsu abil töövihikutest vastavalt nende sätteid.

 • Kuupäeva või kellaaja vaikevormingu rakendamiseks, klõpsake lahtrit, mis sisaldab kuupäeva või kellaaja väärtust ja seejärel vajutage klahvikombinatsiooni CTRL + SHIFT + # või CTRL + SHIFT + @.

Lehe algusse

Samade andmete sisestamine korraga mitmesse lahtrisse

 1. Valige lahtrid, kuhu soovite samu andmeid sisestada. Need ei pea olema siduslahtrid.

Kui soovite valida

Toiming

Üksik lahter

Klõpsake lahtrit või vajutage lahtrisse liikumiseks nooleklahve.

Lahtrivahemik

Klõpsake vahemiku esimest lahtrit ja lohistage viimase lahtrini või vajutage tõstuklahvi (SHIFT) ja hoidke seda nooleklahvide abil valiku laiendamiseks all.

Samuti võite valida vahemiku esimese lahtri ja vajutada valiku laiendamiseks nooleklahvide abil klahvi F8. Valiku laiendamise peatamiseks vajutage taas klahvi F8.

Suur lahtrivahemik

Klõpsake vahemiku esimest lahtrit ning seejärel hoidke all tõstuklahvi (SHIFT), kuni klõpsate vahemiku viimast lahtrit. Viimase lahtri kuvamiseks võite dokumenti kerida.

Töölehe kõik lahtrid

Klõpsake nuppu Vali kõik.

Nupp Vali kõik

Kogu töölehe valimiseks saate vajutada klahvikombinatsiooni CTRL + A.

Kui tööleht sisaldab andmeid, valib CTRL + A praeguse piirkonna. Kui vajutate klahvikombinatsiooni CTRL + A teist korda, valitakse terve tööleht.

Mittekülgnevad lahtrid või lahtrivahemikud

Valige esimene lahter või lahtrivahemik ning seejärel hoidke all juhtklahvi (CTRL), kuni valite ülejäänud lahtrid või vahemikud.

Samuti võite valida esimese lahtri või lahtrivahemiku ja seejärel järgmise mittekülgneva lahtri või vahemiku valikusse lisamiseks vajutada klahvikombinatsiooni SHIFT+F8. Lahtrite või vahemike valikusse lisamise lõpetamiseks vajutage uuesti klahvikombinatsiooni SHIFT+F8.

Märkus. : Mittekülgneva lahtri või lahtrivahemiku valiku tühistamiseks peate tühistama kogu valiku.

Terve rida või veerg

Klõpsake rea- või veerupäist.

Tööleht reapäise ja veerupäisega

1. Reapäis

2. Veerupäis

Samuti võite rea või veeru lahtrite valimiseks valida esmalt esimese lahtri ja seejärel vajutada klahvikombinatsiooni CTRL + SHIFT + nooleklahv (parem- või vasaknool ridade, üles- või allanool veergude korral).

Kui rida või veerg sisaldab andmeid, siis saab rea või veeru kuni viimase kasutatud lahtrini valida klahvikombinatsiooniga CTRL + SHIFT + nooleklahv. Klahvikombinatsiooni CTRL + SHIFT + nooleklahv teistkordsel vajutamisel valitakse terve rida või veerg.

Kõlgnevad read või veerud

Lohistage üle rea- või veerupäiste. Võite valida ka esimese rea või veeru, seejärel hoidke all tõstuklahvi (SHIFT), kuni valite viimase rea või veeru.

Mittekülgnevaid read või veerud

Klõpsake oma valiku esimest veeru- või reapäist, seejärel hoidke all juhtklahvi (CTRL), kuni klõpsate teisi veeru- või reapäiseid nende valikusse lisamiseks.

Rea või veeru esimene või viimane lahter

Valige reas või veerus mõni lahter ja vajutage siis klahvikombinatsiooni CTRL + nooleklahv (parem- või vasaknool ridade, üles- või allanool veergude korral).

Töölehe või Microsoft Office Exceli tabeli esimene või viimane lahter

Vajutage töölehe või Exceli loendi esimese lahtri valimiseks klahve CTRL+HOME.

Vajutage andmeid või vormingut sisaldava töölehe või Exceli loendi viimase lahtri valimiseks klahve CTRL+END.

Lahtrid kuni töölehe viimati kasutatud lahtrini (alumises paremas nurgas)

Valige esimene lahter ja vajutage seejärel klahvikombinatsiooni CTRL+SHIFT+END, et laiendada lahtrivalikut viimase kasutatud lahtrini (alumises paremas nurgas).

Lahtrid kuni töölehe alguseni

Valige esimene lahter ja vajutage klahvikombinatsiooni CTRL+SHIFT+HOME, et laiendada lahtrivalik töölehe alguseni.

Aktiivsest valikust rohkem või vähem lahtreid

Hoidke all tõstuklahvi (SHIFT) ning klõpsake viimast lahtrit, mida soovite uude valikusse kaasata. Uus valik moodustub aktiivne lahter ja klõpsatava lahtri vahele jäävast ristkülikukujulisest vahemikust.

Mitme lahtri valimise tühistamiseks klõpsake töölehel suvalist lahtrit.

 1. Tippige aktiivsesse lahtrisse andmed ja vajutage klahvikombinatsiooni CTRL+ENTER.

  Võite ka sisestada samade andmete mitmesse lahtrisse andmed töölehe lahtrite automaatne täitmine täitepide Täitepide abil.

  Lisateavet leiate artiklist Automaatne täitmine andmetega töölehe lahtritesse.

Lehe algusse

Samade andmete sisestamine korraga mitmele töölehele

Kui aktiveerite korraga mitu töölehte, saate uusi andmeid sisestada või olemasolevaid andmeid muuta ühel töölehel ning muudatused rakendatakse automaatselt samadele lahtritele kõigil valitud töölehtedel.

 1. Klõpsake vahekaarti esimese töölehe, mis sisaldab andmeid, mida soovite redigeerida. Hoidke all juhtklahvi muudel töölehtedel, mida soovite sünkroonida sakkide klõpsamise ajal.

  Lehtede kerimisnupud

  Märkus. : Kui soovitud töölehe sakki pole näha, siis klõpsake selle kuvamiseks esmalt sakkide kerimisnuppe ja seejärel sakki. Kui soovitud töölehesakki pole ikka näha, siis peate ehk dokumendiakna maksimeerima.

 2. Aktiivsel töölehel, valige lahter või vahemik , mida soovite redigeerida või sisestada uued andmed.

Kui soovite valida

Toiming

Üksik lahter

Klõpsake lahtrit või vajutage lahtrisse liikumiseks nooleklahve.

Lahtrivahemik

Klõpsake vahemiku esimest lahtrit ja lohistage viimase lahtrini või vajutage tõstuklahvi (SHIFT) ja hoidke seda nooleklahvide abil valiku laiendamiseks all.

Samuti võite valida vahemiku esimese lahtri ja vajutada valiku laiendamiseks nooleklahvide abil klahvi F8. Valiku laiendamise peatamiseks vajutage taas klahvi F8.

Suur lahtrivahemik

Klõpsake vahemiku esimest lahtrit ning seejärel hoidke all tõstuklahvi (SHIFT), kuni klõpsate vahemiku viimast lahtrit. Viimase lahtri kuvamiseks võite dokumenti kerida.

Töölehe kõik lahtrid

Klõpsake nuppu Vali kõik.

Nupp Vali kõik

Kogu töölehe valimiseks saate vajutada klahvikombinatsiooni CTRL + A.

Kui tööleht sisaldab andmeid, valib CTRL + A praeguse piirkonna. Kui vajutate klahvikombinatsiooni CTRL + A teist korda, valitakse terve tööleht.

Mittekülgnevad lahtrid või lahtrivahemikud

Valige esimene lahter või lahtrivahemik ning seejärel hoidke all juhtklahvi (CTRL), kuni valite ülejäänud lahtrid või vahemikud.

Samuti võite valida esimese lahtri või lahtrivahemiku ja seejärel järgmise mittekülgneva lahtri või vahemiku valikusse lisamiseks vajutada klahvikombinatsiooni SHIFT+F8. Lahtrite või vahemike valikusse lisamise lõpetamiseks vajutage uuesti klahvikombinatsiooni SHIFT+F8.

Märkus. : Mittekülgneva lahtri või lahtrivahemiku valiku tühistamiseks peate tühistama kogu valiku.

Terve rida või veerg

Klõpsake rea- või veerupäist.

Tööleht reapäise ja veerupäisega

1. Reapäis

2. Veerupäis

Samuti võite rea või veeru lahtrite valimiseks valida esmalt esimese lahtri ja seejärel vajutada klahvikombinatsiooni CTRL + SHIFT + nooleklahv (parem- või vasaknool ridade, üles- või allanool veergude korral).

Kui rida või veerg sisaldab andmeid, siis saab rea või veeru kuni viimase kasutatud lahtrini valida klahvikombinatsiooniga CTRL + SHIFT + nooleklahv. Klahvikombinatsiooni CTRL + SHIFT + nooleklahv teistkordsel vajutamisel valitakse terve rida või veerg.

Kõlgnevad read või veerud

Lohistage üle rea- või veerupäiste. Võite valida ka esimese rea või veeru, seejärel hoidke all tõstuklahvi (SHIFT), kuni valite viimase rea või veeru.

Mittekülgnevaid read või veerud

Klõpsake oma valiku esimest veeru- või reapäist, seejärel hoidke all juhtklahvi (CTRL), kuni klõpsate teisi veeru- või reapäiseid nende valikusse lisamiseks.

Rea või veeru esimene või viimane lahter

Valige reas või veerus mõni lahter ja vajutage siis klahvikombinatsiooni CTRL + nooleklahv (parem- või vasaknool ridade, üles- või allanool veergude korral).

Töölehe või Microsoft Office Exceli tabeli esimene või viimane lahter

Vajutage töölehe või Exceli loendi esimese lahtri valimiseks klahve CTRL+HOME.

Vajutage andmeid või vormingut sisaldava töölehe või Exceli loendi viimase lahtri valimiseks klahve CTRL+END.

Lahtrid kuni töölehe viimati kasutatud lahtrini (alumises paremas nurgas)

Valige esimene lahter ja vajutage seejärel klahvikombinatsiooni CTRL+SHIFT+END, et laiendada lahtrivalikut viimase kasutatud lahtrini (alumises paremas nurgas).

Lahtrid kuni töölehe alguseni

Valige esimene lahter ja vajutage klahvikombinatsiooni CTRL+SHIFT+HOME, et laiendada lahtrivalik töölehe alguseni.

Aktiivsest valikust rohkem või vähem lahtreid

Hoidke all tõstuklahvi (SHIFT) ning klõpsake viimast lahtrit, mida soovite uude valikusse kaasata. Uus valik moodustub aktiivne lahter ja klõpsatava lahtri vahele jäävast ristkülikukujulisest vahemikust.

Mitme lahtri valimise tühistamiseks klõpsake töölehel suvalist lahtrit.

 1. Aktiivsesse lahtrisse, tippige uued andmed või andmed ja seejärel vajutage ENTERIT või MENÜÜS järgmisse lahtrisse liikumiseks valiku.

  Muudatused rakendatakse kõigile valitud töölehtedele.

 2. Korrake eelmist toimingut, kuni olete kõik soovitud andmed sisestanud või redigeerinud.

Märkus. : 

 • Mitme töölehe valiku tühistamiseks klõpsake mõnda valimata töölehte. Kui valimata töölehti pole näha, paremklõpsake valitud töölehe sakki ja seejärel klõpsake kiirmenüü käsku Tühista lehtede rühmitamine.

 • Andmete sisestamisel või redigeerimisel mõjutavad muudatused kõiki valitud töölehti ning võivad asendada ka sellised andmed, mida te ei soovinud muuta. Selle vältimiseks võite potentsiaalsete andmekonfliktide tuvastamiseks kõiki töölehti korraga vaadata.

  1. Klõpsake menüü Vaade jaotises Aken käsku Uus aken.

  2. Aktiveerige uus aken ja seejärel klõpsake töölehte, mida soovite vaadata.

  3. Korrake juhiseid 1 ja 2 kõigi töölehtede puhul, mida soovite kuvada.

  4. Klõpsake menüü Vaade jaotises Aken nuppu Korralda kõik ja seejärel klõpsake soovitud suvandit.

  5. Ainult aktiivse töövihiku töölehtede kuvamiseks märkige dialoogiboksis Akende korraldamine ruut Aktiivse töövihiku aknad.

Lehe algusse

Töölehesätete ja lahtrivormingute reguleerimine

Excelis on mitu sätet, mida saate andmete käsitsi sisestamise hõlbustamiseks muuta. Mõni muudatus mõjutab kõiki töövihikuid, mõni tervet töölehte ja mõni ainult teie määratud lahtreid.

Sisestusklahvi (ENTER) vajutamise suuna muutmine

Mitme lahtri, rea andmeid sisestada ja vajutage sisestusklahvi ENTER, et rea lõpus vaikimisi TAB vajutamisel liigub järgmise rea algusse valiku.

Sisestusklahvi ENTER Teisaldab valitud lahtri võrra allapoole ja vajutades menüü viib valikut ühe lahtri võrra paremale. Te ei saa muuta suunda Teisalda jaoks tabeldusklahvi (TAB), kuid saate määrata eri suunas sisestusklahvi (ENTER). Selle sätte muutmine mõjutab terve töölehe, mis tahes avatud töölehtede, kõik avatud töövihikud ja kõigi uute töövihikute.

 1. Klõpsake menüüs Fail nuppu Suvandid.

 2. Märkige kategooria Täpsemalt jaotises Redigeerimissuvandid ruut Teisalda valik pärast sisestusklahvi (Enter) vajutamist ja klõpsake seejärel boksis Suund soovitud suunda.

Veeru laiuse muutmine

Vahel võidakse lahtris kuvada tekst #####. See võib juhtuda siis, kui lahter sisaldab arvu või kuupäeva, kuid veerg pole piisavalt lai, et kõiki lahtrisse sisestatud märke saaks kuvada. Oletagem näiteks, et lahter kuupäevavorminguga "dd.mm.yyyy" sisaldab kuupäeva 31.12.2007. Veerg on aga piisavalt lai üksnes kuue märgi kuvamiseks. Lahtris kuvatakse väärtus #####. Lahtri kogu sisu kuvamiseks ilma selle vormingut muutmata peate veergu laiendama.

 1. Klõpsake lahtrit, mille veeru laiust soovite muuta.

 2. Klõpsake menüü Avaleht jaotises Lahtrid nuppu Vorming.

  Exceli lindi pilt

 3. Tehke jaotises Lahtri mõõtmed ühte järgmistest.

  • Kogu teksti lahtrisse mahutamiseks märkige ruut Automaatsobita veerulaiusega.

  • Veerulaiuse suurendamiseks klõpsake nuppu Veeru laius ja tippige seejärel soovitud laius väljale Veeru laius.

Veeru laiendamise alternatiivina võite muuta selle veeru või ka üksiklahtri vormingut. Nii näiteks võite muuta kuupäevavormingut, et kuupäev kuvataks ainult päeva ja kuuna (vorming "dd.mm"), näiteks 31.12, või esitada arvu teaduskujul (eksponentkujul), näiteks 4E+08.

Tekstiridade murdmine lahtris

Tekstiridade murdmise abil saate lahtris kuvada mitu rida. Teksti murdmine lahtris ei mõjuta muid lahtreid.

 1. Klõpsake lahtreid, milles soovite teksti murda.

 2. Klõpsake menüü Avaleht jaotises Joondus nuppu Murra teksti ridu.

  Exceli lindi pilt

  Märkus. : Kui tekst on pikk sõna, ei murra märgid (sõna ei tükeldamine); selle asemel saate sisaldava veeru laiendamine või kogu teksti fondi vähendamine. Kui kogu tekst pole nähtav, kui teksti murda, peate rea kõrgust reguleerida. Vahekaardil Avaleht jaotises lahtrid nuppu Vormingja seejärel klõpsake jaotises Lahtri suurus käsku Automaatsobita rea.

Näpunäide. : Teksti murdmise kohta leiate lisateavet artiklist tekstiridade murdmine lahtris.

Arvuvormingu muutmine

Excelis pole lahtri vorming ja lahtris talletatavad andmed omavahel tingimata seotud. Arvandmete korral võib see kuvaerinevus olla üpris märkimisväärne. Näiteks sisestatud arvu ümardamisel ümardatakse üldjuhul ainult kuvatav arv. Arvutused kasutavad tegelikku arvu, mis on lahtris talletatud, mitte kuvatavat vormindatud arvu. Seetõttu võivad arvutused ühes või mitmes lahtris tehtud ümardamiste tõttu näida ebatäpsed.

Pärast arvude lahtrisse tippimist saate nende kuvamisvormingut muuta.

 1. Klõpsake lahtrit, mis sisaldab muudetavat arvu.

 2. Klõpsake menüü Avaleht jaotises Arv välja Arvuvorming kõrval olevat noolt ja seejärel soovitud vormingut.

  Klõpsake menüü Avaleht jaotises arv arv loendis vorming

  Arvuvormingu valimiseks saadaolevate arvuvormingute loendist klõpsake loendis Kategooria väärtust Veel ja klõpsake siis loendis vormingut, mida soovite kasutada.

Arvu vormindamine tekstina

Arvud, mida pole vaja Excelis arvutada (nt telefoninumbrid) võite vormindada tekstina, määrates tekstivormingu tühjadele lahtritele enne arvude tippimist.

 1. Valige tühi lahter.

 2. Klõpsake menüü Avaleht jaotises Arv välja Arvuvorming kõrval olevat noolt ja seejärel käsku Tekst.

  Klõpsake menüü Avaleht jaotises arv arv loendis vorming

 3. Tippige soovitud arvud vormindatud lahtrisse.

  Märkus. : Arvude enne lahtritele rakendatud tekstina sisestatud tuleb sisestada uuesti vormindatud lahtritesse. Uuesti arvude tekstina sisestamiseks valige iga lahter, vajutage klahvi F2 ja seejärel vajutage sisestusklahvi ENTER.

Lehe algusse

Märkus. : Masintõlke lahtiütlus. Selle artikli tõlkis arvutisüsteem ilma inimese sekkumiseta. Microsoft pakub selliseid masintõlkeid, et inglise keelt mittekõnelevad kasutajad saaksid vaadata sisu Microsofti toodete, teenuste ja tehnoloogiate kohta. Kuna artikkel on masintõlgitud, võib see sisaldada sõnavara-, süntaksi- või grammatikavigu.

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×