Administreerimiskeskuse juhised

NB! :  See artikkel on masintõlgitud, vaadake lahtiütlust. Selle artikli ingliskeelse versiooni leiate aadressilt (viiteks).

SharePoint Server 2013 administreerimiskeskus on keskne koht kõigi haldustoimingute tegemiseks. Administreerimiskeskus koosneb üheksast osast: rakendusehaldus, süsteemisätted, jälgimine, varundus ja taaste, turve, värskendamine ja migreerimine, rakenduse üldsätted, rakendused ja konfiguratsiooniviisardid.

Rakendusehaldus

Järgmistest artiklitest leiate abistavad juhised veebirakenduste, teenuserakenduste, saidikogumite ja sisuandmebaaside haldamiseks.

Toiming

Mine

Veebirakenduste haldamine

Veebirakenduse loomine

Taotlusepõhiste veebirakenduste loomine rakenduses SharePoint 2013

Veebirakenduse laiendamine sama sisu majutavate täiendavate IIS-i veebisaitide abil.

Laiendatud taotlusepõhised veebirakendused rakenduses SharePoint 2013

Toimingute loomine, kustutamine, vaatamine ja haldamine saidikogumis.

Selle jaotise artiklid: Saidikogumite haldamine.

Vormipõhist autentimist kasutava uue veebirakenduse loomine.

Taotlusepõhise veebirakenduse vormipõhise autentimise konfigureerimine

Veebirakenduse loomine ja konfigureerimine AD FS-i identiteedipakkuja juures.

SAML-i põhiste taotluste autentimise konfigureerimine ADFS-i abil rakenduses SharePoint 2013

Teenuserakenduste ümbernimetamine. See võib olla vajalik siis, kui eemaldate andmebaasi nimest GUID pärast seda, kui SharePointi toodete konfiguratsiooniviisard loob andmebaasi. Samuti võite soovida teenuserakenduse andmebaasi ümber nimetada selleks, et viia andmebaasid vastavusse ettevõtte nimereeglitega. Teenuserakenduste ümbernimetamine hõlmab kõiki järgmisi teenuseandmebaase.

 • Rakendusehaldusteenus

 • Äriandmete ühenduvus

 • Hallatavate metaandmete teenus

 • PerformancePointi teenusepakett

 • Otsinguteenus

 • Turbesalveteenus

 • SharePointi tõlketeenused

 • Olekuteenus

 • Kasutus- ja seisundiandmete kogumine

 • SharePoint Foundationi tellimuse sätete teenus

Lugege järgmise jaotise artikleid: Teenuserakenduse andmebaaside ümbernimetamine rakenduses SharePoint 2013

Taotlusepõhist autentimist kasutava veebirakenduse laiendamine. See toiming on vajalik siis, kui soovite sama sisu esitada erinevatele kasutajarühmadele, kasutades sama sisu majutamiseks täiendavat IIS-i veebisaiti.

Laiendatud taotlusepõhised veebirakendused rakenduses SharePoint 2013

Veebirakenduse mobiilikontode konfigureerimine selleks, et kasutajad saaksid tellida teatised SharePointi loendi või üksuse muudatuste kohta. Teavet serveripargi mobiilikonto konfigureerimise kohta leiate jaotisest Meili- ja tekstsõnumid (SMS).

Mobiilikonto konfigureerimine rakenduses SharePoint 2013

Profiilisalves talletatava kasutaja- ja rühmaprofiiliteabe sünkroonimine. See võimaldab kastajaprofiilide loomisel importida teavet ettevõttes kasutatavatest muudest süsteemidest.

Kasutajaprofiilide sünkroonimise haldamine rakenduses SharePoint Server 2013.

Otsinguhaldus, sh järgmised toimingud.

 • Otsinguskeemi analüüsitud atribuutide, analüüsitud atribuutide kategooriate ja hallatavate atribuutide vaatamine, lisamine, redigeerimine, vastendamine ja kustutamine.

 • Sätete konfigureerimine kõige asjakohasemate otsingutulemite tagamiseks.

 • Kasutajatele otsimiseks saadaoleva sisu analüüsimine.

 • Otsingu- ja kasutusaruannete, päringu ja analüüsi seisundiaruannete ning analüüsilogi teabe kogumine otsingusüsteemi seisundi analüüsimiseks.

Lugege järgmise jaotise artikleid: Otsingu administreerimine rakenduses SharePoint 2013.

Teenuserakendused

Turbesalveteenuse teenuserakenduse loomine ja turbesalve teenuserakenduse kasutamiseks krüptimisvõtme genereerimine või värskendamine.

Turbesalveteenuse konfigureerimine rakenduses SharePoint 2013

Otsinguteenuse rakenduse loomine ja konfigureerimine sisu analüüsimiseks ja kasutajatele otsingutulemite pakkumiseks.

Otsinguteenuse rakenduse loomine ja konfigureerimine serveris SharePoint Server 2013

Masintõlke teenuserakenduse loomine ja konfigureerimine kasutajatele dokumentide automaatse tõlkimise võimaldamiseks.

Masintõlketeenuste loomine ja konfigureerimine serveris SharePoint Server 2013

Saitide Minu sait jälgimissätete konfigureerimine kasutajatele saitidel Minu sait määratud uudisekanalite üksuste jälgimise võimaldamiseks.

Lehe Minu saidid konfigureerimine rakenduses SharePoint Server 2013

Jaotatud vahemälu teenuse käivitamine ja peatamine jaotatud vahemälu haldus- ja töötoimingute sooritamiseks.

Jaotatud vahemälu teenuse haldamine rakenduses SharePoint Server 2013

Isiklike ja suhtlusfunktsioonide kasutajaõiguste konfigureerimine.

Isiklike ja suhtlusfunktsioonide lubamine ja keelamine kasutajate või rühmade jaoks rakenduses SharePoint Server 2013 Preview

Teenuserakenduse andmebaaside versiooni uuendamine teenuserakenduse eksemplaride käivitamise abil ja kasutajaprofiilide sünkroonimise teenuse käivitamine.

Andmebaaside lisamine ja üleminek versioonile SharePoint 2013

Kasutajaprofiili teenuserakenduse konfigureerimine isikupärastamissätete (nt kasutajaprofiili atribuutide, sihtrühmade, profiili sünkroonimissätete, ettevõtte sirvimis- ja administreerimissätete ja saidi Minu sait sätete) haldamiseks.

Kasutajaprofiili teenuserakenduste loomine, redigeerimine ja kustutamine serveris SharePoint Server 2013

Kasutajaprofiiliteenuse administreerimine, sh järgmised toimingud.

 • Kasutajaprofiili teenuserakenduse loomine, redigeerimine ja kustutamine.

 • Kasutajaprofiili teenuserakenduse, funktsioonide ja kasutajaprofiilide administreerimise määramine.

 • Kasutajaprofiili teenuserakenduse administraatori eemaldamine.

 • Kasutajaprofiili kohandatud atribuutide lisamine, redigeerimine ja kustutamine.

Lugege jaotise Kasutajaprofiiliteenuse haldamine rakenduses SharePoint Server 2013 artikleid

Otsingu juhtimine ja haldamine rakenduses SharePoint 2013. See hõlmab järgmist.

 • Otsinguskeemi analüüsitud atribuutide kategooriate ja hallatavate atribuutide vaatamine, lisamine, redigeerimine, vastendamine ja kustutamine.

 • Sätete konfigureerimine kõige asjakohasemate otsingutulemite tagamiseks.

 • Kasutajatele otsimiseks saadaoleva sisu analüüsimisviisi haldamine.

 • Otsingu- ja kasutusaruannete, päringu ja analüüsi seisundiaruannete ning analüüsilogi kasutamine otsingusüsteemi seisundi analüüsimiseks.

Lugege järgmise jaotise artikleid: Otsingu administreerimine rakenduses SharePoint 2013.

Exceli teenuste administreerimine SharePointis, sh järgmiste toimingute juhised.

 • Exceli teenuserakenduse loomine ja Exceli teenuste juurutamine serveripargis.

 • Exceli teenuste globaalsätete (sh turbe-, koormusetasandus-, seansihaldus-, mälukasutus-, töövihiku vahemälu ja väliste andmete sätete) otsimine ja värskendamine.

 • Exceli teenuste usaldusväärse failiasukoha lisamine, konfigureerimine ja kustutamine. Usaldusväärne failiasukoht on SharePoint Serveri asukoht, võrgudraiv või võrgukausta aadress, kust administraator on selgesõnaliselt lubanud töövihikuid laadida.

 • Exceli teenuste usaldusväärsete andmepakkujate lisamine, konfigureerimine ja kustutamine. Usaldusväärsed andmepakkujad on andmepakkujad, kelle andmetele Exceli teenused juurde pääsevad.

 • Usaldusväärsete andmeühendusteekide lisamine, konfigureerimine ja kustutamine. Exceli teenused saavad kasutada ainult usaldusväärses andmeühendusteegis talletatavaid andmeühendusfaile.

 • Kasutaja määratletud funktsioonikomplektide lisamine, redigeerimine ja kustutamine. Kui teie juurutusstsenaarium sisaldab Exceli arvutusteenuste võimaluste laiendamiseks kasutaja määratletud funktsioone sisaldavaid töövihikuid, peate kasutaja määratletud funktsioonikomplektid registreerima Exceli teenuste kasutaja määratletud funktsioonikomplektide loendis.

 • Exceli teenuste täpsemaks andmeanalüüsiarvutusteks kasutatavate SQL Server 2012 analüüsiteenuste eksemplaride registreerimine, redigeerimine ja registreerimise tühistamine.

Selle jaotise artiklid: Exceli teenuste haldus.

PerformancePointi teenuste administreerimine SharePoint Serveris, sh järgmiste toimingute juhised.

 • PerformancePointi teenuste järelevalveta teenusekonto konfigureerimine. Järelevalveta teenuskonto on PerformancePointi teenuste andmeallikatele juurdepääsemiseks kasutatav Active Directory konto.

 • PerformancePointi teenuste teenuserakenduse kustutamine.

 • Usaldusväärseid asukohti kasutavate PerformancePointi teenuste funktsioonide piiramine, lubades kogu saidikogumi asemel ainult kindlaid saite, loendeid või dokumenditeeke.

 • Teabe kogumine PerformancePointi teenuste rakendussätete (nt vahemälu kestus, filtri käitumine, jõudlust mõjutav päringu ajalõpp, turve ja ühendus välisandmetega) kohta.

Selle jaotise artiklid: PerformancePointi teenuste haldus.

Visio graafikateenuste administreerimine, sh järgmiste toimingute juhised.

 • Visio graafikateenuste teenuserakenduste loomine, kustutamine ja kõigi rakenduste loendi koostamine.

 • Visio graafikateenuste teenuserakenduse puhverserverite loomine, kustutamine ja kõigi puhverserverite loendi koostamine.

 • Parameetrite (nt diagrammi suurus, vahemälu vanus, vahemälu maht, ümberarvutuste kestus ja välisandmed) globaalsätete konfigureerimine.

 • Usaldusväärsete andmepakkujate loomine, redigeerimine ja kustutamine.

Lugege järgmise jaotise artikleid: Visio graafikateenuse administreerimine.

Exceli teenuste andmemudelisätete konfigureerimine

Analüüsiteenuste konfigureerimine andmemudelite töötlemiseks Exceli teenustes

Ühenduse loomine Visio välise loendiga teenuse Microsoft Business Connectivity Services abil ja diagrammi renderdamine brauseris Visio teenuste abil. Selle ühenduse loomiseks tehke järgmist.

 • Looge turbesalve sihtrakendus, et Business Data Connectivity Service'i välissisutüüp pääseks juurde turbesalves talletatavale identimisteabele.

 • Konfigureerige Business Data Connectivity Service'i metaandmete salve õigused ja määrake Business Data Connectivity Service'i metaandmete salve kasutajaõigused.

 • Konfigureerige Business Data Connectivity Service'i objektiõigused ja määrake välissisutüübi õigused.

Visio teenuste kasutamine väliste loenditega rakenduses SharePoint 2013

Atribuudi EffectiveUserName kasutamine Excel teenustes või PerformancePointi teenustes analüüsiteenuste andmeallikate kasutajapõhiseks autentimiseks.

Analüüsiteenuste atribuudi EffectiveUserName kasutamine rakenduses SharePoint Server 2013

Järelevalveta teenusekonto sihtrakenduse loomine.

Exceli teenuste andmete värskendamise konfigureerimine järelevalveta teenusekonto abil (SharePoint Server 2010)

või

Visio teenuste järelevalveta teenusekonto konfigureerimine BI testimiskeskkonnas

Saidikogumid ja sätted

Otsingukeskuse saidi loomine ja kasutajatele juurdepääsu lubamine.

Otsingukeskuse saidi loomine rakenduses SharePoint Server 2013

Saitide Minu sait konfigureerimine, sh järgmiste toimingute juhised.

 • Saidi Minu sait hostsaidikogumi loomine.

 • Veebirakendusele metamärke sisaldava hallatava tee lisamine.

 • Veebirakenduse ühenduse loomine teenuserakendustega.

 • Veebirakenduse jaoks iseteenindusliku saidiloome lubamine.

 • Kasutajaprofiili teenuserakenduse saidi Minu sait sätete konfigureerimine.

Lehe Minu saidid konfigureerimine rakenduses SharePoint Server 2013

Kogukonnafoorumi saidi või portaali loomine.

Veebiklubide loomine ja konfigureerimine rakenduses SharePoint Server 2013

Saidikogumi loomine, kõigi saidikogumite vaatamine ja saidikogumite lukustusoleku haldamine saidikogumi kasutajatoimingute lubamiseks või keelamiseks.

Lugege järgmise jaotise artikleid: Saidikogumite haldamine.

Kasutamata saidikogumite haldamine ja saidikogumite automaatne kustutamine. See artikkel sisaldab teavet ka selle kohta, kuidas saate häälestada ajakava saidikogumi omanike teavitamiseks saidikogumi passiivsusest enne kasutamata saidikogumite kustutamist.

Kasutamata saidikogumite haldamine rakenduses SharePoint 2013

Ärianalüüsikeskuse loomine üksuste (nt aruannete ja armatuurlaudade) talletamiseks ärianalüüsikeskuse ettevõttemalli abil.

Ärianalüüsikeskuse konfigureerimine rakenduses SharePoint Server 2013

Andmebaasid

Sisuandmebaasi lisamine serveriparki.

Sisuandmebaaside lisamine rakenduses SharePoint 2013

Sisuandmebaaside manustamine ja eemaldamine.

Sisuandmebaaside manustamine ja eemaldamine rakenduses SharePoint 2013

Rakendusehalduse teenuserakenduse ümbernimetamine ja osutamine ümbernimetatud andmebaasile.

Rakendusehalduse teenuserakenduse andmebaaside ümbernimetamine rakenduses SharePoint 2013

Meili- ja tekstsõnumid (SMS)

Serveripargi mobiilikontode konfigureerimine selleks, et kasutajad saaksid tellida teatised SharePointi loendi või üksuse muudatuste kohta. Teavet veebirakenduse mobiilikonto konfigureerimise kohta leiate jaotisest Veebirakenduste haldamine.

Mobiilikonto konfigureerimine rakenduses SharePoint 2013

Märkus. : Masintõlke lahtiütlus. Selle artikli tõlkis arvutisüsteem ilma inimese sekkumiseta. Microsoft pakub selliseid masintõlkeid, et inglise keelt mittekõnelevad kasutajad saaksid vaadata sisu Microsofti toodete, teenuste ja tehnoloogiate kohta. Kuna artikkel on masintõlgitud, võib see sisaldada sõnavara-, süntaksi- või grammatikavigu.

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×