Algusnullide säilitamine numbritest koosnevates koodides

Algusnullide säilitamine numbritest koosnevates koodides

NB! :  See artikkel on masintõlgitud, vaadake lahtiütlust. Selle artikli ingliskeelse versiooni leiate aadressilt (viiteks).

Kas teil tekib vahel vajadus kasutada oma töövihikus isikukoode, telefoninumbreid, krediitkaardinumbreid, tootekoode või sihtnumbreid? Kõik need on numbritest koosnevad koodidehk väärtused, mis näevad välja nagu arvud, kuid mis pole mõeldud valemites kasutamiseks.

Kui impordite või kleepige arvud koode, nagu need töövihikusse, Excel tõlgendab arvude ja üld- või numbri vormingu kehtib. Seetõttu kõik algusnullid eemaldatakse koodides, mis on tihti, pole see, mida soovite. Selles artiklis saate teada, kuidas säilitada koodides algusnullid.

Lisaks, kui kasutate krediitkaardinumbrid või muude koodides, mis sisaldavad 16-kohalised või rohkem, peate kasutama teksti vormindamine asemel arvuvormingu. On põhjus Excel on kuni täpsusega 15 numbrikohta ja Ümardab järgige 15 numbri allapoole, nulli numbrid.

Selle artikli teemad

Miks eemaldab Excel algusnullid?

Algusnullide säilitamine kohandatud arvuvormingu abil

Miks eemaldab Excel algusnullid?

Koodides hankimine Exceli töövihikusse mitmel viisil. Võite lihtsalt neid, tippige või kopeerige ja kleepige need mõnest muust programmist. Või võib teksti faili avamine või andmete importimine andmeallika, näiteks Accessi andmebaasist. Paljudel juhtudel teisendab Excel need koodides üldise või arvuvormingu. Nendes vormingutes vaikekäitumine on mis tahes algusnullid eemaldamine ja sõltuvalt arvu pikkusest kasutada teaduskuju. Exceli kohtleb arv koodi lihtsalt mõnel muul numbril, kuid te ei tea, et see on arv koodi ja sellele, et algusnullid on vaja peatada.

Arvu
kood

Väljamõeldud näide

Vaikekäitumine
(sõltub lahtri laiusest)

Isikukood

012345678

12345678
1,2E+07

Telefon

0014255550177

14255550177
1,4E+10

Posti
kood

00123

123

Kui töötate pika numbritest koosneva loendiga, ei pruugi te seda isegi tähele panna. Seetõttu on vaja probleemist teadlik olla – eriti siis, kui kavatsete neid andmeid kasutada andmebaasides või muudes programmides. Ehkki arvuvormingu saate alati tekstvorminguks teisendada, ei pruugi te alati soovida numbreid tekstiks teisendada, eriti mahuka numbrite loendi korral, kuna see võib teie töövihiku mahtu suurendada.

Algusnullide säilitamine kohandatud arvuvormingu abil

Kui soovite probleemi lahendada ainult töövihikus, kuna teised programmid ei kasuta seda andmeallikana, võite algusnullide säilitamiseks kasutada kohandatud või erivormingut. See sobib numberkoodide korral, mis koosnevad vähem kui 16 numbrimärgist.

Lisaks saate numbrid oma koodis näiteks sidekriipsudega eraldada, lisades sidekriipsud kohandatud vormingusse. Näiteks selleks, et muuta telefoninumbrid hõlpsamini loetavaks, võite rahvusvahelise suunakoodi, kohaliku kaugekõnekoodi, piirkonnakoodi, eesliite ja ülejäänud numbrimärkide vahele lisada kriipsud.

Arvu
kood

Väljamõeldud näide

Arvuvormingu ja
uus käitumine

Isikukood

012345678

000-00-0000 
012-34-5678 

Telefon

0012345556789

00-0-000-000-0000 
00-1-234-555-6789 

Posti
kood

00123

00000 
00123 

Protseduur   

 1. Valige lahter või vahemik, mida soovite vormindada.

  Lahtri või lahtrivahemiku valimine.

  Kui soovite valida

  Toiming

  Üks lahter.

  Klõpsake lahtrit või vajutage lahtrisse liikumiseks nooleklahve.

  Lahtrivahemik

  Klõpsake vahemiku esimest lahtrit ning seejärel lohistage viimase lahtrini. Võite ka hoida all tõstuklahvi (SHIFT), klõpsates valiku laiendamiseks nooleklahve.

  Samuti saate valida vahemiku esimese lahtri ja seejärel vajutada klahvi F8, et laiendada valikut nooleklahvide abil. Valiku laiendamise lõpetamiseks vajutage uuesti klahvi F8.

  Suur lahtrivahemik

  Klõpsake vahemiku esimest lahtrit ning seejärel hoidke all tõstuklahvi (SHIFT), kuni klõpsate vahemiku viimast lahtrit. Viimase lahtri kuvamiseks võite dokumenti kerida.

  Töölehe kõik lahtrid

  Klõpsake nuppu Vali kõik.

  Vali kõik (nupp)

  Kogu töölehe valimiseks saate vajutada klahvikombinatsiooni CTRL+A.

  Märkus. : Kui tööleht sisaldab andmeid, valib CTRL+A praeguse piirkonna. Kui vajutate klahvikombinatsiooni CTRL+A teist korda, valitakse terve tööleht.

  Mittekülgnevad lahtrid või lahtrivahemikud

  Valige esimene lahter või lahtrivahemik ning seejärel hoidke all juhtklahvi (CTRL), kuni valite ülejäänud lahtrid või vahemikud.

  Samuti võite valida esimese lahtri või lahtrivahemiku ja seejärel järgmise mittekülgneva lahtri või vahemiku valikusse lisamiseks vajutada klahvikombinatsiooni SHIFT+F8. Lahtrite või vahemike valikusse lisamise lõpetamiseks vajutage uuesti klahvikombinatsiooni SHIFT+F8.

  Märkus. : Mittekülgneva lahtri või lahtrivahemiku valiku tühistamiseks peate tühistama kogu valiku.

  Terve rida või veerg

  Klõpsake rea- või veerupäist.

  Tööleht reapäise ja veerupäisega

  1. Reapäis

  2. Veerupäis

  Rea või veeru valimiseks saate valida ka esimese lahtri ja seejärel vajutada klahvikombinatsiooni CTRL+SHIFT+nooleklahv (paremnool või vasaknool rea valimiseks, ülesnool ja allanool veeru valimiseks).

  Märkus. : Kui rida või veerg sisaldab andmeid, valib CTRL+SHIFT+nooleklahv rea või veeru kuni viimase kasutatud lahtrini. Kui vajutate klahvikombinatsiooni CTRL+SHIFT+nooleklahv teist korda, valitakse terve rida või veerg.

  Külgnevad read või veerud

  Lohistage üle rea- või veerupäiste. Võite valida ka esimese rea või veeru, seejärel hoidke all tõstuklahvi (SHIFT), kuni valite viimase rea või veeru.

  Mittekülgnevaid read või veerud

  Klõpsake oma valiku esimest veeru- või reapäist, seejärel hoidke all juhtklahvi (CTRL), kuni klõpsate teisi veeru- või reapäiseid nende valikusse lisamiseks.

  Rea või veeru esimene või viimane lahter

  Valige reas või veerus lahter ja vajutage klahve CTRL+ nooleklahv (paremnool ja vasaknool ridade jaoks, üles ja alla veergude jaoks).

  Töölehe või Microsoft Office Exceli tabeli esimene või viimane lahter

  Vajutage töölehe või Exceli loendi esimese lahtri valimiseks klahve CTRL+HOME.

  Vajutage andmeid või vormingut sisaldava töölehe või Exceli loendi viimase lahtri valimiseks klahve CTRL+END.

  Lahtrid kuni töölehe viimati kasutatud lahtrini (alumises paremas nurgas)

  Valige esimene lahter ja vajutage seejärel klahvikombinatsiooni CTRL+SHIFT+END, et laiendada lahtrivalikut viimase kasutatud lahtrini (alumises paremas nurgas).

  Lahtrid kuni töölehe alguseni

  Valige esimene lahter ja vajutage klahvikombinatsiooni CTRL+SHIFT+HOME, et laiendada lahtrivalik töölehe alguseni.

  Aktiivsest valikust rohkem või vähem lahtreid

  Hoidke all tõstuklahvi (SHIFT) ning klõpsake viimast lahtrit, mida soovite uude valikusse kaasata. Uus valik moodustub aktiivse lahtri ja klõpsatava lahtri vahele jäävast ristkülikukujulisest vahemikust.

  Näpunäide. : Mitme lahtri valimise tühistamiseks klõpsake töölehel suvalist lahtrit.

 2. Klõpsake menüü Avaleht jaotises arv jaotises selle dialoogiboksi väljale käivitit Viiktekst 1 arv kõrval.

  Jaotises arv dialoogiboksi käivitit

 3. Klõpsake loendis Kategooria väärtust Kohandatud ja tippige siis soovitud arvuvorming väljale Tüüp, näiteks 0-000000-0000 isikukoodi jaoks või 00000 viiekohalise sihtnumbri jaoks.

  Näpunäide. : Samuti võite klõpsata väärtust Muud ja valida siis näiteks väärtuse Sihtnumber, Sihtnumber + 4, Telefoninumber või Isikukood.

  Kohandatud koodide kohta leiate lisateavet leiate teemast loomine või kustutamine kohandatud arvuvormingu.

Algusnullid ja muud programmid

Kui kasutate mõnda muud programmi, mis avab teie töövihiku andmeallikana, peaksite välja selgitama, kuidas see programm algusnulle käsitseb.

Oletagem näiteks, et soovite oma töövihikus leiduvat aadressiloendit kasutada kirjakoostetoimingu andmeallikana ning üks veergudest on sihtnumber kohandatud vorminguga 00000. Selle stsenaariumi korral jätab Access algusnullid alles, kuid Word eemaldab algusnullid. Wordi kasutamisel võite kirjakoostetoimingu sihtnumbrivälja jaoks määrata arvutatud veeru, et tagada algusnullide säilitamine.

Arvu
kood

Väljamõeldud näide
(lahtris A1)

Funktsioon TEXT ja
uus käitumine

Isikukood

012345678

=TEXT(A1;"000-00-0000")
012-34-5678

Telefon

0012345556789

=TEXT(A1;"00-0-000-000-0000")
00-1-234-555-6789

Posti
kood

00123

=TEXT(A1;"00000")
00123

Funktsiooni TEXT kohta leiate lisateavet teemast funktsioon TEXT.

Krediitkaardinumbrid ümardatakse allapoole

Probleemi teeb veelgi keerukamaks see, et Exceli arvutustäpsus piirdub 15 tüvenumbriga, mis tähendab, et 16-kohaliste või pikemate numbrite korral (nt krediitkaardinumbrid) ümardatakse viimased numbrikohad nulliks.

Arvu
kood

Väljamõeldud näide

Vaikekäitumine
(sõltub lahtri laiusest)

Krediitkaart

0123456789012345

1,23457E+14

Ka siis, kui kasutate kohandatud arvuvormingut, ümardatakse number ikkagi allapoole nullini, kui algusnulle pole.

Arvu
kood

Väljamõeldud näide

Arvuvormingu ja
uus käitumine

Krediitkaart
(
algus-
nulliga)

0123456789012345

0000-0000-0000-0000
0123-4567-8901-2345

Krediitkaart
(
algus-
nullita)

1234567890123456

0000-0000-0000-0000
1234-5678-9012-3450

16-kohaliste või pikemate numberkoodide korral peate kasutama tekstivormingut. Selleks on teil kaks võimalust.

Ülakoma kasutamine

Kui teil on võrdlemisi väike hulk numberkoode, võite numbri ette tippida ülakoma (') ja seejärel algusnullid uuesti sisestada.

Arvu teisendamine tekstiks tekstandmete importimisel

Tekstiimpordiviisardi (klõpsake menüü Andmed jaotises Too välisandmed nuppu Tekstist) 3. juhises saate valida krediitkaardinumbrit sisaldava andmeveeru ja seejärel valida veeru andmevormingu Text.

Lehe algusse

Märkus. : Masintõlke lahtiütlus. Selle artikli tõlkis arvutisüsteem ilma inimese sekkumiseta. Microsoft pakub selliseid masintõlkeid, et inglise keelt mittekõnelevad kasutajad saaksid vaadata sisu Microsofti toodete, teenuste ja tehnoloogiate kohta. Kuna artikkel on masintõlgitud, võib see sisaldada sõnavara-, süntaksi- või grammatikavigu.

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×