Office
Logi sisse

Accessi andmete teisaldamine SQL Serveri andmebaasi ülesmastaapimisviisardi abil

Suurem osa andmebaasirakendusi muutub aja jooksul suuremaks ja keerukamaks ning peab toetama varasemast rohkem kasutajaid. Ka teil võib Microsoft Office Accessi rakenduse kasutamisel kätte jõuda aeg, mil soovite selle parema jõudluse, mastaabitavuse, käideldavuse, turvalisuse, töökindluse ja taastatavuse huvides üle viia Microsoft SQL Serveri andmebaasiks.

Selle artikli teemad

Microsoft Office Accessi andmebaasi ülesmastaapimine

Ülesmastaapimisviisardi kasutamine

Andmebaasiobjektide ülesmastaapimine

Microsoft Office Accessi andmebaasi ülesmastaapimine

Ülesmastaapimine on andmebaasiobjektid osaline või täielik migreerimine Accessi andmebaasist uude või olemasolevasse SQL Serveri andmebaasi või uude Microsoft Accessi projekt (.adp).

Andmebaasi SQL Serverisse ülesmastaapimise eelised

 • Hea jõudlus ja skaleeritavus.    SQL Server pakub Accessi andmebaasiga võrreldes sageli paremat jõudlust. Samuti toetab SQL Server väga suuremahulisi andmebaase, mille maht võib küündida koguni terabaidini – see on märksa rohkem kui Accessi andmebaasi praegune limiit (kaks gigabaiti). Ja lisaks on SQL Server väga tõhus päringute paralleelsel töötlemisel (kasutades kasutajataotluste töötlemiseks ühe protsessi raames mitut lõime) ja täiendavate mälunõuete minimeerimisel uute kasutajate lisamise korral.

 • Parem käideldavus.    SQL Server võimaldab teha andmebaasist selle kasutamise ajal astmelise või täieliku dünaamilise varukoopia. Seetõttu ei pea te andmete varundamiseks sundima kasutajaid andmebaasist väljuma.

 • Täiustatud turvalisus.    Usaldusväärse ühenduse abil saab SQL Serveri integreerida Windowsi süsteemiturbega. Sel viisil saab pakkuda ühte integreeritud juurdepääsu nii võrgule kui ka andmebaasile, kasutades ära mõlema turbesüsteemi parimaid omadusi. Nii on keerukaid turbeskeeme palju lihtsam hallata.

 • Vahetu taastatavus    Süsteemitõrke (nt opsüsteemi krahhi või voolukatkestuse) puhuks on SQL Serveril automaatne taastemehhanism, mis taastab andmebaasi viimase konsistentsusoleku mõne minutiga ja andmebaasi administraator ei pea sellesse protsessi sekkuma.

 • Serveripõhine töötlemine    SQL Serveri kasutamine kliendi/serveri konfiguratsioonis vähendab võrguliiklust, kuna andmebaasipäringuid töödeldakse enne tulemite klientarvutisse saatmist serveris. Serveris töötlemine on enamasti palju tõhusam, eriti suurte andmekogumite korral.

  Teie rakendus võib kasutada ka kasutaja määratletud funktsioon, salvestatud protseduur ja päästik rakenduseloogika, ärireeglite ja -poliitikate, keerukate päringute, andmevalideerimise ning viitetervikluse koodi tsentraliseerimiseks ja ühiskasutuseks serveris, mitte kliendis.

Ülesmastaapimise võimalused

Ülesmastaapimisviisard teisaldab andmebaasiobjektid ja neis sisalduvad andmed Accessi andmebaasist uude või olemasolevasse SQL Serveri andmebaasi.

Ülesmastaapimisviisardi kasutamiseks on kolm võimalust.

 • Saate kõik Accessi andmebaasi objektid Accessi projekti üles mastaapida ning luua klient-/serverirakenduse. Selle meetodi kasutamine nõuab nii rakenduse kui ka koodi ja keerukate päringute muutmist.

 • Saate ainult andmed või andmekirjeldused Accessi andmebaasist SQL Serveri andmebaasi üles mastaapida.

 • Saate luua Accessi eesandmebaasi SQL Serveri tagaandmebaasi jaoks, et luua ees-/tagarakendus. Selle meetodi kasutamisel pole rakendust vaja eriti muuta, kuna kood kasutab endiselt ACE.

Enne Accessi andmebaasi ülesmastaapimist

Enne Accessi andmebaasi SQL Serveri andmebaasiks või Accessi projektiks ülesmastaapimist võiksite teha järgmist.

 • Tehke oma andmebaasist varukoopia.     Ehkki ülesmastaapimisviisard ei eemalda Accessi andmebaasist andmeid ega andmebaasiobjekte, on mõistlik luua Accessi andmebaasist enne ülesmastaapimist varukoopia.

 • Veenduge, et teil oleks piisavalt kettaruumi.     Ülesmastaabitud andmebaasi sisaldama hakkavas seadmes peab olema piisavalt vaba kettaruumi. Ülesmastaapimisviisardi töö hõlbustamiseks võiks vaba ruumi olla võimalikult palju.

 • Looge kordumatud indeksid.     Et lingitud tabelit saaks Accessis värskendada, peab sel olema kordumatu indeks. Ülesmastaapimisviisard saab küll olemasoleva kordumatu indeksi üles mastaapida, ent kui kordumatut indeksit pole, ei saa viisard seda luua. Kui soovite tabeleid edaspidi värskendada, lisage enne ülesmastaapimist kindlasti igale Accessi tabelile kordumatu indeks.

 • Määrake endale SQL Serveri andmebaasis vajalikud õigused.

  • Olemasolevasse andmebaasi ülesmastaapimiseks on teil vaja tabelite loomise (CREATE TABLE) ja vaikesätete loomise (CREATE DEFAULT) õigusi.

  • Uue andmebaasi loomiseks on teil vaja andmebaasi loomise (CREATE DATABASE) õigust ja juhtandmebaasi süsteemitabelite osas ka valimisõigust (SELECT).

Access 2007 ülesmastaapimisviisard on optimeeritud töötama rakendustega Microsoft SQL Server 2000 ja SQL Server 2005.

Lehe algusesse

Ülesmastaapimisviisardi kasutamine

 • Klõpsake menüü Andmebaasiriistad jaotises Teisalda andmed nuppu SQL Server.

  Käivitatakse ülesmastaapimisviisard.

Juhis 1: valige, kas soovite üles mastaapida uue või olemasoleva andmebaasi

Juhis 2: valige ülesmastaabitavad tabelid

Juhis 3: määrake ülesmastaabitavad atribuudid ja suvandid

Juhis 4: valige, kuidas soovite rakendust üles mastaapida

Juhis 1: valige, kas soovite üles mastaapida uue või olemasoleva andmebaasi

Viisardi esimesel lehel saate määrata, kas soovite Accessi andmebaasi üles mastaapida mõnda olemasolevasse SQL Serveri andmebaasi või luua uue SQL Serveri andmebaasi.

 • Kasuta olemasolevat andmebaasi.    Kui valite selle variandi ja klõpsate siis nuppu Edasi, kuvab Access dialoogiboksi Andmeallika valimine, et saaksite luua ODBC-andmeallikas-ühenduse olemasoleva SQL Serveri andmebaasiga.

  ODBC-andmeallikad

  Andmeallikas on andmete allikas koos ühendusteabega, mida läheb vaja neile andmetele juurdepääsuks. Andmeallikad on näiteks Access, SQL Server, Oracle RDBMS, arvutustabel ja tekstifail. Ühendusteave võib hõlmata näiteks serveri asukohta, andmebaasi nime, sisselogimistunnust, parooli ja mitmesuguseid ODBC-draiverisuvandeid, mis kirjeldavad andmeallikaga ühenduse loomist.

  ODBC-arhitektuuris loob rakendus (nt Access või mõni Microsoft Visual Basicu programm) ühenduse ODBC draiverihalduriga, mis omakorda kasutab andmeallikaga (nt SQL Serveri andmebaasiga) ühenduse loomiseks kindlat ODBC-draiverit (nt Microsoft SQL-i ODBC-draiverit). Accessis saate ODBC-andmeallikate abil luua ühendust Accessi-väliste andmeallikatega, millel pole oma sisedraivereid.

  Nende andmeallikatega ühenduse loomiseks peate toimima järgmiselt.

  • Installige sobiv ODBC-draiver andmeallikat sisaldavasse arvutisse.

  • Määratlege andmeallika nimi (DSN). Selleks valige väärtus ODBC Data Source Administrator (ODBC-andmeallika administraator), et talletada ühendusteave Microsoft Windowsi registris või DSN-failis, või valige soovitud ühendusstring Visual Basicu koodis, et edastada ühendusteave otse ODBC draiverihaldurisse.

   Seadme andmeallikad

   Seadme andmeallikad talletavad ühendusteabe kasutaja määratletud nimega kindla arvuti Windowsi registris. Seadmetest andmeallikaid saate kasutada üksnes selles arvutis, kus need on määratletud. Seadme andmeallikaid on kahte tüüpi – kasutaja ja süsteemi andmeallikad. Kasutaja andmeallikaid saab kasutada ainult praegune kasutaja ning need on nähtavad ainult sellele kasutajale. Süsteemi andmeallikaid saavad kasutada kõik selle arvuti kasutajad ja need on nähtavad nii kõigile selle arvuti kasutajatele kui ka süsteemiteenustele. Seadme andmeallikas on hea valik juhul, kui soovite täiendavat turvalisust, kuna seadme andmeallikat saavad vaadata ainult sisselogitud kasutajad ning kaugkasutaja ei saa seda mõnda teise arvutisse kopeerida.

   Faili andmeallikad

   Faili andmeallikad (nn DSN-failid) talletavad ühendusteavet tekstifailis, mitte Windowsi registris, ja on seadme andmeallikatest üldjuhul paindlikumate kasutusvõimalustega. Nii näiteks saate faili andmeallika kopeerida suvalisse õige ODBC-draiveriga arvutisse, et teie rakendus saaks kõigis kasutatavates arvutites tugineda alati usaldusväärsele ja täpsele ühendusteabele. Samuti võite faili andmeallika paigutada ühte serverisse, anda selle võrgus mitmele arvutile ühiskasutusse ja ühendusteavet mugavalt ühes kohas hallata.

   Faili andmeallikas võib olla ka jagamatu. Jagamatu faili andmeallikas asub ühes arvutis ja osutab seadme andmeallikale. Jagamatuid faili andmeallikaid saate kasutada olemasolevatele seadme andmeallikatele faili andmeallika kaudu juurdepääsuks.

   Ühendusstringid

   Moodulis saate määratleda vormindatud ühendusstringi, mis määrab ühendusteabe. Ühendusstring edastab ühendusteabe otse ODBC draiverihaldurisse ja aitab teie rakendust lihtsustada, eemaldades nõude, et süsteemiadministraator või kasutaja peab DSN-i enne andmebaasi kasutamist esmalt looma.

 • Loo uus andmebaas.    Kui valite selle variandi ja klõpsate siis nuppu Edasi, kuvab Access lehe, kus saate sisestada uue SQL Serveri andmebaasi teabe.

  • Millist SQL Serverit soovite selle andmebaasi jaoks kasutada?     Tippige soovitud serveri nimi.

  • Kasuta usaldusväärset ühendust.     Soovi korral saate kasutada usaldusväärset ühendust – see tähendab, et SQL Serveri saab integreerida Windowsi opsüsteemi turbeteenustega ning kasutaja saab nii võrku kui ka andmebaasi logida ühe kasutajanimega.

  • Sisselogimis-ID ja parool.     Kui te ei kasuta usaldusväärset ühendust, tippige siia sellise konto sisselogimistunnus ja parool, millel on serveris andmebaasi loomise (CREATE DATABASE) õigused.

  • Millise nime soovite oma uuele SQL Serveri andmebaasile panna?     Tippige uue SQL Serveri andmebaasi nimi. Kui see on vastuolus mõne olemasoleva andmebaasi nimega, muudab Access nime ja lisab selle lõppu nummerdatud järelliite (nt minuandmebaas 1).

Jaotise algusse

Juhis 2: valige ülesmastaabitavad tabelid

Selles etapis saate valida Accessi tabelid, mida soovite SQL Serveri andmebaasi üles mastaapida. Valige ülesmastaabitavad tabelid ja teisaldage need siis noolenuppude abil loendisse Ekspordi SQL Serverisse. Teise võimalusena võite mõnda tabelit topeltklõpsata, et teisaldada see ühest loendist teise.

Loend Saadaolevad tabelid sisaldab kõiki lingitud tabeleid peale nende SQL Serveri tabelite, mis on juba SQL Serveri andmebaasis. Lingitud tabelid, mis viitavad ülesmastaapimiseks valitud SQL Serveri andmebaasile, kuvatakse automaatselt loendiboksis Ekspordi SQL Serverisse ja neid ei saa eemaldada. Välja jäetakse ka tabelid, mis pole praegu navigeerimispaan nähtavad (sh peidetud tabelid ja süsteemitabelid).

Näpunäide.: Kõik tabelid, mille nime lõpus on liide "_kohalik", jäetakse saadaolevate tabelite loendist välja, et välistada juba ülesmastaabitud tabelite ülesmastaapimine. Kui soovite need tabelid siiski uuesti üles mastaapida, nimetage need enne ülesmastaapimisviisardi käitamist ümber, eemaldades järelliite "_kohalik".

Jaotise algusse

Juhis 3: määrake ülesmastaabitavad atribuudid ja suvandid

Selles etapis saate valida, millised tabeliatribuudid SQL Serveri andmebaasi üles mastaapida. Vaikimisi valitakse ülesmastaapimiseks kõik atribuudid.

Märkus.: Vaikimisi teisendab ülesmastaapimisviisard Accessi väljanimed sobivateks SQL Serveri väljanimedeks ja Accessi andmetüübid võrdväärseteks SQL Serveri andmetüüpideks.

Millised tabeliatribuudid soovite üles mastaapida?

Järgmises tabelis on loetletud atribuudid, mida saate üles mastaapida. Samuti kirjeldatakse seda, kuidas ülesmastaapimisviisard neid atribuute käsitleb.

Atribuut

Toiming valimisel

Indeksid

Ülesmastaapimisviisard mastaabib üles kõik indeksid.

Ülesmastaapimisviisard teisendab Accessi primaarvõtmed SQL Serveri indeksiteks ja tähistab need SQL Serveri primaarvõtmetena. Kui otsustate linkida ülesmastaabitud SQL Serveri tabeli oma Accessi andmebaasiga, lisab ülesmastaapimisviisard indeksi nimele ka eesliite "aaaaa". Nimelt valib Access primaarvõtmeks saadaolevate indeksite tähestikulises loendis esimese indeksi ja eesliide "aaaaa" tagab õige indeksi valimise.

Kõigi muude indeksite nimed jäävad samaks (v.a juhud, kus lubamatud märgid asendatakse märgiga "_"). Kordumatutest ja mittekordumatutest Accessi indeksitest saavad kordumatud ja mittekordumatud SQL Serveri indeksid.

Et lingitud tabelit saaks Accessis värskendada, peab sel olema kordumatu indeks. Ülesmastaapimisviisard saab küll olemasoleva kordumatu indeksi üles mastaapida, ent kui kordumatut indeksit pole, ei saa viisard seda luua. Kui soovite andmeid tabelites pärast ülesmastaapimist värskendada, lisage enne ülesmastaapimist kindlasti igale Accessi tabelile kordumatu indeks.

Valideerimisreeglid

Ülesmastaapimisviisard mastaabib järgmised üksused üles värskendus- ja lisamispäästik:

 • kõik välja Nõutav atribuudid;

 • tabelivalideerimisreeglid;

 • kirjevalideerimisreeglid;

 • väljavalideerimisreeglid.

Päästik on SQL Serveri tabeliga seostatud Transact-SQL-i lausete sari. Tabelil saab olla kolm päästikut – üks iga käsu jaoks, millega saab tabeli andmeid muuta (käsud UPDATE ehk Uuenda, INSERT ehk Lisa ja DELETE ehk Kustuta). Päästik käivitatakse käsu teostamisel automaatselt. Ülesmastaapimisviisard kasutab väljataseme valideerimise jõustamiseks SQL Serveri reeglite asemel päästikuid, kuna SQL Serveri reeglid ei luba kohandatud tõrketeadete kuvamist.

Kõigil valideerimisreeglitel ei pea tingimata olema üks-ühele seost päästikuga. Iga valideerimisreegel võib olla osa mitmest päästikust ja iga päästik võib sisaldada mitme valideerimisreegli funktsioone jäljendavat koodi.

Kui määrate mõne Accessi välja atribuudi Nõutav väärtuse tõeseks, ei saa kasutada kirjet lisada ja jätta nõutavat välja tühjaks (kui väljaga pole seostatud vaikeväärtust) ega kirje värskendamisel välja väärtust eemaldada. Nõutavad väljad mastaabitakse üles SQL Serveri väljadeks, mis ei luba Tühi.

Valideerimistekst

Accessi andmebaasi atribuut Valideerimistekst teisendatakse Accessi projekti atribuudiks Valideerimistekst. See võimaldab käitusajal võimalike piirangurikkumiste ilmnemisel kuvada Accessi sõbralikke tõrketeateid.

Vaikeväärtused

Ülesmastaapimisviisard mastaabib kõik atribuudid Vaikeväärtus üles ANSI-märgistik vaikeobjektideks.

Tabeliseosed

Ülesmastaapimisviisard mastaabib üles kõik tabeliseosed.

Tabeliseoste ja viitetervikluse ülesmastaapimise määramiseks saate kasutada värskendus-, lisamis- või kustutuspäästikuid või DRI-d (Declared Referential Integrity – deklareeritud viiteterviklus). DRI toimib sarnaselt Accessi viiteterviklusega, määratledes baastabelite jaoks primaarvõtmekitsendused (üks-mitmele seoses "üks") ja välistabelite jaoks välisvõtmekitsendused (enamasti üks-mitmele seostes "mitu").

 • Kasuta DRI-d     Kui soovite viitetervikluse jõustamiseks kasutada DRI-d, valige väärtused Tabeliseosed ja Kasuta DRI-d. Accessi andmebaasi veeruvalideerimine teisendatakse SQL Serveri DRI CHECK-kitsenduseks koos valideerimisteatega, nagu näha ka järgmises tabelis.

Accessi andmebaasi seos

SQL Serveri välisvõti

Valideerimistekst

Kaskaadvärskendamine

ON DELETE NO ACTION ON UPDATE CASCADE

"Kirjet ei saa kustutada, kuna tabel <välistabel> sisaldab seotud kirjeid."

Kaskaadkustutamine

ON DELETE CASCADE ON UPDATE NO ACTION

"Kirjet ei saa lisada ega muuta, kuna seotud kirje on nõutav tabelis <primaartabel>."

Kaskaadvärskendamine
ja kaskaadkustutamine

ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE

Väärtust pole seatud.

DRI puudub

ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION

Seda kirjet ei saa lisada, muuta ega kustutada tabelite <primaartabel> ja <välistabel> vahelise seosepiirangu tõttu.

 • Kasuta päästikuid.     Kui olete oma Accessi tabeliseostes määratlenud kaskaadvärskendused või -kustutused ning soovite selle käitumise säilitada ka ülesmastaabitud tabelites, valige suvandid Tabeliseosed ja Kasuta päästikuid. Sel juhul mastaabitakse kaskaadvärskendused või -kustutused viitetervikluse jõustamiseks päästikutena üles.

  Tabeliseosel ei pea tingimata olema üks-ühele seost päästikuga. Iga seos võib olla osa mitmest päästikust või iga päästik võib sisaldada mitme viiteterviklusreegli funktsioone jäljendavat koodi. Tütartabelites kasutatakse lisamispäästikuid ja ematabelites kustutuspäästikuid.

  Märkus.: Access nõuab SQL Serveri andmebaasi andmebaasi diagramm lugemiseks DRI-d. Et Access saaks viitetervikluse päästikute abil jõustamisel andmebaasidiagrammi lugeda, lisab ülesmastaapimisviisard seostele DRI, kuid lülitab välisvõtmekitsenduste kontrolli välja.

Millised andmesuvandid soovite kaasata?

 • Kas soovite lisada tabelitesse ajatempliväljad?    SQL Server kasutab kirje muutmise tõiga (kuid mitte muutmisaja) näitamiseks ajatemplivälja, luues kordumatu väärtusega välja ja värskendades seda siis alati, kui kirjet värskendatakse. Lingitud tabeli korral teeb Access enne kirje värskendamist ajatempliväljade väärtuse abil kindlaks, kas kirjet on muudetud. Üldiselt tagab ajatemplivälja kasutamine parima võimaliku jõudluse ja töökindluse. Ilma ajatempliväljata peab SQL Server kirje muutmise määratlemiseks kontrollima kõiki kirje välju, see aga muudab andmebaasi töö aeglasemaks.

  Järgmises tabelis antakse ülevaade selles loendis saadaolevatest sätetest.

Säte

Kirjeldus

Jah, viisard võib otsustada

Kui algsed Accessi tabelid sisaldavad ujukoma (ühe- või kahekordse), andmetüüp Memo või OLE-objekt välju, loob ülesmastaapimisviisard nende väljade jaoks vastavates SQL Serveri tabelites uued ajatempliväljad.

Jah, alati

Ülesmastaapimisviisard loob ajatemplivälja kõigi ülesmastaabitud tabelite jaoks, sõltumata sellest, millist tüüpi välju tabelid sisaldavad. See parendab selliste ülesmastaabitud Accessi tabelite jõudlust, mis ei pruugi sisaldada memo-, OLE-objekti või ujukomavälju, kuid sisaldavad muud tüüpi välju.

Ei, mitte kunagi

Ülesmastaapimisviisard ei lisa tabelitele ajatemplivälju.

NB!: Lingitud SQL Serveri tabelites ei kontrolli Access, kas memo- või OLE-objekti välju on muudetud, kuna nende väljade maht võib ulatuda megabaitidesse ning võrdlemine võtaks liiga palju võrguressursse ja aega. Seetõttu kirjutab Access muudatuse üle, kui muudetud on üksnes teksti- või pildivälja ja ajatempliväli puudub. Ujukomavälja väärtus võib aga näida muutununa ka siis, kui seda pole tegelikult muudetud; seetõttu võib Access ajatemplivälja puudumisel otsustada, et kirjet on muudetud, ehkki tegelikult pole see nii.

 • Loo ainult tabeli struktuur; ära andmeid üles mastaabi.    Vaikimisi mastaabib ülesmastaapimisviisard SQL Serverisse üles kõik andmed. Ruudu Loo ainult tabeli struktuur; ära andmeid üles mastaabi märkimisel mastaabitakse üles ainult andmestruktuur.

Jaotise algusse

Juhis 4: valige, kuidas soovite rakendust üles mastaapida

Viisardi järgmisel lehel saate valida ühe kolmest Accessi andmebaasirakenduse ülesmastaapimise võimalusest. Valige jaotises Milliseid rakendusemuudatusi soovite teha? üks järgmistest variantidest.

 • Loo uus Accessi klient- või serverirakendus.    Selle suvandi valimisel loob ülesmastaapimisviisard uue Microsoft Accessi projekt. Ülesmastaapimisviisard palub teil sisestada nime (vaikimisi on see praeguse Accessi andmebaasi nimi), lisab selle lõppu järelliite "CS" ning talletab projekti siis olemasoleva Accessi andmebaasiga samas asukohas.

  Ülesmastaapimisviisard loob Accessi projektifaili ja mastaabib siis kõik Accessi andmebaasi andmebaasiobjektid üles Accessi projekti. Kui te ei salvesta kasutajanime ja parooli, kuvab Access projekti esmakordsel avamisel dialoogiboksi Andmelingi atribuudid, et saaksite SQL Serveri andmebaasiga ühenduse luua.

 • Lingi SQL Serveri tabelid olemasoleva rakendusega.    Selle suvandi valimisel muudab ülesmastaapimisviisard teie Accessi andmebaasi nii, et teie päringud, vormid, aruanded ja andmepääsulehed kasutaksid Accessi andmebaasis leiduvate andmete asemel uues SQL Serveri andmebaasis asuvaid andmeid. Ülesmastaapimisviisard nimetab ülesmastaabitavad Accessi tabelid ümber, lisades neile järelliite "_kohalik". Kui olete üles mastaapinud näiteks tabeli nimega Töötajad, nimetatakse see tabel teie Accessi andmebaasis ümber tabeliks Töötajad_kohalik. Seejärel loob ülesmastaapimisviisard lingitud SQL Serveri tabeli nimega Töötajad.

  Märkus.: Kui ülesmastaapimistoiming on lõpule jõudnud, pole tabelid, mille nime lõppu on lisatud liide "_kohalik", enam kasutusel. Küll aga on mõistlik kohalikud tabelid säilitada vähemalt seniks, kuni olete veendunud ülesmastaapimise õnnestumises. Hiljem saate kohalikud tabelid oma Accessi andmebaasi mahu vähendamiseks kustutada. Enne tabelite kustutamist tehke andmebaasist kindlasti varukoopia.

  Algsel tabelil Töötajad põhinevad päringud, vormid, aruanded ja andmepääsulehed kasutavad nüüd lingitud SQL Serveri tabelit Töötajad. Uus kohalik tabel pärib paljud algse kohaliku tabeli väljad (sh Kirjeldus, Pealdis, Vorming, Sisestusmask ja Kümnendkohad).

 • Rakendust pole muudetud.    Valige see variant, kui soovite andmed lihtsalt SQL Serveri andmebaasi kopeerida ega soovi olemasolevas Accessi andmebaasi rakenduses muid muudatusi teha.

Salvesta parool ja kasutaja ID.    Vaikimisi loob ülesmastaapimisviisard lingitud tabelid olemasolevas rakenduses või loob Accessi projekti ilma kasutajanime ja parooli salvestamata. See tähendab, et kasutajatelt küsitakse kasutajanime ja parooli iga kord, kui nad logivad SQL Serveri andmebaasi sisse.

Suvandi Salvesta parool ja kasutaja ID valimisel saavad kasutajad luua ühenduse SQL Serveri andmebaasiga ilma sisse logimata. Suvandi Loo uus Accessi klient- või serverirakendus valimisel talletab Accessi projekt kasutajanime ja parooli OLE DB ühendusestringis.

Märkus.: See suvand on suvandi Rakendust pole muudetud jaoks keelatud, kui mõni lingitud SQL Serveri tabel on paroolide salvestamise keelamiseks konfigureeritud tabeliga MSysConf.

Ülesmastaapimisviisardi aruanne

Nupu Valmis klõpsamisel loob ülesmastaapimisviisard aruande, mis annab üksikasjaliku kirjelduse kõigi loodud objektide kohta ja teatab kõigist protsessi käigus ilmnenud tõrgetest. Ülesmastaapimisviisard kuvab aruande prindi eelvaates; seejärel saate aruande printida või näiteks XPS- või PDF-failina salvestada. Akna Prindi eelvaade sulgemisel ei salvestata aruannet Accessi objektina.

Ülesmastaapimisviisard sisaldab teavet järgmiste üksuste kohta:

 • ülesmastaapimisparameetrid (sh see, millised tabeliatribuudid otsustasite üles mastaapida ja kuidas ülesmastaapimine kulges);

 • tabeliteave (sh võrdlus Accessi ja SQL Serveri väärtustest nimede, andmetüüpide, indeksite, valideerimisreeglite, vaikesätete ja päästikute kohta ning see, kas ajatemplid on lisatud või mitte);

 • ilmnenud tõrked (nt andmebaasi- või tehingulogi täitumine, ebapiisavad õigused, seadet või andmebaasi ei loodud, tabel, vaikesäte või valideerimisreegel on vahele jäetud, seost pole jõustatud, päring on vahele jäetud (kuna seda ei saa SQL Serveri süntaksisse teisendada) ning juhtelement ja kirje allikas teisendamise tõrked vormides ja aruannetes).

Jaotise algusse

Lehe algusesse

Andmebaasiobjektide ülesmastaapimine

Üles mastaabitakse järgmised andmed ja andmebaasiobjektid.

 • Andmed ja andmetüübid    Kõik Accessi andmebaasi andmetüübid teisendatakse SQL Serveri võrdväärseteks andmetüüpideks. Viisard teisendab Accessi andmebaasi teksti Unicode'i, lisades kõigile stringväärtustele Unicode'i stringiidentifikaatori ja kõigile andmetüüpidele Unicode'i n-eesliite.

 • Päringud    

  • Valikpäringud, millel pole klauslit ORDER BY ega parameetreid, teisendatakse vaadeteks.

  • Toimingupäringud teisendatakse salvestatud protseduuri toimingupäringuteks. Salvestatud protseduuri käitamise tagamiseks lisab Access parameetri deklaratsioonikoodi järele väärtuse SET NOCOUNT ON.

  • Ainult tabelitele viitavad valikpäringud (nn baaspäringud), mis kasutavad parameetreid või klauslit ORDER BY, teisendatakse kasutaja määratletud funktsioonideks. Vajadusel lisatakse klauslit ORDER BY sisaldavale päringule klausel TOP 100 PERCENT.

  • Nimega parameetreid kasutavad parameetripäringud säilitavad Accessi andmebaasis kasutatud algse tekstnime ja teisendatakse kas salvestatud protseduurideks või reasisesteks kasutaja määratletud funktsioonideks.

   Märkus.: Võimalik, et peate päringud, mille ülesmastaapimine ei õnnestunud (nt SQL-i läbiv päring, andmekirjelduspäring ja ristpäring) käsitsi teisendama. Samuti võib juhtuda, et peate käsitsi üles mastaapima liiga sügavalt pesastatud päringud.

 • Vormid, aruanded ja juhtelemendid    Vormide, aruannete või juhtelementide atribuutide RecordSource, ControlSource ja RowSource SQL-laused jäävad oma kohale ning neid ei teisendata salvestatud protseduurideks ega kasutaja määratletud funktsioonideks.

 • Käivitusatribuudid    Ülesmastaapimisviisard mastaabib üles järgmised käivitusatribuudid:

  StartUpShowDBWindow
  StartUpShowStatusBar
  AllowShortcutMenus
  AllowFullMenus
  AllowBuiltInToolbars
  AllowToolbarChanges
  AllowSpecialKeys
  UseAppIconForFrmRpt
  AppIcon
  AppTitle
  StartUpForm
  StartUpMenuBar
  StartupShortcutMenuBar

 • Moodulid ja makrod    Ülesmastaapimisviisard ei tee moodulite ega makrode osas muudatusi. On võimalik, et SQL Serveri kõigi funktsioonide ärakasutamiseks tuleb teil oma rakendust muuta.

  Lehe algusesse

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×