Accessi programmeerimisega alustamine

Andmebaasi loomist alustatakse üldjuhul mõne sellise andmebaasiobjekti loomisega nagu tabelid, vormid ja aruanded. Ükskord aga jõuab kätte hetk, mil tuleb mõne protsessi automatiseerimiseks ja andmebaasi objektide ühendamiseks kasutada programmeerimist. Käesolev artikkel aitab programmi Microsoft Office Access 2007 programmeerimisriistades orienteeruma hakata ning juhatab mõne allika juurde, kust saab programmeerimist juurde õppida.

Selle artikli teemad

Mis on programmeerimine?

Kas kasutada makrosid või VBA-koodi?

Käsunupuviisardi kasutamine levinud programmeerimistoimingutel

Makrod

VBA-kood

Makrode teisendamine VBA-koodi

Spikrisüsteemi kasutama õppimine

Mis on programmeerimine?

Programmi Office Access 2007 puhul tähendab programmeerimine funktsioonide andmebaasile lisamise protsessi Accessi makrode või VBA-koodi (Visual Basic for Applications) abil. Oletame, et olete loonud vormi ja aruande ning soovite lisada vormile käsunupu, mille klõpsamine avab aruande. Sel juhul on programmeerimine makro või VBA-protseduuri loomise protsess ning käsunupu sündmuse atribuutOnClick häälestamine viisil, mis põhjustab käsunupu klõpsamisel makro või protseduuri käivitumise. Lihtsa toimingu (nagu aruande avamine) puhul võite kogu töö ära tegemiseks kasutada käsunupuviisardit või viisardi välja lülitada ja ise programmeerida.

Märkus. : Paljude Microsoft Office'i programmide puhul kasutatakse terminit "makro" VBA-koodile viitamiseks. See võib Accessi kasutajate seas tekitada segadust, sest Accessis viitab termin "makro" makrotoimingute nimega kogumile, mida saab koostada makrokoosturi abil. Accessi makrotoimingud hõlmavad üksnes osa VBA-s saadaolevaist käskudest. Makrokoostur pakub Visual Basic Editorist struktureeritumat kasutajaliidest, mis lubab programmmeerida juhtelemente ja objekte VBA-koodi õppimise vajaduseta. Meeles tuleks pidada, et Accessi spikriartiklites viidatakse Accessi makrodele sõnaga "makro". VBA-koodile aga viidatakse sõnadega "VBA", "kood", "funktsioon" või "protseduur". VBA-kood on talletatud klassimoodulites (eraldi vormide või aruannete osad, mis sisaldavad üldjuhul üksnes nende objektide koodi) ja moodulites (pole kindlate objektidega seotud ning tavaliselt sisaldavad globaalset koodi, mida saab kasutada kogu andmebaasi ulatuses).

Objektidel (nagu vormid ja aruanded) ja juhtelementidel (nagu käsunupud ja tekstiboksid) on hulk sündmuse atribuute, millele saab lisada makrosid ja protseduure. Iga sündmuse atribuut on seotud kindla sündmusega, nagu hiireklõps, vormi avamine või andmete tekstiboksis muutmine. Sündmusi võivad käivitada Accessi-välised tegurid, nagu süsteemisündmused või teiste sündmustega seotud makrod ja protseduurid. Andmebaas võib mitme objekti paljudele sündmuse atribuutidele arvukate makrode või protseduuride lisamisel muutuda keerukaks, kuid enamikul juhtudel saavutab soovitud tulemuse väga vähese programmeerimisega.

Lehe algusesse

Kas kasutada makrosid või VBA-koodi?

Otsuses, kas kasutada makrosid või VBA-koodi, tuleks tugineda kahele asjale: turvalisus ja soovitud funktsioonid. Turvalisuse teema on aktuaalne, sest VBA-ga saab luua koodi, mis võib ohustada andmete turvalisust või rikkuda arvutis olevaid faile. Juhul kui kasutate kellegi teise loodud andmebaasi, peaksite VBA-koodi lubama üksnes siis, kui andmebaas pärineb usaldusväärsest allikast. Kui loote andmebaasi, mida hakkavad kasutama ka teised, peaksite vältima selliste programmitoimingute loomist, mis nõuavad kasutajailt andmebaasi kasutamiseks selle usaldusväärseks tunnistamist. Põhilised võtted, kuidas vältida andmebaasi usaldusväärseks tunnistamise vajadust, on esitatud selle artiklipunkti lõpu poole.

Lisateavet potentsiaalselt ohtliku sisu lubamise ja keelamise kohta on artiklis Enable or disable macros in Office documents (Makrode lubamine ja keelamine Office'i dokumentides) (nagu juba mainitud, viidatakse enamikus Microsoft Office'i programmides terminiga "makro" VBA-koodile, nii et neid ei tohiks segi ajada Accessi makrodega.)

Andmebaasi turvalisuse tagamiseks peaksite võimalusel kasutama makrosid ning VBA-programmeerimist üksnes toimingute puhul, mida ei saa makrode abil saavutada. Lisaks peaksite proovima kasutada ainult neid makrotoiminguid, mis ei nõua tööks andmebaasi usaldusväärseks tunnistamist. Selline makrotoimingute kasutamise piiramine lubab kasutajal olla kindel, et andmebaas ei sisalda andmeid või muid arvuti faile kahjustada võivaid programmeeritud toiminguid.

Osaliselt makrode laialdasema kasutamise soodustamiseks sisaldab Office Access 2007 paljusid uusi makrotoiminguid, mis lubavad luua mitmekesisemaid makrosid kui varasemate Accessi versioonide puhul. Näiteks saate nüüd makrotoimingute abil luua ja kasutada ajutisi globaalmuutujaid ning tõrketöötluse makrotoimingute abil lahendate hõlpsamalt tõrked. Varasemates Accessi versioonides on sellised funktsioonid saadaval üksnes VBA kaudu. Lisaks saab programmis Access 2007 manustada makro otse objekti või juhtelemendi sündmuse atribuuti. Manustatud makro muutub objekti või juhtelemendi osaks, mis püsib objekti või juhtelemendi juures ka selle teisaldamisel ja kopeerimisel. Varasemate Accessi versioonide puhul on makrod kui eraldi objektid, mis raskendab vahel andmebaasi hooldust.

Programmeerides objekti või juhtelemendi tarvis, tuleks silmas pidada järgmist paremusjärjestust.

 1. Ainult neid toiminguid sisaldav makro, mis ei nõua tööks andmebaasi usaldusväärseks tunnistamist.

 2. Selliseid toiminguid sisaldavad makro, mis nõuavad tööks andmebaasi usaldusväärseks tunnistamist.

 3. VBA-protseduur.

Makrot luues saate makrokoosturi nuppu Kuva kõik toimingud klõpsates valida, kas kuvatud on lühem, nende toimingute loend, mis ei vaja tööks andmebaasi usaldusväärseks tunnistamist, või pikem, nende toimingute loend, mis vajavad. Samuti esitatakse nupu Kuva kõik toimingud klõpsamisel täielik makrotoimingu RunCommand argumentide loend. Lisateavet makrode loomise kohta on punktis Makrod, abiks on ka lingid sektsioonis Vt ka.

Makrod pakuvad hõlpsat viisi paljude programmeeritud toimingute loomiseks, nagu vormide avamine ja sulgemine, aruannete käivitamine. Saate kiirelt ja lihtsalt siduda loodud andmebaasiobjektid, sest süntaksit, mida meeles pidada, on vähe ning iga toimingu argument on kuvatud makrokoosturis.

Lisaks makrode pakutavale suuremale turvalisusele ja kasutuslihtsusele tuleb makrosid kasutada ka siis, kui soovitakse teha järgmist:

 • määrata klahvile toimingut või toimingurühma (selleks tuleb luua makrorühm nimega AutoKeys);

 • käivitada toiming või toimingusari andmebaasi avamisel (selleks tuleb luua makro nimega AutoExec).

  Märkus. :  Makro AutoExec käivitub enne kõiki teisi makrosid ja VBA-koode isegi siis, kui olete määranud dialoogiboksis Accessi suvandid käivitusvormi ning manustanud selle sündmusele OnOpen või OnLoad makro või VBA-koodi.

VBA-programmeerimist peaksite makrode asemel kasutama järgmistel juhtudel.

 • Valmis funktsioonide kasutamine või funktsioonide loomine.    Access sisaldab paljusid valmis funktsioone, nt funktsioon IPmt, mis arvutab intressimakseid. Neid valmis funktsioone saate arvutuste tegemiseks kasutada keerukate avaldis loomise vajaduseta. Samuti saate VBA-koodi kasutades luua omi funktsioone nende arvutuste tegemiseks, mis ületavad avaldise võimalusi, või keerukate avaldiste asendamiseks. Lisaks saate loodud funktsioone kasutada avaldistes, et rakendada levinud toiming rohkem kui ühele objektile.

 • Objektide loomine või mõjutamine.    Enamikul juhtudel on hõlpsam objekti luua ja muuta selle objekti kujundusvaade. Mõnel juhul aga võib tekkida soov muuta objekti määratlust selle koodi kaudu. VBA abil saate lisaks andmebaasile endale mõjutada kõiki andmebaasi objekte.

 • Toimingud süsteemi tasemel.    Makro abil saab käivitada toimingu RunApp, mis avab Accessist teise programmi (nt Microsoft Office Excel 2007), kuid enamat makrodega Accessist väljaspool korda saata eriti ei saa. VBA-d kasutades aga saab kontrollida, kas arvutis on olemas kindel fail, kasutada automaatika või Dynamic Data Exchange (DDE) teiste Microsoft Windowsi põhiste programmidega suhtlemiseks, nt Office Excel 2007, ning kutsuda funktsioone Windowsi DLL.

 • Kirjete mõjutamine ühekaupa.    VBA-d saab kasutada kirjerühma läbivaatuseks ühe kirje kaupa ning iga kirje juures toimingu sooritamiseks. Makrod seevastu töötavad korraga üksnes tervete kirjerühmadega.

Juhul kui kasutate levitatavas andmebaasis VBA-koodi, peaksite kaaluma andmebaasi pakendamist ja allakirjutamist, nii et kasutajad saaksid kindlad olla, et kood pärineb usaldusväärsest allikast. Lisateavet andmebaasi pakendamise ja allakirjutamise kohta on artiklis Secure an Access 2007 database (Access 2007 andmebaasi turvalisuse tagamine).

Lehe algusesse

Käsunupuviisardi kasutamine levinud programmeerimistoimingutel

Juhul kui lisate vormile käsunupu, aitab käsunupuviisard programmeerimisega algust teha. Viisard juhatab teid läbi kindlat toimingut käivitava käsunupu loomise protsessist. Käsunupuviisard loob programmi Office Access 2007 (.accdb) failis makro, mis manustatakse käsunupu atribuudile OnClick. Failivormingute .mdb ja .adp puhul loob viisard VBA-koodi, sest nende vormingute juures pole manustatud makrod saadaval. Mõlemal juhul saate hiljem makrot või VBA-koodi täiustada, et see vastaks paremini teie vajadustele.

 1. Klõpsake Microsoft Office'i nuppu  Nupu pilt ja seejärel käsku Ava.

 2. Valige ja avage dialoogiboksis Avamine andmebaas.

 3. Paremklõpsake navigeerimispaanil vormi, millele soovite käsunupu lisada ning seejärel klõpsake käsku Kujundusvaade.

 4. Veenduge, et menüü Kujundus jaotise Juhtelemendid suvand Kasuta juhtelemendiviisardeid Nupu pilt oleks valitud.

  Nupu pilt

 5. Klõpsake menüü Kujundus jaotises Juhtelemendid nuppu Nupp.

  Nupu pilt

 6. Klõpsake vormi kujundusruudustikus kohta, kuhu soovite asetada käsunupu.

  Käivitub käsunupuviisard.

 7. Klõpsake viisardi esimesel lehel loendi Kategooriad igat kategooriat, et näha, milliseid toiminguid saab viisard käsunuppu sooritama programmeerida. Valige loendis Toimingud soovitud toiming ning seejärel klõpsake nuppu Edasi.

 8. Klõpsake suvandit Tekst või Pilt olenevalt sellest, kas soovite, et käsunupul oleks kuvatud tekst või pilt.

  • Juhul kui soovite, et kuvatud oleks tekst, saate redigeerida teksti suvandi Tekst juures oleval väljal.

  • Kui aga soovite, et kuvatud oleks pilt, pakub viisard pilti loendist. Juhul kui soovite valida teise pildi, märkige ruut Kuva kõik pildid, et kuvada kõik pildid, mida programm Office Access 2007 pakub, või klõpsake mujale talletatud pildi valimiseks üksust Sirvi.

   Klõpsake nuppu Edasi.

 9. Sisestage käsunupule mõttekas nimi. See samm on fakultatiivne ning seda nime käsunupul ei kuvata. Siiski on mõtteka nime sisestamine otstarbekas, sest kui soovite käsunupule hiljem viidata (nt kui määrate vormi juhtelementide vahekaartide järjekorda), on käsunuppude vahel palju kergem vahet teha. Näiteks kui käsunupp suleb vormi, võite selle nimeks panna cmdSule või CommandSule.

 10. Klõpsake nuppu Valmis.

  Access asetab käsunupu vormile.

 11. Juhul kui soovite näha, mida viisard teie jaoks programmeerinud on, järgige järgmisi fakultatiivseid samme.

  1. Kui atribuudileht pole veel kuvatud, vajutage selle kuvamiseks klahvi F4.

  2. Klõpsake atribuudilehe vahekaarti Sündmus.

  3. Klõpsake atribuudikasti Klõpsamisel järgmist nuppu: Builder button .

   Access avab makrokoosturi ning kuvab viisardi loodud makro. Juhul kui soovite, saate makrot redigeerida (lisateavet makrode redigeerimise kohta on punktis Makrod, abiks on ka lingid sektsioonis Vt ka). Kui olete lõpetanud, klõpsake makro sulgemiseks vahekaardi Kujundus rühma Sulgemine üksust Sule. Kui Access küsib, kas soovite salvestada muudatused ja värskendada atribuuti, klõpsake muudatuste salvestamiseks nuppu Jah või nende hülgamiseks nuppu Ei.

 12. Klõpsake vahekaardi Kujundus rühma Vaated üksust Vaade ning seejärel üksust Vormivaade. Klõpsake uut käsunuppu, et kontrollida, kas see töötab ootuspäraselt.

Lehe algusesse

Makrod

Makro on tööriist, mis lubab automatiseerida toiminguid ning lisada vormidele, aruannetele ja juhtelementidele funktsioone. Näiteks kui lisate vormile käsunupu, seote nupu sündmuse atribuudi OnClick makroga, mis sisaldab käske, mida soovite nuppu igal klõpsamisel sooritavat.

Kasulik on mõelda makrodest kui lihtsustatud programmeerimiskeelest, milles loote koodi, koostades sooritamist vajavate toiming loendi. Makro koostamisel valite iga toimingu ripploendist ning seejärel sisestate toimingute juures vajaliku teabe. Makrode abil saate lisada funktsioone vormidele, aruannetele ja juhtelementidele kirjutamata koodi VBA-moodulis. Makrod pakuvad VBA-s saadaolevate käskude alamhulka, ning enamiku inimeste arvates on lihtsam koostada makrot kui kirjutada VBA-koodi.

Makro koostatakse järgmisel illustratsioonil kuvatud makrokoosturi abil.

Makrokoostur

Makrokoosturi kuvamiseks tehke järgmist:

 • Klõpsake menüü Loo jaotises Muu nuppu Makro. Kui see nupp pole saadaval, klõpsake nupu Moodul või Klassimoodul all olevat noolt ja seejärel käsku Makro. Nupu pilt

Lisateavet makrode koostamise kohta leiate käesoleva artikli sektsiooni Vt ka linke klõpsates.

Lehe algusesse

VBA-kood

VBA on programmeerimiskeel, mille abil saab Accessis luua mitmekesiseid rakendusi. VBA sisaldab sadu käske, mis lubavad sooritada oluliselt keerukamaid toiminguid kui Accessi makrod.

VBA võimalusi saab mitmekesisemaks muuta muu tootja juhtelementide abil. Võimalik on kirjutada oma erivajadustele vastavaid funktsioone ja protseduure. Samuti saab VBA abil integreerida Accessi muude programmidega.

Kiire viis VBA programmeerimisega algust teha, on koostada Accessi makro ning seejärel teisendada see VBA-koodi. Juhtnöörid selle tegemiseks on punktis Makrode teisendamine VBA-koodi. See funktsioon loob uue mooduli, mis sisaldab VBA protseduur Funktsioon – protseduur, mis sooritab makros samad toimingud. Kui töötate Visual Basic Editoris, saate klõpsata võtmesõnu ja vajutada klahvi F1, et käivitada Accessi arendaja spikker ning saada teavet iga võtmesõna kohta. Seejärel võite uurida Accessi arendaja spikrit, et leida käsud, mis aitavad lõpule viia soovitavad programmeerimistoimingud.

Lehe algusesse

Makrode teisendamine VBA-koodi

Makrode automaatseks teisendamiseks VBA-mooduliteks või -klassimooduliteks saate kasutada programmi Office Access 2007. Teisendada saab vormile ja aruandele lisatud makrosid, olgu need siis eraldi objektid või manustatud makrod. Samuti saate teisendada globaalseid makrosid, mis pole kindlale vormile või aruandele manustatud.

Vormile või aruandele manustatud makrode teisendamine

Selle protsessi tulemusel teisendatakse VBA-sse mis tahes vormis või aruandes (või nende mis tahes juhtelemendis) viidatud (või nendele manustatud) makrod ning lisatakse VBA-kood vormi või aruande klassimoodulisse. See klassimoodul muutub vormi või aruande osaks ning see kaasatakse ka vormi või aruande teisendamisel ja kopeerimisel.

 1. Paremklõpsake navigeerimispaanil vormi või aruannet ning seejärel klõpsake käsku kujundusvaade.

 2. Klõpsake vahekaardi Andmebaasiriistad rühma Makro nuppu Teisenda vormi makrod Visual Basicusse või Teisenda aruande makrod Visual Basicusse.

 3. Valige dialoogiboksis Vormi makrode teisendamine või Aruande makrode teisendamine, kas soovite, et Access lisaks genereeritavaile funktsioonidele tõrketöötluse koodi. Juhul kui makrodes on kommentaare, valige, kas soovite, et need kaasataks kommentaaridena funktsioonidesse. Jätkamiseks klõpsake nuppu Teisenda.

  Kui vormil või aruandel pole klassimoodulit, loob selle Access ning lisab moodulisse iga vormi või aruandega seotud makro tarvis protseduuri. Access muudab ühtlasi vormi või aruande sündmuse atribuute, nii et need käivitavad makrode asemel uued VBA-protseduurid.

 4. VBA-koodi kuvamiseks ja muutmiseks tehke järgmist.

  1. Kui vormi või aruande kujundusvaade on avatud, kuid atribuudileht veel pole, vajutage selle kuvamiseks klahvi F4.

  2. Klõpsake atribuudilehe vahekaardi Sündmus mis tahes atribuudikasti, milles on kuvatud valik [Sündmuse protseduur] ning seejärel järgmist nuppu: Builder button . Et kuvada kindla juhtelemendi sündmuse atribuute, klõpsake soovitud juhtelementi. Et kuvada kogu vormi või aruande sündmuse atribuute, valige atribuutilehe ülaosas asuvast rippmenüüst valik Vorm või Aruanne.

   Access avab Visual Basic Editori ning kuvab klassimoodulis sündmuse protseduuri. Mis tahes teise klassimooduli protseduuri vaatamiseks võite kerida üles või alla.

Globaalsete makrode teisendamine

 1. Klõpsake navigeerimispaanil selle makro nime, mida teisendada soovite.

 2. Klõpsake vahekaardi Andmebaasiriistad rühma Makro nuppu Teisenda makrod Visual Basicusse.

 3. Märkige dialoogiboksis Makro teisendamine soovitud ruudud ning seejärel klõpsake nuppu Teisenda.

  Access teisendab makro ning avab Visual Basic Editori.

 4. VBA-koodi kuvamiseks ja muutmiseks tehke järgmist.

  1. Kui Visual Basic Editori menüüs View (Vaade) pole kuvatud paani Project Explorer (Projektiuurija), klõpsake nuppu Project Explorer (Projektiuurija).

  2. Laiendage puu selle andmebaasi nime all, milles töötate.

  3. Topeltklõpsake jaotise Moodulid moodulit Converted Macro-makro nimi.

   Visual Basic Editor avab mooduli.

VBA-funktsiooni manustamine sündmuse atribuudile

Globaalse makro teisendamisel VBA-koodi paigutatakse kood standardmoodulisse. Erinevalt klassimoodulist pole standardmoodul mõne vormi või aruande osa. Otstarbekas on siduda funktsioon vormi, aruande või juhtelemendi sündmuse atribuudiga, nii et kood käivituks täpselt soovitud ajal ja kohas. Selleks võite kopeerida VBA-koodi klassimoodulisse ja seejärel siduda selle sündmuse atribuudiga või luua järgmise protseduuri abil kutse sündmuse atribuudist standardmoodulisse.

 1. Tehke Visual Basic Editoris funktsiooni nime kohta märge. Näiteks kui teisendasite makro nimega MinuMakro, on funktsiooni nimi MinuMakro().

 2. Sulgege Visual Basic Editor.

 3. Paremklõpsake navigeerimispaanil vormi või aruannet, millega soovite funktsiooni siduda, ning seejärel klõpsake käsku Kujundusvaade.

 4. Klõpsake juhtelementi või jaotist, millega soovite funktsiooni siduda.

 5. Kui atribuudileht pole veel kuvatud, vajutage selle kuvamiseks klahvi F4.

 6. Klõpsake atribuudilehe vahekaardil Sündmus sündmuse atribuudi kasti, millega soovite funktsiooni siduda.

 7. Tippige atribuudikasti võrdusmärk (=) ning selle järgi funktsiooni nimi, nt =MinuMakro(). Ärge unustage ümarsulge.

 8. Salvestage vorm või aruanne klõpsates kiirpääsu tööriistariba nuppu Salvesta Nupu pilt .

 9. Topeltklõpsake navigeerimisribal vormi või aruannet ning kontrollige, kas kood töötab, nagu peaks.

Nüüd on teil VBA-koodi andmebaasile lisamise põhisammud selged. See artikkel aga pakub üksnes algteadmisi, kuid olemas on palju suurepäraseid teatmikke ja Internetiallikaid, mis aitavad programmeerimisoskusi arendada.

Lehe algusesse

Spikrisüsteemi kasutama õppimine

Programm Office Access 2007 pakub mitut viisi abi saamiseks programmeerimisel. Spikrit saate vaadata igal ajal klõpsates Accessi akna ülemises paremas nurgas asuvat nuppu Spikker.

Spikri alguspunkt

Access kuvab spikriakna.

Samuti võite makro või VBA-protseduuri koostamisel klõpsata makrotoimingut, võtmesõna või valmis funktsiooni ning seejärel vajutada klahvi F1. Enamikul juhtudel kuvab Access klõpsatud üksuse kohta käiva spikriteema.

Kui spikriaken on avatud, kasutage lehtede vahel liikumiseks tööriistariba navigeerimisnuppe.

Spikrivaaturi tööriistariba

Klõpsake näiteks sisukorra kuvamiseks nuppu Avaleht ning seejärel nuppu Tagasi, Edasi, Stopp või Värskenda, et liikuda teemade vahel või laadida teema uuesti. Samuti saate otsida spikrisüsteemist kindlat teavet, kui sisestate otsitavad sõnad tööriistariba all olevale väljale ja vajutate sisestusklahvi (ENTER) või klõpsate nuppu Otsi.

Kui otsite teavet programmeerimise kohta, on üldjuhul otstarbekas uurida lisaks Accessi spikrile ka Accessi arendaja spikrit.

Ümberlülitumine Accessi arendaja spikrisse

 1. Klõpsake nupu Otsi kõrval asuvat ripploendi noolt.

  Spikri nupp Otsi

  Spikriaken kuvab saadaolevate spikriteemade loendi, mida saate sirvida.

  Spikri otsinguloend

 2. Juhul kui teil on Interneti-ühendus, klõpsake jaotise Sisu Office Online'i veebisaidilt käsku Arendusressursid. Soovitatav on kasutada just seda meetodit, sest Microsoft Office Online'i veebisaidi sisu on alati värskeim. Kui teil pole Interneti-ühendust või süsteemiadministraator on spikriaknal ühenduse loomise Internetiga keelanud, saate Accessi arendaja spikrit siiski vaadata, kui klõpsate jaotise Sisu ainult sellest arvutist käsku Arendusressursid.

 3. Spikrit saate sirvida sisukorra linke kasutades või sisestades otsingusõnu tööriistariba all asuvale väljale ja vajutades sisestusklahvi (ENTER).

 4. Et lülituda tagasi Accessi spikrisse, klõpsake nupu Otsi kõrval asuvat rippmenüü noolt ning seejärel jaotise Sisu Office Online'i veebisaidilt või Sisu ainult sellest arvutist käsku Accessi spikker.

Lisateavet ühenduseta või ühendusega spikri kasutamise kohta saate, kui klõpsate spikriakna all paremas nurgas asuvat menüüd Ühenduse olek ning seejärel käsku Võimaluste selgitus.

Veebisaidiga Office Online ühenduse loomine spikrivaaturi kaudu.

Lehe algusesse

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×