Ülevaade vormide, vormi juhtelementide ja ActiveX-juhtelementide töölehel

Märkus.:  Soovime pakkuda teie keeles kõige ajakohasemat spikrisisu niipea kui võimalik. See leht on tõlgitud automaatselt ja sellel võib leiduda grammatikavigu või ebatäpsusi. Tahame, et sellest sisust oleks teile abi. Palun märkige selle lehe allservas, kas sellest teabest oli teile kasu või mitte. Soovi korral saab ingliskeelset artiklit lugeda siit .

NB!: See funktsioon pole saadaval Office Windows RT arvutis. Kas soovite vaadata, millist versiooni kasutate Office'i?

Töölehevormide näited Vormide ja palju juhtelementide ja objektidega, mida saate lisada neile abil saate parandada viisi, kuidas oma töölehtede printimist saate vaadata ja lihtsustada andmete sisestamist oma töölehele. Saate teha seda ise või pole vaja Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) kood.

Töölehe vormi pole sama mis Exceli malli. Mall on eelvormindatud faili, mis võib teil alustada luua töövihiku, mis näeb välja nii, nagu soovite. Vormi sisaldab juhtelemente, nt ruudud või ripploend loendid, mis lihtsustab inimeste jaoks, kes teie tööleht abil andmete sisestamine või redigeerimine. Saate alla laadida mallide kohta rohkem teada saada, lugege teemat Exceli malli.

Mis on vorm?

Vormi, kas prinditud või võrgus, on kujundatud standard struktuuri ja vorming, mis hõlbustab jäädvustada, korraldada ja muuta teabe dokumendi.

 • Prinditud vormidel sisaldavad juhiseid, vorming, sildid ja kirjutamise või tippimise andmed tühja ruumi. Saate kasutada Exceli ja Exceli Mallid prinditud vormidel loomiseks.

 • Veebis vormide sisaldada sarnaseid funktsioone nagu prinditud vormidel. Lisaks online vormid sisaldavad juhtelemente. Juhtelemendid on objektid, mis kuvatakse andmed või oleks lihtsam, et kasutajad saaksid sisestada andmeid redigeerida, toimingu sooritamine või tehke valik. Üldiselt juhtelementide vormi kasutamise lihtsamaks. Levinud juhtelementide näiteks loendiboksid, suvand nupud ja käsunupud. Juhtelemente saab ka määratud makrode käivitamist ja neile vastamine sündmusi, nt klõpsamisi, käitades Visual Basic for Applications (VBA) kood.

Saate kasutada Exceli trüki- ja vormide loomiseks mitu võimalust.

Exceli vormide tüübid

Excelis saate luua mitut tüüpi vorme: andmevorme, vormi- ja ActiveX-juhtelemente sisaldavaid töölehti ning VBA kasutajavorme. Saate kasutada igat tüüpi vormi eraldi või neid erineval viisil kombineerida, et luua just teile sobiv lahendus.

Andmevorm

andmevorm abil on mugav sisestada või kuvada mingi vahemiku või tabeli ühe täieliku teaberea horisontaalselt kerimata. Võite avastada, et andmevormi kasutamisel on andmeid hõlpsam sisestada kui neid ühest veerust teise teisaldada, kui teil on rohkem andmeveerge kui korraga saab kuvada. Kasutage andmevormi, kui teile piisab lihtsast tekstiväljadega vormist, kus veerupäised on loetletud siltidena, ja teil pole vaja keerukaid ega kohandatud vormifunktsioone (nt loendiboksi ega spinnernuppu).

Tavalise andmevormi näide Excelis saate luua automaatselt sisseehitatud andmevormi vahemik või tabel. Andmevorm kuvab kõik veerupäised siltidena ühe dialoogiboksi. Igale sildile on külgnevatesse tühja tekstivälja, kus saate sisestada andmed iga veeru kuni 32 veerud. Andmevormi, saate sisestada uued read, otsimine navigeerides ridade või (vastavalt lahtri sisu) värskendage read ja Kustuta read. Kui lahter sisaldab mõnda valem, kuvatakse valemi tulemi andmed vormi, kuid ei saa muuta valemi andmevormi abil.

Vormi- ja ActiveX-juhtelementidega tööleht

Töölehe on teatud tüüpi vorm, mis võimaldab teil andmete sisestamiseks ja kuvamiseks klõpsake ruudustiku ja on juhtelemendi nagu funktsioone juba sisseehitatud Exceli töölehed, nt kommentaarid ja andmete valideerimine. Lahtrite sarnaneb tekstivälju, et saate sisestada ja vormindada neid erinevaid viise. Lahtrite kasutatakse sageli sildid ja reguleerimine lahtri kõrgus ja laius ja lahtrite ühendamine, saate teha lihtsa andmesisestusvormi käitub töölehe. Juhtelemendi nagu funktsioone, näiteks Lahtrikommentaarid, hüperlingid, taustpiltide, andmete valideerimise, tingimusvormingu vormingut, manustatud diagrammide ja Automaatfilter aitavad täpsemalt vormi käitub töölehe.

Paindlikkuse lisamiseks saate lisada töölehe joonistuslõuend juhtelemente ja muid joonistusobjekte ning kombineerida ja koordineerida neid töölehe lahtritega. Näiteks saate loendiboksi juhtelemendi abil hõlbustada kasutajal valiku tegemist üksuste loendist. Spinnernupu juhtelemendi abil saate aga hõlbustada numbrite sisestamist.

Kuna juhtelemente ja objekte talletatakse lõuendil, saate kuvada ja vaadata juhtelemente ja objekte koos seotud tekstiga, mis ei sõltu rea- ega veeruääristest. Saate seda teha töölehe andmete koordinaatvõrgu või tabeli paigutust muutmata. Enamasti saab paljusid neist juhtelementidest töölehe lahtritega linkida ja need ei vaja töötamiseks VBA koodi. Saate seada atribuute, mis määratlevad, kas juhtelement hõljub vabalt või liigub ja muudab suurust koos lahtriga. Oletagem näiteks, et teil on märkeruut, mida soovite vahemiku sortimisel teisaldada koos selle aluseks oleva lahtriga. Kui teil on aga loendiboks, mida soovite alati näha ühes kindlas asukohas, pole selle teisaldamine koos selle aluseks oleva lahtriga kuigi mõistlik.

Excel sisaldab kahte tüüpi juhtelemente: vormi juhtelementide ja ActiveX-juhtelemendid. Lisaks juhtelementide kogumite, saate lisada ka objektide menüü Joonistusriistad, nagu on automaatkujundid, WordArt, SmartArt-pildi või tekstiväljade kaudu.

Järgmistes jaotistes kirjeldatakse neid juhtelemente ja joonistusobjekte ning samuti selgitatakse täpsemalt, kuidas nende juhtelementide ja objektidega töötada.

Vormi juhtelemendid

Vormi juhtelemendid on algjuhtelemendid, mis ühilduvad Exceli varasemate versioonidega, alates Exceli versioonist 5.0. Vormijuhtelemente saab kasutada ka XLM-makrolehtedel.

Vormi juhtelementide kasutamine, kui soovite lihtsalt viidata ja lahtri andmeid interaktiivselt kasutada kasutamata VBA-koodi, ja kui soovite lisada Diagrammilehti juhtelemente. Näiteks pärast loendiboksi juhtelemendi lisamine töölehele ja linkimine lahtrile, võib tagastada arvulise väärtuse jaoks valitud üksuse praegust paigutust juhtelemendis. Seejärel saate selle arvulise väärtuse funktsiooni INDEX koos erinevate üksuste valimiseks loendist.

Samuti saate vormi juhtelementide abil makrosid käitada. Saate manustada olemasoleva makro juhtelemendile või kirjutada või salvestada uue makro. Kui vormi kasutaja klõpsab juhtelementi, käivitab see makro.

Siiski neid juhtelemente ei saa olla lisatud UserForms, juhitakse sündmusi või Web skriptide käitamiseks veebilehtedel.

Vormi juhtelementide kokkuvõte

Nupu nimi

Näide

Kirjeldus

Nupu pilt

Silt

Vormi sildi juhtelemendi näide

Tuvastab lahtri või tekstivälja otstarbe või kuvab kirjeldava teksti (nt tiitlid, pealdised, pildid) või lühijuhised.

Nupu pilt

Rühmaboks

Tööriistariba Vormid rühmaboksi juhtelemendi näide

Rühmitab seotud juhtelemendid ühte visuaalsesse nelinurksesse üksusse, millele võib lisada sildi. Tavaliselt rühmitatakse suvandinuppe, märkeruute või omavahel tihedalt seotud sisu.

Nupu pilt

Nupp

Tööriistariba Vormid nupu juhtelemendi näide

Käivitab makro, mis teostab toimingu, kui kasutaja seda klõpsab. Nuppu nimetatakse vahel ka vajutusnupuks.

Nupu pilt

Märkeruut

Tööriistariba Vormid märkeruudu juhtelemendi näide

Lülitab sisse või välja sellise väärtuse, mis osutab muud varianti välistavale ühemõttelisele valikule. Saate märkida ka mitu töölehe või rühmaboksi ruutu. Märkeruudul võib olla üks kolmest olekust: märgitud (sisse lülitatud), tühjendatud (välja lülitatud) või kombineeritud, mis tähendab sisse- ja väljalülitatud olekute kombinatsiooni (mitme valikuga).

Nupu pilt

Suvandinupp

Tööriistariba Vormid suvandinupu juhtelemendi näide

Võimaldab teha ühe valiku üksteist välistavate valikute piiratud komplektist; suvandinupp asub tavaliselt rühmaboksis või paneelil. Suvandinupul võib olla üks kolmest olekust: märgitud (sisse lülitatud), tühjendatud (välja lülitatud) või kombineeritud, mis tähendab sisse- ja väljalülitatud olekute kombinatsiooni (mitme valikuga). Suvandinuppu nimetatakse ka raadionupuks.

Nupu pilt

Loendiboks

Vormi loendiboksi juhtelemendi näide

Kuvab ühe või mitu tekstiüksust, mille seast kasutaja saab valida endale sobivad. Loendiboksi abil saate kuvada suure hulga erineva sisuga valikuid. Loendibokse on kolme tüüpi:

 • Ühe valikuga loendiboks võimaldab teha ainult ühe valiku. Sel juhul sarnaneb loendiboks suvandinuppude rühmaga, välja arvatud see, et loendiboks suudab tõhusamalt hõlmata suurt hulka üksusi.

 • Mitme valikuga loendiboks võimaldab teha ühe valiku või sidusaid (külgnevaid) valikuid.

 • Laiendatud valikuga loendiboks võimaldab teha ühe valiku, sidusaid valikuid ja mittesidusaid (eraldatud) valikuid.

Nupu pilt

Liitboks

Vormi liitboksi juhtelemendi näide

Liitboksi puhul on ühendatud tekstiväli ja loendiboks ning loodud ripploendiboks. Liitboks on loendiboksist kompaktsem, kuid kasutaja peab üksusteloendi kuvamiseks klõpsama allanoolt. Liitboksi abil saate anda kasutajale võimaluse ise uusi kirjeid tippida või ainult loendis leiduvaid üksusi valida. Juhtelement kuvab tekstiväljal praeguse väärtuse sõltumata sellest, kuidas see väärtus sisestatakse.

Nupu pilt

Kerimisriba

Tööriistariba Vormid kerimisriba juhtelemendi näide

Kerimisnoolte või kerimisboksi klõpsamisel saate liikuda väärtusevahemikus. Lisaks saate liikuda (eelseatud vahemiku) väärtusi sisaldaval lehel, klõpsates kerimisboksi ja ühe kerimisnoole vahelist ala. Tavaliselt saab kasutaja tippida tekstiväärtuse ka otse seotud lahtrisse või tekstiväljale.

Nupu pilt

Spinnernupp

Tööriistariba Vormid spinnernupu juhtelemendi näide

Suurendab või vähendab väärtust (nt arv-, kellaaja- või kuupäevaväärtust). Väärtuse suurendamiseks klõpsake ülesnoolt ja vähendamiseks allanoolt. Tavaliselt saab kasutaja tippida tekstiväärtuse ka otse seotud lahtrisse või tekstiväljale.

Märkus.: Järgmisi juhtelemente pole Office Excel 2007 töövihikutes saadaval. Saate kasutada Exceli versiooni 5.0 dialoogilehti ainult neid juhtelemente.

Nupu nimi

Nupu pilt Tekstiväli

Nupu pilt Liitboksi loendis - redigeerimine

Nupu pilt Liitboksi - rippmenüüst redigeerimine

Nupu pilt Dialoogiboks käivitamine

ActiveX-juhtelemendid

ActiveX-juhtelemente saab kasutada töölehe vormidel kas koos VBA koodiga või ilma ja VBA kasutajavormidel. Üldiselt on soovitatav kasutada ActiveX-juhtelemente siis, kui vajate paindlikumaid kujundusvõimalusi kui vormijuhtelemendid pakuvad. ActiveX-juhtelementidel on laiaulatuslikud atribuudid, mille abil saate kohandada nende ilmet, käitumist, fonte ja muid tunnuseid.

Saate juhtida ka mitmesuguseid sündmusi, mis ilmnevad ActiveX-juhtelementidega interaktiivsel suhtlemisel. Näiteks saate teha erinevaid toiminguid, olenevalt sellest, millise valiku kasutaja loendiboksi juhtelemendist valib. Samuti saate esitada andmebaasipäringu, et täita liitboks uuesti üksustega, kui kasutaja mõnda nuppu klõpsab. Saate kirjutada makrosid, mis reageerivad ActiveX-juhtelementidega seotud sündmustele. Kui vormi kasutaja suhtleb juhtelemendiga, käivitub teie VBA kood, et töödelda selle juhtelemendi puhul ilmnevaid sündmusi.

Teie arvuti sisaldab ka paljusid ActiveX-juhtelemente, mis on installitud koos Exceli ja muude programmidega (nt Calendar Control 12.0 ja Windows Media Player).

NB!: Kõiki ActiveX-juhtelemente ei saa otse töölehtedel kasutada, mõnda saab kasutada ainult VBA kasutajavormidel. Kui proovite lisada mõnda neist ActiveX-erijuhtelementidest töölehele, kuvab Excel teate "Objekti ei saa lisada.".

ActiveX-juhtelemente ei saa siiski lisada Diagrammilehti kasutajaliidese kaudu või XLM makrolehed. Samuti ei saa määrata makro käivitamiseks otse ActiveX-juhtelemendi vormi juhtelemendi kaudu saate sarnaselt.

ActiveX-juhtelementide kokkuvõte

Nupu nimi

Näide

Kirjeldus

Nupu pilt

Märkeruut

Märkeruudu ActiveX-juhtelemendi näide

Lülitab sisse või välja sellise väärtuse, mis osutab muud varianti välistavale ühemõttelisele valikule. Saate märkida korraga ka mitu töölehe või rühmaboksi märkeruutu. Märkeruudul võib olla üks kolmest olekust: märgitud (sisse lülitatud), tühjendatud (välja lülitatud) või kombineeritud, mis tähendab sisse- ja väljalülitatud olekute kombinatsiooni (mitme valikuga).

Nupu pilt

Tekstiväli

Tekstivälja ActiveX-juhtelemendi näide

Võimaldab, nelinurkse väljale vaadata, tippige või teksti ja andmete, mis on seotud lahtri redigeerimine. Tekstivälja võib olla ka kirjutuskaitstud teabe staatiline tekstiväli.

Nupu pilt

Käsunupp

Käsunupu ActiveX-juhtelemendi näide

Käivitab makro, mis teostab toimingu, kui kasutaja seda klõpsab. Käsunuppu nimetatakse vahel ka vajutusnupuks.

Nupu pilt

Suvandinupp

Suvandinupu ActiveX-juhtelemendi näide

Võimaldab teha ühe valiku üksteist välistavate valikute piiratud komplektist; suvandinupp asub tavaliselt rühmaboksis või paneelil. Suvandinupul võib olla üks kolmest olekust: märgitud (sisse lülitatud), tühjendatud (välja lülitatud) või kombineeritud, mis tähendab sisse- ja väljalülitatud olekute kombinatsiooni (mitme valikuga). Suvandinuppu nimetatakse ka raadionupuks.

Nupu pilt

Loendiboks

Loendiboksi ActiveX-juhtelemendi näide

Kuvab ühe või mitu tekstiüksust, mille seast kasutaja saab valida endale sobivad. Loendiboksi abil saate kuvada suure hulga erineva sisuga valikuid. Loendibokse on kolme tüüpi:

 • Ühe valikuga loendiboks võimaldab teha ainult ühe valiku. Sel juhul sarnaneb loendiboks suvandinuppude rühmaga, välja arvatud see, et loendiboks suudab tõhusamalt hõlmata suurt hulka üksusi.

 • Mitme valikuga loendiboks võimaldab teha ühe valiku või sidusaid (külgnevaid) valikuid.

 • Laiendatud valikuga loendiboks võimaldab teha ühe valiku, sidusaid valikuid ja mittesidusaid (eraldatud) valikuid.

Nupu pilt

Liitboks

Liitboksi ActiveX-juhtelemendi näide

Ühendab tekstivälja ja loendiboksi, et luua ripploendiboks. Liitboks on loendiboksist kompaktsem, kuid kasutaja peab üksusteloendi kuvamiseks klõpsama allanoolt. Liitboksi abil saate anda kasutajale võimaluse ise uusi kirjeid tippida või ainult loendis leiduvaid üksusi valida. Juhtelement kuvab tekstiväljal praeguse väärtuse sõltumata sellest, kuidas see väärtus sisestatakse.

Nupu pilt

Tumblernupp

Tumblernupu ActiveX-juhtelemendi näide

Näitab olekut (nt Jah/ei) või režiimi (nt Sees/väljas). Nupu klõpsamisel aktiveeritakse vaheldumisi lubatud ja keelatud olek.

Nupu pilt

Spinnernupp

Spinnernupu ActiveX-juhtelemendi näide

Suurendab või vähendab väärtust (nt arv-, kellaaja- või kuupäevaväärtust). Väärtuse suurendamiseks klõpsake ülesnoolt ja vähendamiseks allanoolt. Tavaliselt saab kasutaja tippida tekstiväärtuse ka seotud lahtrisse või tekstiväljale.

Nupu pilt

Kerimisriba

Kerimisriba ActiveX-juhtelemendi näide

Kerimisnoolte või kerimisboksi klõpsamisel saate liikuda väärtusevahemikus. Lisaks saate liikuda (eelseatud vahemiku) väärtusi sisaldaval lehel, klõpsates kerimisboksi ja ühe kerimisnoole vahelist ala. Tavaliselt saab kasutaja tippida tekstiväärtuse ka otse seotud lahtrisse või tekstiväljale.

Nupu pilt

Silt

Sildi ActiveX-juhtelemendi näide

Tuvastab lahtri või tekstivälja otstarbe, kuvab kirjeldava teksti (nt tiitlid, pealdised, pildid) või lühijuhised.

Nupu pilt

Pilt

Pildi ActiveX-juhtelemendi näide

Manustab pildi (nt rasterpilt, JPEG-vorming või GIF-vorming pildi).

Paneeli juhtelement

Rühmaboksi ActiveX-juhtelemendi näide

Nelinurkne objekt valikulise sildiga, mis rühmitab seotud juhtelemendid ühte visuaalsesse üksusse. Tavaliselt rühmitatakse paneeli juhtelemendis suvandinuppe, märkeruute või omavahel tihedalt seotud sisu.

Märkus.: ActiveX-paneeli juhtelement pole saadaval käsk Lisa jaotises ActiveX-juhtelemendid . Siiski saate lisada juhtelemendi dialoogiboksis Veel juhtelemente , valides Microsoft Forms 2.0 Frame.

Nupu pilt

Veel juhtelemente

Kuvab teie arvutis saadaolevate täiendavate ActiveX-juhtelementide loendi. Saate neid juhtelemente lisada kohandatud vormile (nt Calendar Control 12.0 ja Windows Media Player). Samuti saate selles dialoogiboksis kohandatud juhtelemente registreerida.

Joonistusriistade objektid

Kujundite näited Võimalik, et soovite kaasata oma vormile ka SmartArt-pilte, kujundeid, WordArt-objekte ja tekstivälju. Saate muuta nende objektide suurust, neid pöörata, ümber pöörata, värvida ja kombineerida, et luua veelgi keerukamaid kujundeid. Kui tipite teksti otse kujundi või tekstivälja objekti, muutub tekst selle objekti osaks – kui te objekti pöörate või ümber pöörate, siis pöördub tekst koos sellega. Erinevalt ActiveX-juhtelementidest saate määrata objekti üksikutele sõnadele ja märkidele mitmesuguseid atribuute (nt fondisuurust ja fondilaadi). Samuti saate määrata makrosid ja lisada nendele objektidele hüperlinke. Saate ka kujundi või tekstivälja objekti teksti töölehe lahtriga linkida ja dünaamiliselt nende objektide värskendatud väärtusi kuvada.

Töölehe vormil juhtelementide ja objektidega töötamine

Pärast töölehe vormile vormi ja ActiveX-juhtelementide lisamist soovite tavaliselt juhtelemente mitmel viisil häälestada ja ümber korraldada, et luua hästi kujundatud ja kasutajasõbralik vorm. Tavalisemad toimingud on järgmised:

 • ruudujoonte kuvamise reguleerimine juhtelementidega töötamisel ja otsustamine, kas kuvada lõplikul töölehevormil kasutajale ruudujooned;

 • juhtelementide valimine ja nende valiku tühistamine, et saaks määrata atribuute või teha täiendavaid parandusi;

 • juhtelemendi (nt pealdise või sildi) teksti redigeerimine;

 • juhtelementide rühmitamine, kopeerimine, teisaldamine ja joondamine, et korraldada töölehe vormi paigutust;

 • juhtelementide suuruse muutmine ja nende vormindamine, et anda neile soovitud ilme;

 • juhtelemendi paigutamine ja lahtri suurusega sobitamine;

 • juhtelementide ja lingitud lahtrite kaitsmine vastavalt kindlatele andmekaitsevajadustele;

 • juhtelementide printimise lubamine ja keelamine töölehe vormi printimisel;

 • kasutamata juhtelementide kustutamine.

Saate kujundada töölehe vormi koos või ilma lahtrite ruudujooned taustal. Näiteks võite väljalülitamine lahtrite ruudujooned ja siis vormindage kõik lahtrid sama värvi või mustri või pildi kasutamine isegi töölehe taustana. Ruudujoonte kuvamiseks klõpsake menüü Vaade jaotises Kuvamine/peitmine või peitmiseks tühjendage või märkige ruut ruudujooned .

Töölehe juhtelemendi tüübi määratlemine

Kuna leidub kolm erinevat juhtelemendi- ja objektitüüpi, mida saate kordumatult muuta, ei pruugi te ainult vaatamise teel kindel olla, mis tüüpi juhtelemendiga on tegemist. Juhtelemendi tüübi (vormi juhtelement või ActiveX-juhtelement) määratlemiseks valige juhtelement ja paremklõpsake seda, seejärel kuvage kiirmenüü.

 • Kui kiirmenüü sisaldab käsku Atribuudid, on tegemist ActiveX-juhtelemendiga ja te olete kujundusrežiimis.

 • Kui kiirmenüü sisaldab käsku Määra makro, on tegemist vormi juhtelemendiga.

  Näpunäide.: Rühmaboksi vormijuhtelemendi õige kiirmenüü kuvamiseks veenduge, et valite perimeetri, mitte siseala Rühmaboksi.

 • Kui kiirmenüü sisaldab käsku Redigeeri teksti, on tegemist joonistusobjektiga.

VBA kasutajavormid (UserForms)

Maksimaalset paindlikkust, saate luua UserForms, mis on kohandatud dialoogibokside, mis sisaldavad tavaliselt ühe või mitme ActiveX-juhtelemendid. Teete UserForms VBA-koodi, mille loote Visual Basic Editoris saadaval. Üksikasjalik juhiseid UserForm loomise kohta on järgmised:

 1. Sisestage oma töövihiku VBAProject UserForm. Pääsete soovitud töövihik VBAProject esimese kuvab Visual Basic Editori (vajutage klahvikombinatsiooni ALT + F11) ja seejärel klõpsake menüüs Lisa nuppu UserForm.

 2. Kirjutage kasutajavormi kuvamise protseduur.

 3. Lisage ActiveX-juhtelemendid.

 4. Muutke ActiveX-juhtelementide atribuute.

 5. Kirjutage ActiveX-juhtelementide jaoks sündmuseohjuri protseduurid.

UserForms abil saate kasutada ka vormi Täpsemad funktsioonid. Näiteks saate lisada programmiliselt eraldi suvandinupp iga tähestiku tähe või märkige ruut iga üksuse jaoks saate lisada kuupäevi ja arve mahuka loendi.

Enne kasutajavormi loomist on soovitatav kaaluda Excelis saadaolevate sisseehitatud dialoogibokside kasutamist, millest võib teie vajaduste jaoks piisata. Need sisseehitatud dialoogiboksid hõlmavad VBA-funktsioone InputBox ja MsgBox, Exceli meetodit InputBox, meetodit GetOpenFilename, meetodit GetSaveAsFilename ja objekti Rakendus objekti Dialoogid, mis sisaldab kõiki sisseehitatud Exceli dialoogibokse.

Lisateavet leiate Microsoft Office Exceli arenduskeskusest.

Lehe algusse

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×