Ühekordse reasammu kasutamine dokumendis

Ühekordse reasammu saate rakendada nii tervele dokumendile kui ka üksnes osale dokumendist. Ühekordne reasamm võib viidata nii lõigu ridade sammule kui ka lõikudevahelisele ruumile.

Microsoft Office Word 2007 tühjade dokumentide reasammuks on vaikimisi ühekordne reasamm, kus lõigu sees on sammuks 1,15 rida (üks rida pluss 15% lisaruumi) ja lõikude vahele lisatakse tühi rida.

Käesolevas artiklis kirjeldatakse üksikasjalikult nii ridade kui ka lõikude ühekordse reasammu sätete muutmist.

Märkus.   Fondi vahetamine võib ridade ja lõikude sammu muuta.

Selle artikli teemad

Ühekordne reasamm terves dokumendis

Ühekordne reasamm valitud lõigus

Lisaruumi eemaldamine valitud lõigu kohal või all

Ühekordse reasammuga aadressid

Ühekordne reasamm terves dokumendis

Kõige lihtsam viis terves dokumendis ühekordse reasammu kasutamiseks on Word 2003 kiirlaadikomplekti rakendamine. Word 2003 kiirlaadikomplekt rakendab ühekordse reasammu, ei jäta lõikude vahele lisaruumi ega taanda lõikude esimest rida. Võtke arvesse, et see reasamm teeb lõikude eristamise keeruliseks. Selle probleemi lahendamiseks võite lõikude vahele ise tühja rea lisada.

Näpunäide.   Kui te ei soovi lõikude vahel lisaruumi näha, võite kasutada traditsioonilist kiirlaadikomplekti, mis taandab iga lõigu esimese rea.

Ühekordse reasammu kasutamine ilma lõikudevahelise lisaruumita

 1. Klõpsake menüü Avaleht jaotises Laadid nuppu Muuda laade.

 2. Valige käsk Laadikomplekt ja klõpsake käsku Word 2003.

 3. Kui soovite seda reasammu kasutada kõigis uutes dokumentides, klõpsake uuesti nuppu Muuda laade ja siis käsku Sea vaikeväärtuseks.

Ühekordse reasammu kasutamine koos lõikudevahelise tühja reaga

Kui soovite kasutada ühekordset reasammu ning jätta lõikude vahele tühja rea, võite lõigulaadi Normaallaad muuta. Sel juhul pole teil vaja sisestusklahvi (ENTER) pärast iga lõiku kaks korda vajutada.

 1. Paremklõpsake menüü Avaleht jaotises Laadid nuppu Normaallaad ja klõpsake seejärel käsku Muuda.

  Wordi lindi pilt

 2. Klõpsake jaotises Vorming nuppu Reasamm 1.

  Ühekordse reasammu rakendamine dokumendile

 3. Kui soovite seda reasammu rakendada kõigile uutele dokumentidele, klõpsake dialoogiboksi allservas raadionuppu Sellel dokumendil põhinevad uued dokumendid.

 4. Klõpsake nuppu OK.

Märkus.   Kui proovite dokumendis järjest mitut kiirlaadikomplekti ning soovite siis taas kasutusele võtta ühekordse reasammu ja lõikudevahelise tühja reaga laadi, klõpsake käsku Lähtesta mallist pärinevad kiirlaadid (klõpsake jaotises Laadid nuppu Muuda laade, valige käsk Laadikomplektid ja klõpsake siis käsku Lähtesta mallist pärinevad kiirlaadid).

Lehe algusesse

Ühekordne reasamm valitud lõigus

 1. Valige lõik, mida soovite muuta.

 2. Klõpsake menüü Avaleht jaotises Lõik nuppu Reasamm.

  Wordi lindi pilt

 3. Klõpsake käsku 1,0.

Lehe algusesse

Lisaruumi eemaldamine valitud lõigu kohal või all

 1. Valige lõik, mille kohal või all on soovimatut lisaruumi.

 2. Klõpsake menüü Küljendus jaotise Lõik nupu Vahed enne või Vahed pärast kõrval olevat noolt ning sisestage soovitud vahe suurus.

  Wordi lindi pilt

Lehe algusesse

Ühekordse reasammuga aadressid

Aadresside tippimisel on kõige lihtsam moodus ühekordse reasammu rakendamiseks lõpetada iga rida lõigupiiri asemel reapiiriga. Selle meetodi korral paigutatakse iga mitmerealine aadress omaette lõiguna. Seejärel saate rakendada soovitud lõigulaadi ilma aadressiridade vahele tühja ruumi lisamata.

Kui aadressid on juba tipitud nii, et iga rida moodustab omaette lõigu, või kui aadressid pärinevad kirjakoostest, saate lõikudevahelise lisaruumi eemaldamiseks kasutada mõnda sobivat kiirlaadikomplekti. Samuti võite aadressiread valida ja liigse tühja ruumi käsitsi eemaldada.

Ühekordse reasammuga aadresside tippimine

 1. Tippige aadress. Iga rea lõpus vajutage klahvikombinatsiooni SHIFT+ENTER ning iga aadressi viimase rea lõpus sisestusklahvi (ENTER).

 2. Klõpsake vasttipitud aadressi.

 3. Klõpsake menüü Avaleht jaotises Lõik nuppu Reasamm.

  Wordi lindi pilt

 4. Klõpsake käsku 1,0.

 5. Paremklõpsake aadressi ja valige siis käsk Laadid.

 6. Klõpsake käsku Salvesta valik uue kiirlaadina.

 7. Tippige laadi jaoks nimi, näiteks Aadress.

 8. Kui tipite veel aadresse, rakendage neile oma uus laad (klõpsake loodud laadi menüü Avaleht jaotises Laadid).

Aadressilõikude vormindamine lisaruumi eemaldamiseks

 • Kui terve dokument koosneb aadressidest (nt aadressisiltidega leht), kasutage Word 2003 kiirlaadikomplekti.

  1. Klõpsake menüü Avaleht jaotises Laadid nuppu Muuda laade.

  2. Valige käsk Laadikomplekt ja klõpsake käsku Word 2003.

 • Kui aadressid asuvad teistsuguse reasammuga dokumendis ja soovite muuta üksnes aadresside reasammu, toimige järgmiselt.

  1. Valige aadressilõigud.

  2. Klõpsake menüü Küljendus jaotise Lõik nupu Vahed enne või Vahed pärast kõrval olevat noolt ning sisestage soovitud vahe suurus.

   Wordi lindi pilt

Lehe algusesse

Rakenduskoht: Word 2007Kas sellest teabest oli abi?

Jah Ei

Kuidas saame seda paremaks muuta?

255 kasutamata märke

Teie privaatsuse kaitsmiseks ärge lisage tagasiside juurde kontaktteavet. Vaata läbi meie privaatsuspoliitika.

Täname tagasiside eest!

Tugiressursid

Vaheta keelt