Andmeühenduse lisamine ühendusteegi sätete abil

Selle artikli teemad

Ülevaade

Enne alustamist

Päringu andmeühenduse lisamine

Andmete edastamise andmeühenduse lisamine

Ülevaade

Kui kujundate mitut vormimalli, kus kasutatakse ühesuguseid andmeühendusi, võite iga vormimalli jaoks välisandmete allikaga andmeühenduse loomise asemel kasutada andmeühendusfaili. Nii tuleb teil värskendada vaid ühte andmeühendusfaili, kui andmeühenduse teave mingi seotud vormimallide komplekti jaoks muutub. Näiteks kui teisaldate vormimallid katsevõrgust pärisvõrku, tuleb andmeühenduse sätteid ühenduseteegis värskendada vaid ühe korra, selle asemel et andmeühendust iga vormimalli jaoks eraldi värskendada. Kui andmeühendusfaili kasutaval vormimallil põhinev vormimall kasutab andmeühendust, värskendatakse andmeühendus uute sätetega automaatselt.

Andmeühendusfail on faililaiendiga .xml või .udcx XML-fail, mis sisaldab ühe välise andmeallika ühenduse teavet. Seda faili hoitakse andmeühendusteegis, mis asub serveris, kus töötab Microsoft Office SharePoint Server 2007. Andmeühendusfaili loob arendaja või see luuakse, teisendades olemasoleva vormimalli andmeühenduse andmeühendusfailiks. Viimasel juhul tuleb klõpsata dialoogiboksi Andmeühendused nuppu Teisenda (menüü Tööriistad).

Andmeühendusfaili kasutamisel on järgmised eelised.

 • Mitu vormi saavad kasutada üht andmeühendusfaili, mistõttu pole iga vormimalli puhul vaja luua sama andmeühendust uuesti.

 • Kui välise andmeallika asukoht või ühendusesätted muutuvad, peate värskendama üksnes andmeühendusfaili, mitte kõiki vormimalle.

 • Andmeühendusfail võib sisaldada ka alternatiivset autentimisteavet, mida server saab kasutada juhul, kui kasutaja täidab vormi veebibrauseris.

 • Brauseriga ühilduvatel vormimallidel põhinevad ning brauseris täidetavad vormid saavad luua ühenduse mõne muu domeeni serveriga üksnes andmeühendusfaile kasutava andmeühenduse kaudu.

Märkus.: Microsoft Office InfoPath kasutab andmeühendusfaile, mis järgivad Universal Data Connection 2.0 failivormingut. See versioon on versioonist 1.0 (mida kasutavad Microsoft Office FrontPage ja Microsoft Office Excel) täiuslikum versioon. InfoPath versiooni 1.0 failivormingus andmeühendusfaile kasutada ei saa.

Andmeühenduse lisamisel vormimallile andmeühendusteegi sätete abil loote sellele vormimallile sekundaarse andmeühenduse. See andmeühendus erineb andmebaasil, veebiteenusel või andmeühendusteegi sätetel põhineva vormimalli koostamisel loodud põhiandmeühendusest. Sekundaarse andmeühenduse võiksite lisada ainult juhul, kui te ei saa andmeid põhiandmeühenduse kaudu saata ega vastu võtta.

Lehe algusse

Enne alustamist

Andmeühenduse lisamiseks oma vormimallile andmeühendusteegis talletatud sätete abil peate küsima saidiadministraatorilt järgmist teavet:

 • rakendust Microsoft Office SharePoint Server 2007 käitava, andmeühendusteeki hõlmavat saiti sisaldava serveri asukoht;

 • kasutatava andmeühendusteegi andmeühendusfaili nimi;

 • kas andmeühendusfail sisaldab päringu andmeühenduse või andmete edastamise andmeühenduse sätteid;

 • kas päringu andmeühenduse sätete korral saab konfigureerida vormimalli päringu tulemite turvaliseks talletamiseks vormil.

Lehe algusse

Päringu andmeühenduse lisamine

Andmeühenduse lisamiseks oma vormimallile ühendusteegi sätete abil peate tegema järgmised toimingud.

 1. Lisage vormimallile sekundaarne andmeühendus.

 2. Siduge juhtelemendid sekundaarse andmeallika päringu- ja andmeväljadega.

 3. Konfigureerige vormimall andmeühenduse kasutamiseks reegli või nupu abil.

1. samm: sekundaarse andmeühenduse lisamine

 1. Klõpsake menüü Tööriistad suvandit Andmeühendused.

 2. Klõpsake dialoogiboksis Andmeühendused käsku Lisa.

 3. Klõpsake andmeühenduseviisardis suvandit Otsi ühendusi Microsoft Office'i SharePointi serverist ja seejärel nuppu Edasi.

 4. Klõpsake viisardi järgmise lehe loendis Sait rakendust Office SharePoint Server 2007 käitavas serveris oleva ühendusteegiga saidi nime.

  Minu saiti loendis pole

  Oma saidi lisamiseks loendisse tehke järgmist.

  1. Klõpsake nuppu Halda saite.

  2. Klõpsake dialoogiboksis Saitide haldamine nuppu Lisa.

  3. Tippige väljale URL andmeühendusteegi asukoht.

  4. Tippige väljale Kuvatav nimi andmeühendusteegi nimi. See nimi kuvatakse andmeühendusviisardi loendis Sait.

  5. Klõpsake nuppu OK.

  6. Klõpsake nuppu Sule.

 5. Andmeühendusfailide loendi kuvamiseks klõpsake andmeühendusteegi nime, seejärel selle andmeühenduse puhul kasutatava andmeühendusfaili nime ja nuppu Edasi.

 6. Sõltuvalt andmeühendusfaili ühendussätetest võidakse viisardi järgmisel lehel paluda teil määrata iga parameetri näidisväärtused.

  Näidisväärtuste määramine

  1. Valige tabelis Parameetrid mõni parameeter ning klõpsake seejärel nuppu Määra näidisväärtus.

  2. Tippige väljale Näidisväärtus väärtus, mida kasutaja selle välja jaoks kasutada võiks, ning klõpsake siis nuppu OK.

  3. Korrake neid toiminguid tabeli Parameetrid iga parameetri puhul ning klõpsake nuppu Edasi.

  Tehniline märkus

  Kui konfigureerite andmeühendusviisardis andmeühendust veebiteenusega, loob Microsoft Office InfoPath ühenduse veebiteenusega ning taotleb WSDL-faili (Web Service Description Language). WSDL-fail sisaldab veebiteenuse kasutatavat skeemi. Veebiteenus vastab taotlusele, saates selle faili InfoPathi. InfoPath kasutab failis sisalduvat teavet sobivate väljade ja rühmade lisamiseks vormimalli teisesele andmeallikale. WSDL-failis tundmatut tüüpi elemendi leidmise korral kasutab InfoPath tundmatu elemenditüübi määratlemiseks näidisandmeid ning seejärel lisab sobivad väljad ja rühmad teisesele andmeallikale.

 7. Kui soovite, et päringu tulemid oleksid saadaval ka siis, kui vormil puudub võrguühendus, märkige ruut Salvesta andmetest koopia vormimalli.

  Turbeteade.: Selle ruudu märkimisel talletatakse päringutulemid vormimallis. Kuna andmed talletatakse vormimallil, on andmed saadaval kasutajate täidetavatel vormidel isegi siis, kui nende arvutitel pole võrguühendust. Kui kasutate seda andmeühendust tundliku loomuga andmete toomiseks, võiksite selle funktsiooni välja lülitada, et andmed oleksid kaitstud ka juhul, kui arvuti läheb kaotsi või varastatakse.

 8. Klõpsake nuppu Edasi.

  Viisardi järgmisel lehel kuvatakse selle andmeühenduse sätete kokkuvõte.

 9. Tippige andmeühenduse kirjeldav nimi. See nimi kuvatakse tööpaani Andmeallikas loendis Andmeallikas.

 10. Et lubada sellel vormimallil põhinevatel vormidel kasutada nende vormide avamisel seda andmeühendust, märkige ruut Laadi andmed vormi avamisel automaatselt alla.

Lehe algusse

2. samm: juhtelemendi lisamine andmete kuvamiseks kasutajatele

 1. Kui tööpaan Juhtelemendid pole nähtav, siis klõpsake menüüs Lisa valikut Veel juhtelemente või vajutage klahvikombinatsiooni ALT+I, C.

 2. Lohistage juhtelement vormimallile.

 3. Valige dialoogiboksis Juhtelemendi sidumine väli, millega soovite juhtelementi siduda, ja klõpsake siis nuppu OK.

3. samm: vormimalli konfigureerimine andmeühenduse kasutamiseks

Kui soovite, et kasutajad saaks pärast selle vormi avamist laadida alla andmeid sellest andmeühendusest, saate lisada oma vormimallile reegli, mis kasutab andmeühendust teatud tingimusel, või lisada oma vormimallile nupu, mida kasutajad saavad selle andmeühenduse kasutamiseks klõpsata.

Reegli lisamine

Saate lisada oma vormimallile reegli, mis käivitab päringu andmeühenduse iga kord, kui reegli tingimus on täidetud. Järgmise toimingu puhul olete eeldatavasti loonud oma vormimalli jaoks päringu andmeühenduse ja konfigureerinud oma vormimalli juhtelemendi kuvama selle andmeühenduse andmeid.

 1. Kui vormimallil on mitu vaadet, klõpsake menüüs Vaade suvandit Vaate nimi ja liikuge vaatesse, kus soovite kuvada sekundaarsest andmeallikast pärit andmed.

 2. Topeltklõpsake juhtelementi, millele soovite lisada reegli.

 3. Klõpsake vahekaarti Andmed.

 4. Klõpsake jaotises Valideerimine ja reeglid nuppu Reeglid.

 5. Klõpsake dialoogiboksis Reeglid nuppu Lisa.

 6. Väljale Nimi tippige reegli nimi.

 7. Reegli käitamise tingimuse määramiseks klõpsake nuppu Määra tingimus ja sisestage soovitud tingimus. Reegel käivitatakse, kui tingimus on täidetud. Kui reeglit ei määrata, käivitatakse reegel alati, kui kasutaja muudab juhtelemendis olevat väärtust ja liigutab seejärel kursori juhtelemendist eemale.

 8. Klõpsake nuppu Lisa toiming.

 9. Klõpsake loendis Toiming väärtust Päring andmeühenduse kaudu.

 10. Klõpsake loendis Andmeühendus kasutatavat päringu andmeühendust ning seejärel kõigi dialoogibokside sulgemiseks nuppu OK.

 11. Muudatuste kontrollimiseks klõpsake tööriistaribal Standard nuppu Eelvaade või vajutage klahvikombinatsiooni CTRL+SHIFT+B.

Nupu lisamine päringu andmeühenduse kasutamiseks

Saate lisada oma vormimallile nupu juhtelemendi, mida teie kasutajad saavad klõpsata sellel vormimallil põhineva vormi täitmisel. Selle nupu klõpsamisel saab laadida alla andmeid päringu andmeühendusest.

 1. Kui vormimallil on mitu vaadet, klõpsake menüüs Vaade suvandit Vaate nimi ja liikuge vaatesse, kus soovite kuvada sekundaarsest andmeallikast pärit andmed.

 2. Kui tööpaan Juhtelemendid pole nähtav, siis klõpsake menüüs Lisa valikut Veel juhtelemente või vajutage klahvikombinatsiooni ALT+I, C.

 3. Lohistage nupu juhtelement oma vormimallile.

 4. Topeltklõpsake nupu juhtelementi, mille äsja oma vormimallile lisasite.

 5. Klõpsake vahekaarti Üldist.

 6. Klõpsake loendis Toiming väärtust Värskendamine.

 7. Tippige väljale Silt oma vormimalli nupul kuvatav nimi.

 8. Klõpsake nuppu Sätted.

 9. Klõpsake dialoogiboksis Värskendamine väärtust Üks sekundaarne andmeallikas.

 10. Klõpsake loendis Sekundaarse andmeallika valimine päringu andmeühendusega seotud sekundaarset andmeallikat.

 11. Kõigi avatud dialoogibokside sulgemiseks klõpsake nuppu OK.

 12. Muudatuste kontrollimiseks klõpsake tööriistaribal Standard nuppu Eelvaade või vajutage klahvikombinatsiooni CTRL+SHIFT+B.

Lehe algusse

Andmete edastamise andmeühenduse lisamine

Kui andmeühenduse fail sisaldab andmete edastamise andmeühenduse sätteid, saate vormimalli konfigureerida nii, et kasutajatel on võimalik edastada oma vormiandmeid selle andmeühenduse kaudu. Kui konfigureerite oma vormimalli nii, et see lubab kasutajatel esitada oma vormi andmeid, lisatakse rakenduses InfoPath selle vormi puhul tööriistaribale Standardne nupp Edasta ja menüüsse Fail käsk Edasta. Vormimalli edastamissuvandid saate konfigureerida dialoogiboksis Edastamissuvandid (menüü Tööriistad). Edastamissuvandite konfigureerimine toimub samamoodi nagu sekundaarse andmete edastamise andmeühenduse lisamine. Lisateavet vormimallile andmete edastamise andmeühenduse lisamise kohta leiate jaotise Vt ka linkide kaudu.

 1. Klõpsake menüü Tööriistad suvandit Andmeühendused.

 2. Klõpsake dialoogiboksis Andmeühendused käsku Lisa.

 3. Klõpsake andmeühenduseviisardis suvandit Otsi ühendusi Microsoft Office'i SharePointi serverist ja seejärel nuppu Edasi.

 4. Klõpsake viisardi järgmise lehe loendis Sait ühendusteegiga saidi nime.

  Minu saiti loendis pole

  Oma saidi lisamiseks loendisse tehke järgmist.

  1. Klõpsake nuppu Halda saite.

  2. Klõpsake dialoogiboksis Saitide haldamine nuppu Lisa.

  3. Tippige väljale URL andmeühendusteegi asukoht.

  4. Tippige väljale Kuvatav nimi andmeühendusteegi nimi. See nimi kuvatakse andmeühendusviisardi loendis Sait.

  5. Klõpsake nuppu OK.

  6. Klõpsake nuppu Sule.

 5. Andmeühendusfailide loendi kuvamiseks klõpsake andmeühendusteegi nime, seejärel selle andmeesitamise andmeühenduse puhul kasutatava andmeühendusfaili nime ja nuppu Edasi.

 6. Kui tegemist on veebiteenuse andmete edastamise andmeühendusega, saab InfoPathis tuvastada, milliste veebiteenuse parameetritega on võimalik andmeid vastu võtta. Saate konfigureerida andmeesitamise andmeühenduse nii, et saadetaks kõik vormimalli andmed või osa nendest.

  Kuidas?

  1. Klõpsake loendis Parameetrid vormilt andmeid vastuvõtvat parameetrit.

  2. Kõigi vormi andmete esitamiseks sellele parameetrile (sh juurelement ja mis tahes töötlemisjuhised) tehke järgmist.

   1. Klõpsake raadionuppu Kogu vorm (XML-dokument, sh töötlemisjuhised).

   2. Andmete esitamiseks stringina märkige ruut Esita andmed stringina . Tavaliselt märgitakse see ruut digitaalselt allkirjastatud andmete esitamiseks. Enamikel juhtudel tuleb see märkeruut tühjaks jätta.

  3. Selle parameetri jaoks välja või rühma määramiseks tehke järgmist.

   1. Klõpsake väljal Parameetri suvandid väärtust Väli või rühm.

   2. Klõpsake nuppu Muuda Nupp Andmeallikas .

   3. Klõpsake dialoogiboksis Välja või rühma valimine välja või rühma, mille andmeid soovite esitada, ja seejärel nuppu OK.

   4. Ainult välja või rühma sisu esitamiseks klõpsake loendis Kaasamine väärtust Ainult tekst ja tütarelemendid, nii sisu kui ka valitud rühma või välja esitamiseks klõpsake väärtust XML-alampuu koos valitud elemendiga.

  4. Korrake neid samme iga parameetri puhul.

 7. Klõpsake nuppu Edasi.

 8. Tippige viisardi järgmise lehe väljale Sisestage selle andmeühenduse nimi selle sekundaarse andmeallika kirjeldav nimi.

Lehe algusse

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×