Õigekirja- ja grammatikakontrolli töötamisviisi valimine

NB! :  See artikkel on masintõlgitud, vaadake lahtiütlust. Selle artikli ingliskeelse versiooni leiate aadressilt (viiteks).

Mõni selle teema osa ei pruugi mõnele keelele rakendatav olla.

Õigekirja- ja grammatikavead võivad lugejaid sisust kõrvale juhtida, seega oleks hea need vead kõrvaldada. Arvatavasti on teil oma eelistused, kuidas Microsoft Office’i rakendus peaks aitama teil seda teha. Võib-olla eelistate dokumendi lõpetamisel kontrollida kogu õigekirja korraga või soovite kasutada automaatset õigekirja- ja grammatikakontrolli (lainelised punased, sinised ja rohelised jooned), et töötamise ajal tekiks võimalikult vähe vigu.

See artikkel selgitab kõiki viise, kuidas õigekeelsusriistu kohandada ja muuta Microsoft Office’i rakenduste kasutamine mugavamaks.

Selle artikli teemad

Õigekeelsussuvandite kuvamine

Automaatkorrektuuri suvandite valimine

Kõiki Microsoft Office’i programme mõjutavate automaatkorrektuuri suvandite valimine

Õigekirjakontrolli taustal töötamiseviisi muutmine

Kontekstipõhise õigekirja kasutamine õigekirjakontrolli tulemuste täiustamiseks

Rakenduste Outlook ja Word grammatikakontrolli suvandite muutmine

Outlook

Word

Outlooki õigekirjakontrolli valimine

Väljade sisse- või väljalülitamine õigekirjakontrolliks Projectis

Lisateave õigekirja ja grammatika kontrollimise kohta mõnes muus keeles.

Õigekeelsussuvandite kuvamine

Mitme selles artiklis selgitatud toimingu tegemiseks tuleb esmalt kuvada õigekeelsussuvandid.

Millist tarkvarakomplekti Microsoft Office System 2007 programmi te kasutate?

Access

Access

 1. Klõpsake Microsoft Office’i nuppu Office’i nupu pilt ja siis klõpsake akna allservas nuppu Accessi suvandid.

 2. Klõpsake nuppu Õigekeelsuskontroll.

Lehe algusse

Excel

 1. Klõpsake Microsoft Office’i nuppu Office’i nupu pilt ja siis klõpsake akna allservas nuppu Exceli suvandid.

 2. Klõpsake nuppu Õigekeelsuskontroll.

Lehe algusse

InfoPath

 • Valige menüü Tööriistad käsk Õigekiri ja klõpsake siis käsku Õigekirjasuvandid.

  Märkus. : Enne, kui saate klõpsata käsku Õigekirjasuvandid, peate avama faili. Selle käsu lubamiseks looge või avage fail.

Lehe algusse

OneNote

 • Valige menüü Tööriistad käsk Õigekiri ja klõpsake siis käsku Õigekirjasuvandid.

  Märkus. : Enne, kui saate klõpsata käsku Õigekirjasuvandid, peate avama faili. Selle käsu lubamiseks looge või avage fail.

Lehe algusse

Outlook

 1. Klõpsake menüü Tööriistad käsku Suvandid, vahekaarti Õigekiri ja nuppu Õigekiri ja automaatkorrektuur.

 2. Klõpsake nuppu Õigekeelsuskontroll.

Lehe algusse

PowerPoint

 1. Klõpsake Microsoft Office’i nuppu Office’i nupu pilt ja siis klõpsake akna allservas nuppu PowerPointi suvandid.

 2. Klõpsake nuppu Õigekeelsuskontroll.

Lehe algusse

Project

 1. Klõpsake menüü Tööriistad käsku Suvandid.

 2. Klõpsake vahekaarti Õigekiri ja siis nuppu Veel õigekirjasuvandeid.

Lehe algusse

Publisher

 • Valige menüü Tööriistad käsk Õigekiri ja klõpsake siis käsku Õigekirjasuvandid.

  Märkus. : Enne, kui saate klõpsata käsku Õigekirjasuvandid, peate avama faili. Selle käsu lubamiseks looge või avage fail.

Lehe algusse

Visio

 • Valige menüü Tööriistad käsk Õigekiri ja klõpsake siis käsku Õigekirjasuvandid.

  Märkus. : Enne, kui saate klõpsata käsku Õigekirjasuvandid, peate avama faili. Selle käsu lubamiseks looge või avage fail.

Lehe algusse

Word

 1. Klõpsake Microsoft Office’i nuppu Office’i nupu pilt ja siis klõpsake akna allservas nuppu Wordi suvandid.

 2. Klõpsake nuppu Õigekeelsuskontroll.

Lehe algusse

Automaatkorrektuuri suvandite valimine

Lisateabe saamiseks lugege teemat Automaatsete paranduste loomine või muutmine.

Lehe algusse

Kõiki Microsoft Office’i programme mõjutavate automaatkorrektuuri suvandite valimine

Nende suvandite vaatamiseks ja muutmiseks peate esmalt kuvama õigekeelsuskontrolli suvandid. Seejärel saate järgmistes lõikudes kirjeldatud sätteid vaadata ja muuta.

Globaalse Office’i õigekirjakontrolli sätete määramine

Mõned aknas kuvatud suvandid rakenduvad kõigile Microsoft Office’i rakendustele. Olenemata rakendusest, mida kasutate sätte muutmiseks, muutub valitud suvand kõigis rakendustes.

Allpool on märkeruutude ja nende funktsioonide loend.

Märkige ruut

Toiming

Ignoreeri SUURTÄHTEDEGA sõnu

Ignoreeritakse suurtähtedega kirjutatud sõnu. Selle suvandi valimisel ei märgi õigekirjakontroll sõna ABC veaks.

Ignoreeri numbreid sisaldavaid sõnu

Ignoreeritakse numbreid sisaldavaid sõnu. Selle suvandi valimisel ei märgi õigekirjakontroll sõna a1b2c3 veaks.

Ignoreeri Interneti- ja failiaadresse

Ignoreeritakse Interneti- ja failiaadresse. Näiteks ignoreerib õigekirjakontroll selle suvandi märkimisel järgmisis sõnu / aadresse.

 • http://www.proseware.com/

 • \\proseware\public\

 • mailto:andy@proseware.com

Märgi korduvad sõnad lipuga

Ignoreeritakse korduvaid sõnu. Selle suvandi valimisel ei märgi õigekirjakontroll järjestikuseid sõnu piip piip veaks.

Prantsuskeelse diakriitikutega suurtähtede sundimine

Teid teavitatakse prantsuskeelsest sõnast, mis sisaldab ilma diakriitilise märgita suurtähti.

Kui kasutate Kanada prantsuse keelt, on see suvand alati vaikimisi sisse lülitatud, kuna see sõnastik sisaldab selle keele sõnade diakriitilisi suurtähevorme. See tähendab, et suvand valitakse vaikimisi alati, kui teete järgmist:

 • Prantsuse keele (Kanada) kasutamine esmase redigeerimiskeelena.

 • Kanada prantsuse keeles kirjutatud teksti õigekirja kontrollimine.

Ainult põhisõnastikust soovitamine

Soovitatakse ainult põhisõnastiku sõnu, mis on õigekirjakontrollis juba olemas. Selle suvandi valimisel ei kaasata dokumendi õigekirja kontrollimisel soovitatud sõnade loendisse kohandatud sõnastikes olevaid sõnu.

Prantsuskeelse režiimi valimine

Teine suvand, mis mõjutab kõiki Microsoft Office’i rakendusi, on menüü Prantsuskeelne režiim. See suvand mõjutab ainult prantsuskeelset teksti.

Menüüsuvandite selgitused

Suvand

Mõju

Uus õigekiri

Klõpsake seda suvandit, et kasutada õigekirjareegleid, mida soovitab Prantsuse Keeleakadeemia alates 1990. aastal toimunud õigekirjareformist. Selle suvandi valimisel käsitatakse nendele reeglitele mittevastavaid sõnu vigastena. Õigekirjakontroll soovitab valesti kirjutatud sõnade asemele ainult uuest sõnastikust pärit sõnu (sisaldab ka õigekirjareformist puutumata jäänud sõnu).

Traditsiooniline õigekiri

Klõpsake seda suvandit, et kasutada enne 1990. aasta õigekirjareformi kehtinud õigekirjareegleid. Selle suvandi valimisel käsitatakse nendele reeglitele mittevastavaid sõnu vigastena. Õigekirjakontroll soovitab valesti kirjutatud sõnade asemele ainult traditsioonilisest sõnastikust pärit sõnu (sisaldab ka õigekirjareformist puutumata jäänud sõnu).

Traditsiooniline ja uus õigekiri

Klõpsates seda suvandit, aktsepteerib õigekirjakontroll nii traditsioonilise kui ka uue õigekirja järgi õigesti kirjutatud sõnu. Valesti kirjutatud sõna asemele soovitatakse sõnu nii uuest kui ka traditsioonilisest õigekirjasõnastikust.

Näiteks klõpsates suvandit Traditsiooniline õigekiri ja redigeerides dokumenti prantsuskeelse sõnaga bruler, käsitab õigekirjakontroll sõna vigasena, kuna see on sõna hilisem õigekirjavorm. Klõpsates kas suvandit Uus õigekiri või Traditsiooniline ja uus õigekiri, ei käsitata seda sõna vigasena.

Lehe algusse

Õigekirjakontrolli taustal töötamise viisi muutmine

Samal ajal kui dokumendiga töötate, saab õigekirjakontroll vigu otsides töötada taustal. Tänu sellele toimub mustandi lõpetamisel õigekirjakontroll kiiremini. See säästab teie aega, eriti suurte dokumentide korral.

Märkus. : Rakendustes Microsoft Office Access, Microsoft Office Excel ja Microsoft Office Project pole need suvandid saadaval. Õigekirjakontroll nendes rakendustes taustal ei tööta.

Nende suvandite vaatamiseks ja muutmiseks peate esmalt kuvama õigekeelsuskontrolli suvandid. Seejärel saate järgmistes lõikudes kirjeldatud sätteid vaadata ja muuta.

Märkige või tühjendage ruut „Kontrolli õigekirja tippimise ajal“.

Enamikul juhtudel peaksite ruudu Kontrolli õigekirja tippimise ajal jätma märgituks. Mõned põhjused, miks märkeruut tühjendada, on järgmised.

 • Soovite Microsoft Office’i Outlooki üksustes peita õigekirjavigu (laineline punane joon).

 • Kasutate arvutit, mis töötab riistvarapiirangute (nt piisava mälu või protsessorikiiruse puudumise tõttu) või tarkvarapiirangute (nt käitate samaaegselt mitut mahukat rakendust) tõttu aeglaselt.

Ruudu „Peida õigekirjavigade märgistus“ märkimine või tühjendamine (lainelised punased jooned)

Tühjendage ruut Peida õigekirjavigade märgistus, kui soovite, et Microsofti Office’i rakendus märgistaks tippimisel õigekirjavead automaatselt. Selle ruudu tühjendamine annab kindluse, et te ei pea dokumenti lõpetades parandama palju õigekirjavigu. Microsoft Office’i rakendus märgistab töötamise ajal valesti kirjutatud sõnad, et neid oleks hõlpsam märgata (vt järgmist näidet).

Valesti kirjutatud sõnade all kuvatakse punane laineline joon.

Automaatse õigekirjakontrolli kasutamise kohta leiate lisateavet teemast Õigekirja ja grammatika kontrollimine.

Automaatse õigekirjakontrolli sisse- või väljalülitamine

Millist tarkvarakomplekti Microsoft Office System 2007 programmi te kasutate?

InfoPath

InfoPath

 • Märkige või tühjendage ruut Peida õigekirjavigade märgistus.

Lehe algusse

OneNote

 • Märkige või tühjendage ruut Peida õigekirjavigade märgistus.

Lehe algusse

Outlook

 • Märkige või tühjendage ruut Kontrolli õigekirja tippimise ajal.

Märkus. : Õigekirjakontroll on saadaval kõigi üksuste (v.a märkmete) jaoks.

Lehe algusse

PowerPoint

 • Märkige või tühjendage ruut Peida õigekirjavigade märgistus.

Lehe algusse

Publisher

 • Märkige või tühjendage ruut Peida õigekirjavigade märgistus.

Lehe algusse

SharePoint Designer

 • Märkige või tühjendage ruut Peida õigekirjavigade märgistus.

Lehe algusse

Visio

 • Märkige või tühjendage ruut Peida õigekirjavigade märgistus.

Lehe algusse

Word

Parajasti avatud dokumendi automaatse õigekirjakontrolli sisse- või väljalülitamiseks tehke järgmist.

 1. Klõpsake jaotise Erandid dokumentidele loendis praegu avatud faili nime.

 2. Märkige või tühjendage ruut Peida õigekirjavigade märgistus ainult selles dokumendis.

Kõigi järgnevate dokumentide automaatse õigekirja kontrollimise sisse- või väljalülitamiseks tehke järgmist.

 1. Klõpsake jaotise Erandid dokumentidele loendis väärtust Kõik uued dokumendid.

 2. Märkige või tühjendage ruut Peida õigekirjavigade märgistus ainult selles dokumendis.

NB! : Kui lülitate automaatse õigekirjakontrolli välja sellises failis, mida kasutavad ka teised, siis võiksite töökaaslastele selle muudatuse tegemisest teada anda.

Lehe algusse

Kontekstipõhise õigekirja kasutamine õigekirjakontrolli tulemuste täiustamiseks

Selle suvandi vaatamiseks ja muutmiseks peate esmalt kuvama õigekeelsuskontrolli suvandid.

Kas olete kunagi tippinud järgneva lausega sarnase lause? Kohtume homme kell suus. Rakendustes Outlook, PowerPoint ja Word saate märkida ruudu Kasuta kontekstipõhist õigekirja, et saada abi selliste vigade otsimiseks ja parandamiseks.

Näiteks märkides ruudud Kasuta kontekstipõhist õigekirja ja Kontrolli õigekirja tippimise ajal ja tühjendades ruudu Peida õigekirjavigade märgistus, märgistab õigekirjakontroll eksimuse ja pakub soovituse, kui paremklõpsate märgitud sõna (vt allolevat näidet).

Office’i programmi kontekstipõhise õigekirjakontrolli leitud vea paremklõpsamine.

Märkmed : 

 • Kui teie süsteemil on muutmälu (RAM) vähem kui 1 gigabait (GB), tühjendatakse pärast Microsoft Office’i installimist ruut Kasuta kontekstipõhist õigekirja vaikimisi.

 • Vähese vahemäluga süsteemi puhul võib ruudu Kasuta kontekstipõhist õigekirja märkimine põhjustada süsteemi töö aeglustumise. Sellise probleemi märkamisel (kui kasutate seda suvandit) tühjendage probleemi lahendamiseks ruut Kasuta kontekstipõhist õigekirja.

Lehe algusse

Rakenduste Outlook ja Word grammatikakontrolli suvandite muutmine

Rakendused Outlook ja Word pakuvad võimalust kontrollida lisaks õigekirjale ka grammatikat. Grammatikakontrolli suvandite vaatamiseks ja muutmiseks peate esmalt kuvama õigekeelsussuvandid.

Automaatse grammatikakontrolli sisse- või väljalülitamine

Saate valida, kas rakendused Outlook ja Word märgivad grammatikavead automaatselt, nagu näidatud järgneval illustratsioonil.

Grammatikavea paremklõpsamine

Millist tarkvarakomplekti Microsoft Office System 2007 programmi te kasutate?

Outlook

Word

Outlook

 • Märkige või tühjendage ruut Kontrolli grammatikat tippimise ajal.

Märkus. : Grammatikakontroll on saadaval kõigi üksuste jaoks (v.a märkmed).

Lehe algusse

Word

Parajasti avatud dokumendi automaatse grammatikakontrolli sisse- või väljalülitamiseks tehke järgmist.

 1. Klõpsake jaotise Erandid dokumentidele loendis praegu avatud faili nime.

 2. Märkige või tühjendage ruut Peida grammatikavigade märgistus ainult selles dokumendis.

Kõigi järgnevate dokumentide automaatse grammatikakontrolli sisse- või väljalülitamiseks tehke järgmist.

 1. Klõpsake jaotise Erandid dokumentidele loendis väärtust Kõik uued dokumendid.

 2. Märkige või tühjendage ruut Peida grammatikavigade märgistus ainult selles dokumendis.

NB! : Kui lülitate automaatse grammatikakontrolli välja sellises failis, mida kasutavad ka teised, siis võiksite töökaaslastele selle muudatuse tegemisest teada anda.

Lehe algusse

Kogu grammatikakontrolli korraga sisselülitamine

Märkige ruut Kontrolli grammatikat koos õigekirjaga, kui soovite korraga kontrollida nii õigekirja- kui ka grammatikavead (nt kui vajutate klahvi F7).

Loetavusstatistika näitamine

Märkige ruut Näita loetavusstatistikat, kui soovite, et pärast kogu õigekirja korraga kontrollimist (nt kui vajutate klahvi F7) kuvataks loetavusstatistika. Selle funktsiooni kohta lisateabe saamiseks vaadake teemat Dokumendi loetavuse testimine.

Grammatikakontrolli kasutamise kohta leiate lisateavet teemast Õigekirja ja grammatikakontrolli rakendatavate reeglite kontrollimine.

Grammatikakontrolli rakendatavate reeglite kontrollimine

Menüüst Kirjutusstiil saate valida ühe kahest suvandist: Ainult grammatika või Grammatika ja stiil. Kui soovite muuta grammatika- ja stiilireeglite tüüpi, mida grammatikakontroll teksti kontrollimisel kasutab, klõpsake nuppu Sätted. Dialoogiboksi Grammatikasätted saate kasutada sätete kuvamiseks ja soovitud muudatuste tegemiseks. Lisateabe saamiseks lugege teemat Grammatika- ja kirjutusstiili suvandite valimine.

Miks pole nupud Kirjutusstiil ja Sätted Outlookis saadaval?

Probleem, et see menüü ja nupp pole Microsoft Office Outlookis saadaval, on teada. Seda probleemi saate avatud üksuses õigekeelsussuvandite kuvamisega ignoreerida.

 1. Mis tahes avatud Outlooki üksuses (nt meilisõnum, kuid mitte märkmed) klõpsake Microsoft Office’i nuppu Office’i nupu pilt ja seejärel klõpsake nuppu Redaktori suvandid.

 2. Klõpsake nuppu Õigekeelsuskontroll.

Märkus. : Iga sättemuudatus kehtib kõigile redigeeritavatele üksusele, mitte ainult sellele, millega praegu töötate.

Lehe algusse

Outlooki õigekirjakontrolli valimine

 • Klõpsake menüü Tööriistad käsku Suvandid ja seejärel vahekaarti Õigekirja kontroll.

  • Kui soovite, et nupu Saada klõpsamisel käitataks õigekirjakontrolli, märkige ruut Kontrolli õigekirja alati enne saatmist.

  • Et sõnumile vastamisel või selle edasisaatmisel algsõnumi õigekirja ei kontrollitaks, märkige ruut Ignoreeri vastamisel või edasisaatmisel algsõnumi teksti.

Lehe algusse

Väljade sisse- või väljalülitamine õigekirjakontrolliks Projectis

Rakenduses Microsoft Office Project võivad teil olla mõned väljad, mida te ei soovi lasta õigekirjakontrollil kontrollida.

 1. Klõpsake menüü Tööriistad käsku Suvandid ja seejärel vahekaarti Õigekirja kontroll.

 2. Iga välja puhul klõpsake õigekirja kontrollimise sisselülitamiseks nuppu Jah, õigekirja kontrollimise väljalülitamiseks klõpsake nuppu Ei.

Lehe algusse

Märkus. : Masintõlke lahtiütlus. Selle artikli tõlkis arvutisüsteem ilma inimese sekkumiseta. Microsoft pakub selliseid masintõlkeid, et inglise keelt mittekõnelevad kasutajad saaksid vaadata sisu Microsofti toodete, teenuste ja tehnoloogiate kohta. Kuna artikkel on masintõlgitud, võib see sisaldada sõnavara-, süntaksi- või grammatikavigu.

Kas sellest teabest oli abi?

Kuidas saame seda paremaks muuta?

Kuidas saame seda paremaks muuta?

Teie privaatsuse kaitsmiseks ärge lisage tagasiside juurde kontaktteavet. Vaata läbi meie privaatsuspoliitika.

Täname tagasiside eest!