Andmebaasi teisendamine Access 2007 failivormingusse

Accessi andmebaaside varasemad versioonid saate teisendada rakenduse Microsoft Office Access 2007 failivormingusse, Accessi andmebaaside varasemaid versioone saate avada ka neid teisendamata ja lisaks saate muuta loodavate uute andmebaaside faili vaikevormingut.

Selle artikli teemad

Accessi andmebaasi teisendamine teise failivormingusse

Accessi failide varasemate versioonide avamine rakenduses Office Access 2007

Faili vaikevormingu muutmine

Ülevaade erinevustest rakenduse Office Access 2007 failide ja Accessi varasemate versioonide failide vahel

Accessi andmebaasi teisendamine teise failivormingusse

Rakendus Office Access 2007 kasutab uut failivormingut, milles on uued funktsioonid (nt mitme väärtusega otsinguväljad, RTF-vormingu kasutamine ja manused) ja mis võimaldab andmebaasi avaldada teenuse Windows SharePoint Services 3.0 saidil. Accessi varasemas versioonis loodud andmebaasi saab avada rakenduses Office Access 2007, aga rakenduse Office Access 2007 uute funktsioonide kasutamiseks peab selle teisendama rakenduse Office Access 2007 failivormingusse. Pärast andmebaasi teisendamist rakendusse Office Access 2007, saate selle avada mõnest varasemast Accessi versioonist (või sinna linkida). Kui kasutate andmebaasi ühiselt koos teiste kasutajatega, kontrollige enne andmebaasi teisendamist rakenduse Office Access 2007 failivormingusse, kas nad kõik kasutavad rakendust Office Access 2007.

Märkus.: Rakenduse Office Access 2007 failivormingusse ei saa teisendada kopeeritud andmebaasi. Küll aga saate Access 2000 või Access 2002-2003 failivormingus andmebaasi koopia loomiseks kasutada rakendust Office Access 2007.

Rakenduse Office Access 2007 käsk Salvesta nimega võimaldab andmebaasi teisendada ühte kolmest järgmisest failivormingust: Access 2000, Access 2002-2003 või Office Access 2007. Käsk Salvesta nimega säilitab algse andmebaasi samas failivormingus, milles see loodi, ja loob ka andmebaasi koopia teie määratud failivormingus. Samuti saate selle käsu abil salvestada koopia algse andmebaasiga samas failivormingus.

Andmebaasi teisendamine teise failivormingusse

 1. Kui fail, mida soovite teisendada, on suletud, klõpsake Microsoft Office'i nuppu Nupu pilt ja seejärel klõpsake käsku Ava, otsige fail üles ja seejärel topeltklõpsake seda avamiseks.

  Märkus.: Kui kuvatakse dialoogiboks Andmebaasi täiustamine, kus küsitakse, kas soovite andmebaasi uuendada, on avatava andmebaasi failivorming varasem kui Access 2000. Jätkake teema Accessi failide varasemate versioonide avamine rakenduses Office Access 2007 juhistega.

 2. Klõpsake Microsoft Office'i nuppu  Nupu pilt , valige käsk Salvesta nimega ja klõpsake jaotises Salvesta andmebaas muus vormingus vormingut, millesse soovite teisendada.

  Näiteks saate koopia algse failiga samas failivormingus salvestamiseks klõpsata nuppu Praegune failiformaat või valida ühe muudest failivormingutest.

  Oluline on arvestada, et kui käsu Salvesta nimega kasutamise ajal on mõni andmebaasiobjekt avatud, pakub Access võimalust enne koopia loomist need sulgeda. Kui klõpsate nuppu Jah, sulgeb Access objektid, kui klõpsate nuppu Ei, tühistatakse kogu protsess. Vajaduse korral pakub Access võimalust kõik muudatused salvestada.

 3. Dialoogiboksis Nimega salvestamine tippige väljale Faili nimi andmebaasikoopia jaoks nimi ja seejärel klõpsake nuppu Salvesta.

  Access loob andmebaasist koopia ja seejärel avab koopia. Access sulgeb automaatselt algse andmebaasi.

Märkus.: Kui soovite rakenduse Office Access 2007 (.accdb) andmebaasi varasemas Accessi failivormingus (.mdb) salvestada, saate seda teha seni, kuni .accdb andmebaasis ei ole ühtegi mitme väärtusega otsinguvälja, ühenduseta andmeid ega manuseid. Kui üritate mõnda neist elementidest sisaldavat accdb-andmebaasi teisendada mdb-failivormingusse, kuvab Access tõrketeate.

Lehe algusesse

Accessi failide varasemate versioonide avamine rakenduses Office Access 2007

Kui avate Access 97 või Access 95 failivormingus mdb-andmebaasi, kuvab Access dialoogiboksi Andmebaasi täiustamine, mis pakub võimalust andmebaasi uuendada. Jätkamiseks tehke ühte järgmistest.

 • Andmebaasi uuendamiseks ükskõik millisesse rakenduse Office Access 2007 vaikevorminguks valitud failivormingusse klõpsake nuppu Jah. Pärast andmebaasi teisendamist saate rakenduse Office Access 2007 faili kujundusse muudatusi teha, aga ei saa enam andmebaasi avada varasemate Accessi versioonidega, kui see, millesse andmebaasi teisendasite. Lisateavet rakenduses Office Access 2007 faili vaikevormingu muutmise kohta vaadake teemast Faili vaikevormingu muutmine.

 • Andmebaasi avamiseks ilma seda uuendamata klõpsake nuppu Ei. Sel juhul saate failiga endiselt töötada, aga ei saa rakenduse Office Access 2007 abil kujundust muuta.

 • Avamistoimingu tühistamiseks klõpsake nuppu Loobu.

Lehe algusesse

Faili vaikevormingu muutmine

Pärast rakenduse Office Access 2007 esmakordset installimist on faili vaikevorming .accdb. Kui klõpsate uue andmebaasi loomiseks lehel Alustamine: Microsoft Office Access nuppu Tühi andmebaas või klõpsate Microsoft Office'i nuppu Nupu pilt ja seejärel käsku Uus Nupu pilt , loob Access uue accdb-faili.

Faili vaikevormingut saate muuta sel teel, et rakendus Office Access 2007 loob mdb-failid, mis ühilduvad Accessi varasemate versioonidega. Saadaolevad vormingud on Access 2000 ja Access 2002-2003. Kui seate ühe nendest varasematest failivormingutest faili vaikevorminguks, saate kasutada rakenduse Office Access 2007 täiustatud arenduskeskkonna eeliseid, aga ei saa loodavatele failidele lisada rakenduse Office Access 2007 uusi funktsioone (nt mitme väärtusega otsinguväljad või integreeritus teenusega Windows SharePoint Services).

Faili vaikevormingu muutmiseks tehke järgmist.

 1. Klõpsake Microsoft Office'i nuppu Nupu pilt ning seejärel nuppu Accessi suvandid. Nupu pilt

 2. Klõpsake dialoogiboksis Accessi suvandid vasakpoolsel paanil nuppu Populaarsed.

 3. Valige jaotises Andmebaaside loomine ripploendist Faili vaikevorming soovitud failivorming ja seejärel klõpsake nuppu OK.

Järgmisel korral, kui klõpsate lehel Alustamine: Microsoft Office Access nuppu Tühi andmebaas või klõpsate Microsoft Office'i nuppu Nupu pilt ja seejärel käsku Uus, luuakse uus fail määratud vaikevormingus.

Faili vaikevormingu alistamine

Isegi kui olete faili vaikevorminguks määranud mõne kindla Accessi versiooni, on uue andmebaasi loomisel alati võimalik faili vaikevorming alistada.

 1. Klõpsake lehel Alustamine: Microsoft Office Access nuppu Tühi andmebaas (või klõpsake Microsoft Office'i nuppu Nupu pilt ja seejärel käsku Uus Nupu pilt ).

 2. Tippige väljale Faili nimi uue andmebaasi nimi ja seejärel klõpsake välja Faili nimi kõrval olevat sirvimisnuppu.

 3. Klõpsake ripploendis Salvestustüüp soovitud failivormingut ja seejärel klõpsake nuppu OK.

Lehe algusesse

Ülevaade erinevustest rakenduse Office Access 2007 failide ja Accessi varasemate versioonide failide vahel

Tarkvarakomplektis Microsoft Office System 2007 on olulisel kohal Accessi andmebaasimootor, mis on Microsoft Jeti andmebaasimootori täiustatud versioon. See uuendatud mootor võimaldab lisaks rakenduse Office Access 2007 täiustustele (nt mitme väärtusega otsinguväljade loomine) integratsiooni teenusega Windows SharePoint Services 3.0 ja rakendusega Microsoft Office Outlook 2007.

Failinimede laiendid

Rakenduses Office Access 2007 on mõned uued failinimede laiendid.

 • ACCDB     — rakenduse Office Access 2007 uue andmebaasifaili vormingu failinime laiend. See asendab failinime laiendit .mdb.

 • ACCDE     — rakenduse Office Access 2007 režiimis "ainult käivitamiseks" salvestatud failide nimelaiend. Failil .accde on kogu Visual Basic for Applications (VBA) lähtekood eemaldatud. accde-faili kasutaja saab VBA-koodi ainult käivitada, mitte seda muuta. accde-failinimelaiend asendab mde-failinimelaiendit.

 • ACCDT     — failinimelaiend Accessi andmebaasimallide jaoks.

Töörühma teabefailid

Töörühma teabefailides on teave turvatud andmebaaside kohta. Nendel failidel on failinimelaiend .mdw. Rakenduses Office Access 2007 pole mdw-failivormingusse tehtud ühtegi muudatust. Rakenduse Office Access 2007 töörühma haldur loob mdw-failid, mis on identsed versioonides Access 2000 kuni Access 2003 loodud mdw-failidega. Kõiki nendes varasemates versioonides loodud mdw-faile saab kasutada rakenduse Office Access 2007 andmebaasides.

Lukustusfailid

Avatud andmebaasi faili lukustamise määrab lukustusfail. Kui avate mdb-faili, loob ja avab Access ldb-lukustusfaili. See toimub ka siis, kui kasutate mdb-andmebaasifaili avamiseks rakendust Office Access 2007. Näiteks kui avate faili Db1.mdb, loob ja avab Access faili nimega Db1.ldb — see ldb-fail määrab lukustamise. Failivormingus Office Access 2007 (accdb-failid) failide lukustamise määramiseks loob ja avab Access faili, mille nime laiend on .laccdb. Näiteks kui avate faili Db1.accdb, loob ja avab Access lukustusfaili nimega Db1.laccdb. Kui kõik kasutajad on andmebaasi sulgenud, kustutatakse sarnaselt ldb-failidega automaatselt laccdb-failid.

Rakenduses Office Access 2007 saab ilma konfliktita jätta lukustusfailis samal ajal avatuks nii faili Db1.mdb kui ka faili Db1.accdb, kui säilitada eraldi lukustusfailid rakenduse Office Access 2007 failide ja Accessi varasemate versioonidega loodud failide jaoks, sest luuakse kaks erinevat lukustusfaili. Kui kaks versiooni kasutavad sama ldb-lukustusfaili, saab sama mdb-faili jätta samal ajal lahti rakenduses Office Access 2007 ja Accessi varasemas versioonis.

ACCDE-failid

accde-fail on varasemate Accessi versioonide mde-faili vaste rakenduses Office Access 2007. See on algse accdb-faili lukustatud versioon. Kui accdb-failis oleks VBA-kood, oleks accde-faili kaasatud ainult kompileeritud kood  — seetõttu ei saa kasutaja VBA-koodi vaadata ega muuta. accde-faili kasutajatel ei ole ka vormide ja aruannete kujunduse muutmiseks õigusi. accdb-failidest accde-failide loomine toimub järgmiselt.

AACDE-faili loomine rakenduses Office Access 2007

 1. Avage rakenduses Office Access 2007 andmebaas, mida soovite accde-failina salvestada.

 2. Klõpsake menüü Andmebaasiriistad jaotises Andmebaasiriistad nuppu Tee ACCDE. Nupu pilt

 3. Leidke dialoogiboksis Nimega salvestamine kaust, millesse soovite faili salvestada, tippige väljale Faili nimi faili nimi ja seejärel klõpsake nuppu Salvesta.

Lingitud tabelid

Hilisema Accessi versiooni andmebaasiga saate linkida varasemas Accessi vormingus tabeli, aga Accessi hilisema versiooni tabelit ei saa linkida Accessi varasema versiooni andmebaasiga. Näiteks saate accdb-andmebaasist linkida accdb-andmebaasi tabelitesse või mdb-andmebaasi tabelitesse; aga ei saa linkida mdb-andmebaasist accdb-andmebaasi tabelitesse.

Lehe algusesse

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×