Office
Logi sisse

Allkirjade kogumise töövoo kasutamine

Märkus.:  Soovime pakkuda teie keeles kõige ajakohasemat spikrisisu niipea kui võimalik. See leht on tõlgitud automaatselt ja sellel võib leiduda grammatikavigu või ebatäpsusi. Tahame, et sellest sisust oleks teile abi. Palun märkige selle lehe allservas, kas sellest teabest oli teile kasu või mitte. Soovi korral saab ingliskeelset artiklit lugeda siit .

Allkirjade kogumise töövoo abil saab loendisse või teeki salvestatud Microsoft Office'i dokumendi suunata digitaalallkirjade kogumiseks teatud isikuterühmale. Allkirjade kogumise töövoog töötab ainult rakenduste Microsoft Office Word 2007 ja Microsoft Office Excel 2007 dokumentidega, mis sisaldavad ühte või mitut Microsoft Office'i allkirjarida. Allkirjade kogumise töövoog on vaikimisi seostatud dokumendisisutüübiga ja on seega dokumentide või töövihikute jaoks, mis sisaldavad Microsoft Office'i allkirjaridu, dokumenditeekides automaatselt saadaval.

Selle artikli teemad

Allkirjade kogumise töövoo tööpõhimõtted

Lisage või muutke allkirjade kogumise töövoo teegile või sisutüübile

Allkirjade kogumise töövoo käivitamine dokumendis või töövihiku

Allkirjade kogumise töövooülesande lõpetamine

Kuidas allkirjade kogumise töövoog töötab?

Allkirjade kogumise töövoog toetab äriprotsessi, mille korral saadetakse dokument allkirjade kogumiseks kindlale isikuterühmale. Allkirjade kogumise töövoog muudab digitaalallkirjastamise protsessi tõhusamaks, kuna võimaldab hallata ja jälitada kõiki allkirjastamisega seotud isikute tööülesandeid ning säilitada andmed allkirjastamisprotsessi kulgemise kohta pärast selle lõpule viimist.

Allkirjade kogumise töövoog erineb muudest rakenduse Microsoft Office SharePoint Server 2007 eelmääratletud töövoogudest selle poolest, et kasutajad peavad töövoo käivitama sellest Microsoft Office System 2007 klientprogrammist, milles allkirjastamistoiming tehakse. Samuti peavad osalejad selles klientprogrammis allkirade kogumise töövoo allkirjastamisülesande lõpule viima.

Allkirjade kogumise töövoo kasutamine peate esmalt salvestama dokumendi või töövihiku SharePointi teeki, kus on saadaval teatud allkirjade kogumise töövoo, mida soovite kasutada. Allkirjade kogumise töövoo käivitamiseks avage Office Word 2007 dokumendi või Office Excel 2007 töövihik, milles soovite ühe või mitme allkirjade kogumise. Kui dokument või töövihik juba sisaldavad Microsoft Office'i allkirjaridu, mida vajate, peate lisama need või allkirjade kogumise töövoog ei ole kasutamiseks saadaval. Kliendi programmist töövoo käivitamiseks, klõpsake Microsoft Office'i nuppu, käsku töövoodja seejärel valige allkirjade kogumise töövoo, mida soovite kasutada. Täitke töövoo käivitamise vorm, kus saate määrata isikute nimed, inimesed, kellel on vaja dokumendi allkirjastamine. Soovitatav allkirjastaja, kes on määratud dokumendi või töövihiku nimed kuvatakse automaatselt vormil. Saate määrata allkirjastamisülesanded selles järjestuses, milles kuvatakse allkirjad või kõik allkirjastajad korraga.

Pärast töövoo käivitamist määrab server kõigile osalejatele allkirjastamisülesanded. Kui serverile on lubatud e-posti teatiste saatmine, siis saadetakse kõigile osalejatele allkirjastamisülesande kohta e-postiga vastav teatis. Kui osalejad klõpsavad e-posti teatisel nuppu Redigeeri tööülesannet, siis avaneb allkirjastatav dokument või töövihik ja alllkirjastajad saavad anda oma allkirja.

Allkirjade kogumise töövoo kestel saavad töövoo omanik ja töövoos osalejad töövoo oleku lehel jälitada, kes osalejatest on oma töövooülesande lõpule viinud. Kui kõik töövoos osalejad on oma töövooülesande lõpule viinud, siis töövoog lõpetatakse ja töövoo omanik saab e-postiga teatise, et allkirjade kogumise töövoog on lõpule viidud. Selles teatises on määratletud nii kõigi nende isikute nimed, kes on dokumendi allkirjastanud kui ka nende nimed, keda algselt kuvati kui soovitatavaid allkirjastajaid.

Lehe algusse

Allkirjade kogumise töövoo lisamine teegile või sisutüübile või muutmine

Enne allkirjade kogumise töövoo kasutamist tuleb see lisada loendile, teegile või sisutüübile, et seda kasutada vastavas asukohas olevate dokumentide või üksuste puhul. Allkirjade kogumise töövoog on eelkõige mõeldud kasutamiseks teekides, ja seda saab käivitada vaid dokumentide puhul, mis avanevad rakendustes Office Word 2007 või Office Excel 2007. Töövoo lisamiseks teegile või sisutüübile peab teil olema loendite haldamise õigus. Seda teevad tavaliselt isikud või administraatorid, kes vastavaid loendeid või teeke haldavad.

Töövoo kättesaadavus saidil sõltub sellest, kuhu töövoog lisatakse.

 • Kui lisate töövoo otse teegile, siis on see saadaval vaid selles teegis olevate dokumentide jaoks.

 • Kui lisate töövoo loendisisutüübile (nt saidisisutüübile, mis lisati vastavasse teeki), siis on töövoog saadaval vaid selle sisutüübi üksustele teegis, millega sisutüüp on seostatud.

 • Kui lisate töövoo saidisisutüübile, siis on see töövoog saadaval kõigi selle sisutüübi üksuste jaoks kõigis loendites ja teekides, kuhu see sisutüüp on lisatud. Kui soovite, et töövoog oleks vastava sisutüübi üksuste jaoks saadaval saidikogumi kõikides teekides, siis on kõige õigem lisada töövoog otse saidisisutüübile.

Allkirjade kogumise töövoo lisamine teegile või sisutüübile või muutmine

Kui soovite lisada allkirjade kogumise töövoo teegile või sisutüübile või muuta juba teegi või sisutüübiga seostatud allkirjade kogumise töövoogu, siis täitke järgmisi juhiseid.

 1. Minge selle teegi või sisutüübi, millele soovite töövoo lisada, lehele Töövoo lisamine või Töövoo muutmine ja tehke ühte järgmistest.

  • Teegi puhul tehke järgmist.

   1. Avage teek, millele soovite töövoo lisada või mille töövoogu soovite muuta.

    1. Klõpsake menüüs Sätted Settings menu neid sätteid, mis käivad teegi kohta, mida soovite avada.

     Näiteks dokumenditeegis klõpsake käsku Dokumenditeegi sätted.

   2. Klõpsake jaotises Õigused ja haldus käsku Töövoo sätted.

  • Loendisisutüübi puhul tehke järgmist.

   1. Avage teek, mis sisaldab loendisisutüübi eksemplari, millele soovite lisada töövoo või mille töövoogu soovite muuta.

    1. Klõpsake menüüs Sätted Settings menu neid sätteid, mis käivad teegi kohta, mida soovite avada.

     Kui töötate näiteks dokumenditeegis, klõpsake käsku Dokumenditeegi sätted.

   2. Klõpsake jaotises Sisutüübid soovitud sisutüübi nime.

    Märkus.: Kui teek pole seatud lubama mitut sisutüüpi, siis jaotist Sisutüübid teegi lehel Kohandamine ei kuvata.

   3. Klõpsake jaotises Sätted linki Töövoo sätted.

  • Saidi sisutüüp:

   1. Saidikogumi Saiditoimingud käsku Nupu pilt klõpsake avalehel käsku Saidi sättedja seejärel klõpsake nuppu Muuda kõiki saidisätteid.

   2. Klõpsake jaotises Galeriid linki Saidisisutüübid.

   3. Klõpsake saidisisutüübi nime, millele soovite töövoogu lisada või mille töövoogu soovite muuta ning klõpsake linki Töövoo sätted.

    Kui sellele teegile või sisutüübile on töövood juba lisatud, viib see toiming teid otse lehele Töövoo sätete muutmine, kus peate klõpsama käsku Lisa töövoog, et pääseda lehele Töövoo lisamine. Kui sellele loendile, teegile või sisutüübile pole töövooge lisatud, viib see toiming teid otse lehele Töövoo lisamine.

 2. Klõpsake lehel Töövoo sätete muutmine käsku Lisa töövoog või klõpsake töövoo nime, mille sätteid soovite muuta.

 3. Selleks tehke ühte järgmistest.

  • Kui lisate töövoogu lehel Töövoo isamine, klõpsake jaotises Töövoog töövoo malli Allkirjade kogumine.

  • Kui soovite muuta töövoo sätteid lehel Töövoo muutmine, siis tehke seda vastavalt järgmistele juhistele.

 4. Tippige jaotises Nimi töövoole kordumatu nimi.

  1. Määrake jaotises Tööülesannete loend töövooga kasutatav tööülesannete loend.

   • Saate kasutada vaikimisi määratud loendit Tööülesanded või luua uue loendi. Kui kasutate vaikimisi määratud loendit Tööülesanded, siis saavad töövoos osalejad hõlpsalt otsida ja kuvada oma töövooülesandeid loendi Tööülesanded vaates Minu tööülesanded.

   • Kui töövooülesanded sisaldavad tundliku sisuga või konfidentsiaalseid andmeid, mida soovite hoida eraldi üldisest loendist Tööülesanded, siis looge uus tööülesandeloend.

   • Kui teie asutuses on kasutusel mitu töövoogu või töövoog sisaldab mitut tööülesannet, siis looge uus tööülesannete loend. Sellisel juhul võib olla vajalik luua igale töövoole oma tööülesannete loend.

 5. Valige jaotises Ajalooloend see ajalooloend, mida soovite koos töövooga kasutada. Ajalooloendis kuvatakse kõik töövoo eksemplaridega seotud sündmused.

  Saate kasutada vaikimisi määratud loendit Ajalugu või luua uue loendi. Kui teie asutuses on kasutusel mitu töövoogu, võib tekkida vajadus luua igale töövoole oma ajalooloend.

 6. Jaotises Käivitamissuvandid saate määrata, kuidas, millal ja kes saab töövoo käivitada.

  Märkused: 

  • Mõned suvandid ei pruugi olla saadaval, kui valitud töövoomall neid ei toeta.

  • Suvand Käivita see töövoog üksuse põhiversiooni avaldamise kinnitamiseks on saadaval vaid juhul, kui teegi puhul on lubatud põhi- ja vaheversioonid, ning valitud töövoomalli saab kasutada sisu kinnitamiseks.

 7. Kui lisate töövoo saidisisutüübile, siis määrake jaotises Loendi- ja saidisisutüüpide värskendamine, kas soovite lisada selle töövoo kõigile sellest sisutüübist pärinevatele sisutüüpidele.

  Märkus.: Jaotis Loendi- ja saidisisutüüpide värskendamine kuvatakse lehel Töövoo lisamine vaid saidisisutüüpide jaoks.

 8. Klõpsake nuppu OK.

Lehe algusse

Allkirjade kogumise töövoo käivitamine dokumendi või töövihiku jaoks

Enne allkirjade kogumise töövoo käivitamist peate dokumendi või töövihiku, millele soovite allkirju koguda, salvestama SharePointi teeki, mille jaoks andmete kogumise töövoog on saadaval. Töövoo käivitamiseks peab teil olema vähemalt üksuste redigeerimise õigus. Mõned töövood nõuavad ka loendite haldamise õigust nende käivitamiseks dokumendi või üksuse jaoks.

Märkus.: Veendumaks, et töövoos osalejad saavad pärast töövoo käivitamist oma töövooülesannete kohta e-postiga teatisi ja meeldetuletusi, kontrollige koos oma serveri administraatoriga, et teatiste saatmine e-postiga oleks teie saidi puhul lubatud.

 1. Kui teek pole veel avatud, klõpsake selle nime kiirkäivitusalal.

  Kui teie teegi nime ei kuvata, klõpsake linki Kogu saidi sisu kuvamine ning seejärel oma teegi nime.

 2. Osutage dokumendile või töövihik, kuhu soovite allkirjade kogumise töövoo käivitamine, klõpsake kuvatavat noolt ja seejärel käsku Redigeeri rakenduses programmi nimi.

 3. Kui dokument või töövihik ei sisalda allkirjade kogumiseks vajalikke allkirjaridu, lisage need nüüd.

  Kuidas?

  1. Paigutage rakenduses Office Word 2007 või Office Excel 2007 avatud dokumendis kursor kohta, kuhu soovite allkirjarea lisada.

  2. Klõpsake menüü Lisa jaotises Tekst nupu Allkirjarida kõrval olevat noolt ja klõpsake käsku Microsoft Office'i allkirjarida.

  3. Tippige dialoogiboksi Allkirja häälestamine selle isiku teave, kes allkirjarea allkirjastab. See teave kuvatakse dokumendi allkirjarea all. Tehke ühte järgmistest.

   • Tippige väljale Soovitatav allkirjastaja allkirjastaja nimi.

   • Tippige allkirjastaja ametinimetus (olemasolul) väljale Soovitatava allkirjastaja ametinimetus.

   • Tippige allkirjastaja e-posti aadress (olemasolul) väljale Soovitatava allkirjastaja e-posti aadress.

  4. Kui soovite allkirjastajale anda juhiseid, tippige need juhised väljale Juhised allkirjastajale. Need juhised kuvatakse dialoogiboksis Allkiri, mida allkirjastaja kasutab dokumendi allkirjastamiseks.

  5. Kui soovite, et allkirjastajal oleks võimalik koos allkirjaga lisada kommentaare, märkige ruut Luba allkirjastajal dialoogi Allkirjastamine kommentaare lisada.

  6. Kui soovite allkirjareal kuvada allkirja lisamise kuupäeva, märkige ruut Kuva allkirjareal allkirjastamiskuupäev.

  7. Klõpsake nuppu OK.

  8. Allkirjaridade lisamiseks järgige juhiseid 1 kuni 7.

 4. Kui lisate uusi allkirjaridu, klõpsake Microsoft Office'i nuppu, ja seejärel klõpsake tehtud muudatuste salvestamiseks käsku Salvesta.

 5. Kui dokument on välja möllitud, saate sisse möllima dokumendi enne töövoo käivitamist. Dokumendi vaatamiseks klõpsake Microsoft Office'i nuppu, osutage käsule Serverja seejärel klõpsake nuppu Mölli sisse.

 6. Töövoo käivitamiseks klõpsake Microsoft Office'i nuppuja seejärel käsku töövood.

 7. Dialoogiboksis Töövood leidke töövoog Allkirjade kogumine, mida soovite käivitada ja klõpsake nuppu Käivita.

 8. Dialoogiboksis Töövoo nimi tippige soovite allkirjastada dokumenti vastavatele allkirjaridadele isikute nimed või klõpsake allkirjastaja valimiseks kataloogiteenusest inimesed.

 9. Kui soovite määrata allkirjastamisülesanded selles järjestuses, milles Allkirjaridade dokumenti, märkige ruut Taotle allkirjade tellimuse kohale, mitte kõik korraga .

  Märkus.: See suvand on saadaval vaid juhul, kui dokument sisaldab rohkem kui ühte Microsoft Office'i allkirjarida.

 10. Isikute määramiseks, kes saavad töövoo käivitamisel teatised (mitte tööülesanded), tippige nende nimed tekstiväljale Koopia või klõpsake nuppu Koopia, et valida soovitud isikud ja rühmad kataloogiteenuse abil.

 11. Click Käivita.

Lehe algusse

Allkirjade kogumise töövooülesande lõpule viimine

Allkirjade kogumise töövoo lõpule viimiseks dokumendile allkirja lisamisega peate seda tegema rakenduses Office Word 2007 või Office Excel 2007. Oma töövooülesande delegeerimiseks teisele isikule või määramaks, et teie allkiri pole enam vajalik, saate allkirjade kogumise töövoogu serveris redigeerida.

Dokumendi allkirjastamine allkirjade kogumise töövoo lõpule viimiseks

 1. Klõpsake oma e-posti teatises nuppu Redigeeri tööülesannet ja seejärel käsku Ava dokument.

 2. Klõpsake aktiivse dokumendi ülaosas kuvataval teateribal nuppu Allkirjasta.

  Märkused: 

  • Kui teek, kuhu dokument on salvestatud, nõuab enne dokumendi redigeerimist selle välja möllimist, siis enne kui klõpsate nuppu Allkirjasta, klõpsake teateribal nuppu Mölli välja.

  • Kui teie allkirja nõutakse dokumendis rohkem kui ühte kohta, klõpsake teateribal nuppu Kuva töövooülesanded. Soovitud kohta allkirja lisamiseks valige dialoogiboksis Töövooülesanded soovitud ülesanne ja klõpsake nuppu Ava. Korrake toimingut iga lotletud allkirjastamisülesande jaoks.

 3. Oma allkirja lisamiseks dokumendile tehke dialoogiboksis Allkirjastamine ühte järgmistest.

  • Allkirja prindiversiooni lisamiseks tippige välja X kõrvale oma nimi.

  • Allkirjapildi valimiseks klõpsake nuppu Vali pilt. Dialoogiboksis Allkirjapildi valimine leidke allkirjapildi asukoht, valige soovitud fail ja klõpsake nuppu Vali.

  • Käsitsi kirjutatud allkirja lisamiseks (ainult tahvelarvuti kasutajatele) kirjutage tindikasutusfunktsiooni abil oma allkiri väljale X-märgi kõrvale.

 4. Klõpsake dialoogiboksis Allkirjastamine nuppu Allkirjasta.

Lehe algusse

Allkirjade kogumise töövooülesande redigeerimine serveris

 1. Oma töövooülesande leidmiseks minge saidi lehele Tööülesanded ja valige menüüs Vaade käsk Minu tööülesanded.

  Märkus.: Kui töövoog ei kasuta Tööülesannete vaikeloendit, siis töövooülesannet Tööülesannete loendis ei kuvata. Oma töövooülesande otsimiseks minge teeki, kuhu tööülesanne on salvestatud. Osutage soovitud üksusele, klõpsake ilmuvat noolt ja seejärel käsku Töövood. Klõpsake lehe jaotises Töötavad töövood töövoo nime, milles osalete. Leidke lehe Töövoo olek jaotisest Tööülesanded otsitud töövooülesanne.

 2. Osutage tööülesande nimele, mida soovite lõpule viia, klõpsake ilmuvat noolt ja seejärel käsku Redigeeri üksust.

 3. Tehke ühte järgmistest.

  • Oma allkirjastamisülesande delegeerimiseks teisele isikule tippige selle isiku nimi reale Delegaat või soovitud isiku valimiseks kataloogiteenusest klõpsake nuppu Delegeeri.

  • Näitavad, et allkirjarida on juba allkirjastatud või teie signatuur ei ole enam vaja jaotises tööülesande värskendamine, märkige ruut See allkirjarida on juba sisse loginud, või signatuuri pole enam vaja .

 4. Klõpsake nuppu OK.

Lehe algusse

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×