Andmelehe lisamine vormi

Andmelehel kuvatakse lihtsas vaates ridadesse ja veergudesse korraldatud andmed. Kui topeltklõpsate navigeerimispaanil tabelit, kuvab rakendus Microsoft Office Access 2007 tabeli andmelehena. Kuna andmelehel esitatakse andmed kompaktselt, sobib see hästi alamvormiks, mis kuvab üks-mitmele-seos poolel "mitu" olevad andmed. Selles artikklis kirjeldatakse, kuidas saate rakenduses Office Access 2007 oma vormi andmelehti lisada.

Selle artikli teemad

Vormi andmelehe näidise vaatamine

Tabelitevaheliste seoste loomine

Andmelehte sisaldava vormi loomine vormitööriistaga

Andmelehte sisaldava vormi loomine küljendivaates

Andmelehe lisamine olemasolevasse vormi küljendivaates

Andmelehe lisamine olemasolevasse vormi kujundusvaates

Erinevused tükeldatud vormi ja andmelehte sisaldava vormi vahel

Vormi andmelehe näidise vaatamine

Oletame, et soovite luua vormi, kus kuvatakse tootekategooriate andmed ja ka kõik vastavate kategooriate tooted. Tabeli Kategooriad andmed on seose poolel "üks" ja tabeli Tooted andmed on seose poolel "mitu". Igas kategoorias saab olla mitu toodet.

Alamvormi sisaldav vorm

1. Põhivormil kuvatakse seose poolel "üks" olevad andmed.

2. Andmelehel kuvatakse seose poolel "mitu" olevad andmed.

Lehe algusesse

Tabelitevaheliste seoste loomine

Enne andmelehte sisaldava vormi loomist peaksite üle vaatama oma tabelite vahelised seosed ja lisama puuduvad seosed, siis saab Access luua automaatselt lingid andmelehtede ja põhivormide vahel. Et vaadata, lisada või redigeerida oma andmebaasi tabelite vahelisi seoseid, klõpsake menüü Täpsemad tööriistad jaotise Analüüsimine nuppu Seosed. Lisateavet seoste loomise kohta leiate jaotise Vt ka linkide kaudu.

Lehe algusesse

Andmelehte sisaldava vormi loomine vormitööriistaga

Kui kasutate üksiku üks-mitmele-seose poolel "üks" oleval tabelil põhineva vormi loomiseks vormitööriista, lisab Access automaatselt andmelehe, kus kuvatakse seose poolel "mitu" olevad andmed.

Näiteks lisab Access andmelehe, kus kuvatakse iga kliendi tellimused, kui on täidetud järgmised tingimused.

 • Olete loonud lihtsa tabelil Kliendid põhineva vormi.

 • Olete määratlenud üks-mitmele-seose tabeliga Tellimused, millega määratakse, et üks kirje tabelis Kliendid võib olla seotud mitme tabeli Tellimused kirjega.

 • Tabel Kliendid pole ühegi muu üks-mitmele-seose poolel "üks".

 • Klõpsake navigeerimispaanil tabelit, mis on üks-mitmele-seose poolel "üks".

 • Klõpsake menüü Loo jaotises Vormid nuppu Vorm. Nupu pilt

Access loob vormi allossa andmelehega vormi. Kui Access andmelehte ei loo, tähendab see, et kasutatud tabel ei kuulu üks-mitmele-seosesse või kuulub rohkem kui ühte sellisesse seosesse.

Märkmed : 

 • Peale põhivormi ei looda selle protsessiga muid vormiobjekte. Andmeleht on tabeli otsene vaade.

 • Andmelehe veeru peitmine.    Paremklõpsake veergu ja klõpsake käsku Peida veerg. See säte salvestatakse – kui te vormi salvestate ja selle sulgete, on selle uuesti avamisel veerg ikka peidetud.

 • Andmelehe peidetud veeru peidust välja toomine.    Paremklõpsake andmelehe suvalist veerupäist ja klõpsake käsku Too veerud peidust välja. Märkige ruut iga veeru juures, mille peidust välja tuua soovite, ja klõpsake seejärel nuppu Sule.

Lehe algusesse

Andmelehte sisaldava vormi loomine küljendivaates

Kui olete juba määratlenud oma andmebaasi tabelite vahelised seosed, saate küljendivaates kiiresti luua andmelehte sisaldava vormi. Kui lisate seose poolel "üks" põhinevasse vormi seose poolel "mitu" oleva välja, lisab Access automaatselt andmelehe, kus kuvab seotud kirjed.

 1. Klõpsake menüü Loo jaotises Vormid nuppu Tühi vorm. Nupu pilt

  Access avab küljendivaates tühja vormi ja kuvab paani Väljaloend.

  Märkus. : Kui olete paani Väljaloend soovimatult sulgenud, saate ühte järgmistest tehes selle uuesti avada.

  • Vajutage klahvikombinatsiooni ALT+F8.

   või

   Klõpsake menüü Vorming jaotises Juhtelemendid nuppu Lisa olemasolevad väljad. Nupu pilt

 2. Klõpsake üks-mitmele-seose poolel "üks" oleva tabeli kõrval asuvat plussmärki ja lohistage seejärel esimene soovitud väli vormi.

  Arvestage, et paan Väljaloend jaotab tabelid kahte jaotisse: Selle vaate jaoks saadaolevad väljad ja selle all Seotud tabelites saadaolevad väljad. Paani Väljaloend allosas on jaotises Muudes tabelites saadaolevad väljad loetletud kõik muud tabelid, mis pole põhitabeliga otse seotud.

 3. Lohistage jaotisest Selle vaate jaoks saadaolevad väljad põhivormi ka kõik muud soovitud väljad.

 4. Lohistage jaotisest Seotud tabelites saadaolevad väljad vormi esimene väli, mida oma andmelehele soovite. Access loob andmelehe ja lisab sinna välja.

 5. Uuele andmelehele täiendavate väljade lisamiseks peate esmalt andmelehte klõpsama, et see valida. Arvestage, et Access korraldab paani Väljaloend ümber nii, et andmelehe jaoks saadaolevad väljad on kõige kõrgemal. Lohistage jaotisest Selle vaate jaoks saadaolevad väljad andmelehele ka kõik muud soovitud väljad. Iga välja andmelehele lohistamisel joonistab Access lisamisjoone, et näidata, kuhu väli hiirenupu vabastamisel lisatakse.

 6. Jätkake väljade põhivormi või andmelehele lisamist, klõpsates esmalt põhivormi või andmelehte, et see valida, ning lohistades seejärel välja paanilt Väljaloend.

Paani Väljaloend jaotis Muudes tabelites saadaolevad väljad sisaldab tabeleid, mis pole valitud vormil või andmelehel põhineva tabeli või päringuga otse seotud. Kui olete aknas Seosed määratlenud kõik sobivad tabeliseosed, siis jaotises Muudes tabelites saadaolevad väljad loetletud väljad tõenäoliselt loodavasse vormi ei sobi. Kui lohistate sellest jaotisest pärit välja vormi, kuvab Access dialoogiboksi Seose määramine. Jätkamiseks peate sisestama kahte tabelit omavahel seostava välja või väljad. Kui te seda teete, ei sordita paanil Väljaloend tabeleid enam jaotistesse eelmääratletud seoste kohaselt. Soovitatav on klõpsata selle dialoogiboksi nuppu Loobu ja kontrollida selle asemel uuesti oma tabeliseoseid. Lisateavet seoste kohta leiate artiklist Seose loomine, redigeerimine või kustutamine.

Lehe algusesse

Andmelehe lisamine olemasolevasse vormi küljendivaates

Kui olete juba oma andmebaasi tabelite vahelised seosed määratlenud, saate küljendivaate kaudu kiiresti olemasolevasse vormi andmelehe lisada. Kui lisate seose poolel "üks" põhinevasse vormi seose poolel "mitu" oleva välja, loob Access automaatselt andmelehe, kus kuvab seotud kirjed.

 1. Olemasoleva vormi avamiseks küljendivaates paremklõpsake seda navigeerimispaanil ning klõpsake seejärel kiirmenüü käsku Küljendivaade.

  Kui paan Väljaloend pole kuvatud.

  • Vajutage klahvikombinatsiooni ALT+F8.

   või

   Klõpsake menüü Vorming jaotises Juhtelemendid nuppu Lisa olemasolevad väljad. Nupu pilt

   Arvestage, et paan Väljaloend jaotab tabelid kahte jaotisse: Selle vaate jaoks saadaolevad väljad ja selle all Seotud tabelites saadaolevad väljad. Paani Väljaloend allosas on jaotises Muudes tabelites saadaolevad väljad loetletud kõik muud tabelid, mis pole põhitabeliga otse seotud.

 2. Laiendage jaotises Seotud tabelites saadaolevad väljad seda tabelit, mis sisaldab esimest välja, mida oma andmelehele soovite, ja lohistage see väli vormi. Access loob andmelehe ja lisab sinna välja.

 3. Uuele andmelehele täiendavate väljade lisamiseks peate esmalt andmelehte klõpsama, et see valida. Arvestage, et Access korraldab paani Väljaloend ümber nii, et andmelehe jaoks saadaolevad väljad on kõige kõrgemal. Lohistage jaotisest Selle vaate jaoks saadaolevad väljad andmelehele ka kõik muud soovitud väljad. Iga välja andmelehele lohistamisel joonistab Access lisamisjoone, et näidata, kuhu väli hiirenupu vabastamisel lisatakse.

 4. Jätkake väljade põhivormi või andmelehele lisamist, klõpsates esmalt põhivormi või andmelehte, et see valida, ning lohistades seejärel välja paanilt Väljaloend.

Paani Väljaloend jaotis Muudes tabelites saadaolevad väljad sisaldab tabeleid, mis pole valitud vormil põhineva tabeli või päringuga otse seotud. Kui olete aknas Seosed määratlenud kõik sobivad tabeliseosed, siis jaotises Muudes tabelites saadaolevad väljad loetletud väljad tõenäoliselt loodavasse vormi ei sobi. Kui lohistate sellest jaotisest pärit välja vormi, kuvab Access dialoogiboksi Seose määramine. Jätkamiseks peate sisestama kahte tabelit omavahel seostava välja või väljad. Kui te seda teete, ei sordita paanil Väljaloend tabeleid enam jaotistesse eelmääratletud seoste kohaselt. Soovitatav on klõpsata selle dialoogiboksi nuppu Loobu ja kontrollida selle asemel uuesti oma tabeliseoseid. Lisateavet seoste kohta leiate artiklist Seose loomine, redigeerimine või kustutamine.

Lehe algusesse

Andmelehe lisamine olemasolevasse vormi kujundusvaates

Kasutage järgmisi juhiseid, et kujundusvaate kaudu vahetult tabelil või päringul põhinev andmeleht vormi lisada.

 1. Avage vorm kujundusvaates, paremklõpsates seda navigeerimispaanil ja klõpsates käsku Kujundusvaade.

 2. Kui menüü Kujundus jaotise Juhtelemendid tööriist Kasuta juhtelemendi-viisardeid on valitud, desaktiveerige tööriist seda klõpsates.

  Nupu pilt

  Miks?

  Alamvormi juhtelemendi-viisard loob eraldi vormiobjekti ja selle põhjal alamvormi juhtelemendi. Järgmiste juhiste abil luuakse aga mitte vormil põhinev, vaid vahetult tabelil või päringul põhinev andmeleht.

 3. Klõpsake menüü Kujundus jaotises Juhtelemendid nuppu Alamvorm/alamaruanne. Nupu pilt Nupu pilt

 4. Klõpsake vormi kujundusruudustikus kohta, kuhu soovite andmelehe lisada.

 5. Paigutage alamvormi juhtelement ümber ja muutke selle suurust juhtelemendi servades ja nurkades olevaid pidemeid lohistades.

 6. Alamvormi juhtelemendi sildi redigeerimiseks klõpsake seda, seejärel topeltklõpsake seda teksti valimiseks ja lõpuks tippige uus silt. Kui soovite sildi kustutada, klõpsake silti üks kord ja vajutage kustutusklahvi (DELETE).

 7. Kui atribuudileht pole veel kuvatud, vajutage selle kuvamiseks klahvi F4.

 8. Kui alamvormi juhtelement pole praegu valitud, klõpsake selle valimiseks seda üks kord.

 9. Klõpsake atribuudilehe vahekaardi Andmed ripploendit Lähteobjekt ja seejärel tabelit või päringut, mille soovite andmelehel kuvada. Näiteks kui soovite kuvada tabeli Tellimused andmed, klõpsake valikut Tabel.Tellimused.

 10. Kui häälestasite seosed enne selle juhisega alustamist õigesti, seab Access automaatselt atribuutidele Lingi tütarväljad ja Lingi juhtväljad õiged väärtused, mis lingivad andmelehe põhivormiga.

  Atribuudid Lingi tütarväljad ja Lingi juhtväljad on tühjad

  Kui Access ei saa määratleda, kuidas alamvormi juhtelementi põhivormiga linkida, jäetakse alamvormi juhtelementide atribuudid Lingi tütarväljad ja Lingi juhtväljad tühjaks. Teil tuleb need atribuudid seada käsitsi, tehes järgmist.

  1. Avage põhivorm kujundusvaates.

  2. Klõpsake alamvormi juhtelemendi valimiseks seda üks kord.

  3. Kui atribuudileht pole praegu kuvatud, vajutage klahvi F4.

  4. Klõpsake atribuudilehe vahekaardi Andmed atribuudivälja Lingi tütarväljad kõrval asuvat nuppu (...).

   Kuvatakse dialoogiboks Alamvormiväljade linkija.

  5. Valige ripploendites Juhtväljad ja Tütarväljad väljad, mida soovite vormidega linkida. Kui te pole kindel, milliseid välju kasutada, klõpsake nuppu Soovita, et Access pakuks ise linkimisväljad. Kui olete lõpetanud, klõpsake nuppu OK.

   Kui te ei näe välja, mida soovite vormidega linkimiseks kasutada, peate võib-olla redigeerima juht- või tütarvormi kirjeallikat, et väli oleks seal kindlasti olemas. Näiteks kui vorm põhineb päringul, tuleb kontrollida linkimisvälja olemasolu päringutulemites.

  6. Salvestage põhivorm ja aktiveerige vormivaade, et kontrollida, kas vorm töötab ootuspäraselt.

 11. Klõpsake vormi salvestamiseks kiirpääsuriba nuppu Salvesta Nupu pilt või vajutage klahvikombinatsiooni CTRL+S.

 12. Aktiveerige vormivaade ja kontrollige, kas andmeleht töötab ootuspäraselt.

Lehe algusesse

Erinevused tükeldatud vormi ja andmelehte sisaldava vormi vahel

Andmelehte sisaldav vorm kuvab andmeid erinevatest (kuid tavaliselt üksteisega seotud) andmeallikatest. Näiteks võib vorm kuvada töötajad ja sisaldada andmelehte, kus kuvatakse igale töötajale määratud tööülesanne. Andmelehel on seda sisaldavast vormist erinev andmeallikas. Tükeldatud vormil on aga kaks sektsiooni (vorm ja andmeleht), kuid mõlemas sektsioonis kuvatakse samad andmed. Need kaks sektsiooni jälgivad teineteist ja võimaldavad teil korraga vaadata oma andmeid kahe erineva vaate kaudu.

Lisateavet tükeldatud vormi loomise ja sellega töötamise kohta leiate teemast Tükeldatud vormi loomine.

Lehe algusesse

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×