Ülevaade XML-ist Excelis

XML-skeem

Microsoft Excel muudab lihtsaks muudes andmebaasides ja rakendustes loodud laiendatud märgistuskeeles (XML) andmete importimise, XML-elementide vastendamise XML-diagrammi töölehe lahtritega ning läbivaadatud XML-andmete eksportimise teabevahetuseks muude andmebaaside ja rakendustega. Võite neid XML-i funktsioone võtta nagu Exceli muutmist tuttava kasutajaliidesega XML-andmefaili koosturiks.

Selle artikli teemad

Miks kasutada XML-i Excelis?

XML-andme- ja -skeemifailid

Tähtsaimad XML-i ja Exceli stsenaariumid

XML-andmete Excelis kasutamise põhiprotsess

XML-vastendustega töötamine

XML-allika tööpaani kasutamine

Elemenditüübid ja nende ikoonid

Ühe vastendusega lahtritega töötamine

Korduvate lahtritega töötamine XML-tabelites

XML-vastenduse turvakaalutlused

XML-andmete importimine

Tuletatud skeemiga töötamine

XML-andmete eksportimine

Exceli makrotoega Office Open XML-i vormingu kasutamine

Miks kasutada XML-i Excelis?

XML on inimloetavas tekstifailis struktureeritud andmete haldamiseks ja ühiskasutuseks mõeldud tehnoloogia. XML järgib tööstusliku standardi põhimõtteid ning seda saab töödelda mitmete andmebaaside ja rakenduste abil. XML-i kasutades saavad rakenduste arendajad luua enda kohandatud silte, andmestruktuure ja skeeme. Lühidalt: XML lihtsustab oluliselt andmete määratlemist, edastamist, valideerimist ja tõlgendamist andmebaaside, rakenduste ja asutuste vahel.

XML-andme- ja -skeemifailid

Excel töötab põhiliselt kahte tüüpi XML-failidega:

 • XML-andmefailid (.xml), mis sisaldavad kohandatud silte ja struktureeritud andmeid;

 • Skeemifailid (.xsd), mis sisaldavad skeemisilte, mis kehtestavad reegleid, näiteks andmetüüp ja valideerimine.

XML-standard määratleb ka laiendatavas laadilehekeeles (.xslt) faile, mida kasutatakse laadide rakendamiseks ja XML-andmete teisendamiseks erinevateks esitusvorminguteks. Neid teisendusi saate rakendada enne XML-failide importimist Exceli ja pärast XML-failide eksportimist Excelist. Kui XSLT-failid on lingitud Exceli imporditavate XML-andmefailidega, on teil võimalus enne andmete töölehele lisamist vormindamist rakendada või mitte rakendada, kuid ainult siis, kui avate XML-faili Exceli käsuga Ava. Kaustas asuvate XML-failide vaatamiseks valige enne nupu Ava klõpsamist failitüüp XML-failid (*.xml).

Tähtsaimad XML-i ja Exceli stsenaariumid

XML-i ja Exceli abil saate hallata töövihikuid ja andmeid nii, nagu varem oli võimatu või väga keeruline. XML-vastenduste abil saate Exceli dokumentides kergesti lisada, tuvastada ja ekstraktida äriandmete kindlaid üksusi. Näiteks arve, mis sisaldab kliendi nime ja aadressi, või aruanne, mis sisaldab viimase kvartali majandustulemusi, ei ole enam pelgalt staatiline aruanne. Seda teavet saab hõlpsalt andmebaasidest ja rakendustest importida, muuta ja eksportida samasse või mõnda muusse andmebaasi või rakendusse.

Järgnevalt on üles loetletud tähtsaimad stsenaariumid, millega XML-i funktsioonid on loodud tegelema.

 • Olemasolevate Exceli mallide funktsionaalsust saab laiendada, vastendades XML-elemendid olemasolevatele lahtritele. See lihtsustab XML-andmete sisestamist malli ja nende sealt kättesaamist mallide ümberkujundamiseta.

 • XML-andmeid saab kasutada sisendina teie olemasolevatesse arvutusmudelitesse, vastendades XML-elemendid olemasolevatele töölehtedele.

 • XML-andmefailide saab importida uude töövihikusse.

 • XML-andmete saab importida veebiteenusest teie Exceli töölehele.

 • Vastendatud lahtrite andmeid saab eksportida XML-andmefailidesse muudest töövihiku andmetest sõltumata.

Lehe algusse

XML-andmete Excelis kasutamise põhiprotsess

Järgmine diagramm näitab, kuidas erinevad failid ja toimingud XML-i Exceliga kasutamisel koos töötavad. Üldjoontes on protsessil viis faasi.

Ülevaade sellest, kuidas Excel koos XML-andmetega töötab

Viiktekst 1 XML-skeemifaili (.xsd) lisamine töövihikule

Callout 2 XML-skeemi elementide vastendamine üksikuid lahtreid või XML-tabelites

Callout 3 XML-andmefaili (.xml) importimine ja XML-elementide sidumine vastendatud lahtritega

Samm 4 Andmete sisestamine, vastendatud lahtrite teisaldamine ja Exceli funktsionaalsuse ärakasutamine XML-struktuuri ja määratlusi säilitades

Samm 5 Läbivaadatud andmete eksportimine vastendatud lahtritest XML-andmefaili

XML-vastendustega töötamine

Saate luua või avada töövihiku Excelis, manustada töövihiku XML-skeemifaili (.xsd) ja üksikuid lahtreid või tabelite skeemi XML-elementide vastendamine XML-allika tööpaani abil. Pärast XML-elementide vastendamist töölehele saate importida ja eksportida XML-andmeid vastendatud lahtritele ja lahtritelt välja.

Töövihikule XML-skeemifaili (.xsd) lisades loote XML-vastenduse. Üldiselt kasutatakse XML-vastendusi vastendatud lahtrite loomiseks ning XML-skeemil asuvate vastendatud lahtrite ja üksikute elementide vahelise suhte haldamiseks. Lisaks kasutatakse neid XML-vastendusi vastendatud lahtri sisu sidumiseks elementidega skeemil, kui te impordite või ekspordite XML-andmefaile (.xml).

Luua saab kahte liiki vastendatud lahtreid: ühe vastendusega lahtrid ja korduvad lahtrid (mis kuvatakse XML-tabelitena). Töölehe kujundamise paindlikumaks muutmiseks saab vastendatud lahtrid lohistada kuhu iganes töölehel ja ükskõik, millisesse järjestusse panna – isegi XML-skeemist erinevasse. Lisaks saate valida, millist elementi vastendada ja millist mitte.

XML-vastenduste kasutamise kohta on oluline teada järgmisi reegleid.

 • Töövihik võib sisaldada ühte või mitut XML-vastendust.

 • Korraga saab vastendada ühe elemendi ühele asukohale töövihikus.

 • Iga XML-vastendus on iseseisev olem, isegi kui mitu XML-vastendust ühes töövihikus samale skeemile viitavad.

 • XML-vastendus saab sisaldada ainult ühte juurelementi. Kui lisate skeemi, mis määratleb rohkem kui ühe juurelemendi, palutakse teil valida juurelement, mida uue XML-vastenduse jaoks kasutada.

XML-allika tööpaani kasutamine

XML-vastenduste haldamiseks kasutatakse tööpaani XML-allikas. Selle avamiseks klõpsake menüü Arendaja jaotises XML nuppu Allikas. Järgmine diagramm näitab selle tööpaani peamisi funktsioone.

Tööpaan XML-allikas

1.  Loetleb töövihikule lisatud XML-vastendusi.

2.  Kuvab XML-elementide hierarhilise loendi praegu loetletud XML-vastenduses.

3.  Seab suvandid tööpaaniga XML-allikas ja XML-andmetega töötamisel, näiteks, kuidas vaadata andmete eelvaadet ja reguleerida päiseid.

4.  Avab dialoogiboksi XML-vastendused, mida saate kasutada XML-vastenduste lisamiseks, kustutamiseks või ümbernimetamiseks.

5.  Kontrollib, kas saate XML-andmeid praeguse XML-vastenduse kaudu eksportida.

Lehe algusse

Elemenditüübid ja nende ikoonid

Järgmine tabel teeb kokkuvõtte igat tüüpi XML-elementidest, millega Excel töötada saab, ja ikoonidest, mida igat tüüpi elementide väljendamiseks kasutatakse.

Elemendi tüüp

Ikoon

Emaelement

Nupu pilt

Vajalik emaelement

Nupu pilt

Korduv emaelement

Ikooni pilt

Vajalik korduv emaelement

Ikooni pilt

Tütarelement

Nupu pilt

Vajalik tütarelement

Ikooni pilt

Korduv tütarelement

Ikooni pilt

Vajalik korduv tütarelement

Ikooni pilt

Atribuut

Ikooni pilt

Vajalik atribuut

Ikooni pilt

Lihtne sisu keerukas struktuuris

Ikooni pilt

Vajalik lihtne sisu keerukas struktuuris

Button image

Lehe algusse

Ühe vastendusega lahtritega töötamine

Ühe vastendusega lahter on lahter, mida on vastendatud mittekorduvale XML-elemendile. Ühe vastendusega lahtri saate luua, kui lohistate mittekorduva XML-elemendi tööpaanilt XML-allikas üksikusse lahtrisse töölehel.

Kui lohistate mittekorduva XML-elemendi töölehele, saate nutika sildi abil valida, kas lisada XML-elemendi nimi päisena ühe vastendusega lahtrist üles või vasakule või kasutada päisena olemasolevat lahtriväärtust.

Ühe vastendusega lahtris saab kasutada ka valemit, juhul kui lahter on vastendatud XML-elemendile XML-skeemi määratluse andmetüübiga (XSD), mida Excel tõlgendab arvu, kuupäeva või kellaajana.

Lehe algusse

Korduvate lahtritega töötamine XML-tabelites

XML-tabelid on välimuselt ja funktsionaalsuselt sarnased Exceli tabelitega. XML-tabel on Exceli tabel, mis on vastendatud ühe või rohkema korduva XML-elemendiga. Iga XML-tabeli veerg tähistab XML-elementi.

XML-tabel luuakse järgmistel juhtudel:

 • kui kasutate XML-andmefaili importimiseks nuppu Impordi (menüü Arendaja jaotises XML);

 • Kasutage selle avamiseks Exceli käsku XML-andmefaili avamiseks – ja seejärel valige dialoogiboksis Open XML-inimega XML-tabel .

 • kui kasutate XML-andmefaili importimiseks menüü Andmed jaotise Too välisandmed nupuga Muudest allikatest avaneva menüü käsku XML-andmete impordist ning klõpsate siis dialoogiboksis Andmete importimine valikut XML-tabelisse olemasoleval töölehel või Uuele töölehele;

 • kui lohistate ühe või mitu korduvat elementi tööpaanilt XML-allikas töölehele.

Kui loote XML-tabeli, kasutatakse veerupäistena automaatselt XML-elemendi nimesid. Neid saate muuta vastavalt oma soovile. Algseid XML-elemendi nimesid kasutatakse siiski alati, kui te ekspordite andmeid vastendatud lahtritest.

XML-tabelitega töötamisel on tööpaanil XML-allikas nupu Suvandid all kaks järgmist kasulikku valikut.

 • Ühenda elemendid vastendamisel automaatselt.     Kui selle valite, loob Excel ühe XML-tabeli paljudest töölehele kukutatavatest väljadest. See suvand töötab seni, kuni mitu välja kukutatakse samale reale üksteisega külgnevalt. Kui see suvand ei ole valitud, kuvatakse iga element omaette XML-tabelina.

 • Minu andmetel on päised.     Kui see on valitud, kasutatakse olemasolevaid päiseandmeid veerupäistena korduvatele elementidele, mida oma töölehele vastendate. Kui see suvand ei ole valitud, kasutatakse veerupäistena XML-elemendi nimesid.

XML-tabelite abil saate lihtsalt importida, eksportida, sortida, filtreerida ja printida XML-andmeallikal põhinevaid andmeid. XML-tabelitel on siiski ka mõned piirangud selles osas, kuidas neid töölehel korraldada saab.

 • XML-tabelid on reapõhised, mis tähendab, et need kasvavad päisereast allapoole. Uusi kirjeid ei saa lihtsalt olemasolevate ridade peale lisada.

 • XML-tabelit ei saa transponeerida nii, et uued kirjed lisataks paremale.

Valemeid saab kasutada veergudes, mis on vastendatud XML-elementidele XML-skeemi määratluse (XSD) andmetüübiga, mida Excel tõlgendab arvu, kuupäeva või kellaajana. Just nagu Exceli tabelis täidetakse XML-tabelis valemid uute ridade lisamisel mööda veergu allapoole.

XML-vastenduse turvakaalutlused

XML-vastendus ja selle andmeallikat käsitlev teave on salvestatud koos Exceli töövihikuga, mitte konkreetse töölehega. Pahatahtlik kasutaja saab tundlikku vastendusteavet vaadata programmi Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) makro abil. Lisaks, kui salvestate oma töövihiku makrotoega Exceli Office Open XML-i vormingus, saab vastendusteavet vaadata Microsoft Notepadi või muu tekstiredaktoriga.

Kui soovite vastendusteabe kasutamist jätkata, kuid eemaldada tundliku andmeallikateabe, saate töövihikust XML-skeemi andmeallika määratluse kustutada, kuid siiski eksportida XML-andmeid, tühjendades märkeruudu Salvesta andmeallika määratlus töövihikus dialoogiboksis XML-vastenduse atribuudid, mis on saadaval menüü Arendaja jaotise XML nupu Vastenduse atribuudid abil.

Kui kustutate töölehe enne vastenduse kustutamist, siis vastendusteave andmeallikate kohta ja ka muu tundlik teave jääb ikka töövihikusse. Kui värskendate töövihikut tundliku teabe eemaldamiseks, vaadake kindlasti, et kustutate XML-vastenduse enne töölehe kustutamist, et vastendusteave oleks jäädavalt töövihikust eemaldatud.

Lehe algusse

XML-andmete importimine

XML-andmeid saab importida olemasolevasse XML-vastendusse oma töövihikus. Andmete importimisel seote faili andmed XML-vastendusega, mis on teie töövihikus salvestatud. See tähendab, et igal andmeelemendil XML-andmefailis on XML-skeemil vastav element, mille vastendasite XML-skeemifaililt või tuletatud skeemilt. Igal XML-vastendusel saab olla ainult üks XML-andmesidumine ning XML-andmesidumine on seotud kõikide vastendustega, mis loodi ühest ainsast XML-vastendusest.

Dialoogiboksis XML-vastenduse atribuudid (menüü Arendaja jaotise XML nupp Vastenduse atribuudid) näete kolme vaikimisi valitud märkeruutu, mida saate XML-andmesidumise käitumise reguleerimiseks märkida või tühjendada.

 • Valideeri andmed impordi ja ekspordi puhul skeemi suhtes.    Määrab, kas Excel valideerib andmed XML-vastenduse suhtes andmete importimisel. Klõpsake seda suvandit, kui tahate olla kindel, et XML-andmed, mida impordite, vastavad XML-skeemile.

 • Kirjuta olemasolevad andmed uute andmetega üle.    Määrab, kas andmed kirjutatakse andmete importimisel üle. Klõpsake seda suvandit, kui soovite olemasolevad andmed asendada uute andmetega, näiteks kui värskemad andmed sisalduvad uues XML-andmefailis.

 • Lisa uued andmed olemasolevatesse XML-tabelitesse.    Määrab, kas andmeallika sisu lisatakse olemasolevatele andmetele töölehel. Klõpsake seda suvandit näiteks, kui konsolideerite mitme sarnase XML-andmefaili andmeid XML-tabelisse või kui te ei soovi üle kirjutada funktsiooni sisaldava lahtri sisu.

Võib-olla soovite XML-andmete importimisel üle kirjutada ainult mõned vastendatud lahtrid, aga teisi mitte. Näiteks võivad mõned vastendatud lahtrid sisaldada valemeid, mida te üle kirjutada ei soovi. Valige üks kahest järgmisest võimalusest.

 • Eemaldage enne XML-andmete importimist vastendus elementidelt, mida te ei soovi üle kirjutada. Pärast XML-andmete importimist saate XML-elemendi uuesti valemeid sisaldavatele lahtritele vastendada, nii et saate valemite tulemid XML-andmefaili eksportida.

 • Looge kaks XML-vastendust samast XML-skeemist. Kasutage ühte XML-vastendust XML-andmete importimiseks. Selles impordi XML-vastenduses ärge vastendage elemente lahtritele, mis sisaldavad valemeid või muid andmeid, mida te ei soovi üle kirjutada. Kasutage teist XML-vastendust andmete eksportimiseks. Selles ekspordi XML-vastenduses vastendage elemendid, mida soovite eksportida XML-faili.

Märkus.: Võimalus XML-andmeid veebiteenusest allalaadimisteenuse andmeühendusfaili (.uxdc) abil andmeallikaga ühenduse loomiseks kasutajaliidese kaudu pole versioonist Excel 2003 uuemates versioonides enam toetatud. Rakenduses Excel 2003 loodud töövihiku avamisel saate küll andmeid vaadata, aga mitte lähteandmeid redigeerida või värskendada.

Tuletatud skeemiga töötamine

Kui te impordite XML-andmeid, ilma et oleksite kõigepealt lisanud vastava XML-skeemi XML-vastenduse loomiseks, üritab Excel tuletada skeemi, tuginedes siltidele, mis on määratletud XML-andmefailis. Tuletatud skeem säilitatakse töövihikus ja selle abil saate töötada XML-andmetega, kui XML-skeem ei ole töövihikuga seotud.

Kui töötate imporditud XML-andmetega, millel on tuletatud skeem, saate tööpaani XML-allikas kohandada. Valige suvand Andmete eelvaade tööpaanil Kui importisite XML-andmed, mis on seotud praeguse seansi Exceli XML-vastenduse Näidisandmete elemendi loendis andmete esimese rea kuvamiseks nuppu Suvandid .

Exceli tuletatud skeemi ei saa eraldi XML-skeemi andmefailina (.xsd) eksportida. Kuigi XML-skeemifaili loomiseks on XML-skeemi redaktorid ja muud meetodid, ei pruugi teil olla neile mugavat juurdepääsu või te ei pruugi teada, kuidas neid kasutada. Alternatiivina saate kasutada Excel 2003 XML-tööriistade lisandmoodulit Excel 2003 XML Tools Add-in Version 1.1, mis võib luua XML-vastendusest skeemifaili. Lisateavet leiate teemast Excel 2003 XML-i tööriistade lisandmooduli versiooni 1.1 kasutamine.

XML-andmete eksportimine

XML-andmete eksportimisel ekspordite vastendatud lahtrite sisu töölehel. Kui ekspordite andmeid, rakendab Excel järgmised reegleid, et määrata kindlaks, millised andmed salvestada ja kuidas.

 • Tühje üksusi ei looda, kui tühjad lahtrid on fakultatiivsete elementide jaoks, aga luuakse juhul, kui tühjad lahtrid on vajaliku elemendi jaoks.

 • Andmete kirjutamiseks kasutatakse kodeeringut Unicode Transformation Format-8 (UTF-8).

 • Kõik nimeruumid määratletakse XML-juurelemendis.

 • Excel kirjutab olemasolevad nimeruumi eesliited üle. Vaikenimeruumile omistatakse eesliide ns0. Kõrvutiasuvad nimeruumid on määratud ns1 ns2 ns<count> , kus <count> on arv, nimeruumid XML-faili abil.

 • Kommentaarisõlmi ei säilitata.

Saate kuvada dialoogiboksi XML-vastenduse atribuudid (klõpsake nuppu Atribuudid klõpsake menüü arendaja jaotises XML .) ja seejärel suvandi Valideeri andmed impordi ja ekspordi puhul skeemi suhtes (vaikimisi aktiivne) abil saate määrata, kas vaikimisi XML-vastenduse andmete eksportimisel. Klõpsake seda suvandit, kui soovite, et tagada, et XML-skeemi XML-andmete eksportimise vastab.

Exceli makrotoega Office Open XML-i vormingu kasutamine

Exceli töövihiku saab salvestada paljudes failivormingutes, kaasa arvatud Exceli makrotoega Office Open XML-i vormingus (.xlsm). Excelil on määratletud XML-skeem, mis määratleb Exceli töövihiku sisu, sealhulgas XML-sildid, mis säilitavad töövihiku üldise struktuuri ja kogu teabe töövihikus (näiteks andmed ja atribuudid). Seda Exceli makrotoega Office XML-i vormingut saavad kasutada kohandatud rakendused. Näiteks võivad arendajad soovida luua kohandatud rakenduse andmete otsimiseks mitmest selles vormingus salvestatud töövihikust ja süsteemi aruannete koostamiseks, mis põhineb leitud andmetel.

Lehe algusse

Kas vajate rohkem abi?

Võite oma küsimuse alati esitada mõnele Exceli tehnikakogukonna eksperdile, otsida abi vastustefoorumist või soovitada mõnd uut funktsiooni või täiustust Exceli User Voice’i lehel.

Märkus.:  See leht on tõlgitud automaatselt ning sellel võib leiduda grammatikavigu ja ebatäpsusi. Tahame, et sellest sisust oleks teile abi. Andke meile teada, kui see teave oli teile abiks. Soovi korral saate ingliskeelset artiklit lugeda siit.​

Vt ka

Impordi XML-andmed

Kaardi XML-elementide XML-vastenduse lahtritele

Eksportida XML-andmed

Lisamine või andmete värskendamine

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×