Ülesannete ja ülesandeloendi üksuste loomine

Paljud inimesed salvestavad loendeid oma ülesannetest  kas paberil, arvutustabelis või kasutavad kombinatsiooni paberist ja mõnest elektroonilisest meetodist. Outlook võimaldab teil erinevad loendid üheks kokku võtta, saada meeldetuletusi ja jälitada tööülesannete edenemist.

Selle artikli teemad

Tööülesande loomine

Tööülesande loomine Outlooki üksusest

Ülesande loomine Ülesanderibal

Päeva tööülesannete loomine Kalendris

Lehe algusesse

Tööülesande loomine

 1. Klõpsake suvalise kausta menüü Avaleht jaotises Uus nuppu Uued üksused ja klõpsake käsku Tööülesanne.

  Klaviatuuri otsetee  – uue tööülesande loomiseks ükskõik millises Outlooki kaustas vajutage klahvikombinatsiooni CTRL+SHIFT+K.

 2. Tippige tööülesande nimi väljale Teema . Rohkem üksikasju saate lisada tööülesande kehasse.

 3. Klõpsake menüü Tööülesanne jaotises Toimingud nuppu Salvesta ja sule.

Lehe algusesse

Tööülesande loomine Outlooki üksusest

Tööülesannet saate luua igast Outlooki üksusest( nt meilisõnumist, kontaktist, kalendriüksusest või märkmest).

Tehke ühte järgmistest.

 • Lohistage meilisõnum ülesanderibale.

  Ülesanderiba peab nende toimingute teostamiseks olema korraldatud Alguskuupäeva või Tähtaja järgi.

  1. Lohistage üksus tööülesandeloendisse ülesanderibal.

  2. Punane nooltega joon näitab kohta, kuhu tööülesanne hiirenupu vabastamisel paigutatakse.

   Ülesanderiba kohtumiste jaotise kuvatõmmis

 • Üksuse lohistamine nupule Tööülesanded

  Kui te lohistate üksuse navigeerimispaani nupule Tööülesanded, saate kasutada kõiki tööülesandeüksuse funktsioone. Üksuse sisu (va manused) kopeeritakse tööülesande kehasse. Isegi üksuse hilisemal kustutamisel jääb tööülesanne koos kopeeritud üksuse sisuga alles.

 • Lohistage üksuse navigeerimispaani nupule Tööülesanded.

  Näpunäide. : Et lisada tööülesandele üksust manusena võite teksti ülesande kehasse kleepimise asemel paremklõpsata üksusel ja lohistada selle tööülesandeloendisse ning seejärel klõpsata käsku Kopeeri siia kui manusega tööülesanne.

Lehe algusesse

Ülesande loomine Ülesanderibal

Ülesanderiba kuvatakse kõikides Outlooki vaadetes vaikimisi.

Ülesanderiba Tööülesande loomiseks tehke ühte järgmistest.

 • Klõpsake ülesanderibal välja Tippige uus tööülesanne ja sisestage ülesande kirjeldus. Lõpetamiseks vajutage sisestusklahvi (ENTER). Ülesanne ilmub teie ülesandeloendis tänase kuupäevaga.

 • Ülesande uues aknas avamiseks paremklõpsake ülesanderibal välja Tippige uus tööülesanne. See võimaldab teil sisestada täiendavaid üksikasju.

Näpunäide. : Ülesanderiba sisse- või väljalülitamiseks klõpsake menüü Vaade jaotises Paigutus nuppu Ülesanderiba ja klõpsake väärtusel Tavaline, Minimeeritud või Väljas. See muudab ülesanderiba ainult praeguses vaates, mitte kõigis vaadetes.

Lehe algusesse

Päeva tööülesannete loomine Kalendris

Igapäevaste tööülesannete loendit kuvatakse ainult Outlooki kalendri päeva- ja nädalavaadetes.

Päeva tööülesanded

 1. Hoidke kursor loendi Päeva tööülesanded soovitud päeva kohal.

 2. Kui kuvatakse tekst Klõpsake tööülesande lisamiseks, klõpsake.

 3. Tippige tööülesande teema ja vajutage sisestusklahvi (ENTER).

  Vaikimisi määratakse tööülesande alguskuupäev ja tähtaeg päeva järgi, mille alla ülesanne lisati. Tööülesande alguskuupäeva ja tähtaja muutmiseks lohistage ülesanne soovitud päevale. Alguskuupäeva ja tähtaja käsitsi muutmiseks paremklõpsake tööülesandel ja seejärel klõpsake käsku Ava.

Näpunäide. : Kalendris päeva tööülesannete loendi sisse- või väljalülitamiseks klõpsake menüü Vaade jaotises Paigutus nupul Päeva tööülesanded ja klõpsake väärtusel Tavaline, Minimeeritud või Väljas.

Lehe algusesse

Jagamine Facebook Facebook Twitter Twitter Meilisõnum Meilisõnum

Kas sellest teabest oli abi?

Tore! Kas teil on veel midagi lisada?

Kuidas saame seda paremaks muuta?

Täname tagasiside eest!

×