Office
Logi sisse

Ühendamiseks mõeldud vormi loomine

Vormide ühendamise teel saavad kasutajad eri vormidest pärit andmeid ühte vormi ühendada. See on kasulik, kui kasutajad soovivad erinevatest seotud vormidest pärit andmeid võrrelda või neist kokkuvõtteid teha. Näiteks võib see olla vajalik juhatajale, kelle meeskond täidab iga nädal seisundiaruandeid ning need oleks direktori jaoks vaja üheks kokkuvõtlikuks aruandeks ühendada.

Selle artikli teemad

Vormide ühendamise viise

Loomise aspektid

Väljade ja rühmade ühendamistoimingud

Kohandatud ühendamissätete määramine juhtelementide jaoks

Vormide ühendamise viise

See, kuidas vormi teiste vormidega ühendada, sõltub vormi asukohast. Järgmine loend kirjeldab eri kohti, kus Microsoft Office InfoPathi vorme talletatakse ning kuidas neis asuvaid vorme ühendada.

 • Kohalik kõvaketas või võrgukoht    Kõigepealt tuleb InfoPathi vorm avada. Seda vormi kutsutakse sihtvormiks, kuna sinna sisse ühendatakse teised vormid. Seejärel tuleb valida täiendavad vormid ehk lähtevormid , mis sihtvormi ühendatakse.

  Märkus.: Samuti võite avada uue, tühja vormi ning ühendada selle tühja vormi samal mallil põhinevate täiendavate vormidega.

 • SharePointi saidil asuv dokumenditeek    Vorme võib säilitada Windows SharePoint Services 3.0, Microsoft Office SharePoint Server 2007 või Microsoft Office Forms Server 2007 saidi dokumenditeegis. Sellises dokumenditeegis saavad kasutajad menüüs Vaade valida vaate Ühenda dokumendid ning valida ühendatavad vormid. Sellisel viisil vorme ühendades pole tähtis enne sihtvormi avada, nagu eelmises näites kirjeldatud.

  Märkus.: Kui loote brauseriga ühilduv vormimall, saavad kasutajad sellel vormimallil põhinevaid vorme täita veebibrauseris. SharePointi teegis brauseriga ühilduvate vormide ühendamise protsess on täpselt samasugune nagu InfoPathis täidetavate vormide puhulgi.

 • InfoPathi meilivormid programmis Microsoft Office Outlook 2007.    Kasutajad saavad programmis Office Outlook 2007 vorme ühendada, valides need selles kaustas, kus neid talletatakse, ning klõpsates menüü Toimingud käsku Ühenda vormid.

Märkus.: Vormide ühendamisel algseid vorme ei kustutata. Ühendatavate vormide andmed lisatakse sihtvormi. Soovitav on ühendatud andmetega sihtvorm salvestada uue vormina, et algse vormi andmeid üle ei kirjutataks.

Lehe algusesse

Loomise aspektid

Nüüd, kui olete tuttav viisidega, kuidas kasutajad saavad vormi asukoha põhjal andmeid ühendada, on oluline mõista, kuidas lubada juhtelemente ühendamist toetama ning kuidas eri väli pärit andmed vormide ühendamisel kombineeritakse. See teave – koos arusaamaga sellest, kuidas teie kasutavad ühendatud andmeid kasutama hakkavad – on üks hõlpsalt ühendatavate vormide jaoks vormimallide loomise põhiosi.

Juhtelemendi lisamisel vormimallile köitmine see vormimalli andmeallikas välja või rühmaga. Andmeallikas luuakse uue, tühja vormimalli kujundamisel juhtelemente lisades. Kui loote välisel andmeallikal (nt XML-skeem või veebiteenus) põhineva vormimalli, peavad vormimallile lisatavad juhtelemendid olema andmeallika väljade või rühmadega seotud.

Ühendamissätete lubamisel juhtelemendi jaoks lubate tegelikult ühendamissätted selle välja või rühma jaoks, millega juhtelement on köidetud. Ühendamissätted sõltuvad väljast või rühmast ning selle andmetüübist. Teatud välja- või rühmatüübid ühendamist ei toeta.

Vormide ühendamise paremaks mõistmiseks kujutage ette olukorda, kus olete loonud kuluaruande vormimalli, mis sisaldab tekstiboksi juhtelementi, mis on seotud teksti andmetüüpi kasutava andmeallika kordumatu väljaga. Seda välja kasutatakse iga kasutaja kulude põhjenduste talletamiseks. Kutsume seda praeguses näites otstarbe väljaks ning seome tekstiboksi juhtelemendi sildiga Äriotstarve.

Oletame, et teie vormimallil põhinevaid vorme täidavad kolm kasutajat – Bob Kelly, Nate Sun ja Judy Lew. Väljale Äriotstarve tipib Bob sõna Konverents, Nate sõna Kliendikülastus ja Judy sõna Ärireis. Kuna teksti andmetüüpi kasutavad tekstiboksi juhtelemendid ei toeta vaikimisi andmete ühendamist, näeb kuluaruandeid ühendav juhataja väljal Äriotstarve vaid ühte väärtust – seda, mis sihtvormil juba olemas oli. Näiteks kui Judy vorm on sihtvorm, siis kuvatakse ühendatud vormi sellel väljal vaid Judy väärtus.

Juhtelemendiga seotud välja või rühma jaoks ühendamissätete kohandamisega saavad kasutajad selle välja või rühma andmeid mitmelt vormilt ühendada. Siin näites võite kohandada tekstiboksi juhtelemendi Äriotstarve selliseks, et kasutajad saaksid andmeid seda välja sisaldavatelt vormidelt ühendada. Täiendava ühendamissätete kohandamisega saate määrata, et iga ühendatud väärtuse vahel kuvataks eraldaja. Eraldaja võib olla tühik, koma, semikoolon, vertikaalne joon, reapiir või alljoon. Näiteks kui Bob tipib väljale Äriotstarve sõna Konverents, Nate sõna Kliendikülastus ja Judy sõna Ärireis ning te lubate selle välja ühendamise ja määrate eraldajaks koma, kuvatakse selle tulemusena ühendatud andmed järgmiselt: Ärireis, Kliendikülastus, Konverents (kui Judy vorm on sihtvorm).

Märkus.: Pärast eraldajana kasutatavat koma ja semikoolonit lisatakse automaatselt tühik.

Kui eraldaja lisamine aitab eri väärtuseid üksteisest eristada, saate andmete ühendamist veelgi kohandada, lisades välja või rühma iga väärtuse ette kordumatu prefiksi. Prefiksi lisamisel võite valida väärtuse mõnelt muult väljalt või sisestada prefiksina kasutamiseks funktsioon. Prefiks aitab kasutajatel algsete andmete allikat tuvastada. Näiteks saate muul väljal sisalduva väärtuse prefiksina kasutada vormi täitnud isiku nime. Kui mitu vormi ühendatakse, kuvavad lähtevormi väärtused sel juhul ühendatud väärtusi ning nendel väärtustul on tuvastajad.

Näiteks kui tuvastate välja, kus on prefiksiks kasutaja nimi, ning loote funktsiooni concat, mis lisab iga väärtuse esinemisjuhu vahele kooloni, näevad kasutajad ka pärast mitme vormi ühendamist hõlpsalt, kes on väärtuse sisestanud. Kuna selles näites on sihtvormiks Judy Lew' vorm, kuvatakse prefiksitega andmed järgmiselt: Ärireis, Nate Sun: Kliendikülastus, Bob Kelly: Konverents.

Märkused: 

 • Prefiksit ei lisata sihtvormile – käesoleval juhul Judy Lew' vormile –, et vältida üleliigseid prefikseid, kui ühendatud andmed vormil salvestatakse ning vorm seejärel uuesti ühendatakse.

 • Kui kasutaja ühendab InfoPathi vormid, mis asuvad kõvakettal või võrgukohas, SharePointi saidil või programmi Office Outlook 2007 InfoPathi meilivormides, kuvatakse ühendatud andmed vastupidises järjestuses sellest, mis järjestuses vormid valiti. Näiteks kui kasutaja valib kolm vormi, alustades Bobist, valides siis Judy ning seejärel Nate'i vormi, kuvatakse ühendatud andmetega vormil esmalt Nate'i, siis Judy ja lõpuks Bobi andmed.

 • Lisaks eraldi juhtelementide ühendamissätete kohandamisele võite vormide ühendamise mõne vormimalli jaoks keelata, et takistada kasutajatel mallil põhinevate vormide ühendamist. Kui olete ühendamise keelanud, ei saa vormi täitvad isikud kasutada menüü Fail käsku Ühenda vormid.

Lehe algusesse

Väljade ja rühmade ühendamistoimingud

Järgmised ühendamistoimingud erinevad välja või rühma andmetüübist olenevalt.

Kui konfigureerite mis tahes tüüpi välja või rühma ühendamissätteid, võite valida lähtevormide väärtuste ignoreerimise või nende sihtvormis säilitamise vahel; samuti võite otsustada kohandatud ühendamise kasuks. Järgmises tabelis on toodud iga välja- või rühmatüübi kohandatud ühendamissätted.

Välja- või rühmatüüp

Saadaolevad ühendamissätted

Seda tüüpi väljaga köidetavate juhtelementide näited

Kordumatu väli

 • Ühenda sihtvormi väärtus lähtevormide väärtustega

  • Ignoreeri tühje välju

  • Lisa üksuste vahele eraldaja

  • Lisa igale üksusele eesliide

 • Tekstiväli

 • Ripploendiboks

 • Liitboks

Korduv väli

 • Lisa lähtevormide väärtused sihtteksti väärtuse ette või taha

  • Eemalda tühjad väljad

 • Täpploend

 • Numberloend

 • Lihtloend

 • Hulgivalikuloendiboks

Kordumatu XHTML-väli

 • Ühenda sihtvormi väärtus lähtevormide väärtustega

  • Ignoreeri tühje välju

  • Lisa üksuste vahele eraldaja

  • Lisa igale üksusele eesliide ja vorminda eesliite teksti

Rikkalik tekstiväli

Korduv XHTML-väli

 • Lisa lähtevormide väärtused sihtteksti väärtuse ette või taha

  • Eemalda tühjad väljad

 • Täpploend

 • Numberloend

 • Lihtloend

 • Korduv tabel

Atribuudiväli

 • Asenda sihtvormi väärtus lähtevormide väärtustega

  Kui kasutaja valib mitu vormi, on viimati valitud vormi väärtus see, mis sihtvormis säilib. Näiteks kui kasutaja valib kolm vormi, alustades Benno omast, valib seejärel Estheri oma ning lõpuks Eriku oma, asendavad Eriku vormi atribuudivälja andmed sihtvormi algse väärtuse.

  Märkus.: Vorme ühendava isiku operatsioonisüsteemist olenevalt võib säiliv väärtus erineda.

 • Ühenda sihtvormi väärtus lähtevormide väärtustega

  • Ignoreeri tühje välju

  • Lisa üksuste vahele eraldaja

  • Lisa igale üksusele eesliide

Igal juhtelemendil võib olla atribuudivälja tüüp.

Kordumatu rühm

 • Ühenda sihtvormi väärtus lähtevormide väärtustega

 • Jaotis

 • Valikuline jaotis

Korduv rühm

 • Lisa lähtevormide väärtused sihtteksti väärtuse ette või taha

  • Eemalda tühjad väljad

 • Täpploend

 • Numberloend

 • Lihtloend

 • Mitme valikuga loendiboks

 • Korduv tabel

Lehe algusesse

Kohandatud ühendamissätete määramine juhtelementide jaoks

Järgmiste toimingute abil saate määrata standardsete ja korduvate juhtelementide kohandatud ühendamissätted.

Märkus.: Ühendamissätete lubamisel juhtelemendi jaoks lubate tegelikult ühendamissätted selle välja või rühma jaoks, millega juhtelement on köidetud. Ühendamissätted sõltuvad väljast või rühmast ning selle andmetüübist. Teatud välja- või rühmatüübid ühendamist ei toeta. Ühendamissätteid saate määrata ka andmeallika välja või rühma atribuute muutes. Selleks paremklõpsake tööpaanil Andmeallikas välja või rühma, klõpsake kiirmenüü käsku Atribuudid ning vahekaardil Reeglid ja ühendamine nuppu Ühendamissätted.

Standardsete juhtelementide hulgas on sellised juhtelemendid, mida seostatakse tavaliselt teabe kogumise ja kuvamisega. Need on näiteks tekstiväljad, loendiboksid, märkeruudud ja nupud. Nende juhtelementide abil saavad kasutajad vormi täitmisel sisestada loendiüksusi, ridu, kirjekomplekte ja fakultatiivset teavet. Näiteks saate kuluaruande vormimallis kasutada korduvat tabelit, et kasutajad saaksid lisada nii palju ridu, kui neil oma kuluüksuste jaoks vaja on.

Märkused: 

 • Mõned juhtelemendid on seotud väljadega, mida ei saa ühendada. Näiteks ei saa ühendada kuupäevavalija või märkeruudu juhtelementide väärtusi, kuna need sisaldavad ühendamatut tüüpi teavet. Samuti ei saa kunagi ühendada juhtelemente, mis sisaldavad digitaalallkiri, kuna see muudaks digitaalallkirja kehtetuks.

 • Mõnede juhtelementide puhul on saadaval täiendavad suvandid. Näiteks kui kohandate rikkaliku teksti välja juhtelemendi ühendamissätteid, saate valida ka fondi vormindamise suvandeid.

Kohandatud ühendamissätete määramine standardsete juhtelementide jaoks

Standardsed juhtelemendid on näiteks tekstiväljad, rikkaliku teksti väljad ja liitboksid. Lisateavet on selle artikli osas Väljade ja rühmade ühendamistoimingud.

Märkus.: Jaotistesse lisatavad juhtelemendid — vanemliku järelevalve juhtelemendid — toetavad ühendamist vaid juhul, kui see on vanemliku järelevalve jaoks lubatud.

 1. Topeltklõpsake juhtelementi, mida muuta soovite.

 2. Klõpsake dialoogiboksi Juhtelemendi atribuudid vahekaarti Täpsemalt.

 3. Klõpsake jaotises Vormide ühendamine nuppu Ühendamissätted.

 4. Klõpsake jaotises Selle välja toiming raadionuppu Ühenda väärtus sihtvormil väärtusega lähtevormilt.

 5. Andmeid mittesisaldavate väljade väljajätmiseks märkige jaotises Ühendamissuvandid ruut Eira tühje välju (soovitatav).

 6. Valige loendis Eralda iga üksus sellega sihtvormil kuvatavas juhtelemendis olevate väärtuste vahele lisatav eraldaja.

  Tehnilised üksikasjad

  Eraldaja lisamine aitab kasutajatel vormide ühendamisel andmeid sisestanud kasutajad tuvastada. Näiteks kui valite mõne juhtelemendi jaoks Koma (","), eraldatakse sellel vormimallil põhinevate vormide ühendamisel selle juhtelemendi väärtused komadega.

 7. Sellel vormimallil põhinevate vormide ühendamisel juhtelemendi iga väärtuse ette prefiksi lisamiseks märkige ruut Lisa iga üksuse ette ning valige, millel prefiks peaks põhinema.

  Kuidas?

  1. Klõpsake nuppu Lisa valem Nupu pilt .

  2. Tehke dialoogiboksis Valemi lisamine üks järgmistest toimingutest.

   • Valemis välja kasutamiseks klõpsake nuppu Lisa väli või rühm, siis dialoogiboksis Välja või rühma valimine soovitud välja ning seejärel nuppu OK.

   • Valemis funktsiooni kasutamiseks klõpsake nuppu Lisa funktsioon, valige dialoogiboksis Funktsiooni lisamine sobiv funktsioon ning klõpsake nuppu OK.

    Näpunäide.: Kui funktsiooni jaoks on vaja parameetreid, valige dialoogiboksis Funktsiooni lisamine funktsioon, klõpsake nuppu OK, topeltklõpsake seejärel dialoogiboksi Valemi lisamine väljal Valem lisatud funktsiooni ja klõpsake välja või rühma. Lisateavet InfoPathi funktsioonide kohta leiate käesoleva artikli jaotisest Vt ka.

   • Valemisse väärtuse või matemaatilise tehte lisamiseks tippige väärtus või tehtemärk väljale Valem.

  Tehe

  Märk

  Liitmine

  +

  Lahutamine

  -

  Korrutamine

  *

  Jagamine

  /

  • Märkus.: Kui valemis kasutatakse jagamismärki (/), veenduge, et selle ees ja taga oleks tühik. Kui tühikud puuduvad, võib InfoPath märki '/' pidada hoopis XPath-asukoha osade eraldajaks, mitte jagamismärgiks.

  • Selleks, et kontrollida, kas valemi süntaks on õige, klõpsake dialoogiboksi Valemi lisamine käsku Kinnita valem.

Kohandatud ühendamissätete määramine standardse jaotise jaoks

Standardsed jaotised on muude juhtelementide ümbrised. Jaotised võivad sisaldada tööpaanil Juhtelemendid loetletud mis tahes juhtelemente, sealhulgas muid jaotisi. Lisateavet on selle artikli osas Väljade ja rühmade ühendamistoimingud.

Märkus.: Jaotistesse lisatavad juhtelemendid — vanemliku järelevalve juhtelemendid — toetavad ühendamist vaid juhul, kui see on vanemliku järelevalve jaoks lubatud.

 1. Topeltklõpsake jaotist, mida muuta soovite.

 2. Klõpsake dialoogiboksi Jaotise atribuudid vahekaarti Täpsem.

 3. Klõpsake jaotises Vormide ühendamine nuppu Ühendamissätted.

 4. Klõpsake jaotises Toiming selle rühma jaoks raadionuppu Ühenda lähte- ja sihtvormide rühmade sisu (vaikesäte).

  Märkus.: Selle rühma iga välja ja rühma ühendamissätted määravad andmete ühendamise viisi.

Kohandatud ühendamissätete määramine korduvate juhtelementide ja jaotiste jaoks

Korduvad juhtelemendid on näiteks korduvad jaotised, korduvad tabelid ja täpploendid. Lisateavet on selle artikli osas Väljade ja rühmade ühendamistoimingud.

Märkus.: Jaotistesse lisatavad juhtelemendid — vanemliku järelevalve juhtelemendid — toetavad ühendamist vaid juhul, kui see on vanemliku järelevalve jaoks lubatud.

 1. Topeltklõpsake juhtelementi, mida muuta soovite.

 2. Klõpsake dialoogiboksi Juhtelemendi atribuudid vahekaarti Täpsemalt.

 3. Klõpsake jaotises Vormide ühendamine nuppu Ühendamissätted.

 4. Klõpsake jaotises Toiming selle korduva rühma jaoks raadionuppu Lisa lähtevormide rühmad sihtvormile (vaikesäte).

 5. Et kindlaks teha, kus lähtevormidest pärit rühmad sihtvormis kuvatakse, klõpsake jaotise Lisamissuvandid raadionuppu Sihtvormi rühmade järele või Sihtvormi rühmade ette.

 6. Tühjade väärtuste ühendatud vormidest eemaldamiseks märkige ruut Eemalda tühjad rühmad (soovitatav).

 7. Samu väärtusi sisaldavate juhtelementidega rühmade ühendamiseks ning niimoodi üleliigsete andmete vähendamiseks märkige ruut Ühenda sama väljaväärtusega rühmad ning klõpsake ühendatavate väljade valimiseks välja Võrreldav väli kõrval olevat nuppu.

Kohandatud ühendamissätete määramine fakultatiivsete jaotiste jaoks

Fakultatiivsed jaotised sisaldavad muid juhtelemente. Kasutajad saavad vormi täitmisel fakultatiivseid jaotisi lisada ja eemaldada. Lisateavet on selle artikli osas Väljade ja rühmade ühendamistoimingud.

Märkus.: Jaotistesse lisatavad juhtelemendid — vanemliku järelevalve juhtelemendid — toetavad ühendamist vaid juhul, kui see on vanemliku järelevalve jaoks lubatud.

 1. Topeltklõpsake juhtelementi, mida muuta soovite.

 2. Klõpsake dialoogiboksi Juhtelemendi atribuudid vahekaarti Täpsemalt.

 3. Klõpsake jaotises Vormide ühendamine nuppu Ühendamissätted.

 4. Klõpsake jaotises Toiming selle rühma jaoks raadionuppu Ühenda lähte- ja sihtvormide rühmade sisu (vaikesäte).

Lehe algusesse

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×