Andmete esitamine punktdiagrammil või joondiagrammil

NB! :  See artikkel on masintõlgitud, vaadake lahtiütlust. Selle artikli ingliskeelse versiooni leiate aadressilt (viiteks).

Punktdiagrammid ja joondiagrammid on väliselt väga sarnased, iseäranis siis, kui punktdiagramm on kuvatud koos ühendusjoontega. Siiski erineb suuresti viis, kuidas seda tüüpi diagrammides on kantud andmed horisontaalteljele (tuntud ka x-teljena) ja vertikaalteljele (tuntud ka y-teljena).

Vormindatud punktdiagramm
Selles vormindatud punktdiagrammis on arvväärtused kuvatud horisontaal- ja vertikaalteljel ning kombineeritud ebaühtlaste intervallidega kuvatud üksikutesse andmepunktidesse.
Vormindatud joondiagramm
Selle vormindatud joondiagrammi kategooriaandmed (käesoleval juhul ajaintervall) on jaotatud võrdselt horisontaalteljele ning kõik arvväärtused võrdselt vertikaalteljele.

Enne nende diagrammitüüpide vahel valimist võiksite õppida paremini tundma nende erinevusi ning osata otsustada, millal eelistada ühte teisele.

Selle artikli teemad

Siit saate teada, punkt-ja joondiagrammide vahelised erinevused

Teada, millal kasutada punktdiagrammi ja diagramm

Punktdiagrammi ja diagrammitüübid uurimine

Punktdiagrammi loomine

Joondiagrammi loomine

Diagrammi salvestamine mallina

Punktdiagrammide ja joondiagrammide vahelised erinevused

Peamine erinevus punktdiagrammide ja joondiagrammide vahel seisneb andmete horisontaalteljele kandmise viisis. Näiteks kui kasutate järgmist töölehte punktdiagrammi või joondiagrammi loomiseks, näete, et andmed on jaotatud erinevalt.

Päevase sademete hulga töölehe andmete pilt

Punktdiagrammis on päevase sademete hulga väärtused veerust A kuvatud horisontaalteljel ja tahkete osiste väärtused veerust B vertikaalteljel. Punktdiagrammi, mida nimetatakse sageli ka XY-diagrammiks, ei kuvata kunagi kategooriaid horisontaalteljel.

Punktdiagrammi pilt

Punktdiagrammil on alati kaks väärtustelge. Horisontaalteljel kuvatakse üks kogum arvandmeid ja vertikaalteljel teine. Punktid on diagrammis kuvatud x-telje ja y-telje arvväärtuse ristumiskohas, kombineerides need väärtused üksikuteks andmepunktideks. Need andmepunktid võivad andmetest olenevalt olla jaotatud horisontaalteljele ühtlaselt või ebaühtlaselt.

Esimene punktdiagrammis kuvatud andmepunkt tähistab nii y-telje väärtust 137 (võõrosakesed) kui ka x-telje väärtust 1,9 (päevane sademete hulk). Need arvud tähistavad töölehe lahtrite A9 ja B9 väärtusi.

Joondiagrammis on aga samad päevase sademete hulga ja tahkete osiste väärtused kuvatud kahe eraldi andmepunktina, mis on jaotatud ühtlaselt horisontaalteljele. Seda sellepärast, et joondiagrammil on vaid üks väärtustelg (vertikaaltelg). Joondiagrammi horisontaalteljel on näidatud ühtlaste vahedega andmerühmad (kategooriad). Kuna andmetes polnud kategooriaid välja toodud, loodi need automaatselt (nt 1, 2, 3 jne).

See on hea näide selle kohta, millal joondiagrammi kasutama ei peaks.

Joondiagrammi pilt

Joondiagrammis on kategooriaandmed jaotatud ühtlaselt horisontaalteljele (kategooriatelg) ning kõik arvväärtused vertikaalteljele (väärtustelg).

Tahkete osiste y-telje väärtus 137 (lahter B9) ja päevase sademete hulga x-telje väärtus 1,9 (lahter A9) on joondiagrammis kuvatud eraldi andmepunktidena. Ükski neist andmepunktidest pole esimene diagrammis kuvatud andmepunkt, vaid iga andmesari esimene andmepunkt viitab töölehe esimese andmerea (lahtrid A2 ja B2) väärtustele.

Telje tüüp ja mastaapimise erinevused

Kuna punktdiagrammi horisontaaltelg on alati väärtustelg, võib sellel kuvada arvväärtusi või kuupäevaväärtusi (nt päevad või tunnid), mis on esitatud arvväärtustena. Arvväärtuste paindlikumaks kuvamiseks horisontaalteljel saate muuta selle telje mastaapimissuvandeid samamoodi kui vertikaaltelje omi.

Kuna joondiagrammi horisontaaltelg on kategooriatelg, saab see olla ainult tekstitelg või kuupäevatelg. Tekstiteljel on kuvatud ainult tekst (mittearvulised andmed või arvulised kategooriad, mis pole väärtused) ühtlaste intervallidega. Kuupäevateljel on kuvatud kuupäevad kronoloogilises järjestuses kindlate intervallidega või samades põhiühikutes, nagu päevad, kuud või aastad, isegi kui kuupäevad pole töölehel järjekorras ega samades põhiühikutes.

Kategooriatelje mastaapimissuvandid on võrreldes väärtustelje mastaapimissuvanditega piiratud. Saadaolevad mastaapimissuvandid sõltuvad ka kasutatava telje tüübist.

Lehe algusse

Millal kasutada punktdiagrammi ja millal joondiagrammi

Punktdiagramme kasutatakse tavaliselt arvväärtuste kuvamiseks ja võrdlemiseks (nt teaduslike, statistiliste ja tehniliste andmete puhul). Neid diagramme võiksite kasutada siis, kui soovite näidata mitme andmesarja arvväärtuste vahelisi suhteid või kanda diagrammile kaks arvude rühma ühe x- ja y-koordinaatide sarjana.

Joondiagrammides saab kuvada ajaliselt järjestikuseid andmeid ühel skaalal; seetõttu sobivad need hästi andmete trendide näitamiseks võrdsete intervallide järel või mingi aja jooksul. Joondiagrammis on kategooriaandmed jaotatud ühtlaselt horisontaalteljele ning kõik väärtuseandmed ühtlaselt vertikaalteljele. Üldiselt on joondiagrammi soovitatav kasutada mittearvuliste x-telje väärtuste puhul; arvuliste x-telje väärtuste puhul on tavaliselt parem kasutada punktdiagrammi.

Kasutage punktdiagrammi joondiagrammi asemel järgmistel juhtudel.

 • Soovite muuta horisontaaltelje skaalat.    Kuna punktdiagrammi horisontaaltelg on väärtustelg, on saadaval rohkem mastaapimissuvandeid.

 • Soovite kasutada horisontaalteljel logaritmilist skaalat.    Horisontaaltelje skaala saab muuta logaritmiliseks.

 • Soovite kuvada töölehe andmeid, mis sisaldavad väärtuste paare või rühmitatud väärtuste kogumeid.    Punktdiagrammi sõltumatuid teljeskaalasid saab kohandada, et anda rühmitatud väärtuste kohta rohkem teavet.

 • Soovite näidata sarnasusi suurte väärtustekogumite vahel.    Punktdiagramme võiksite kasutada siis, kui soovite illustreerida andmemustreid, näidates näiteks lineaarseid või mittelineaarseid trende, klastreid ja võõrväärtusi.

 • Soovite võrrelda suurt hulka andmepunkte ilma ajalise tegurita.    Mida rohkem andmepunkte punktdiagrammile kannate, seda paremini saate neid võrrelda.

Kasutage joondiagrammi punktdiagrammi asemel järgmistel juhtudel.

 • Soovite kasutada horisontaalteljel tekstisilte.    Need tekstisildid võivad tähistada ühtlaste vahedega väärtusi, nagu kuud, kvartalid või majandusaastad.

 • Soovite kasutada horisontaalteljel väikest hulka arvulisi silte.    Kui soovite kasutada väheseid kategooriasilte, mis tähistavad ühtlaste vahedega ajavahemikku (nt aastad), saate kasutada joondiagrammi.

 • Soovite kasutada horisontaalteljel ajaskaalat.    Kui soovite kuvada kuupäevi kronoloogilises järjestuses kindlate intervallidega või samades põhiühikutes, nagu päevad, kuud või aastad, isegi kui kuupäevad pole töölehel järjekorras ega samades põhiühikutes, kasutage joondiagrammi.

Lehe algusse

Punktdiagrammi ja joondiagrammi tüübid

Punktdiagrammil on järgmised alamtüübid.

 • Ainult tähistega punktdiagramm    Seda tüüpi diagramm võrdleb ühendusjoonteta. Kasutage punktdiagrammi andmemarkerid, kuid read ilma kui kasutate mitut andmepunkti ja väärtustepaaride muudab andmed raskem lugeda. Seda tüüpi diagrammi saate kasutada ka siis, kui ei ole vaja ühenduvust andmepunkti kuvamiseks.

  Ainult tähistega punktdiagramm

 • Sujuvjoontega punktdiagramm ning sujuvjoonte ja markeritega punktdiagramm    Seda tüüpi diagrammidel kuvatakse sujuv kõver, mis ühendab andmepunkte. Sujuvjooned saab kuvada koos markeritega või ilma. Kui andmepunkte on palju, kasutage sujuvjoont ilma markeriteta.

  Sujuvjoontega punktdiagramm ning sujuvjoonte ja tähistega punktdiagramm

 • Sirgjoontega punktdiagramm ning sirgjoonte ja markeritega punktdiagramm    Seda tüüpi diagrammidel on andmepunktid ühendatud sirgjoontega. Sirgjooned saab kuvada koos markeritega või ilma.

  Punktdiagramm ning sirge sirgjoonte ja tähistega punktdiagramm ning sirgjoonte

Joondiagrammil on järgmised alamtüübid.

 • Joondiagramm ja markeritega joondiagramm    Koos eraldi andmeväärtusi tähistavate markeritega või ilma kuvatavad joondiagrammid sobivad aja jooksul ilmnevate trendide või järjestatud kategooriate esitlemiseks eriti siis, kui teil on palju andmepunkte ja nende esitlemise järjestus on oluline. Kui kategooriaid on palju või väärtused on ligikaudsed, kasutage joondiagrammi ilma markeriteta.

  Joondiagramm ja tähistega joondiagramm.

 • Virnjoondiagramm ja markeritega virnjoondiagramm.    Seda tüüpi diagramme saab kuvada koos üksikuid väärtusi tähistavate markeritega või ilma. Virnjoondiagramme saab kasutada iga väärtuse osakaalu trendi kuvamiseks ajaliselt või järjestatud kategooriate kaupa, kuid kuna pole lihtne näha, et jooned on virnastatud, võiksite selle asemel kasutada muud tüüpi joondiagrammi või virnkihtdiagrammi.

  Virnjoondiagramm ja tähistega virnjoondiagramm

 • 100% virnjoondiagramm ja 100% markeritega virnjoondiagramm.    Seda tüüpi diagramme saab kuvada koos üksikuid väärtusi tähistavate markeritega või ilma. 100% virnjoondiagrammid sobivad iga väärtuse protsentuaalse osakaalu trendi kuvamiseks ajaliselt või kategooriate kaupa. Mitme kategooria või ligikaudsete väärtuste puhul on soovitatav kasutada markeriteta 100% virnjoondiagrammi.

  Näpunäide. : Seda tüüpi andmete esitamiseks võib paremini sobida 100% virnkihtdiagramm.

  100% virnjoondiagramm ja 100% tähistega virnjoondiagramm

 • Ruumiline joondiagramm    Ruumilisel joondiagrammil kuvatakse kõik andmeread või -veerud ruumiliste lintidena. Ruumilisel joondiagrammil on muudetavad horisontaal-, vertikaal- ja sügavusteljed.

  3-D joondiagramm

Lehe algusse

Punktdiagrammi loomine

Vormindatud punktdiagramm

Kuidas me sellise punktdiagrammi lõime? Järgmiste toimingute abil saate luua sarnase punktdiagrammi. Selle diagrammi jaoks kasutasime töölehe näidisandmeid. Need andmed saab kopeerida oma töölehele või kasutada omaenda andmeid.

 1. Kopeerige töölehe näidisandmed tühjale töölehele või avage tööleht andmetega, mida soovite punktdiagrammile kanda.

   Töölehe näidisandmete kopeerimine

  1. Looge tühi töövihik või tööleht.

  2. Valige spikriteema näide.

   Märkus. : Ärge valige rea- ega veerupäiseid.

   Spikrinäite valimine
   Spikrinäite valimine
  3. Vajutage klahve CRTL+C.

  4. Valige töölehe lahter A1 ja vajutage klahve CTRL+V.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

B

Igapäevane Rainfal l

Particulat e

4,1

122

4,3

117

5,7

112

5,4

114

5,9

110

5,0

114

3,6

128

1,9

137

7,3

104

 1. Valige andmed, mida soovite kanda punktdiagrammile.

 2. Klõpsake menüü Lisa jaotises Diagrammid nuppu Punktdiagramm.

  Exceli lindi pilt

 3. Klõpsake nuppu Ainult markeritega punktdiagramm.

  Näpunäide. : Diagrammitüübi nime nägemiseks hoidke kursorit sellel diagrammitüübil.

 4. Klõpsake diagrammiala.

  Kuvatakse menüü Diagrammiriistad koos menüüdega Kujundus, Paigutus ja Vorming.

 5. Klõpsake menüü Kujundus jaotises Diagrammilaadid seda laadi, mida kasutada soovite.

  Jaotis Diagrammilaadid Exceli lindil

  Oma punktdiagrammi jaoks kasutasime laadi nimega Laad 26.

 6. Klõpsake diagrammi tiitlit ja tippige väljale meelepärane tekst.

  Oma punktdiagrammi jaoks kasutasime tiitlit Tahkeid osiseid sademetes.

 7. Diagrammi tiitli vähendamiseks paremklõpsake tiitlit ja sisestage seejärel kiirmenüü väljale Fondi suurus sobiv suurus.

  Oma punktdiagrammi jaoks kasutasime fondisuurust 14.

 8. Klõpsake diagrammiala.

 9. Klõpsake menüü Paigutus jaotises Sildid nuppu Teljetiitlid ning toimige seejärel järgmiselt.

  1. Horisontaaltelje tiitli lisamiseks klõpsake käsku Primaarse horisontaaltelje tiitel ning seejärel käsku Tiitel telje alla.

  2. Vertikaaltelje tiitli lisamiseks klõpsake käsku Primaarse vertikaaltelje tiitel ning seejärel meelepärast vertikaaltelje tiitli tüüpi.

   Oma punktdiagrammi jaoks kasutasime tiitlit nimega Pööratud tiitel.

   Exceli lindi pilt

  3. Klõpsake mõlemat tiitlit, tippige väljale meelepärane nimi ja vajutage seejärel sisestusklahvi (ENTER).

   Oma punktdiagrammi väljadele tippisime horisontaaltelje tiitli Päevane sademete hulk ja vertikaaltelje tiitli Tahkeid osiseid.

 10. Klõpsake diagrammi diagrammi andmeala või valige diagrammi graafikuala diagrammi elementide loendist (menüü Paigutus jaotise Praegune valik väli Diagrammi elemendid).

 11. Klõpsake menüü Vorming jaotises Kujundilaadid, klõpsake nuppu veel Nupu pilt ja klõpsake seejärel soovitud efekti, mida soovite kasutada.

  Oma punktdiagrammi jaoks kasutasime kujundilaadi Vaevumärgatav efekt – Rõhk 3.

  Jaotis Kujundilaadid Exceli lindil

 12. Klõpsake diagrammiala.

 13. Klõpsake menüü Vorming jaotises Kujundilaadid, klõpsake nuppu veel Nupu pilt ja klõpsake seejärel soovitud efekti, mida soovite kasutada.

  Oma punktdiagrammi jaoks kasutasime kujundilaadi Vaevumärgatav efekt – Rõhk 1.

 14. Kui soovite kasutada töövihikule rakendatud vaikekujundusest erinevaid kujunduse värve, toimige järgmiselt.

  1. Klõpsake menüü Küljendus jaotises Kujundused nuppu Kujundused.

   Exceli lindi pilt

  2. Klõpsake jaotises Sisemine kujundust, mida kasutada soovite.

   Oma punktdiagrammi jaoks kasutasime kujundust Office.

Lehe algusse

Joondiagrammi loomine

Vormindatud joondiagramm

Kuidas me sellise joondiagrammi lõime? Järgmiste toimingute abil saate luua sarnase joondiagrammi. Selle diagrammi jaoks kasutasime töölehe näidisandmeid. Need andmed saab kopeerida oma töölehele või kasutada omaenda andmeid.

 1. Kopeerige töölehe näidisandmed tühjale töölehele või avage tööleht andmetega, mida soovite joondiagrammile kanda.

   Töölehe näidisandmete kopeerimine

  1. Looge tühi töövihik või tööleht.

  2. Valige spikriteema näide.

   Märkus. : Ärge valige rea- ega veerupäiseid.

   Spikrinäite valimine
   Spikrinäite valimine
  3. Vajutage klahve CRTL+C.

  4. Valige töölehe lahter A1 ja vajutage klahve CTRL+V.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

B

C

Kuupäev

Igapäevane Rainfal l

Particulat e

1.01.2007

4,1

122

2.01.2007

4,3

117

3.01.2007

5,7

112

4.01.2007

5,4

114

5.01.2007

5,9

110

6.01.2007

5,0

114

7.01.2007

3,6

128

8.01.2007

1,9

137

9.01.2007

7,3

104

 1. Valige andmed, mida soovite kanda joondiagrammile.

 2. Klõpsake menüü Lisa jaotises Diagrammid nuppu Punktdiagramm.

  Exceli lindi pilt

 3. Klõpsake nuppu Markeritega joondiagramm.

 4. Klõpsake diagrammiala.

  Kuvatakse menüü Diagrammiriistad koos menüüdega Kujundus, Paigutus ja Vorming.

 5. Klõpsake menüü Kujundus jaotises Diagrammilaadid seda laadi, mida kasutada soovite.

  Jaotis Diagrammilaadid Exceli lindil

  Oma joondiagrammi jaoks kasutasime laadi nimega Laad 2.

 6. Klõpsake menüü Paigutus jaotises Sildid nuppu Diagrammi tiitel ning seejärel käsku Diagrammi kohale.

  Exceli lindi pilt

 7. Klõpsake diagrammi tiitlit ja tippige väljale meelepärane tekst.

  Oma joondiagrammi jaoks kasutasime tiitlit Tahkeid osiseid sademetes.

 8. Diagrammi tiitli vähendamiseks paremklõpsake tiitlit ja sisestage seejärel kiirmenüü väljale Fondi suurus sobiv suurus.

  Oma punktdiagrammi jaoks kasutasime fondisuurust 14.

 9. Klõpsake diagrammi legendi või valige see diagrammi elementide loendist (menüü Paigutus jaotise Praegune valik väli Diagrammi elemendid).

 10. Klõpsake menüü Paigutus jaotises Sildid nuppu Legend ja seejärel meelepärast käsku.

  Oma joondiagrammi puhul kasutasime käsku Kuva legend ülal.

 11. Ühe andmesarja kandmiseks sekundaarsele vertikaalteljele klõpsake sademete hulga andmesarja või valige see diagrammi elementide loendist (menüü Paigutus jaotise Praegune valik väli Diagrammi elemendid).

 12. Klõpsake menüü Paigutus jaotises Praegune valik nuppu Valiku vorming.

  Jaotis Praegune valik Exceli lindil

 13. Valige jaotises Sarjasuvandid väärtus Sekundaartelg ja klõpsake seejärel nuppu Sule.

 14. Klõpsake menüü Paigutus jaotises Sildid nuppu Teljetiitlid ja toimige seejärel järgmiselt.

  1. Primaarse vertikaaltelje tiitli lisamiseks klõpsake käsku Primaarse vertikaaltelje tiitel ja seejärel meelepärast vertikaaltelje tiitli tüüpi.

   Oma joondiagrammi jaoks kasutasime tiitlit nimega Pööratud tiitel.

  2. Sekundaarse vertikaaltelje tiitli lisamiseks klõpsake käsku Sekundaarse vertikaaltelje tiitel ja seejärel meelepärast vertikaaltelje tiitli tüüpi.

   Oma joondiagrammi jaoks kasutasime tiitlit nimega Pööratud tiitel.

  3. Klõpsake mõlemat tiitlit, tippige väljale meelepärane nimi ja vajutage seejärel sisestusklahvi (ENTER).

   Oma joondiagrammi väljadele tippisime primaarse vertikaaltelje tiitli Tahkeid osiseid ja sekundaarse vertikaaltelje tiitli Päevane sademete hulk.

 15. Klõpsake diagrammi diagrammi andmeala või valige see diagrammi elementide loendist (menüü Paigutus jaotise Praegune valik väli Diagrammi elemendid).

 16. Klõpsake menüü Vorming jaotises Kujundilaadid, klõpsake nuppu veel Nupu pilt ja klõpsake seejärel soovitud efekti, mida soovite kasutada.

  Oma joondiagrammi jaoks kasutasime kujundilaadi Vaevumärgatav efekt – Tume 1.

  Jaotis Kujundilaadid Exceli lindil

 17. Klõpsake diagrammiala.

 18. Klõpsake menüü Vorming jaotises Kujundilaadid, klõpsake nuppu veel Nupu pilt ja klõpsake seejärel soovitud efekti, mida soovite kasutada.

  Oma joondiagrammi jaoks kasutasime kujundilaadi Vaevumärgatav efekt – Rõhk 3.

 19. Kui soovite kasutada töövihikule rakendatud vaikekujundusest erinevaid kujunduse värve, toimige järgmiselt.

  1. Klõpsake menüü Küljendus jaotises Kujundused nuppu Kujundused.

   Exceli lindi pilt

  2. Klõpsake jaotises Sisemine kujundust, mida kasutada soovite.

   Oma punktdiagrammi jaoks kasutasime kujundust Office.

Lehe algusse

Diagrammi salvestamine mallina

Kui soovite luua vastloodud diagrammiga sarnase diagrammi, võite salvestada diagrammi mallina, mida saate kasutada teiste diagrammide alusena.

 1. Klõpsake diagrammi, mille soovite mallina salvestada.

 2. Klõpsake menüü Kujundus jaotises Tüüp nuppu Salvesta mallina.

  Exceli lindi pilt

 3. Tippige väljale Faili nimi malli nimi.

  Näpunäide. : Kui te pole määranud mõnda muud kausta, salvestatakse mallifail (.crtx) kausta Diagrammid ja mall muutub jaotises Mallid kättesaadavaks nii dialoogiboksis Diagrammi lisamine (menüü Lisa, jaotis Diagrammid, dialoogiboksi käiviti Nupu pilt ) kui ka dialoogiboksis Diagrammitüübi muutmine (menüü Kujundus, jaotis Tüüp, nupp Muuda diagrammi tüüpi).

  Lisateavet diagrammimalli lisamise kohta leiate teemast Diagrammimalli loomine, rakendamine ja eemaldamine.

Märkus. : Diagrammimall sisaldab diagrammivormingut ja selles on talletatud värvid, mis olid kasutusel diagrammi mallina salvestamisel. Kui kasutate diagrammimalli diagrammi loomiseks mõnes teises töövihikus, kasutab uus diagramm diagrammimalli värve, mitte praegu töövihikule rakendatud kujunduse värve. Dokumendi kujunduse värvide kasutamiseks diagrammimalli värvide asemel paremklõpsake diagrammiala ja klõpsake seejärel kiirmenüül käsku Lähtesta laadiga ühtivaks.

Lehe algusse

Märkus. : Masintõlke lahtiütlus. Selle artikli tõlkis arvutisüsteem ilma inimese sekkumiseta. Microsoft pakub selliseid masintõlkeid, et inglise keelt mittekõnelevad kasutajad saaksid vaadata sisu Microsofti toodete, teenuste ja tehnoloogiate kohta. Kuna artikkel on masintõlgitud, võib see sisaldada sõnavara-, süntaksi- või grammatikavigu.

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×