Andmemudeli loomine Excelis

NB! :  See artikkel on masintõlgitud, vaadake lahtiütlust. Selle artikli ingliskeelse versiooni leiate aadressilt (viiteks).

Andmemudel on uus lähenemisviis mitme tabeli andmete integreerimisele, luues tulemuslikult Exceli töövihikus relatsioonilise andmeallika. Exceli sees kasutatakse andmemudeleid läbipaistvalt, pakkudes PivotTable-liigendtabelites, PivotChartides ja Power View’ aruannetes kasutatavaid tabelandmeid.

Märkus. : Selles artiklis kirjeldatakse rakenduses Excel 2013 Andmemudelid. Siiski samade andmete modelleerimine ja PowerPivot Excel 2013 juurutatud funktsioonide ka rakendada Excel 2016. On need Exceli versioonides tõhus väike vahe.

Enamasti ei pane te mudelit tähelegi. Andmemudel on Excelis kujutatud tabelite kogumina paanil Väljaloend. Mudeliga otse töötamiseks peate kasutama Microsoft Office’i lisandmoodulit Power Pivot rakenduses Microsoft Excel 2013.

Kui impordite relatsioonilisi andmeid, luuakse mudel automaatselt mitme tabeli valimisel.

 1. Excelis saate importida andmed mitut seotud tabelit sisaldavast Accessi või muust relatsiooniandmebaasist, valides Andmed > Välisandmete toomine.

 2. Excel palub teil valida tabeli. Märkige ruut Luba mitme tabeli valimine.

  Dialoog Tabeli valimine

 3. Valige kaks või enam tabelit, klõpsake nuppe Edasi ja Valmis.

 4. Jaotises Impordi andmed valige soovitud andmete visualiseerimise suvand, nt PivotTable uuel lehel, ja koostage aruanne.

Nüüd on teil andmemudel, mis sisaldab kõiki teie imporditud tabeleid. Kuna valisite aruandlussuvandi PivotTable, kujutatakse mudel väljaloendis, mida kasutate PivotTable-aruande koostamiseks.

PivotTable'i väljaloend

Mida selle mudeliga teha saab? Saate seda kasutada PivotTable-liigendtabelite, PivotChart-liigenddiagrammide ja Power View aruannete koostamiseks samas töövihikus. Andmemudeli muutmiseks saate tabeleid lisada või eemaldada. Kui kasutate lisandmoodulit Power Pivot, saate mudelit laiendada, lisades arvutatud veerge, arvutatud välju, hierarhiaid ja KPI-sid.

Andmemudeli loomisel on visualiseerimise suvand oluline. Soovite andmevisualiseeringuks valida PivotTable-aruande, PivotChart-liigenddiagrammi või Power View’ aruande. Need suvandid võimaldavad teil töötada kõigi tabelitega koos. Kui oleksite valinud visualiseerimise suvandiks Tabel, oleks iga imporditud tabel paigutatud eraldi lehele. Sellisel juhul saab tabeleid kasutada eraldiseisvalt, kuid kõikide tabelite koos kasutamiseks on vajalik PivotTable, PivotChart või Power View’ aruanne.

Märkmed : 

 • Mudelid luuakse vaikimisi, kui impordite Excelis korraga vähemalt kaks tabelit.

 • Kui kasutate andmete importimiseks Power Pivoti lisandmoodulit, luuakse mudelid eksplitsiitselt. Lisandmoodulis esitatakse mudel vahekaartidega paigutuses, kus iga vahekaart sisaldab tabeliandmeid. SQL Serveri andmebaasi abil andmete importimise põhitõdede kohta leiate lisateavet teemast Andmete hankimine Power Pivoti lisandmooduliga.

 • Mudel võib sisaldada ka ühte tabelit. Ühe tabeli põhjal mudeli loomiseks valige tabel ja klõpsake Power Pivotis käsku Lisa andmemudelisse. Sellest võib kasu olla, kui soovite kasutada Power Pivoti funktsioone, näiteks filtreeritud andmekomplekte, arvutatud veerge, arvutatud välju, KPI-sid ja hierarhiaid.

 • Tabeliseosed saab luua automaatselt, kui impordite seotud tabelid, millel on primaar- ja välisvõtmeseosed. Excel saab tavaliselt kasutada imporditud seoseteavet andmemudeli tabeliseoste alusena.

 • Näpunäiteid selle kohta, kuidas andmemudeli mahtu vähendada, leiate artiklist Tõhusa mälukasutusega andmemudeli loomine Excel 2013 ja Power Pivoti lisandmooduli abil.

 • Põhjalikumaks tutvumiseks vaadake lehte Õpetus: PivotTable-liigendtabeli andmeanalüüs andmemudeli abil Excel 2013-s.

Näpunäide. :  Kas teie töövihikus on andmed, kuid te ei tea, kas see sisaldab andmemudelit? Mudeli oleku saate kiiresti määrata akna Power Pivot avamisel. Kui vahekaartidel kuvatakse andmed, on mudel olemas. Lisateavet leiate artiklist Töövihiku andmemudelis kasutatavate andmeallikate väljaselgitamine.

Andmemudeli kasutamine teises PivotTable-liigendtabelis, PivotChartis või Power View’ aruandes

Üks Exceli töövihik võib sisaldada ainult üht andmemudelit, kuid seda mudelit saab töövihikus korduvalt kasutada.

 1. Klõpsake Excelis Lisa > PivotTable-liigendtabel.

 2. Aknas „PivotTable-liigendtabeli loomine“ klõpsake Kasuta välist andmeallikat ja siis Vali ühendus.

 3. Olemasoleva ühenduse juures klõpsake Tabelid.

 4. Jaotises Selle töövihiku andmemudel on vaikimisi valitud Tabelid töövihiku andmemudelis. Klõpsake käsku Ava ja seejärel nuppu OK. Kuvatakse PivotTable’i väljaloend, kus on kõik mudeli tabelid.

Olemasolevate mitteseotud andmete lisamine andmemudelisse

Oletame, et importisite või kopeerisite palju andmeid, mida soovite mudelis kasutada, kuid ei märkinud importimisel ruutu Lisa need andmed andmemudelisse. Uute andmete lisamine mudelisse on lihtsam, kui arvate.

 1. Valige andmed, mida soovite mudelisse lisada. See võib olla mis tahes andmevahemik, kuid nimega vahemiku kasutamine toimib kõige paremini.

 2. Tõstke esile lahtrid, mida soovite lisada, või kui andmed on tabelis või nimega vahemikus, asetage kursor lahtrisse.

 3. Kasutage andmete lisamiseks üht järgmistest viisidest.

 4. Valige Power Pivot > Lisa andmemudelisse.

 5. Valige Lisa > PivotTable-liigendtabel ja märkige siis dialoogiboksis „PivotTable-liigendtabeli loomine“ ruut Lisa need andmed andmemudelisse.

Vahemik või tabel lisatakse mudelile lingitud tabelina. Lisateavet mudelis lingitud tabelitega töötamise kohta leiate artiklist Andmete lisamine, kasutades Exceli lingitud tabeleid lisandmoodulis Power Pivot.

Andmemudeli täpsustamine ja laiendamine Power Pivoti lisandmoodulis

Excelis on andmemudelid aruandluskogemuse laiendamiseks ja rikastamiseks, eriti kui see kogemus hõlmab PivotTable'i tabeleid või muid aruandevorminguid, mis on mõeldud andmete uurimiseks ja analüüsiks. Kuigi need on olulised, hoitakse andmemudeleid meelega taustal, et saaksite keskenduda sellele, mida nendega teha soovite.

Kuid oletame, et soovite töötada just otse mudeliga. Teades, et väljaloend põhineb mudelil, soovite võib-olla eemaldada tabeleid või välju, kuna need pole loendis vajalikud. Võib-olla soovite vaadata kõiki alusandmeid, mida mudel pakub, või lisada KPI-sid, hierarhiaid ja äriloogika. Kõigil nendel või muudelgi põhjustel on teil vaja andmemudelit otse muuta.

Muuta või andmemudeli haldamine, kasutage Power Pivot lisandmooduli. Lisandmoodul on osa Excel 2013 väljaande Office Professional Plus, kuid vaikimisi pole lubatud. Lisateavet Käivitage Power Pivot in Microsoft Excel lisandmoodul.

Erinevused Power Pivoti tabeli ja töölehe tabeli vahel

Power Pivotis ei saa tabelisse rida lisada sisu otse uuele reale tippimise kaudu, nagu see on võimalik Exceli töölehel. Siiski saab ridu lisada kleepimiskäskudega ja andmeid värskendades.

Exceli töölehe andmed on sageli muutuvad ja konarlikud: üks rida võib sisaldada arvandmeid ja järgmine rida graafikat või tekstistringi. Power Pivoti tabel sarnaneb seevastu rohkem relatsiooniandmebaasi tabeliga, kus igas reas on sama arv veerge ja enamikus veergudes on andmed.

Andmemudeli kasutamine Power View's

Andmemudelit kasutatakse Power View aruande alusena. Power Pivoti lisandmooduli abil saate mudelit optimeerida, mis omakorda teeb Power View aruandluse paremaks. Optimeerimiseks saab teha järgmist: määrata vaikeväljade loendi, valida väljad või kujutised, mis tuvastavad kindlad read kordumatult, või määrata, kuidas korduvate väärtustega ridu (nt sama nimega töötajad või kliendid) aruandlusrakenduses käsitseda.

 1. Andmemudeli loomine mitme seotud tabeli importimisega.

 2. Akna Power Pivot avamiseks valige Power Pivot > Haldamine.

 3. Valige tabel ja rakendage optimeerimised.

  1. Klõpsake menüü Täpsemalt nuppu Vaikeväljakomplekt. Valige väljad, mis peaksid Power View' aruandes automaatselt kuvatama, kui klõpsate ematabelit. Vt üksikasju teemast Power View' aruannete jaoks vaikeväljakogumi konfigureerimine.

  2. Klõpsake menüü Täpsemalt nuppu Tabeli käitumine. Optimeerige selle rühma andmed aruande paigutuse jaoks. Rühmitamisele kehtivad vaikekäitumised, mis annavad vahel soovimatuid tulemusi, nt selliste ridade konsolideerimine, mis tuleks eraldi loetleda. Vt üksikasju teemast Power View' aruannet jaoks tabeli käitumise atribuutide konfigureerimine.

  3. Klõpsake menüü Täpsemalt nuppu Andmekategooria. Mõned aruande visualiseeringud on omased teatud andmetüüpidele. Näiteks kui teil on kellaaegadel ja kuupäevadel põhinev tabel, saate määrata kuupäeva kategooria, mis aitab Power View'd ajapõhiste visualiseeringutega.

 4. Korrake teiste tabelitega.

 5. Uue aruandega alustamiseks valige Excelis Lisa > Power View. Vt lisateavet teemast Power View: andmete uurimine, visualiseerimine ja esitemine.

Märkus. : Masintõlke lahtiütlus. Selle artikli tõlkis arvutisüsteem ilma inimese sekkumiseta. Microsoft pakub selliseid masintõlkeid, et inglise keelt mittekõnelevad kasutajad saaksid vaadata sisu Microsofti toodete, teenuste ja tehnoloogiate kohta. Kuna artikkel on masintõlgitud, võib see sisaldada sõnavara-, süntaksi- või grammatikavigu.

Jagamine Facebook Facebook Twitter Twitter Meilisõnum Meilisõnum

Kas sellest teabest oli abi?

Tore! Kas teil on veel midagi lisada?

Kuidas saame seda paremaks muuta?

Täname tagasiside eest!

×