Andmebaasi toimingute tõrkeotsing Ärikontaktide halduris

NB! :  See artikkel on masintõlgitud, vaadake lahtiütlust. Selle artikli ingliskeelse versiooni leiate aadressilt (viiteks).

Selle artikli teemad

Ei saa luua Ärikontaktide halduri andmebaasi - andmebaasi ei õnnestu loomine

SQL Serveri probleemid

Tihendatud ketas, külaliskonto ja puuduva käivitusviisardiga seotud probleemid

Rakendust Business Contact Manager for Outlook ei saa käivitada

Andmebaasi ei saa avada – sisselogimine nurjus

Arvuti või ühiskasutatava Business Contact Manageri andmebaasiga ei saa ühendust luua

Business Contact Manageri andmebaasi ei saa taastada

SQL Serverit ei installita või ei käivitata

Business Contact Manageri andmebaasi ei saa migreerida

Business Contact Manageri andmebaasi ei saa laadida

Rakenduse Business Contact Manager for Outlook eemaldamine

Business Contact Manageri kaustad on puudu

Kus Business Contact Manageri andmebaas asub?

Rakenduse Business Contact Manager for Outlook installimine serverisse

Kirjeid ja üksusi ei sordita õigesti

Äriteabe importimine

Töörühma tõrked

Täiendavad ressursid

Business Contact Manageri andmebaasi ei saa luua – andmebaasi loomine nurjus

Teie Business Contact Manageri andmebaas kasutab Microsoft SQL Server Expressi, mis on Microsoft SQL Serveri lihtsustatud versioon. Kui SQL Server pole saadaval, ei saa andmebaasi luua. Sellel, miks SQL Serveri teenus pole saadaval, võib olla mitu põhjust.

Kasutage oma probleemi lahendamiseks järgmist SQL Serveri võimalike stsenaariumide loendit. Valige lahendus, mis sarnaneb teie olukorraga kõige rohkem.

SQL Serveri probleemid

 SQL Serveri käivitamine

Järgmiste teadete kuvamisel täitke SQL Serveri teenuse käivitamise juhised.

 • Andmebaasi loomine nurjus.

 • Business Contact Manageri andmebaasi ei saa luua, kuna SQL Serveri teenus (Business Contact Manageri andmebaasiteenus) ei tööta. Käivitage teenus ja seejärel taaskäivitage Outlook, et käivitusviisard kuvataks uuesti.

 • Kohaliku Business Contact Manageri andmebaasiga ei saa ühendust, kuna SQL Serveri teenus (Business Contact Manageri andmebaasiteenus) ei tööta. Võite luua ühenduse mõnes muus arvutis asuva Business Contact Manageri andmebaasiga.

 • Business Contact Manageri ei saa käivitada, kuna SQL Serveri teenus (Business Contact Manageri andmebaasiteenus) ei tööta.

  SQL Serveri teenuse käivitamine

  Windows XP

  1. Klõpsake nuppu Start ja seejärel käsku Juhtpaneel.

  2. Klõpsake ikooni Jõudlus ja hooldus.

  3. Klõpsake käsku Haldusriistad ja siis topeltklõpsake ikooni Teenused.

  4. Liikuge väärtusele SQL Server (MSSMLBIZ), klõpsake seda ja siis klõpsake käsku Start (Käivita).

  Windows Vista

  1. Klõpsake nuppu Start ja seejärel käsku Kõik programmid.

  2. Klõpsake käsku Microsoft SQL Server 2005, valige käsk Configuration Tools (Konfigureerimisriistad) ja klõpsake siis käsku SQL Server Configuration Manager.

  3. Klõpsake akna SQL Server Configuration Manager (SQL Serveri konfigureerimishaldur) vasakpaanil nuppu SQL Server 2005 Services (SQL Server 2005 teenused).

  4. Paremklõpsake parempaanil väärtust SQL Server (MSSMLBIZ) ja klõpsake siis käsku Start (Käivita).

  5. Avage Microsoft Outlook uuesti. Peaksite nüüd saama Business Contact Manageri andmebaasiga ühenduse luua.

   Microsoft SQL Server Express kohta lisateabe saamiseks külastage Microsofti tugiteenuste veebisaidilja küsige teabebaasi.

Lehe algusesse

 Andke SQL Serveri teenusesse sisselogimiseks kasutatavale kasutajakontole Business Contact Manageri kausta pääsemiseks õigused

Vaikimisi logib SQL Serveri teenus andmebaasi loomise jaoks Business Contact Manageri kaustale juurdepääsuks sisse võrguteenuse kasutajakontoga (Network Service). Kui andmebaasi ei saa luua, siis on võimalik, et võrguteenuse kasutajakontol pole SQL Serverisse sisselogimiseks õigust.

Mõni muu kasutajakonto saab SQL Serverisse sisse logida. Kui SQL Serverisse sisselogimiseks kasutatakse mõnda muud kontot peale võrguteenuse kasutajakonto (Network Service), tuleks sellele kontole anda Business Contact Manageri kausta pääsemiseks lugemis- ja kirjutamisõigus.

SQL Serveri teenusesse sisselogimise kontole (võrguteenuse kasutajakontole või mõnele muule kasutajakontole) Business Contact Manageri kaustale juurdepääsu õiguse andmiseks toimige järgmiselt.

Windows XP

 1. Klõpsake nuppu Start ja seejärel nuppu Minu arvuti.

 2. Avage Business Contact Manageri kaust, topeltklõpsates järgmisel teel järjest kõiki kaustu:

  C:\Documents and Settings\[username]\Local Settings\Application Data\Microsoft\

  kus [username] on selle kasutaja konto nimi, kes ei saa andmebaasi luua.

  Märkus. : See tee on Business Contact Manageri kausta vaikeasukoht. Mõni teel asuv kaust on vaikimisi peidetud. Peitkaustade kuvamise kohta leiate teavet spikri- ja tugikeskusest.

 3. Paremklõpsake kausta Business Contact Manager ja klõpsake siis käsku Atribuudid.

 4. Klõpsake vahekaarti Turvalisus ja siis nuppu Lisa.

  Märkus. : Vahekaardil Turvalisus pole saadaval, kui teie arvuti on töörühm asemel on domeenliige. Lugege teemat Spikker ja tugi Microsoft Office Outlook 2007 with Business Contact Manager (kõigi keelte puhul) veebisaidi Tugitöötaja ühendust võtta. Võivad olla tasulised.

 5. Tippige dialoogiboksis Select Users, Computers, or Groups (Kasutajate, arvutite või rühmade valimine) väljale Enter the object names to select (Sisestage valitavate objektide nimed) väärtus Network Service (Võrguteenus) või SQL Serverisse sisselogimiseks kasutatava kasutajakonto nimi ja klõpsake siis nuppu Check Names (Kontrolli nimesid).

 6. Klõpsake nuppu OK.

 7. Klõpsake vahekaardil Security (Turvalisus) väärtust Network Service (Võrguteenus) või SQL Serverisse sisselogimiseks kasutatava kasutajakonto nime.

  Märkus. : Vahekaardil Turvalisus pole saadaval, kui teie arvuti on töörühm asemel on domeenliige. Lugege teemat Spikker ja tugi Microsoft Office Outlook 2007 with Business Contact Manager (kõigi keelte puhul) veebisaidi Tugitöötaja ühendust võtta. Võivad olla tasulised.

 8. Märkige vastavalt ruudud Read (Lugemisõigus) ja Write (Kirjutamisõigus) ja klõpsake siis nuppu OK.

Windows Vista

 1. Klõpsake nuppu Start ja siis käsku Arvuti.

 2. Avage Business Contact Manageri kaust, topeltklõpsates järgmisel teel järjest kõiki kaustu:

  C:\Users\[username]\AppData\Local\Microsoft

  kus [username] on selle kasutaja konto nimi, kes ei saa andmebaasi luua.

  Märkus. : See tee on Business Contact Manageri kausta vaikeasukoht. Mõni teel asuv kaust on vaikimisi peidetud. Peitkaustade kuvamise kohta leiate teavet spikri- ja tugikeskusest.

 3. Paremklõpsake kausta Business Contact Manager ja klõpsake siis käsku Atribuudid.

 4. Klõpsake vahekaarti Turvalisus ja siis nuppu Redigeeri.

 5. Klõpsake dialoogiboksis Business Contact Manageri õigused nuppu Lisa.

 6. Tippige dialoogiboksis Select Users, Computers, or Groups (Kasutajate, arvutite või rühmade valimine) väljale Enter the object names to select (Sisestage valitavate objektide nimed) väärtus Network Service (Võrguteenus) või SQL Serverisse sisselogimiseks kasutatava kasutajakonto nimi ja klõpsake siis nuppu Check Names (Kontrolli nimesid).

 7. Klõpsake nuppu OK.

 8. Klõpsake vahekaardil Security (Turvalisus) väärtust Network Service (Võrguteenus) või SQL Serverisse sisselogimiseks kasutatava kasutajakonto nime.

 9. Märkige veerus Allow (Luba) ruudud Read (Lugemisõigus) ja Write (Kirjutamisõigus) ning klõpsake siis nuppu OK.

Lehe algusesse

 Andke võrguteenuse kasutajakontole kausta MSSQL.1\Data jaoks täielik kasutusõigus

Business Contact Manageri põhiandmebaasifailid master.mdf ja mastlog.ldf asuvad kaustas C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL\Data. Vahel pole aga võrguteenuse kasutajakontol (Network Service), mis logib SQL Serverisse sisse, privaatvõtmeümbriste lugemiseks õigust ning seetõttu ei saa andmebaasi luua.

Võrguteenuse kasutajakontole kausta MSSQL.1\Data jaoks täieliku kasutusõiguse andmiseks toimige järgmiselt.

Windows XP

 1. Klõpsake nuppu Start ja seejärel nuppu Minu arvuti.

 2. Topeltklõpsake järgmisel teel järjest kõiki kaustu, et need avada:

  C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL

 3. Paremklõpsake kausta Data (Andmed) ja seejärel klõpsake käsku Properties (Atribuudid).

 4. Klõpsake vahekaarti Security (Turvalisus) ja siis nuppu Add (Lisa).

  Märkus. : Vahekaardil Turvalisus pole saadaval, kui teie arvuti on töörühm asemel on domeenliige. Lugege teemat Spikker ja tugi Microsoft Office Outlook 2007 with Business Contact Manager (kõigi keelte puhul) veebisaidi Tugitöötaja ühendust võtta. Võivad olla tasulised.

 5. Tippige dialoogiboksis Select Users, Computers, or Groups (Kasutajate, arvutite või rühmade valimine) väljale Enter the object names to select (Sisestage valitavate objektide nimed) väärtus Network Service (Võrguteenus) ja klõpsake siis nuppu Check Names (Kontrolli nimesid).

 6. Klõpsake nuppu OK.

 7. Klõpsake vahekaarti TurvalisusVõrgu teenus.

  Märkus. : Vahekaardil Turvalisus pole saadaval, kui teie arvuti on töörühm asemel on domeenliige. Vaadake Spikker ja tugi Microsoft Office Outlook 2007 with Business Contact Manager (kõigi keelte puhul) veebisaidi Tugitöötaja ühendust võtta. Võivad olla tasulised.

 8. Märkige veerus Allow (Luba) ruut Full Control (Täielik kasutusõigus) ja klõpsake siis nuppu OK.

Windows Vista

 1. Klõpsake nuppu Start ja siis käsku Arvuti.

 2. Topeltklõpsake järgmisel teel järjest kõiki kaustu, et need avada:

  C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL

 3. Paremklõpsake kausta Data (Andmed) ja seejärel klõpsake käsku Properties (Atribuudid).

 4. Klõpsake vahekaarti Security (Turvalisus) ja siis nuppu Edit (Redigeeri).

 5. Klõpsake dialoogiboksis Permissions for Data (Andmete õigused) nuppu Add (Lisa).

 6. Tippige dialoogiboksis Select Users, Computers, or Groups (Kasutajate, arvutite või rühmade valimine) väljale Enter the object names to select (Sisestage valitavate objektide nimed) väärtus Network Service (Võrguteenus) ja klõpsake siis nuppu Check Names (Kontrolli nimesid).

 7. Klõpsake nuppu OK.

 8. Klõpsake vahekaarti TurvalisusVõrgu teenus.

 9. Märkige veerus Allow (Luba) ruut Full Control (Täielik kasutusõigus) ja klõpsake siis nuppu OK.

Lehe algusesse

 SQL Serveri protokoll pole lubatud (ainult Windows Vistas)

SQL Serveri nimitorude protokoll (Named Pipe) on keelatud. See probleem tekib vahel Windows Vista kasutamisel. Protokolli lubamiseks toimige järgmiselt.

 1. Klõpsake nuppu Start ja seejärel käsku Kõik programmid.

 2. Klõpsake käsku Microsoft SQL Server 2005, valige käsk Configuration Tools (Konfigureerimisriistad) ja klõpsake siis käsku SQL Server Configuration Manager.

 3. Klõpsake aknas SQL Server Configuration Manager (SQL Serveri konfigureerimishaldur) nuppu SQL Server 2005 Network Configuration (SQL Server 2005 võrgukonfiguratsioon) ja siis nuppu Protocols for MSSMLBIZ (MSSMLBIZ-i protokollid).

 4. Topeltklõpsake parempoolses paanis väärtust Nimega püstkriipsud.

 5. Klõpsake dialoogiboksis Nimega püstkriipsu atribuudid (Named Piped Properties) väärtuse Lubatud kõrval asuvat noolt ja klõpsake seejärel nuppu Jah.

  Sulgege aken SQL Server Configuration Manager (SQL Serveri konfigureerimishaldur) ning käivitage siis Outlook käivitusviisardi lõpuleviimiseks ja andmebaasi loomiseks.

Lehe algusesse

 Kasutage SQL Serverisse sisselogimiseks kohaliku süsteemi kasutajakontot

Kui andmebaasi ei saa luua ka pärast eelmiste toimingute täitmist, kuna SQL Serveri teenus ei käivitu ka nüüd, kasutage SQL Serverisse sisselogimiseks kohaliku süsteemi kasutajakontot.

Windows XP

 1. Klõpsake nuppu Start ja seejärel käsku Juhtpaneel.

 2. Klõpsake ikooni Jõudlus ja hooldus.

 3. Klõpsake käsku Haldusriistad ja siis topeltklõpsake ikooni Teenused.

 4. Paremklõpsake väärtust SQL Server (MSSMLBIZ) ja klõpsake siis käsku Properties (Atribuudid).

 5. Klõpsake vahekaarti Log On (Sisselogimine) ja siis kontot Local System (Kohalik süsteem).

 6. Käivitage Outlook ja viige siis käivitusviisard lõpule.

Windows Vista

 1. Klõpsake nuppu Start ja seejärel käsku Kõik programmid.

 2. Klõpsake käsku Microsoft SQL Server 2005, valige käsk Configuration Tools (Konfigureerimisriistad) ja klõpsake siis käsku SQL Server Configuration Manager.

 3. Klõpsake aknas SQL Server Configuration Manager (SQL Serveri konfigureerimishaldur) nuppu SQL Server 2005 Services (SQL Server 2005 teenused).

 4. Paremklõpsake parempaanil väärtust SQL Server (MSSMLBIZ) ja klõpsake siis käsku Properties (Atribuudid).

 5. Klõpsake vahekaardi Log On (Sisselogimine) jaotises Built-in account (Valmiskonto) noolenuppu ja siis väärtust Local System (Kohalik süsteem).

 6. Käivitage Outlook ja viige siis käivitusviisard lõpule.

Vaadake Spikker ja tugi Microsoft Office Outlook 2007 with Business Contact Manager (kõigi keelte puhul) veebisaidi Tugitöötaja ühendust võtta. Võivad olla tasulised.

Lehe algusesse

Tihendatud ketas, külaliskonto ja puuduva käivitusviisardiga seotud probleemid

 Tihendatud ketas või kaust

NTFS-failisüsteemiga kettal on kaust, kuhu andmebaasi installitakse, tihendatud. Business Contact Manageri andmebaas ei saa luua tihendatud kaustas, mis on loodud TE000129554-failisüsteemiga kettal. Andmebaasi loomiseks tuleb failitihendussäte Business Contact Manageri kausta jaoks keelata.

Märkus. : Tihenduse lubamiseks või keelamiseks peate olema administraatorina sisseloginud.

Kausta tihendamise keelamine

 1. Avage dialoogiboks Minu arvuti.

 2. Topeltklõpsake draivi või kausta.

 3. Paremklõpsake kausta, kuhu soovite installida Outlooki ärikontaktide haldur. (See on tavaliselt C:\Documents and settings\ [kasutajanimi] \Local Settings\Application Data\Microsoft\Business kontakti Manager\.)

 4. Klõpsake nuppu Atribuudid.

 5. Klõpsake vahekaardi Üldist nuppu Täpsemalt.

 6. Tühjendage ruut Tihenda sisu mälumahu säästmiseks ja klõpsake siis nuppu OK.

  Pärast kausta tihendamise keelamist proovige andmebaasi uuesti luua.

 Olete Outlooki sisse loginud külaliskontoga

Külaliskasutajana pole teil õigust Business Contact Manageri andmebaasi luua.

Outlooki ärikontaktide halduron installitud, kuid ma ei palutakse uue andmebaasi loomine

Pärast rakenduse Outlooki ärikontaktide haldur installimist ja aktiveerimist käivitub käivitusviisard Outlooki esmakordsel avamisel automaatselt. Kui valite käivitusviisardi käitamise, saate valida uue Business Contact Manageri andmebaas loomise või olemasoleva andmebaasi vahel.

 1. Tehke kindlaks, kas rakendus Outlooki ärikontaktide haldur on installitud.

  Kuidas?

  Microsoft Windows XP

  1. Klõpsake menüü Start käsku Juhtpaneel.

  2. Klõpsake aknas Juhtpaneel ikooni Programmide lisamine või eemaldamine ja siis nuppu Eemalda programm.

  3. Vaadake, kas loendis Praegu installitud programmid on kuvatud rakendus Business Contact Manager for Outlook 2007.

  Windows Vista

  1. Klõpsake menüü Start käsku Juhtpaneel.

  2. Klõpsake akna Juhtpaneel jaotises Programmid nuppu Desinstalli programm.

  3. Kontrollige, kas lehel Programmi desinstallimine või muutmine kuvatakse rakendus Business Contact Manager for Outlook 2007.

 2. Kui loendis Praegu installitud programmid rakendust Business Contact Manager for Outlook 2007 ei kuvata, tehke ühte järgmistest.

  1. Kui teil on rakenduse Business Contact Manager for Outlook 2007 CD, installige sellelt programm.

   Outlooki ärikontaktide haldur jaoks Installiketas on kaasas järgmised Microsoft Office'i komplektide: Microsoft Office Professional 2007, Microsoft Office Small Business 2007ja Microsoft Office Ultimate 2007.

  2. Kui saite rakenduse Outlooki ärikontaktide haldur uue arvutiga kaasa (ja seetõttu teil pole CD-d), tuleb teil Outlooki ärikontaktide haldur konfigureerida.

   Kuidas?

   • Klõpsake Outlooki menüü Spikker käsku Konfigureeri Business Contact Manager ja järgige kuvatavaid juhiseid.

Lehe algusesse

Rakendust Outlooki ärikontaktide haldur ei saa käivitada

Proovige teha järgmist ja käivitage siis Outlook uuesti.

Business Contact Manageri ei saa käivitada, kuna SQL serveri service (teenus Business Contact Manageri andmebaasi) ei tööta.

Business Contact Manageri põhiandmebaasifailid master.mdf ja mastlog.ldf asuvad kaustas C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL\Data. See kaust sisaldab ka turbeserte (http://support.microsoft.com/kb/900495), mis lubavad SQL Serveril Business Contact Manageri andmebaasi luua. Vahel ei pääse võrguteenuse kasutajakonto (Network Service), mis logib SQL Serverisse sisse, aga sellele kaustale juurde ning seetõttu ei saa andmebaasi luua.

Windows XP-ga arvutis võib see juhtuda näiteks siis, kui FAT32-ketta failisüsteemi on muudetud ja ketta uus failisüsteem on NTFS.

Võrguteenuse kasutajakontole kausta MSSQL.1\Data jaoks täieliku kasutusõiguse andmiseks toimige järgmiselt.

Windows XP

 1. Klõpsake nuppu Start ja seejärel nuppu Minu arvuti.

 2. Topeltklõpsake järgmisel teel järjest kõiki kaustu, et need avada:

  C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL

 3. Paremklõpsake kausta Data (Andmed) ja seejärel klõpsake käsku Properties (Atribuudid).

 4. Klõpsake vahekaarti Security (Turvalisus) ja siis nuppu Add (Lisa).

  Märkus. : Vahekaardil Turvalisus pole saadaval, kui teie arvuti on töörühm asemel on domeenliige. Vaadake Spikker ja tugi Microsoft Office Outlook 2007 with Business Contact Manager (kõigi keelte puhul) veebisaidi Tugitöötaja ühendust võtta. Võivad olla tasulised.

 5. Tippige dialoogiboksis Select Users, Computers, or Groups (Kasutajate, arvutite või rühmade valimine) väljale Enter the object names to select (Sisestage valitavate objektide nimed) väärtus Network Service (Võrguteenus) ja klõpsake siis nuppu Check Names (Kontrolli nimesid).

 6. Klõpsake nuppu OK.

 7. Klõpsake vahekaarti TurvalisusVõrgu teenus.

  Märkus. : Vahekaardil Turvalisus pole saadaval, kui teie arvuti on töörühm asemel on domeenliige. Lugege teemat Spikker ja tugi Microsoft Office Outlook 2007 with Business Contact Manager (kõigi keelte puhul) veebisaidi Tugitöötaja ühendust võtta. Võivad olla tasulised.

 8. Märkige veerus Allow (Luba) ruut Full Control (Täielik kasutusõigus) ja klõpsake siis nuppu OK.

Windows Vista

 1. Klõpsake nuppu Start ja siis käsku Arvuti.

 2. Topeltklõpsake järgmisel teel järjest kõiki kaustu, et need avada:

  C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL

 3. Paremklõpsake kausta Data (Andmed) ja seejärel klõpsake käsku Properties (Atribuudid).

 4. Klõpsake vahekaarti Security (Turvalisus) ja siis nuppu Edit (Redigeeri).

 5. Klõpsake dialoogiboksis Permissions for Data (Andmete õigused) nuppu Add (Lisa).

 6. Tippige dialoogiboksis Select Users, Computers, or Groups (Kasutajate, arvutite või rühmade valimine) väljale Enter the object names to select (Sisestage valitavate objektide nimed) väärtus Network Service (Võrguteenus) ja klõpsake siis nuppu Check Names (Kontrolli nimesid).

 7. Klõpsake nuppu OK.

 8. Klõpsake vahekaarti TurvalisusVõrgu teenus.

 9. Märkige veerus Allow (Luba) ruut Full Control (Täielik kasutusõigus) ja klõpsake siis nuppu OK.

 10. Käivitage Outlook koos Business Contact Manageriga.

 SQL Serveri teenus ei käivitu ka pärast võrguteenuse kasutajakontole kasutusõiguste andmist

Enamasti käivitatakse SQL Server turbeserdiga ning krüptimist ei kasutata. Vahel aga ei lülita SQL Serveri teenus krüptimist välja. Sel juhul lülitage krüptimine selle SQL Serveri eksemplari jaoks välja.

Windows XP

 1. Klõpsake nuppu Start ja seejärel käsku Juhtpaneel.

 2. Klõpsake ikooni Jõudlus ja hooldus ja siis ikooni Haldusriistad.

 3. Topeltklõpsake ikooni Computer Management (Arvutihaldus).

 4. Klõpsake ikooni Services and Applications (Teenused ja rakendused) ja seejärel topeltklõpsake ikooni SQL Server Configuration Manager (SQL Serveri konfigureerimishaldur).

 5. Topeltklõpsake ikooni SQL Server 2005 Network Configuration (SQL Server 2005 võrgukonfiguratsioon).

 6. Paremklõpsake väärtust Protocols for MSSMLBIZ (MSSMLBIZ-i protokollid) ja seejärel klõpsake käsku Properties (Atribuudid).

 7. Klõpsake vahekaardi Flags (Tähised) rea Force Encryption (Jõusta krüptimine) lõpus asuvat noolenuppu ja siis väärtust No (Ei).

 8. Dialoogiboksi sulgemiseks klõpsake nuppu OK.

 9. Klõpsake nuppu SQL Server 2005 Services (SQL Server 2005 teenused).

 10. Paremklõpsake parempaanil väärtust SQL Server (MSSMLBIZ) ja klõpsake siis käsku Start (Käivita).

 11. Käivitage Outlook uuesti ja viige siis käivitusviisard lõpule.

Windows Vista

 1. Klõpsake nuppu Start ja seejärel käsku Kõik programmid.

 2. Klõpsake käsku Microsoft SQL Server 2005, valige käsk Configuration Tools (Konfigureerimisriistad) ja klõpsake siis käsku SQL Server Configuration Manager.

 3. Klõpsake aknas SQL Server Configuration Manager (SQL Serveri konfigureerimishaldur) nuppu SQL Server 2005 Network Configuration (SQL Server 2005 võrgukonfiguratsioon).

 4. Paremklõpsake parempaanil väärtust Protocols for MSSMLBIZ (MSSMLBIZ-i protokollid) ja seejärel klõpsake käsku Properties (Atribuudid).

 5. Klõpsake vahekaardi Flags (Tähised) real Force Encryption (Jõusta krüptimine) noolenuppu ja siis väärtust No (Ei).

 6. Käivitage Outlook ja viige siis käivitusviisard lõpule.

 Kasutage SQL Serverisse sisselogimiseks kohaliku süsteemi kasutajakontot

Kui Business Contact Manager ei käivitu ka pärast eelmiste toimingute täitmist, kasutage SQL Serverisse sisselogimiseks kohaliku süsteemi kasutajakontot.

Windows XP

 1. Klõpsake nuppu Start ja seejärel käsku Juhtpaneel.

 2. Klõpsake ikooni Jõudlus ja hooldus.

 3. Klõpsake käsku Haldusriistad ja siis topeltklõpsake ikooni Teenused.

 4. Paremklõpsake väärtust SQL Server (MSSMLBIZ) ja klõpsake siis käsku Properties (Atribuudid).

 5. Klõpsake vahekaarti Log On (Sisselogimine) ja siis kontot Local System (Kohalik süsteem).

 6. Käivitage Outlook ja viige siis käivitusviisard lõpule.

Windows Vista

 1. Klõpsake nuppu Start ja seejärel käsku Kõik programmid.

 2. Klõpsake käsku Microsoft SQL Server 2005, valige käsk Configuration Tools (Konfigureerimisriistad) ja klõpsake siis käsku SQL Server Configuration Manager.

 3. Klõpsake aknas SQL Server Configuration Manager (SQL Serveri konfigureerimishaldur) nuppu SQL Server 2005 Services (SQL Server 2005 teenused).

 4. Paremklõpsake parempaanil väärtust SQL Server (MSSMLBIZ) ja klõpsake siis käsku Properties (Atribuudid).

 5. Klõpsake vahekaardi Log On (Sisselogimine) jaotises Built-in account (Valmiskonto) noolenuppu ja siis väärtust Local System (Kohalik süsteem).

 6. Käivitage Outlook ja viige siis käivitusviisard lõpule.

Lehe algusesse

Andmebaasi ei saa avada – sisselogimine nurjus

Selle teate andmebaasi loomise ajal kuvamise kõige sagedasem põhjus on see, et SQL Serveri teenusesse sisselogimiseks kasutataval kasutajakontol pole Business Contact Manageri kausta jaoks lugemis- ega kirjutamisõigust.

Vaikimisi logib SQL Serveri teenus andmebaasi loomise jaoks Business Contact Manageri kaustale juurdepääsuks sisse võrguteenuse kasutajakontoga (Network Service). Võimalik, et SQL Serveri teenuse kasutatavat kasutajakontot on muudetud.

Selle probleemi lahendamiseks toimige järgmiselt.

 1.  Kontrollige, millise kasutajakontoga SQL Serverisse sisse logitakse

  Windows XP

  1. Klõpsake nuppu Start ja seejärel käsku Juhtpaneel.

  2. Klõpsake ikooni Jõudlus ja hooldus.

  3. Klõpsake käsku Haldusriistad ja siis topeltklõpsake ikooni Teenused.

  4. Paremklõpsake väärtust SQL Server (MSSMLBIZ) ja klõpsake siis käsku Properties (Atribuudid).

  5. Klõpsake vahekaarti Log On (Sisselogimine) ja pange tähele väljal This account (See konto) asuvat kontonime.

  Windows Vista

  1. Klõpsake nuppu Start ja seejärel käsku Kõik programmid.

  2. Klõpsake käsku Microsoft SQL Server 2005, valige käsk Configuration Tools (Konfigureerimisriistad) ja klõpsake siis käsku SQL Server Configuration Manager.

  3. Klõpsake aknas SQL Server Configuration Manager (SQL Serveri konfigureerimishaldur) nuppu SQL Server 2005 Services (SQL Server 2005 teenused).

  4. Paremklõpsake parempaanil väärtust SQL Server (MSSMLBIZ) ja klõpsake siis käsku Properties (Atribuudid).

  5. Vaadake vahekaardil Log On (Sisselogimine), milline Account name (Konto nimi) on SQL Serverisse sisselogimiseks kasutusel.

 2. Anda kasutajakonto, mis logib SQL serveri lugemis- ja kirjutamisõigused Ärikontaktide halduri kausta.

  Windows XP

  1. Klõpsake nuppu Start ja seejärel nuppu Minu arvuti.

  2. Avage Business Contact Manageri kaust, topeltklõpsates järgmisel teel järjest kõiki kaustu:

   C:\Documents and Settings\[username]\Local Settings\Application Data\Microsoft\

   kus [username] on selle kasutaja konto nimi, kes ei saa andmebaasi luua.

   See tee on Business Contact Manageri kausta vaikeasukoht. Mõni teel asuv kaust on vaikimisi peidetud. Peitkaustade kuvamise kohta leiate teavet spikri- ja tugikeskusest.

  3. Paremklõpsake kausta Business Contact Manager ja klõpsake siis käsku Atribuudid.

  4. Klõpsake vahekaarti Turvalisus ja siis nuppu Lisa.

   Märkus. : Vahekaardil Turvalisus pole saadaval, kui teie arvuti on töörühm asemel on domeenliige. Lugege teemat Spikker ja tugi Microsoft Office Outlook 2007 with Business Contact Manager (kõigi keelte puhul) veebisaidi Tugitöötaja ühendust võtta. Võivad olla tasulised.

  5. Tippige dialoogiboksis Select Users, Computers, or Groups (Kasutajate, arvutite või rühmade valimine) väljale Enter the object names to select (Sisestage valitavate objektide nimed) SQL Serverisse sisselogimiseks kasutatava kasutajakonto nimi ja klõpsake siis nuppu Check Names (Kontrolli nimesid).

  6. Klõpsake nuppu OK.

  7. Klõpsake vahekaardil Security (Turvalisus) SQL Serverisse sisselogimiseks kasutatava kasutajakonto nime.

   Märkus. : Vahekaardil Turvalisus pole saadaval, kui teie arvuti on töörühm asemel on domeenliige. Lugege teemat Spikker ja tugi Microsoft Office Outlook 2007 with Business Contact Manager (kõigi keelte puhul) veebisaidi Tugitöötaja ühendust võtta. Võivad olla tasulised.

  8. Märkige vastavalt ruudud Read (Lugemisõigus) ja Write (Kirjutamisõigus) ja klõpsake siis nuppu OK.

  Windows Vista

  1. Klõpsake nuppu Start ja siis käsku Arvuti.

  2. Avage Business Contact Manageri kaust, topeltklõpsates järgmisel teel järjest kõiki kaustu:

   C:\Users\[username]\AppData\Local\Microsoft

   kus [username] on selle kasutaja konto nimi, kes ei saa andmebaasi luua.

   See tee on Business Contact Manageri kausta vaikeasukoht. Mõni teel asuv kaust on vaikimisi peidetud. Peitkaustade kuvamise kohta leiate teavet spikri- ja tugikeskusest.

  3. Paremklõpsake kausta Business Contact Manager ja klõpsake siis käsku Atribuudid.

  4. Klõpsake vahekaarti Turvalisus ja siis nuppu Redigeeri.

  5. Klõpsake dialoogiboksis Business Contact Manageri õigused nuppu Lisa.

  6. Tippige dialoogiboksis Select Users, Computers, or Groups (Kasutajate, arvutite või rühmade valimine) väljale Enter the object names to select (Sisestage valitavate objektide nimed) SQL Serverisse sisselogimiseks kasutatava kasutajakonto nimi ja klõpsake siis nuppu Check Names (Kontrolli nimesid).

  7. Klõpsake nuppu OK.

  8. Klõpsake vahekaardil Security (Turvalisus) SQL Serverisse sisselogimiseks kasutatava kasutajakonto nime.

  9. Märkige veerus Allow (Luba) ruudud Read (Lugemisõigus) ja Write (Kirjutamisõigus) ning klõpsake siis nuppu OK.

Lehe algusesse

Arvuti või ühiskasutatava Business Contact Manageri andmebaasiga ei saa ühendust luua

Kuvatakse teade, et otsitavat arvutit ei leitud

 • Võtke ühendust selle andmebaasi omanikuga, millega püüate ühendust luua, ja kontrollige arvuti nime.

 • Veenduge, et arvuti on võrku ühendatud ja on juurdepääsetav. PING-protokolli abil saate kontrollida arvuti oleku. PING-protokolli kohta leiate lisateavet Windowsi spikrist.

 • Pöörduge kaugarvuti administraatori poole ja uurige, kas võrguliiklust võib takistada sealne tulemüür. Veenduge, et akna Windowsi tulemüür vahekaardil Erandid oleks ruut Failide ja printerite ühiskasutus märgitud, et Outlooki ärikontaktide haldur saaks ühiskasutusse antud kaugarvuti olemasolu tuvastada.

Vastuvõetud sõnum, mis ütleb, ei saa andmebaasiga ühenduse loomiseks.

Arvatavasti on Business Contact Manageri andmebaas, mida soovite kasutada, mõnes teises arvutis asuv ühiskasutatav andmebaas ning teine arvuti on välja lülitatud või võrguühenduseta. Veenduge, et arvuti, kus andmebaas asub, oleks sisse lülitatud. Ühisandmebaas ja kõik sellega ühenduse loovad arvutid peavad kasutama rakenduse Outlooki ärikontaktide haldur sama versiooni.

Kui andmebaas asub samas arvutis, siis veenduge, et SQL Serveri teenus oleks käivitatud. SQL Serveri teenuse käivitamise kohta leiate teavet jaotisest Business Contact Manageri andmebaasi ei saa luua – andmebaasi loomine nurjus.

Kuvatakse teade, et otsitavale andmebaasi serverile ei pääse juurde

 • Veenduge, et ühiskasutatava Ärikontaktide halduri andmebaas olemas arvutis.

 • Kontrollige, kas kaugarvuti tulemüüri sätted lubavad Ärikontaktide halduri andmebaasiga ühenduse luua (TCP pordi 5356 kaudu).

 • Kontrollige, kas arvuti, milles andmebaas asub, on sisse lülitatud.

 • Andmebaasi kaugarvutis võib on peatatud või peatatud. Veenduge, et andmebaas teenus, SQL Server töötab.

  Kuidas?

  SQL Serveri teenuse käivitamine

  Windows XP

  1. Klõpsake nuppu Start ja seejärel käsku Juhtpaneel.

  2. Klõpsake ikooni Jõudlus ja hooldus.

  3. Klõpsake käsku Haldusriistad ja siis topeltklõpsake ikooni Teenused.

  4. Liikuge väärtusele SQL Server (MSSMLBIZ), klõpsake seda ja siis klõpsake käsku Start (Käivita).

  Windows Vista

  1. Klõpsake nuppu Start ja seejärel käsku Kõik programmid.

  2. Klõpsake käsku Microsoft SQL Server 2005, valige käsk Configuration Tools (Konfigureerimisriistad) ja klõpsake siis käsku SQL Server Configuration Manager.

  3. Klõpsake akna SQL Server Configuration Manager (SQL Serveri konfigureerimishaldur) vasakpaanil nuppu SQL Server 2005 Services (SQL Server 2005 teenused).

  4. Paremklõpsake parempaanil väärtust SQL Server (MSSMLBIZ) ja klõpsake siis käsku Start (Käivita).

  5. Avage Microsoft Outlook uuesti. Peaksite nüüd saama Business Contact Manageri andmebaasiga ühenduse luua.

   Microsoft SQL Server Express kohta lisateabe saamiseks külastage Microsofti tugiteenuste veebisaidilja küsige teabebaasi.

Kuvatakse teade, et otsitavat Ärikontaktide haldurit ei leitud

 • Võtke ühendust andmebaasi omanikuga ja kontrollige, kas teile on juurdepääs ühisele andmebaasile lubatud.

 • Veenduge, et teil on sama versiooni, Business Contact Manager for Outlook installitud ühisandmebaasiga versioon. Ei saa kasutada andmebaasis kasutatavast versioon, Business Contact Manager for Outlook, mis on erinev versioon, mis on installitud.

Lehe algusesse

Business Contact Manageri andmebaasi ei saa taastada

 Kuvatakse teade, et andmebaasi ei saa taastada, kuna kasutajal pole õigust andmebaase varundada ega taastada või kuna kasutaja pole andmebaasi omanik

Te pole taastatava andmebaasi andmebaasi omanik. Vahel ei tuvastata pärast Windows XP-lt Windows Vistale üleminekut andmebaasi omanikku enam omanikuna. Andmebaasi taastamiseks peate olema selle arvuti administraator, kus soovite andmebaasi taastada, ning peate Outlooki käitama administraatorina. Selleks toimige järgmiselt.

 • Paluge oma süsteemiadministraatoril lisada teid gruppi Administrators (Administraatorid) või lisage end ise sellesse gruppi.

 • Käivitage Outlook administraatorina.

Kuidas?

 1. Outlooki sulgemiseks klõpsake Outlooki menüü Fail käsku Välju.

 2. Klõpsake nuppu Start ja siis käsku Arvuti (Computer).

 3. Klõpsake C-ketast (selle nimi on enamasti Kohalik ketas (C)), et pääseda arvuti kõvaketta sisu juurde.

  Märkus. : Kui olete rakenduse Microsoft Office Outlook 2007 with Business Contact Manager autonoomse versiooni või Office System 2007 installinud mõnele muule kettale, otsige sirvides üles vastav asukoht.

 4. Avage kaust Programmifailid (Program Files) ning seejärel kaust Microsoft Office.

 5. Klõpsake kausta Office 12.

 6. Paremklõpsake ikooni Outlook ja seejärel klõpsake käsku Käivita administraatorina.

Nüüd saate teostada kõiki administraatoritoiminguid, sh Business Contact Manageri andmebaasi taastamineOutlookis.

Lehe algusesse

SQL Serverit ei installita või ei käivitata

 Kuvatakse teade, et Microsoft SQL Serverit pole installitud

Ärikontaktide halduri andmebaasi loomiseks Microsoft SQL serveri kasutamine. Ilma SQL Server, te ei saa kasutada Outlooki ärikontaktide haldur. SQL serveri abi saamiseks külastage Microsofti tugiteenuste veebisaidilja küsige teabebaasi.

 SQL Serveri teenust ei käivitatud automaatselt

Enamasti käivitatakse koos rakendusega Outlooki ärikontaktide haldur installitud SQL Server automaatselt. Kui SQL-i teenus ei käivitu, siis ei käivitata ka rakendust Outlooki ärikontaktide haldur. Kui muid teateid pole kuvatud ning rakenduse Outlooki ärikontaktide haldur menüüsid pole näha, käivitage SQL Serveri teenus käsitsi. Selleks toimige järgmiselt.

Microsoft Windows XP

 1. Klõpsake nuppu Start, paremklõpsake käsku Minu arvuti ja klõpsake siis käsku Halda.

 2. Loendi laiendamiseks topeltklõpsake väärtust Teenused ja rakendused.

 3. Topeltklõpsake ikooni Services (Teenused).

 4. Klõpsake aknas Services (Teenused) väärtust MSSQL$MSMLBIZ.

 5. Veenduge veeru Status (Olek) abil, et teenus MSSQL$MSMLBIZ pole käivitatud.

 6. Klõpsake nuppu Restart the service (Taaskäivita teenus).

 7. Sulgege aken Computer Management (Arvutihaldus) ja käivitage siis Outlook.

Windows Vista

 1. Klõpsake nuppu Start, paremklõpsake käsku Arvuti ja klõpsake siis käsku Halda.

 2. Klõpsake käsku Teenused ja rakendused.

 3. Topeltklõpsake ikooni Services (Teenused).

 4. Klõpsake aknas Services (Teenused) väärtust SQL Server (MSSMLBIZ).

 5. Veenduge veeru Status (Olek) abil, et teenus SQL Server (MSSMLBIZ) pole käivitatud.

 6. Klõpsake nuppu Restart the service (Taaskäivita teenus).

 7. Sulgege aken Computer Management (Arvutihaldus) ja käivitage siis Outlook.

Tahan kasutada Outlooki ärikontaktide haldur erinevate SQL Server Express eksemplari nimi

Kui teie Business Contact Manageri andmebaas asub teie kohalikus arvutis (see pole kaugarvutis asuv ühiskasutatav andmebaas), on toetatud SQL Server Expressi eksemplari nimi MSSMLBIZ. Muud eksemplarinimed pole toetatud.

Selle asemel, et proovida kasutada rakendust Outlooki ärikontaktide haldur koos mõne toetamata eksemplarinimega, installige uus SQL Server Expressi eksemplar ja pange sellele nimeks MSSMLBIZ. SQL Server Expressi eksemplari sisselogimine peaks toimuma võrguteenuse valmiskasutajakonto kaudu.

Kui soovite veenduda, et SQL Serveri eksemplar logiks tõepoolest sisse võrguteenuse kasutajakontoga, toimige Windows Vistas järgmiselt.

 1. Klõpsake nuppu Start ja seejärel käsku Kõik programmid.

 2. Klõpsake käsku Microsoft SQL Server 2005 ja siis käsku Configuration Tools (Konfigureerimisriistad).

 3. Klõpsake nuppu SQL Service Configuration Manager.

 4. Paremklõpsake väärtust SQL Server (MSSMLBIZ) ja klõpsake siis käsku Properties (Atribuudid).

 5. Veenduge, et jaotises Built-in account (Valmiskonto) oleks kuvatud suvand Network Service (Võrguteenus).

 6. Dialoogiboksi SQL Server (MSSMLBIZ) Properties (SQL Serveri (MSSMLBIZ) atribuudid) sulgemiseks klõpsake nuppu OK.

 7. Käivitage Outlook, et käivitada Business Contact Manageri käivitusviisard, ja järgige siis ekraanil kuvatavaid juhiseid.

SQL serveri installimine nurjus

Kuvatakse tõrkekood 2147746132 (0x80040154). Tõrke kohta lisateabe otsimiseks proovige kasutada WMI diagnostikautiliiti. Selle tööriista leiate siit: http://www.microsoft.com/technet/scriptcenter/topics/help/wmidiag.mspx

Kui teil on SQL Server Expressi kohta veel küsimusi, võite need postitada SQL Server Expressi foorumis MSDN-i veebisaidil: http://forums.microsoft.com/MSDN/ShowForum.aspx?ForumID=385&SiteID=1

Lehe algusesse

Business Contact Manageri andmebaasi ei saa migreerida

Kuvatakse teade, andmebaasi migreerimine nurjus pärast olemasoleva andmebaasi valimist

Proovige andmebaasi uuesti kasutada, klõpsates käivitusviisardis nuppu Vali olemasolev andmebaas.

Kui teade Andmebaasi migreerimine nurjus kuvatakse uuesti, proovige teha järgmist.

 1. Desinstallige Outlooki ärikontaktide haldur 2007.

  Kuidas?

  1. Klõpsake nuppu Start ja seejärel käsku Juhtpaneel.

  2. Klõpsake ikooni Programmide lisamine või eemaldamine.

  3. Klõpsake väärtust Business Contact Manager for Outlook 2007 ja siis nuppu Muuda/eemalda.

 2. Installige Outlooki ärikontaktide haldur 2003 uuesti.

 3. Klõpsake käivitusviisardis nuppu Vali andmebaas ja järgige siis ekraanil kuvatavaid juhiseid.

 4. Eksportige kogu Outlooki ärikontaktide haldur 2003 andmebaasis leiduv teave.

  Kuidas?

  1. Klõpsake menüü fail käsk impordi ja ekspordija seejärel klõpsake nuppu Outlooki Ärikontaktide halduri..

  2. Klõpsake nuppu Ekspordi fail.

  3. Klõpsake väärtust Business Contact Manageri andmed (.bcm) ja järgige siis ekraanil kuvatavaid juhiseid.

 5. Installige Outlooki ärikontaktide haldur 2007.

 6. Klõpsake käivitusviisardis nuppu Loo uus andmebaas ja järgige siis ekraanil kuvatavaid juhiseid.

 7. Valige menüü Fail käsk Import ja eksport ja klõpsake käsku Business Contact Manager for Outlook.

 8. Klõpsake nuppu Impordi fail.

 9. Klõpsake väärtust Business Contact Manageri andmed (.bcm) ja järgige siis ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Kui andmebaasi migreerimine ei õnnestu, lugege teemat Spikker ja tugi Microsoft Office Outlook 2007 koos Ärikontaktide halduri (kõigi keelte puhul) veebilehele. Võivad olla tasulised.

Lehe algusesse

Business Contact Manageri andmebaasi ei saa laadida

Sain teade selle kohta, et minu andmebaasi ei saa laadida pärast üleminekut versioonile Windows Vista, Windows XP.

Kui Business Contact Manageri andmebaasiga on pärast Windows Vistale üleminekut probleeme, antakse nendest teada rakenduse Outlooki ärikontaktide haldur teadetega.

Kuvada võidakse järgmisi teateid.

 • Outlooki ärikontaktide haldur ei saa ühisandmebaasiga ühendust.

  • Business Contact Manageri andmebaasi ei saa laadida.

  • Seda toimingut ei saa lõpetada, kuna Business Contact Manager ei oma andmebaasile juurdepääsu.

  • Serveriga ühenduse loomisel ilmnes tõrge.

Proovige järgmist.

Määrake SQL Serveri (MSSMLBIZ) eksemplari sisselogimisatribuudi (Log On) väärtuseks Local System (Kohalik süsteem).

Kuidas?

 1. Klõpsake Windows Vistas nuppu Start ja siis käsku Kõik programmid.

 2. Klõpsake käsku Microsoft SQL Server 2005, valige käsk Configuration Tools (Konfigureerimisriistad) ja klõpsake siis käsku SQL Server Configuration Manager.

 3. Klõpsake aknas SQL Server Configuration Manager (SQL Serveri konfigureerimishaldur) nuppu SQL Server 2005 Services (SQL Server 2005 teenused), paremklõpsake väärtust SQL Server (MSSMLBIZ) ja klõpsake siis käsku Properties (Atribuudid).

 4. Klõpsake jaotises Built-in account (Valmiskonto) nuppu Local System (Kohalik süsteem) ja siis nuppu OK.

 5. Käivitage Outlook uuesti.

Lehe algusesse

Rakenduse Outlooki ärikontaktide haldur eemaldamine

Soovin kõigi kasutajaprofiilide arvutis Outlooki ärikontaktide haldur eemaldamine

Rakenduse Outlooki ärikontaktide haldur desinstallimisel eemaldatakse see kõigi selle arvuti kasutajate jaoks.

Rakenduse Outlooki ärikontaktide haldur eemaldamise vajadus võib tekkida näiteks juhul, kui Outlook ei käivitu või kui soovite peatada käivitusviisardi kuvamise ja loobuda andmebaasi loomisest.

 1. Klõpsake nuppu Start ja seejärel käsku Juhtpaneel.

 2. Klõpsake ikooni Programmide lisamine või eemaldamine.

 3. Klõpsake väärtust Business Contact Manager for Outlook 2007 ja siis nuppu Muuda/eemalda.

Kui arvutil on mitu kasutajat, saate rakenduse Outlooki ärikontaktide haldur eemaldada ainult oma profiilist. Sel juhul jääb see teiste kasutajate profiilidesse alles.

Kuidas?

 1. Klõpsake menüü Fail käsku Andmefailide haldus.

 2. Klõpsake vahekaarti Andmefailid.

 3. Klõpsake väärtust Business Contact Manager ja seejärel nuppu Eemalda.

Business Contact Manageri kaustad on puudu

Ärikontaktide halduri kaustu ei ole kuvata

Kui teie Business Contact Manageri kaustad Navigeerimispaaniei kuvata, peate profiili Outlooki ärikontaktide haldur seostada.

 1. Klõpsake menüü Fail käsku Andmefailide haldus.

 2. Klõpsake vahekaarti Andmefailid.

 3. Klõpsake nuppu Lisa.

 4. Klõpsake dialoogiboksi Uus Outlooki andmefail jaotises Talletustüübid valikut Business Contact Manageri andmebaas.

 5. Klõpsake nuppu OK.

 6. Tehke dialoogiboksis Käivitusviisard ühte järgmistest.

  • Kui installisite rakenduse Outlooki ärikontaktide haldur esimest korda, siis klõpsake nuppu Loo uus andmebaas.

  • Tippige väljale Andmebaasi nimi uue andmebaasi nimi (vaikimisi on see MSSmallBusiness)ja klõpsake nuppu Edasi.

  • Eelmise andmebaasi taastamiseks klõpsake nuppu Vali olemasolev andmebaas.

  • Tippige väljale Arvuti nimi selle arvuti nimi, kus andmebaas asub, ja klõpsake seejärel nuppu Loo ühendus.

  • Klõpsake väljal Andmebaasi nimi taastatavat andmebaasi ja klõpsake siis nuppu Edasi.

 7. Käivitage Outlook uuesti.

Lehe algusesse

Kus Business Contact Manageri andmebaas asub?

 Kus mu Business Contact Manageri andmebaas asub?

Teie Ärikontaktide halduri andmebaasi nimi on see, mida andmebaasi omanik kasutas andmebaasi loomisel. Kuna Ärikontaktide halduri andmebaas on SQL Serveri andmebaas, koosneb see kahest komponendist: põhiandmebaasist ja andmebaasi logifailist.

Andmebaasifailid asuvad järgmises kaustas.

Windows XP

Windows XP-s talletatakse Business Contact Manageri andmebaasi ja logifaile järgmises kaustas:

C:\Documents and Settings\<username>\Local Settings\Application Data\Microsoft\Business Contact Manager\<databasename.mdf>

kus username on andmebaasi omaniku nimi ja database name on Business Contact Manageri andmebaasi nimi (vaikimisi MSSmallBusiness).

Märkus. : Mõne selle tee faili nägemiseks peavad peitfailid ja -kaustad olema kuvatud. Peitkaustade kuvamise kohta leiate teavet spikri- ja tugikeskusest.

C:\Documents and Settings\<username>\Local Settings\Application Data\Microsoft\Business Contact Manager\<databasename.ldf>

kus username on andmebaasi omaniku nimi ja database name on Business Contact Manageri andmebaasi nimi (vaikimisi MSSmallBusiness).

Windows Vista

C:\Users\<username>\AppData\Local\Microsoft\Business Contact Manager\<databasename.mdf>

kus username on andmebaasi omaniku nimi ja database name on Business Contact Manageri andmebaasi nimi (vaikimisi MSSmallBusiness).

Märkus. : Mõne selle tee faili nägemiseks peavad peitfailid ja -kaustad olema kuvatud. Peitkaustade kuvamise kohta leiate teavet spikri- ja tugikeskusest.

C:\Users\<username>\AppData\Local\Microsoft\Business Contact Manager\<databasename.ldf>

kus username on andmebaasi omaniku nimi ja database name on Business Contact Manageri andmebaasi nimi (vaikimisi MSSmallBusiness).

Rakenduse Outlooki ärikontaktide haldur installimine serverisse

Soovin installida Outlooki ärikontaktide haldur kaugserverisse

Lisateavet selle kohta, kuidas kasutada Outlooki ärikontaktide haldur kaugserverisse, installige Ärikontaktide halduri Andmebaasiriista Admin.

Lehe algusesse

Kirjeid ja üksusi ei sordita õigesti

Kirjeid ja üksusi ei sordita õigesti

Üksuste ja kirjete õigeks sortimiseks andmebaasis tuleb teil kasutada teie arvutisse installitud Windowsi versiooniga ühesugust rakenduse Outlooki ärikontaktide haldur keeleversiooni.

Keeleversioonide kohta lisateabe saamiseks vaadake Windowsi spikriteemat Piirkonna- ja keelesätted.

Lehe algusesse

Äriteabe importimine

 Äriandmete mõnest muust programmist importimise kohta teabe saamine

Äriandmete mõnest muust programmist importimise kohta leiate artiklist impordi ja ekspordi äriandmete Ärikontaktide halduris.

Töörühma tõrked

Kuvatakse teade, et otsitavat kaugkasutaja kontot ei leitud

Teil peab töörühm keskkondades olema ühist andmebaasi sisaldava arvuti kasutajakonto. Võtke ühendust kaugarvuti administraatoriga, et kontrollida, kas teil on kasutajakonto olemas.

Kasutajad ei pääse ühisele andmebaasile juurde

Sellise andmebaasi taastamisel, mida on varem mõne muu arvutiga ühiskasutatud, ei tunne uus arvuti vanu kasutajanimesid ning paroole ära. Teil tuleb andmebaasi ühiskasutamine lõpetada ja see siis pärast taastamist uuesti ühiskasutusse anda. Andmebaasi kasutajad saate lisada andmebaasi uuesti ühiskasutatavaks muutmisel.

Kuvatakse teade, et kaugkasutaja konto tuvastamine ebaõnnestus

Võtke ühendust kaugarvuti administraatoriga ja veenduge, et säte Tavaline failide ühiskasutus on keelatud ning et andmebaas on ühiskasutatav.

Kuvatakse järgmine teade: Sisselogimistõrge: kasutajakonto on piiratud

Andmebaasi sisaldavas arvutis ei pruugi tühjad paroolid lubatud olla, seal võivad olla sisselogimispiirangud või kindlaks määratud sagedus, kui tihti võib parooli muuta. Paluge administraatoril parooli käsitsi muuta.

Lehe algusesse

Kuvatakse teade, et parool ei vasta nõuetele

Arvuti asub andmebaas on parooli poliitikad, mis nõuavad parooli miinimumpikkus ja erimärkide kaasatavate parooli või parooli ajalugu võib jälgida tagada olemasoleva paroolid on uuesti kasutada. Kaaluge võimalust, paluge administraatoril parooli käsitsi muuta.

Ma teade, et Microsoft Office Outlook 2007 with Business Contact Manager ei saanud muuta parooli

 • Konto remote võib olla lukustatud. See probleem võib ilmneda, kui sisestate oma parooli valesti ja turbepoliitika on konfigureeritud kasutajakonto pärast teatud nurjunud katsete arv. Administraator võib tekkida vajadus lähtestada oma kasutajakonto.

 • Võimalik, et teie serveri konto pole saadaval. Kaaluge parem administraatoril kontole.

 • Võib-olla on kaugkonto säte Kasutaja peab parooli järgmisel sisselogimisel muutma (User must change password at next logon) lubatud. Kui see säte on lubatud, ei saa te rakenduse Outlooki ärikontaktide haldur parooli muutmise kaugfunktsiooni kasutada. Paluge kaugarvuti administraatoril see kaugkasutaja konto säte keelata või lähtestage parool käsitsi.

 • Remote konto võib-olla lubatud Kasutaja ei saa muuta parooli säte. Administraatori parooli lähtestamine või Keela see säte oma kasutajakonto käsitsi.

 • Kui teil on tühi parooli, võib olla keelatud tühja paroolide kasutamise võrgu autentimine. Soovitame kasutada mittetühje paroole Ärikontaktide halduri remote andmebaasidele.

Lehe algusesse

Täiendavad ressursid

Lehe algusesse

Märkus. : Masintõlke lahtiütlus. Selle artikli tõlkis arvutisüsteem ilma inimese sekkumiseta. Microsoft pakub selliseid masintõlkeid, et inglise keelt mittekõnelevad kasutajad saaksid vaadata sisu Microsofti toodete, teenuste ja tehnoloogiate kohta. Kuna artikkel on masintõlgitud, võib see sisaldada sõnavara-, süntaksi- või grammatikavigu.

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×