Andmete esitamine diagrammil või graafikul

NB! :  See artikkel on masintõlgitud, vaadake lahtiütlust. Selle artikli ingliskeelse versiooni leiate aadressilt (viiteks).

Kui teie arvutisse on installitud Excel, te saate ära täpsemalt diagrammifunktsioonide Wordis.

Selle artikli teemad

Teave diagrammide kohta

1. juhis. Põhidiagrammi loomine

2. juhis. Diagrammi paigutuse või laadi muutmine

3. juhis. Tiitlite või andmesiltide lisamine või eemaldamine

Samm 4: Kuvada või peita legendi

Esmane Diagrammi telgede või ruudujoonte juhis 5: Kuvamine või peitmine

6. juhis. Diagrammi teisaldamine või suuruse muutmine

Juhis 7: Diagrammi salvestamine mallina

Teave diagrammide kohta

Diagramme kasutatakse paljude arvandmete graafiliselt kuvamiseks, et suured andmehulgad ja erinevate andmekogumite vahelised seosed oleksid paremini mõistetavad.

Töölehe andmed ja diagramm

1. Töölehe andmed

2. Töölehe andmete põhjal loodud diagramm

Excel toetab paljusid diagrammitüüpe, et andmete esitlus oleks võimalikult sisukas ja hõlpsalt mõistetav. Diagrammi loomisel või olemasoleva diagrammi muutmisel saate valida sobiva diagrammi paljude diagrammitüüpide (nt tulp- või sektordiagramm) ja nende alamtüüpide (nt virntulpdiagramm või ruumiline sektordiagramm) hulgast. Saate luua ka liitdiagrammi, milles kasutatakse mitut tüüpi diagramme.

Liitdiagramm
Näide tulp- ja joondiagrammi sisaldavast liitdiagrammist.

Lisateavet Excelis saadaolevate diagrammitüüpide kohta leiate teemast Saadaolevad diagrammitüübid.

Diagrammi elemendid

Diagrammil on palju elemente. Osa elemente kuvatakse vaikimisi, teisi saab vajadusel lisada. Diagrammielementide kuva saate muuta, kui teisaldate need diagrammis teise kohta, muudate nende suurust või muudate nende vormingut. Kui te ei soovi, et teatud diagrammielemente kuvataks, saate need eemaldada.

*

1. Diagrammi diagrammiala.

2. Diagrammi diagrammi andmeala.

3. Diagrammi lisatud andmesari andmepunktid.

4. Horisontaal- (kategooria) ja vertikaal- (väärtus) telg, millega koos andmed diagrammi lisatakse.

5. Diagrammi legend.

6. Diagrammi- ja teljetiitel, mida saate diagrammis kasutada.

7. andmesilt, mida saate kasutada andmesarja andmepunkti üksikasjade määramiseks.

Põhidiagrammi muutmine vastavalt vajadustele

Pärast diagrammi loomist saate selle elemente muuta. Näiteks võite soovida muuta telgede kuvamisviisi, lisada diagrammitiitli, teisaldada või peita legendi või kuvada täiendavaid diagrammielemente.

Diagrammi muutmiseks saate teha järgmist.

 • Diagrammi telgede kuvamise muutmine    – saate määrata teljeskaala ja reguleerida kuvatavate väärtuste või kategooriate vahelist intervalli. Diagrammi paremaks loetavuseks saate lisada teljele ka kriipsmärgiseid ja määrata nendevahelise intervalli.

 • Diagrammile tiitlite ja andmesiltide lisamine    – diagrammil kuvatava teabe selgitamiseks saate lisada diagrammitiitli, teljetiitlid ja andmesildid.

 • Legendi või andmetabeli lisamine    – legendi saate kuvada või peita, muuta selle asukohta ja muuta legendikirjeid. Mõnel diagrammil saate kuvada ka andmetabeli, kus on legendivõtmed ja diagrammil esitatud väärtused.

 • Erisuvandite rakendamine eri tüüpi diagrammide korral    – eri tüüpi diagrammide jaoks on saadaval eri tüüpi jooned (nt maksimumi- ja miinimumijooned ning trendijooned) ja ribad (nt suurema ja väiksema ribad ning vearibad), andmemarkerid ning muud suvandid.

Eelmääratletud diagrammipaigutuste ja -laadide rakendamine professionaalse tulemuse saavutamiseks

Diagrammielementide käsitsi lisamise või muutmise või diagrammi vormindamise asemel saate diagrammile kiirelt rakendada mõne valmispaigutuse ja -laadi. Word pakub arvukalt valmispaigutusi ja laade. Vajaduse korral saate nende hulgast valitud sobivat varianti viimistleda, tehes paigutusse käsitsi muudatusi ning vormindades diagrammi üksikuid elemente (nt diagrammiala, diagrammi andmeala, andmesarju või legendi).

Eelmääratletud diagrammipaigutuse rakendamisel kuvatakse diagrammil kindel kogum diagrammielemente (nt tiitlid, legend, andmetabel või andmesildid). Iga diagrammitüübi puhul saate valida mitmesuguste paigutuste hulgast sobiva.

Eelmääratletud diagrammilaadi rakendamisel vormindatakse diagramm vastavalt dokumendile rakendatud kujundus, et diagramm sobiks ettevõtte või teie enda kujunduse värvid (värvide kogum), kujunduse fondid (pealkirjade ja kehateksti fontide kogum) ja kujunduse efektid (joonte ja täiteefektide kogum).

Te ei saa luua enda diagrammipaigutusi ja -laade, kuid saate luua soovitud paigutuse ja vorminguga diagrammimalle.

Diagrammile pilkupüüdva vormingu lisamine

Lisaks diagrammi eelmääratletud laadile saate hõlpsalt vormindada diagrammi üksikuid elemente (nt andmemarkerid, diagrammiala, graafikuala, arve ja teksti tiitlites ja siltidel) ning anda diagrammile kohandatud, pilkupüüdva ilme. Saate rakendada kindlaid kujundilaade ja WordArt-laade, samuti saate vormindada diagrammielementide kuju ja teksti käsitsi.

Vorminduse lisamiseks saate teha järgmist.

 • Diagrammielementide täitmine    – tähelepanu juhtimiseks diagrammi kindlatele elementidele saate kasutada värve, tekstuuri, pilte ja astmiktäiteid.

 • Diagrammielementide kontuuri muutmine    – diagrammielementide rõhutamiseks saate kasutada värve, joonelaade ja eri jämedusega jooni.

 • Diagrammielementidele eriefektide lisamine    – diagrammile viimistletud ilme andmiseks saate rakendada selle elementidele eriefekte (nt vari, peegeldus, läige, pehmendatud või kanditud servad ja ruumiline pööramine).

 • Teksti ja arvude vormindamine    – diagrammi tiitlite, siltide ja tekstibokside teksti ja arve saate vormindada samuti nagu töölehe teksti ja arve. Teksti ja arvude veelgi rohkem esile toomiseks saate rakendada WordArt-laade.

Diagrammide korduvkasutamine diagrammimallide loomise abil

Kui soovite vastavalt enda vajadustele kohandatud diagrammi uuesti kasutada, võite selle diagrammi diagrammimallina (*.crtx) salvestada diagrammimallide kausta. Kui diagrammi loote, saate diagrammimalli rakendada sama moodi nagu muud valmisdiagrammi. Tegelikult ongi diagrammimallid kohandatud diagrammid , mida saate kasutada ka olemasoleva diagrammi tüübi muutmiseks. Kui kasutate sageli mingit kindlat diagrammimalli, saate selle salvestada vaikediagrammina.

Lehe algusse

1. juhis. Põhidiagrammi loomine

Saate oma Wordi dokumendile diagrammi lisada järgmisel kahel viisil: lisada diagramm manustades selle Wordi dokumendile, või kleepida Exceli diagramm Wordi dokumenti, mis on lingitud Office Excel 2007 töölehe andmetega. Peamine erinevus manustatud ja lingitud diagrammide vahel on andmete talletamise asukoht ja kuidas andmeid värskendatakse pärast nende paigutamist Wordi dokumenti.

Märkus. : Mõned diagrammitüübid vajavad kindlalt andmekorraldust Excelis töölehes. Lisateavet leiate teemast Exceli töölehe andmete korraldamine.

Diagrammi manustamine dokumenti

Kui lisate Exceli diagrammi manusena, ei muutu Wordi failis olev teave, kui muudatud Exceli lähtefaili. Manusobjektid saavad Wordi faili osaks ja pärast lisamist ei ole need enam lähtefaili osad.

Kuna teave on asub täielikult ainult ühes Wordi dokumendis, on manustamine kasulik, kui te ei taha, et teabemuutused kajastuksid lähtefailis, või kui te ei soovi, et dokumendi adressaadid muretseksid lingitud teabe värskendamise pärast.

 1. Klõpsake Wordi dokumendis menüü Lisa nuppu Diagramm.

  Klõpsake menüü Lisa nuppu diagramm näitab osa

 2. Valige soovitud diagrammitüüp (nt tulp- või sektordiagramm) ja klõpsake nuppu OK. (Kui te pole kindel, millist valida, liikuge iga tüübi eelvaate kuvamiseks alla loendis Kõik diagrammid.)

  Dialoogiboks Diagrammi lisamine diagrammitüüpide ja eelvaatega

 3. Sisestage andmed automaatselt koos diagrammiga avanevasse arvutustabelisse. Andmete lahtrisse tippimise ja järgmisse lahtrisse liikumise järel värskendatakse diagramm andmetele vastavaks.

 1. Klõpsake Wordis kohta, kuhu soovite diagrammi lisada.

 2. Klõpsake menüü Lisa jaotises Illustratsioonid nuppu Diagrammid.

 3. Klõpsake dialoogiboksis Diagrammi lisamine diagrammi ja seejärel klõpsake nuppu OK.

 4. Sisestage andmed automaatselt koos diagrammiga avanevasse arvutustabelisse. Andmete lahtrisse tippimise ja järgmisse lahtrisse liikumise järel värskendatakse diagramm andmetele vastavaks.

 1. Klõpsake Wordis kohta, kuhu soovite diagrammi lisada.

 2. Klõpsake menüü Lisa jaotises Illustratsioonid nuppu Diagrammid.

 3. Klõpsake dialoogiboksis Diagrammi lisamine diagrammi ja seejärel klõpsake nuppu OK.

  Office Excel 2007 avaneb eraldi aknas ja kuvab töölehe näidisandmeid.

  Diagrammi näidisandmed

 4. Klõpsake aknas Excel asendamiseks Näidisandmete töölehel lahtrit ja tippige sinna soovitud andmed.

  Saate asendada ka näidisteljesildid veerus A ja legendikirje reas 1.

  Märkus. : Pärast töölehe värskendamist värskendatakse Wordi diagrammi automaatselt uute andmetega.

 5. Klõpsake Excelis Microsoft Office'i nuppu Office’i nupu pilt ja seejärel käsku Salvesta nimega.

 6. Valige loendi Salvesta asukohas dialoogiboksist Salvesta nimega kaust või ketas, kuhu soovite oma töölehe salvestada.

  Uue töölehe või kausta loomiseks klõpsake käsku Loo uus kaust Viiktekst 1 .

 7. Tippige väljale Faili nimi faili uus nimi.

 8. Klõpsake nuppu Salvesta.

 9. Klõpsake Excelis Microsoft Office'i nuppu Office’i nupu pilt ja seejärel käsku Sule.

Lehe algusse

Lingitud Exceli diagrammi kleepimine dokumenti

Saate diagrammi luua ja kopeerida välises Excel 2007 töölehes ning kleepida diagrammi lingitud versiooni oma Wordi dokumenti. Kui diagramm on lingitud, saab teavet värskendada välise Exceli töölehe muutmisel. Lingitud andmed talletatakse Exceli töölehes. Wordi dokument talletab ainult lähtefaili asukoha ja see kuvab lingitud andmete kujutise.

Linkimine on ka kasulik, kui soovite arvutamiseks viitesse lisada teavet, mida püsib sõltumatult, näiteks andmeid kogutud teise osakonna ja kui teil on vaja seda teavet Wordi dokumendis ajakohasena hoidmiseks. Exceli Diagrammide loomise kohta leiate lisateavet teemast diagrammi loomine.

 1. Valige Excelis diagramm selle piiri klõpsates. Seejärel klõpsake rühma Lõikelaud menüüs Avaleht nuppu Lõika.

  Diagramm eemaldatakse, kuid andmed jäävad Excelisse.

 2. Klõpsake Wordi dokumendis kohta, kuhu soovite diagrammi lisada.

 3. Klõpsake menüü Avaleht jaotises Lõikelaud nuppu Kleebi.

  Nupp Kleepesuvandid viitab sellele, et diagramm on lingitud Exceli andmetega.

 4. Salvestage Wordi dokument diagrammiga, mille linkisite Exceli andmetega.

  Wordi dokumenti uuesti avades klõpsake Exceli andmete värskendamiseks nuppu Jah.

SmartArt-piltide abil saate oma andmeid visualiseerida. Lisateavet leiate teemast SmartArt-pildi loomine.

Lehe algusse

Exceli töölehe andmete korraldamine

Enamiku diagrammide (nt tulp- ja lintdiagrammid) korral saate diagrammi joonestada tööleht ridades või veergudes korraldatud andmete põhjal. Teatud diagrammitüübid (nt sektor- ja mulldiagrammid) eeldavad siiski andmete korraldamist teatud kindlal moel.

 1. Korraldage töölehel andmed, mida soovite diagrammis kasutada.

  Andmeid saab korraldada ridade või veergude abil – Excel määratleb automaatselt, milline on parim viis andmete diagrammi sisestamiseks. Mõne diagrammitüübi (nt sektor- ja mulldiagrammid) jaoks tuleb aga andmed korraldada teatud kindlal viisil, nagu on kirjeldatud järgmises tabelis.

  Diagramm

  Andmete korraldamine

  Tulp-, lint-, joon-, kiht-, pind- või radiaaldiagramm

  Veergudes või ridades. Nt.

  Lorem

  Ipsum

  1

  2

  3

  4

  Või

  Lorem

  1

  3

  Ipsum

  2

  4

  Sektor- või rõngasdiagramm

  Ühe andmesari korral ühes andmeveerus või -reas ja ühes andmesiltide veerus või reas. Näide.

  A

  1

  B

  2

  C

  3

  Või

  A

  B

  C

  1

  2

  3

  Mitme andmesarja korral mitmes andmeveerus või -reas ja ühes andmesiltide veerus või reas. Nt.

  A

  1

  2

  B

  3

  4

  C

  5

  6

  Või

  A

  B

  C

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  XY- (punktdiagramm) või mulldiagramm

  X-telje väärtused esimeses veerus ning vastavad y-telje väärtused ja mulli suuruse väärtused külgnevates veergudes, nagu näiteks

  x

  y

  Mulli suurus

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  Börsidiagramm

  Veergudes või ridades järgmises järjekorras (kasutades nimesid või kuupäevi siltidena):

  suured väärtused, väiksed väärtused ja lõppväärtused.

  Nt.

  Kuupäev

  Suur

  Väike

  Lõpp

  1/1/2002

  46,125

  42

  44,063

  Või

  Kuupäev

  1/1/2002

  Suur

  46,125

  Väike

  42

  Lõpp

  44,063

 2. Valige lahtrid andmetega, mida soovite diagrammis kasutada.

  Näpunäide. : Kui valite ainult ühe lahtri, siis Excel kannab diagrammile automaatselt kõigi selle lahtriga külgnevate lahtrite andmed. Kui lahtrid, mille väärtused soovite diagrammile kanda, ei paikne järjest, saate valida ka suvalisi veerge või vahemikke. Seda saate teha seni, kuni valitud objektid moodustavad ristküliku. Lisaks saate peita read või veerud, mida te ei soovi diagrammil kajastada.

  Lahtrite, vahemike, ridade ja veergude valimine

  Valitav objekt

  Toiming

  Üksik lahter

  Klõpsake lahtrit või vajutage lahtrisse liikumiseks nooleklahve.

  Lahtrivahemik

  Klõpsake vahemiku esimest lahtrit ja lohistage viimase lahtrini või vajutage tõstuklahvi (SHIFT) ja hoidke seda nooleklahvide abil valiku laiendamiseks all.

  Samuti võite valida vahemiku esimese lahtri ja vajutada valiku laiendamiseks nooleklahvide abil klahvi F8. Valiku laiendamise peatamiseks vajutage taas klahvi F8.

  Suur lahtrivahemik

  Klõpsake vahemiku esimest lahtrit ja vajutage tõstuklahvi (SHIFT). Hoidke tõstuklahvi all seni, kuni klõpsate vahemiku viimast lahtrit. Viimase lahtri kuvamiseks võite töölehte kerida.

  Töölehe kõik lahtrid

  Klõpsake nuppu Vali kõik.

  Nupp Vali kõik

  Kogu töölehe valimiseks võite vajutada ka klahvikombinatsiooni CTRL+A.

  Kui tööleht sisaldab andmeid, valitakse klahvikombinatsiooni CTRL+A vajutamisel praegune piirkond. Klahvikombinatsiooni CTRL+A teistkordsel vajutamisel valitakse tööleht.

  Mittekülgnevad lahtrid või lahtrivahemikud

  Valige esimene lahter või lahtrivahemik ja hoidke siis teiste lahtrite või vahemike valimise ajal all juhtklahvi (CTRL).

  Samuti võite valida esimese lahtri või lahtrivahemiku ja seejärel järgmise mittekülgneva lahtri või vahemiku valikusse lisamiseks vajutada klahvikombinatsiooni SHIFT+F8. Lahtrite või vahemike valikusse lisamise lõpetamiseks vajutage uuesti klahvikombinatsiooni SHIFT+F8.

  Märkus. : Mittekülgnevate lahtrite valimise korral ei saa lahtri või lahtrivahemiku valikust loobuda ilma tervet valikut tühistamata.

  Terve rida või veerg

  Klõpsake rea- või veerupäist.

  Tööleht reapäise ja veerupäisega

  1. Reapäis

  2. Veerupäis

  Samuti võite rea või veeru lahtrite valimiseks valida esmalt esimese lahtri ja seejärel vajutada klahvikombinatsiooni CTRL + SHIFT + nooleklahv (parem- või vasaknool ridade, üles- või allanool veergude korral).

  Kui rida või veerg sisaldab andmeid, siis saab rea või veeru kuni viimase kasutatud lahtrini valida klahvikombinatsiooniga CTRL + SHIFT + nooleklahv. Klahvikombinatsiooni CTRL + SHIFT + nooleklahv teistkordsel vajutamisel valitakse terve rida või veerg.

  Külgnevad read või veerud

  Lohistage üle rea- või veerupäiste. Võite valida ka esimese rea või veeru ja seejärel vajutada tõstuklahvi (SHIFT) ja valida seda all hoides viimase rea või veeru.

  Mittekülgnevad read või veerud

  Klõpsake oma valiku esimese rea või veeru päist; seejärel hoidke teiste valikusse lisatavate ridade või veergude päiseid klõpsates all juhtklahvi (CTRL).

  Rea või veeru esimene või viimane lahter

  Valige reas või veerus mõni lahter ja vajutage siis klahvikombinatsiooni CTRL + nooleklahv (parem- või vasaknool ridade, üles- või allanool veergude korral).

  Töölehe või Microsoft Office Exceli tabeli esimene või viimane lahter

  Vajutage töölehe või Exceli loendi esimese lahtri valimiseks klahve CTRL+HOME.

  Vajutage andmeid või vormingut sisaldava töölehe või Exceli loendi viimase lahtri valimiseks klahve CTRL+END.

  Lahtrid kuni töölehe viimati kasutatud lahtrini (alumises paremas nurgas)

  Valige esimene lahter ja vajutage seejärel klahvikombinatsiooni CTRL+SHIFT+END, et laiendada lahtrivalikut viimase kasutatud lahtrini (alumises paremas nurgas).

  Lahtrid kuni töölehe alguseni

  Valige esimene lahter ja vajutage klahvikombinatsiooni CTRL+SHIFT+HOME, et laiendada lahtrivalik töölehe alguseni.

  Aktiivsest valikust rohkem või vähem lahtreid

  Uude valikusse lisatava viimase lahtri klõpsamisel hoidke all tõstuklahvi (SHIFT). Nelinurkne vahemik, mis jääb aktiivse lahtri ("aktiivne lahter") ja klõpsatava lahtri vahele, muutub uueks valikuks.

  Lahtrivaliku tühistamiseks klõpsake mõnda töölehe lahtrit.

 1. Klõpsake menüü Lisa jaotises Diagrammid ühte järgmistest.

  • Klõpsake diagrammitüüpi ja siis diagrammi alamtüüpi, mida soovite kasutada.

  • Kõik saadaolevad diagrammitüübid, klõpsake diagrammitüüpi ja klõpsake Kõigi diagrammitüüpide või rohkem menüükäsk kuvamiseks dialoogiboksis Diagrammi lisamine vaatamiseks klõpsake nooli, et kerida läbi kõik saadaolevad diagrammitüübid ja alamtüübid ja valige need, mida soovite kasutada.

   Exceli lindi pilt

   Kui hoiate hiirekursorit diagrammitüübi või diagrammi alamtüübi kohal, kuvatakse kohtspikris diagrammitüübi nimi. Lisateavet saadaolevate diagrammitüüpide kohta leiate teemast Saadaolevad diagrammitüübid.

 2. Vaikimisi asetatakse diagramm töölehele manusdiagramm. Kui soovite diagrammi asetada eraldi diagrammileht, saate selle asukohta järgmist tehes muuta.

  1. Kaasatud diagrammi valimiseks klõpsake seda.

   Kuvatakse menüü Diagrammiriistad .

  2. Klõpsake menüü Kujundus jaotises Asukoht nuppu Teisalda diagramm.

   Exceli lindi pilt

  3. Jaotises Valige diagrammi paigutamise asukoht tehke ühte järgmistest.

   • Diagrammi kuvamiseks diagrammilehel märkige Uus leht.

    Kui soovite soovitatud diagramminime muuta, tippige uus nimi väljale Uus leht.

   • Kui soovite diagrammi kuvada töölehel kaasatud diagrammina, klõpsake raadionuppu Objekt lehel ja valige tööleht väljal Objekt lehel.

 • Diagramm, mis põhineb diagrammi kiireks loomiseks valige andmed, mida soovite diagrammil kasutada, ja vajutage klahvikombinatsiooni ALT + F1. Kui vajutate klahvikombinatsiooni ALT + F1, kuvatakse diagrammil diagrammina.

 • Kui loote diagrammi, Excel määratleb põhjal nsisestatud töölehe read ja veerud, mis on kaasatud diagrammi andmesarja suunda. Pärast diagrammi loomist saate muuta nii, et töölehe read ja veerud on diagrammile kantud, saate aktiveerida ridadest veergudesse ja vastupidi.

 • Kui te diagrammi enam ei vaja, saate selle kustutada. Diagrammi valimiseks klõpsake seda ja vajutage seejärel kustutusklahvi (DELETE).

Lehe algusse

2. juhis. Diagrammi paigutuse või laadi muutmine

Pärast diagrammi loomist saate selle ilmet kohe muuta. Diagrammielementide käsitsi lisamise või muutmise või diagrammi vormindamise asemel saate diagrammile kiirelt rakendada eelmääratletud paigutust ja laadi. Wordis on suur valik eelmääratletud paigutusi ja laade (või kiirpaigutusi ja -laade), mille hulgast saate oma valiku teha, kuid te saate paigutust või laadi ka käsitsi kohandada, muutes iga diagrammielemendi paigutust ja vormingut eraldi.

Eelmääratletud diagrammipaigutuse rakendamine

 1. Klõpsake diagrammi, mida soovite eelmääratletud diagrammipaigutuse abil vormindada.

  Kuvatakse menüü Diagrammiriistad , menüüdega kujundus ja Vorming .

 2. Klõpsake menüü kujundus jaotises Diagrammi paigutused nuppu Kiirpaigutusja klõpsake paigutust, mida soovite kasutada.

  Kõigi saadaolevate paigutuste vaatamiseks klõpsake nuppu Veel Viiktekst 1 .

Lehe algusse

 1. Klõpsake diagrammi, mida soovite eelmääratletud diagrammipaigutuse abil vormindada.

  Kuvatakse menüü Diagrammiriistad koos menüüdega Kujundus, Paigutus ja Vorming.

 2. Klõpsake menüü Kujundus jaotises Diagrammipaigutused soovitud diagrammipaigutust.

  Exceli lindi pilt

Lehe algusse

Eelmääratletud diagrammilaadi rakendamine

 1. Klõpsake diagrammi, mida soovite eelmääratletud diagrammilaadi abil vormindada.

  Kuvatakse menüü Diagrammiriistadmenüüdega kujundus ja Vorming .

 2. Klõpsake menüü Kujundus jaotises Diagrammilaadid seda laadi, mida kasutada soovite.

  Exceli lindi pilt

  Kõigi eelmääratletud diagrammilaadide vaatamiseks klõpsake nuppu Veel Viiktekst 1 .

Lehe algusse

 1. Klõpsake diagrammi, mida soovite eelmääratletud diagrammilaadi abil vormindada.

  Kuvatakse menüü Diagrammiriistad koos menüüdega Kujundus, Paigutus ja Vorming.

 2. Klõpsake menüü Kujundus jaotises Diagrammilaadid seda laadi, mida kasutada soovite.

  Exceli lindi pilt

  Märkus. : Kui Exceli akna suurust on vähendatud, on Diagrammilaadid saadaval jaotises DiagrammilaadidKiirlaadid galeriis.

  Kõigi eelmääratletud diagrammilaadide vaatamiseks klõpsake nuppu Veel Viiktekst 1 .

Lehe algusse

Diagrammielementide vormingu käsitsi muutmine

 1. Klõpsake diagrammi või diagrammielementi, mille laadi soovite muuta või valige see diagrammielementide loendist, tehes järgmist.

  1. Klõpsake diagrammi Diagrammiriistade kuvamiseks.

  2. Klõpsake menüü Vorming jaotises Praegune valik väljal Diagrammi elemendid asuvat noolt. Seejärel klõpsake soovitud diagrammiüksust.

   Exceli lindi pilt

 2. Tehke menüüs Vorming ühte järgmistest.

  1. Suvalise diagrammielemendi vormindamiseks klõpsake jaotises Praegune valik nuppu Valiku vorming ja valige seejärel soovitud vormindussuvand.

  2. Valitud diagrammielemendi kuju vormindamiseks klõpsake jaotises Kujundilaadid soovitud laadi või nuppu Kujundi täide, Kujundi kontuur või Kujundiefektid ja valige seejärel soovitud vormindussuvand.

  3. Valitud diagrammielemendi teksti vormindamiseks WordArti abil klõpsake jaotises WordArt-laadid soovitud laadi. Samuti võite klõpsata nuppu Tekstitäide, Tekstikontuur või Tekstiefektid ja valida seejärel soovitud vormindussuvandid.

   Märkus. : Pärast WordArt-laadi rakendamist ei saa te WordArt-vormingut enam eemaldada. Kui te ei soovi enam rakendatud WordArt-laadi, võite valida mõne muu WordArt-laadi või klõpsata eelmise tekstivormingu taastamiseks kiirpääsuribal nuppu Võta tagasi.

   Näpunäide. : Tavalise tekstivormingu kasutamiseks diagrammielementides oleva teksti vormindamiseks paremklõpsake teksti või valige see ja klõpsake minitööriistaribal soovitud vormindussuvandit. Võite kasutada ka lindil asuvaid vormindusnuppe (menüü Avaleht jaotis Font).

Lehe algusse

3. juhis. Tiitlite või andmesiltide lisamine või eemaldamine

Selleks et muuta diagramm paremini mõistetavaks, saate lisada sellele tiitli (nt diagrammi tiitli ja telgede tiitlid). Telgede tiitlid on tavaliselt saadaval kõigi diagrammil kuvatavat telgede jaoks (sh ka ruumiliste diagrammide sügavustelgede (sarjade) jaoks). Mõnda tüüpi diagrammidel (nt radiaaldiagrammidel) on teljed, kuid telje tiitleid ei kuvata. Telgede tiitleid ei saa kuvada ka sellist tüüpi diagrammidel, millel pole telgi (nt sektordiagrammid ja rõngasdiagrammid).

Diagrammi ja telgede tiitlid saate linkida tööleht lahtrites olevale vastavale tekstile, luues viite nendele lahtritele. Lingitud tiitlid värskendatakse diagrammil pärast töölehel vastava teksti muutmist automaatselt.

Selleks et kiiresti tuvastada diagrammil olevad andmesari, võite diagrammi andmepunktid andmesilte lisada . Vaikimisi lingitakse andmesildid töölehel olevate väärtustega ja kui neid väärtusi muudetakse, siis värskendatakse need andmesildid automaatselt.

Diagrammi tiitli lisamine

 1. Klõpsake diagrammi, millele soovite tiitli lisada, ja seejärel klõpsake nuppu Diagrammi elemendid Nuppu Diagrammi elemendid .

 2. Valige Diagrammi elementide loendist Diagrammi tiitel.

 3. Tippige diagrammi kohal kuvatavale tekstiväljale Diagrammi tiitel soovitud tekst.

  Reapiiri lisamiseks klõpsake kohta, kuhu soovite reapiiri lisada, ja vajutage seejärel sisestusklahvi (ENTER).

 4. Teksti vormindamiseks valige see ja klõpsake minitööriistaribal soovitud vormindussuvandit.

Lehe algusse

 1. Klõpsake diagrammi, millele soovite tiitli lisada.

  Kuvatakse menüü Diagrammiriistad koos menüüdega Kujundus, Paigutus ja Vorming.

 2. Klõpsake menüü Paigutus jaotises Sildid käsku Diagrammi tiitel.

  Exceli lindi pilt

 3. Klõpsake käsku Keskjoondusega ülekattetiitel või Diagrammi kohale.

 4. Tippige diagrammi kohal kuvatavale tekstiväljale Diagrammi tiitel soovitud tekst.

  Reapiiri lisamiseks klõpsake kohta, kuhu soovite reapiiri lisada, ja vajutage seejärel sisestusklahvi (ENTER).

 5. Teksti vormindamiseks valige see ja klõpsake minitööriistaribal soovitud vormindussuvandit.

  Võite kasutada ka lindil asuvaid vormindusnuppe (menüü Avaleht jaotis Font). Kogu tiitli vormindamiseks võite seda paremklõpsata, klõpsata käsku Diagrammitiitli vorming ja valida seejärel soovitud vormindussuvandi.

Lehe algusse

Teljetiitlite lisamine

 1. Klõpsake diagrammi, millele soovite teljetiitlid lisada, ja seejärel klõpsake nuppu Diagrammi elemendid Nuppu Diagrammi elemendid .

 2. Valige Diagrammi elementide loendist Teljetiitlid.

 3. Valige diagrammi lisatud teljetiitlid ja tippige soovitud tekst.

 4. Teksti vormindamiseks valige see ja klõpsake minitööriistaribal soovitud vormindussuvandit.

Lehe algusse

 1. Klõpsake diagrammi, millele soovite teljetiitlid lisada.

  Kuvatakse menüü Diagrammiriistad koos menüüdega Kujundus, Paigutus ja Vorming.

 2. Klõpsake menüü Paigutus jaotises Sildid käsku Teljetiitlid.

  Exceli lindi pilt

 3. Tehke ühte järgmistest.

  • Selleks et lisada tiitel primaarsele horisontaalteljele (kategooria), klõpsake käsku Primaarse horisontaaltelje tiitel ja seejärel soovitud suvandit.

   Kui diagrammil on sekundaarne horisontaaltelg, klõpsake käsku Sekundaarse horisontaaltelje tiitel.

  • Selleks et lisada tiitel primaarsele vertikaalteljele (väärtus), klõpsake käsku Primaarse vertikaaltelje tiitel ja seejärel soovitud suvandit.

   Kui diagrammil on sekundaarne vertikaaltelg, klõpsake käsku Sekundaarse vertikaaltelje tiitel.

  • Selleks et lisada tiitel sügavusteljele (sarjad), klõpsake käsku Sügavustelje tiitel ja seejärel soovitud suvandit.

   Märkus. : See valik on saadaval vaid juhul, kui valitud diagramm on tõeline ruumiline diagramm (nt ruumiline tulpdiagramm).

 4. Tippige diagrammi kohal kuvatavale tekstiväljale Teljetiitel soovitud tekst.

  Reapiiri lisamiseks klõpsake kohta, kuhu soovite reapiiri lisada, ja vajutage seejärel sisestusklahvi (ENTER).

 5. Teksti vormindamiseks valige see ja klõpsake minitööriistaribal soovitud vormindussuvandit.

  Võite kasutada ka lindil asuvaid vormindusnuppe (menüü Avaleht jaotis Font). Kogu tiitli vormindamiseks võite seda paremklõpsata, klõpsata käsku Teljetiitli vorming ja valida seejärel soovitud vormindussuvandi.

  Märkmed : 

  • Kui aktiveerite mõnda muud tüüpi diagrammi, mis ei toeta teljetiitleid (nt sektordiagramm), siis teljetiitleid enam ei kuvata. Need tiitlid kuvatakse uuesti siis, kui aktiveerite sellist tüüpi diagrammi, mis teljetiitleid toetab.

  • Kui aktiveerite sellist tüüpi diagrammi, millel sekundaarseid telgi ei kuvata, lähevad sekundaartelgedele lisatud teljetiitlid kaotsi.

Lehe algusse

Andmesiltide lisamine

 1. Klõpsake diagrammi, millele soovite lisada andmesildid ja seejärel klõpsake nuppu Diagrammi elemendid Nuppu Diagrammi elemendid .

 2. Valige Diagrammi elementide loendist Andmesildid.

 3. Valige lisatud diagrammi andmesiltide, ja tippige soovitud tekst.

  Märkus. : Sõltuvalt kasutatavast diagrammitüübist on saadaval erinevad andmesildisuvandid.

Kohatäite asukoha muutmiseks asetage andmesiltide andmesildikirjete muutmise kohta leiate lisateavet teemast Lisa või Eemalda andmesildid diagrammi.

Lehe algusse

 1. Tehke diagrammil ühte järgmistest.

  • Selleks et lisada andmesilt kõigi andmesarjade kõikidele andmepunktidele, klõpsake diagrammiala.

  • Selleks et lisada andmesilt andmesarja kõigile andmepunktidele, klõpsake andmesarja seda kohta, millele soovite sildi lisada.

  • Selleks et lisada andmesilt andmesarja ühele andmepunktile, klõpsake seda andmesarja, mis sisaldab andmepunkti, millele soovite sildi lisada, ja seejärel klõpsake seejärel andmepunkti, millele soovite sildi lisada.

   Kuvatakse menüü Diagrammiriistad koos menüüdega Kujundus, Paigutus ja Vorming.

 2. Klõpsake menüü Paigutus jaotises Sildid nuppu Andmesildid ja seejärel soovitud kuvamissuvandit.

  Exceli lindi pilt

  Märkus. : Sõltuvalt kasutatavast diagrammitüübist on saadaval erinevad andmesildisuvandid.

Lisateavet selle kohta, kuidas andmesildikirjete muutmise või kuidas Lahtriääriste märgib, leiate teemast andmesiltide lisamine või eemaldamine diagrammi.

Lehe algusse

4. juhis. Legendi kuvamine või peitmine

Diagrammi loomisel kuvatakse legend, kuid soovi korral saate legendi pärast diagrammi loomist peita või selle asukohta muuta.

 1. Klõpsake diagrammi, kus soovite kuvada või peita legendi, ja seejärel klõpsake nuppu Diagrammi elemendid Nuppu Diagrammi elemendid .

 2. Diagrammielementide loendist, märkige või tühjendage Legend.

Kui diagrammil on kuvatud legend, saate neid üksikuid kirjeid muuta. Lisateavet leiate teemast Muuda diagrammi legendi kirjed.

Lehe algusse

 1. Klõpsake diagrammi, mille legendi soovite kuvada või peita.

  Kuvatakse menüü Diagrammiriistad koos menüüdega Kujundus, Paigutus ja Vorming.

 2. Klõpsake menüü Paigutus jaotises Sildid käsku Legend.

  Exceli lindi pilt

 3. Tehke ühte järgmistest.

  • Legendi peitmiseks klõpsake nuppu Pole.

   Diagrammi legendi või legendikirje kiireks eemaldamiseks võite selle valida ja seejärel vajutada kustutusklahvi (DELETE). Samuti võite legendi või legendikirjet paremklõpsata ja seejärel klõpsata käsku Kustuta.

  • Legendi kuvamiseks klõpsake soovitud kuvamissuvandit.

   Märkus. : Mõne kuvamissuvandi klõpsamisel liigub legend paigast ja diagrammi andmeala suurust muudetakse legendi mahutamiseks automaatselt. Kui nihutate legendi või muudate selle suurust hiirega, ei reguleerita diagrammi andmeala suurust automaatselt.

  • Kui soovite näha veel suvandeid, klõpsake käsku Veel legendisuvandeid ja seejärel valige soovitud kuvamissuvand.

   Näpunäide. : Vaikimisi ei kattu legend diagrammiga. Kui ruumi on vähe, võite diagrammi väiksemaks muutmiseks tühjendada ruudu Kuva legend nii, et see ei kattuks diagrammiga.

Kui diagrammil on kuvatud legend, saate neid üksikuid kirjeid muuta. Lisateavet leiate teemast Muuda diagrammi legendi kirjed.

Lehe algusse

Esmane Diagrammi telgede või ruudujoonte juhis 5: Kuvamine või peitmine

Kui diagrammi loote, kuvatakse enamus diagrammitüüpidel primaartelgesid. Neid saate vastavalt vajadusele sisse või välja lülitada. Telgede lisamise ajal saate määrata, kui üksikasjalikku teavet telgedel kuvatakse. Sügavustelg kuvatakse juhul, kui loote ruumilise diagrammi.

Diagrammi andmete paremaks loetavuseks saate kuvada või peita diagrammil horisontaalseid ja vertikaalseid ruudujooni, mis ulatuvad diagrammi mis tahes horisontaal- ja vertikaaltelgedest üle kogu diagrammi andmeala.

 1. Klõpsake diagrammi, millele soovite telgede või ruudujoonte kuvamine või peitmine ja seejärel klõpsake nuppu Diagrammi elemendid Nuppu Diagrammi elemendid .

 2. Diagrammielementide loendist, märkige või tühjendage telgede või ruudujooni.

Lehe algusse

 1. Klõpsake diagrammi, mille soovite telgede või ruudujoonte kuvamine või peitmine.

  Kuvatakse menüü Diagrammiriistad koos menüüdega Kujundus, Paigutus ja Vorming.

 2. Klõpsake menüü paigutus jaotises teljed nuppu teljed või ruudujoonteja seejärel valige soovitud suvand.

Lehe algusse

6. juhis. Diagrammi teisaldamine või suuruse muutmine

Diagrammi saab teisaldada dokumendis mis tahes asukohta. Saate ka diagrammi suurust muuta, et see paremini sobiks.

Diagrammi teisaldamine

 • Diagrammi teisaldamiseks lohistage see soovitud asukohta.

Lehe algusse

Diagrammi suuruse muutmine

Diagrammi suuruse muutmiseks tehke ühte järgmistest.

 • Klõpsake diagrammi ning lohistage seejärel soovitud suuruse saavutamiseks suurusepidemeid.

 • Sisestage menüü Vorming jaotise Suurus väljadele Kujundi kõrgus ja Kujundi laius soovitud väärtused.

  Jaotis Vorming

Klõpsake sizing suvandeid, klõpsake menüü Vorming jaotises suurusDialoogiboksi käivitit Viiktekst 1 . Vahekaardil suurus saate teha valikuid suuruse muutmiseks, pöörata või mastaapimiseks diagrammi.

Lehe algusse

7. juhis. Diagrammi salvestamine mallina

Kui soovite luua vastloodud diagrammiga sarnase diagrammi, võite salvestada diagrammi mallina, mida saate kasutada teiste diagrammide alusena.

 1. Paremklõpsake diagrammi, mida soovite mallina salvestada ja seejärel klõpsake nuppu Salvesta mallina.

 2. Tippige väljale Faili nimi malli nimi.

Märkus. : Diagrammimall sisaldab diagrammivormingut ja selles on talletatud värvid, mis olid kasutusel diagrammi mallina salvestamisel. Kui kasutate diagrammimalli diagrammi loomiseks mõnes teises töövihikus, kasutab uus diagramm diagrammimalli värve, mitte praegu töövihikule rakendatud kujunduse värve. Dokumendi kujunduse värvide kasutamiseks diagrammimalli värvide asemel paremklõpsake diagrammiala ja klõpsake seejärel kiirmenüül käsku Lähtesta laadiga ühtivaks.

Lehe algusse

 1. Klõpsake diagrammi, mida soovite salvestada mallina.

 2. Klõpsake menüü Kujundus jaotises Tüüp nuppu Salvesta mallina.

  Exceli lindi pilt

 3. Tippige väljale Faili nimi malli nimi.

Märkus. : Diagrammimall sisaldab diagrammivormingut ja selles on talletatud värvid, mis olid kasutusel diagrammi mallina salvestamisel. Kui kasutate diagrammimalli diagrammi loomiseks mõnes teises töövihikus, kasutab uus diagramm diagrammimalli värve, mitte praegu töövihikule rakendatud kujunduse värve. Dokumendi kujunduse värvide kasutamiseks diagrammimalli värvide asemel paremklõpsake diagrammiala ja klõpsake seejärel kiirmenüül käsku Lähtesta laadiga ühtivaks.

Lehe algusse

Märkus. : Masintõlke lahtiütlus. Selle artikli tõlkis arvutisüsteem ilma inimese sekkumiseta. Microsoft pakub selliseid masintõlkeid, et inglise keelt mittekõnelevad kasutajad saaksid vaadata sisu Microsofti toodete, teenuste ja tehnoloogiate kohta. Kuna artikkel on masintõlgitud, võib see sisaldada sõnavara-, süntaksi- või grammatikavigu.

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×