Ühilduvusmuudatused erinevates versioonides

Ühilduvuskontroll leiab dokumendis elemendid, mida ei toetata, või mis käituvad versiooni Word 2007 või Word 97–2003 vormingus erinevalt. Mõni neist funktsioonidest muudetakse jäädavalt ega teisendata versiooni Microsoft Word 2010 elementideks isegi juhul, kui teisendate dokumendi hiljem versiooni Word 2010 vormingusse.

Saate ühilduvuskontrolli abil vaadata nende elementide ülevaadet, mis käituvad Wordi varasemates versioonides erinevalt, ja klõpsata seejärel dokumendi salvestamiseks Word 97–2003 vormingus nuppu Jätka või nuppu Loobu.

Märkus.: Kui kasutate rakendust Microsoft Word Starter 2010, peate arvestama, et Word Starter ei toeta kõiki rakenduse Word 2010 funktsioone. Lisateavet Word Starteris saadaolevate funktsioonide kohta leiate teemast Word Starteri funktsioonitugi.

Funktsiooni kättesaadavus vastavas režiimis

Funktsioon

97–2003

2007

2010

Uued nummerdusvormingud

Punane X

Punane X

Roheline märge

Uued kujundid ja tekstiväljad

Punane X

Punane X

Roheline märge

Tekstiefektid

Punane X

Punane X

Roheline märge

Asetekst tabelites

Punane X

Punane X

Roheline märge

OpenType'i funktsioonid

Punane X

Punane X

Roheline märge

Autorite blokeerimine

Punane X

Punane X

Roheline märge

Uued WordArt-efektid

Punane X

Punane X

Roheline märge

Uued sisujuhtelemendid

Punane X

Punane X

Roheline märge

Word 2007 sisujuhtelemendid

Punane X

Roheline märge

Roheline märge

Kujundused

Punane X

Roheline märge

Roheline märge

Põhi-/vahefondid

Punane X

Roheline märge

Roheline märge

Jälitatud teisaldused

Punane X

Roheline märge

Roheline märge

Veerisetabelduskohad

Punane X

Roheline märge

Roheline märge

SmartArt-graafika

Punane X

Roheline märge

Roheline märge

Office 2007 diagrammid

Punane X

Roheline märge

Roheline märge

Open XML-i manusobjektid

Punane X

Roheline märge

Roheline märge

Koosteüksused

Punane X

Roheline märge

Roheline märge

Bibliograafia ja tsitaadid

Punane X

Roheline märge

Roheline märge

Võrrandid

Punane X

Roheline märge

Roheline märge

Suhtelised tekstiväljad

Punane X

Roheline märge

Roheline märge

Varasema versiooni WordArt

Roheline märge

Roheline märge

Punane X

Varasema versiooni skemaatilised diagrammid

Roheline märge

Punane X

Punane X

Varasema versiooni diagrammid

Roheline märge

Punane X

Punane X

Muudatused funktsioonide käitumises

Koosteüksused

 Koosteüksuste ja automaatteksti kirjed võivad kaotada osa teabest.

Versioonis Word 2007 kuvatakse mallide sisu koosteüksuste galeriis. Kui salvestate malli versiooni Word 97–2003 vormingus, teisendatakse koosteüksuste galerii sisu jäädavalt automaatteksti kirjeteks. Automaatteksti ei saa hiljem koosteüksusteks tagasi teisendada isegi siis, kui teisendate dokumendi Word 2010 vormingusse.

Järgmiste koosteüksuste galerii sisu teisendatakse automaattekstiks.

 • Tabelid

 • Päised

 • Jalused

 • Leheküljenumbrid

 • Tekstiväljad

 • Võrrandid

 • Sisukord

 • Bibliograafiad

 • Vesimärgid

 • Kohandatud galeriid

Tsitaadid ja bibliograafiad

 Tsitaadid ja bibliograafiad teisendatakse staatiliseks tekstiks ja neid ei värskendata enam automaatselt.

Versioonis Word 2010 värskendatakse tsitaate ja bibliograafiaid allika või dokumendilaadi muutmisel automaatselt.

Word 2010 dokumendi salvestamisel Word 97–2003 vormingus teisendatakse tsitaadid ja bibliograafia staatiliseks tekstiks, mida ei värskendata automaatselt; tsitaatide ja bibliograafia allikad pole enam saadaval.

Kui teisendate dokumendi hiljem tagasi Word 2010 vormingusse, ei värskendata tsitaate ja bibliograafiaid automaatselt. Tsitaatide ja bibliograafiate automaatseks värskendamiseks peate dokumendis looma uuesti allikad või kopeerima need dialoogiboksi Lähtematerjalide haldur loendisse Praegune loend ning asendama seejärel staatilised tsitaadid ja bibliograafiad uutega.

Tsitaatide ja bibliograafia kohta leiate lisateavet spikriteemast Bibliograafia koostamine.

Sisu juhtelemendid

 Sisu juhtelemendid teisendatakse staatiliseks sisuks.

Dokumendi salvestamisel Word 97–2003 vormingus teisendatakse sisu juhtelemendid lihttekstiks ja kõik seotud atribuudid lähevad jäädavalt kaotsi isegi juhul, kui teisendate dokumendi hiljem Word 2010 failivormingusse.

Näiteks kasutajad ei näe versioonis Word 97–2003 enam ripploendi üksusi. Lisaks sellele ei kehti enam kaitseatribuudid (nt alad, mida ei saa redigeerida või kustutada) ning kasutajad saavad juhtelementide sisu kustutada ja muuta.

Manusobjektid

 Manusobjekt on loodud Office'i uuemas versioonis. Seda ei saa Wordi varasemates versioonides redigeerida.

Open XML-i manusobjekte saate teisendada nii, et Wordi varasemate versioonide kasutajad saaksid neid redigeerida.

Märkus.: Word Starteris objektide teisendamist ei toetata. Lisateaved Word Starteris kasutatavate funktsioonide kohta leiate teemast Word Starter funktsioonitugi.

Excel 2010 manusobjektide teisendamine

 1. Paremklõpsake manusobjekti.

 2. Valige käsk Töölehe objekt ja klõpsake nuppu Teisenda.

 3. Klõpsake dialoogiboksis Teisendamine nuppu Teisenda järgmiseks.

 4. Valige loendist Objekti tüüp väärtus Microsoft Excel 97–2003 tööleht.

Manustatud PowerPoint 2010 slaidiobjektide teisendamine

 1. Paremklõpsake manusobjekti.

 2. Valige käsk Slaidiobjekt ja klõpsake nuppu Teisenda.

 3. Klõpsake dialoogiboksis Teisendamine nuppu Teisenda järgmiseks.

 4. Valige loendist Objekti tüüp väärtus Microsoft PowerPoint 97–2003 slaid.

Manustatud PowerPoint 2010 esitlusobjektide teisendamine

 1. Paremklõpsake manusobjekti.

 2. Valige käsk Esitlusobjekt ja klõpsake nuppu Teisenda.

 3. Klõpsake dialoogiboksis Teisendamine nuppu Teisenda järgmiseks.

 4. Valige loendist Objekti tüüp väärtus Microsoft PowerPoint 97–2003 esitlus.

Word 2010 manusobjektide teisendamine

Manusobjekte saate teisendada nii, et Wordi varasemate versioonide kasutajad saaksid neid redigeerida.

 1. Paremklõpsake manusobjekti.

 2. Valige käsk Dokumendi tüüp ja klõpsake nuppu Teisenda.

 3. Klõpsake valimiseks dialoogiboksis Teisendamine nuppu Teisenda järgmiseks.

 4. Valige loendist Objekti tüüp väärtus Microsoft Word 97–2003 dokument.

Võrrandid

 Võrrandid teisendatakse piltideks. Võrrandeid ei saa redigeerida enne dokumendi teisendamist uude failivormingusse. Võrrandites sisalduvad kommentaarid, lõpu- ja allmärkused lähevad salvestamisel püsivalt kaotsi.

Dokumendi salvestamisel Word 97–2003 vormingus teisendatakse võrrandid piltideks, mida ei saa redigeerida. Kui teisendate dokumendi hiljem Word 2010 failivormingusse ja võrrandipilte pole varasemas versioonis muudetud, muudetakse võrrandid tekstiks ja neid saab jälle redigeerida.

SmartArt-graafika

 SmartArt-graafika teisendatakse üksikobjektiks, mida ei saa Wordi varasemates versioonides redigeerida.

SmartArt-graafikat sisaldava dokumendi salvestamisel Word 97-2003 vormingus teisendatakse SmartArt-graafika objektid staatilisteks piltideks ning nende teksti, paigutust ja üldilmet ei saa muuta.

Dokumendi teisendamisel Word 2010 vormingusse muudetakse graafika uuesti SmartArt-objektiks, kui varasemas versioonis pole pilte muudetud.

Veerisetabelduskohad

 Joondamise tabelduskohad teisendatakse tavalisteks tabelduskohtadeks.

Versioonis Office Word 2007 kasutatakse joondamise tabelduskohti dokumendi teksti paigutamiseks veeriste või dokumendi mõne ala suhtes ja nende asukoha reguleerimiseks veeriste muutmisel.

Dokumendi salvestamisel Word 97-2003 vormingus asendatakse joondamise tabelduskohad jäädavalt tavaliste tabelduskohtadega ning veeriste muutmisel ei saa nende asukohta automaatselt reguleerida. Kui joondamise tabelduskohti on kasutatud keeruka joondamise loomiseks, võivad tabelduskohad muuta asukohta ja seega ka kogu dokumendi ilmet.

Tekstiväljad

 Tekstiväljade paigutus võib muutuda.

Tekstiväljadel joondatakse vertikaalselt keskjoondatud või allajoondatud tekst jäädavalt üles isegi siis, kui teisendate hiljem dokumendi Word 2010 vormingusse.

Jälitatud teisaldused

 Jälitatud teisaldused teisendatakse kustutamisteks ja lisamisteks.

Dokumendi salvestamisel Word 97–2003 vormingus muudetakse jälitatud teisaldused jälitatud kustutamisteks ja lisamisteks. Kui teisendate dokumendi hiljem Word 2010 vormingusse, siis jälitatud lisamisi ja kustutamisi jälitatud teisaldamisteks tagasi ei teisendata.

Uued nummerdusvormingud

 Uued nummerdusvormingud teisendatakse araabia numbriteks (1, 2, 3, 4, ...).

Uute nummerdusvormingutega (0001, 0002, 0003, 0004, ...) vormindatud loendid teisendatakse standardseteks araabia numbritega (1, 2, 3, 4, ...) loenditeks.

Uued kujundid ja tekstiväljad

 Kujundid ja tekstiväljad teisendatakse selles vormingus saadaolevateks efektideks.

Versioonis Word 2010 loodud kujundeid ja tekstivälju saab vormindada mitmesuguste uute efektidega (nt kaldlõige ja ruumiline pööre), mis pole Wordi varasemates versioonides saadaval. Wordi varasemates versioonides teisendatakse need efektid neis versioonides saadaolevateks efektideks.

Tekstiefektid

 Tekstiefektid eemaldatakse.

Tekstiefektid eemaldatakse püsivalt, kui efektid pole rakendatud kohandatud laadiga.

Kui tekstiefektid on rakendatud kohandatud laadiga, kuvatakse need uuesti, kui dokument avatakse taas versioonis Word 2010.

Asetekst tabelites

 Tabelid kaotavad asetekstina lisatud teabe.

Asetekst kuvatakse juhul, kui dokument asub veebis. Word 97–2003 vormingus eemaldatakse tabelite asetekst püsivalt.

Autorite blokeerimine

 Kogu teave selle kohta, kus teised autorid seda dokumenti redigeerivad, eemaldatakse püsivalt.

Autorite blokeeringud eemaldatakse kõigilt aladelt, millele need on rakendatud; redigeerimiseks on saadaval terve dokument.

WordArt-objektid

 Tekstiefektid eemaldatakse.

WordArt-objektid teisendatakse püsivalt staatiliseks tekstiks.

Diagrammid ja skemaatilised diagrammid

 Üks selle dokumendi diagrammidest võib sisaldada andmeid väljaspool valitud failivormingu ridade ja veergude piirmäära asuvates lahtrites. Veerust 256 (IV) ja reast 65 536 kaugemale sisestatud andmeid ei saa salvestada.

Osa diagramme ja skemaatilisi diagramme teisendatakse piltideks, mida ei saa muuta. Kui diagramm või skemaatiline diagramm põhineb andmetel, mis asuvad väljaspool Word 97–2003 toetatud ridu või veerge, lähevad need andmed kaotsi.

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×