Õppeteema: vaimustavate Power View’ aruannete loomine – 1. osa

Ülevaade.    Eelmise õppeteema Interneti-andmete kaasamine ja Power View’ aruannete vaikeväärtuste seadmine lõpus oli teie Exceli töövihikus olemas aruannete loomiseks täielik andmemudel. Selles õppeteemas õpite koostama kolme erinevat Power View’ aruannet, saate jooksvalt näpunäiteid ja tutvute juhistega, mille järgi saate luua ka palju muud.

Õppeteema sisaldab järgmisi peatükke.

Interaktiivsete kartodiagrammide loomine

Interaktiivsete sektordiagrammide loomine

Interaktiivsete lint- ja tulpdiagrammide loomine

Kontrollpunkt ja test

Õppeteema lõpus on test, mille abil saate õpitut kontrollida.

Selles õppeteemade sarjas kasutatakse näidetena olümpiamedalite, korraldajariikide ja olümpiaaladega seotud andmeid. See sari sisaldab järgmisi õppeteemasid:

 1. Andmete importimine rakendusse Excel 2013 ja andmemudeli loomine

 2. Andmemudeli seoste laiendamine Excel 2013, Power Pivoti ja DAX-i abil

 3. Kaardipõhiste Power View’ aruannete loomine

 4. Interneti-andmete kaasamine ja Power View’ aruannete vaikeväärtuste seadmine

 5. Vaimustavate Power View’ aruannete loomine – 1. osa

 6. Vaimustavate Power View’ aruannete loomine – 2. osa

Soovitame kõik õppeteemad läbida samas järjekorras.

Nendes õppeteemades kasutatakse rakendust Excel 2013, kus on lubatud Power Pivot. Lisateavet rakenduse Excel 2013 kohta leiate teemast Excel 2013 lühijuhend. Power Pivoti lubamise juhised leiate teemast Power Pivoti lisandmoodul.

Interaktiivsete kartodiagrammide loomine

Aruannete koostamine Power View’s on lõbus ja lihtne. Loodavad aruanded on interaktiivsed ning võimaldavad aruande vaatajatel klõpsata andmeelemente ja näha andmeid uue nurga alt.

Selles jaotises loote uue kartodiagrammi ja laiendate seda, seejärel loote lintdiagrammid ning sektordiagrammid, mis esitavad andmeid eri viisidel. Andmemudelisse saate jooksvalt lisada uusi arvutusi, et aruanded näeksid välja sellised, nagu teie soovite. Alustagem.

Interaktiivse kartodiagrammi loomine

Eelmises õppeteemas lõite lihtsa kaardiaruande olümpialinnade kohta. Nüüd otsustate, et selles andmemudelis on saadaval veel huvitavat teavet, ja soovite seda kuvada teistsugusel viisil. Kõigepealt soovite luua uue Power View’ kaardiaruande kõigi riikide või regioonide medalite arvu, medalitüüpide ja seejärel vastavalt ka suve- või taliolümpiamängude tulemuste kuvamiseks.

 1. Valige Excelis tööleht Power View1. Vastavalt tööle, mille lõpetasite eelmistes õppeteemades, ja sõltuvalt sellest, mida lõuendil klõpsate, näeb teie tööleht välja selline, nagu on kujutatud järgmisel kuvatõmmisel .

  Power View’ aruanne töövihikus

  Uue Power View’ aruande loomiseks valige lindil POWER VIEW > Lisa > Power View. Luuakse tühi Power View’ aruande leht. Nimetage aruanne ümber ja pange sellele nimeks Kaart. Selleks paremklõpsake lehe allservas olevat sakki ja valige kuvatavast menüüst käsk Nimeta ümber.

 2. Laiendage paanil „Power View väljad” tabelit Medals (Medalid) ja valige NOC_CountryRegion (ROK_RiikRegioon). Kui soovite saada teavet medalite kohta, valige väli Medal. Power View’ abil loodud tabel näeb välja selline nagu järgmisel kuvatõmmisel.
  Uus, medalitel põhinev Power View’ tabel

  Oh ei! See pole päris see, mida soovisite. Selles aruandes kuvatakse iga riigi või regiooni võidetud medali tüüp, aga teie soovite teada medalite arvu. Eelmises õppeteemas kasutasite võidetud medalite protsendi määramiseks DAX-i valemit, seega otsustate nüüd medalite hulga arvutamiseks kasutada samuti DAX-i valemit.

 3. Valige Power Pivotis sakil Medals (Medalid) veeru „Medal“ all asuv lahter. Kui veergude all pole lahtreid, ei pruugita Arvutusala kuvada. Arvutusala kuvamiseks valige Avaleht > Vaade > Arvutusala. Tippige lahtrisse järgmine DAX-i valem:

  Medal Count:=COUNTA([Medal]) 

  Märkus.DAX-i valemeid saate luua arvutusala igas lahtris; tabeli arvutuslik väli on saadaval klienttööriistades (nt Power View’s või PivotTable-liigendtabelites). Välja „Medal“ all asuva lahtri valimine aitab lihtsalt silma peal hoida sellel, millist veergu arvutatakse.

 4. Andmemudel värskendatakse kohe ka Excelis. Töölehe Kaart paanil Power View väljad kuvatakse väli Medal Count (Medalite arv). Kuna Medal Count (Medalite arv) on arvutuslik väli, kuvatakse selle kõrval väike kalkulaatoriikoon. Tühjendage eelmise juhise järgi loodud tabelis ruut Medal ja märkige ruut Medal Count (Medalite arv). Nii on parem. Nüüd kuvatakse iga riigi või regiooni võidetud medalite arv, nagu on näha järgmisel kuvatõmmisel.

  Power View’ tabelis kuvatakse nüüd medalite arv

 5. Tabeli kuvamiseks kaardina valige KUJUNDUS > Visualiseeringu lülitus > Kaart. Kaardi saate muuta suuremaks. Kui viite kaardil kursori mis tahes mullile, kuvatakse teile täiendav teave, nagu on näha järgmisel kuvatõmmisel. Proovige ise järele.
  Lisateabe saamiseks viige kursor Power View’ kaardil soovitud andmetele

Interaktiivse sektordiagrammi loomine kaardil

Nüüd kui teil on olemas kaardivisualiseering, on aeg muuta see huvitavamaks. Järgmiste juhiste järgi saate vaid mõne klõpsamisega muuta mullid interaktiivseteks sektordiagrammideks.

 1. Lohistage Power View’s paanilt Power View väljad väli Medal väljale COLOR (VÄRV). Nüüd muutub iga mull kaardil sektordiagrammiks ning iga sektori suurus kajastab vastavat tüüpi medalite hulka. Kui valite kaardi, kuvatakse kaardi suurendamist või panoraamimist võimaldavad tööriistad, nagu on näha järgmisel kuvatõmmisel.
  Värvi rakendamine Power View’ kaardivisualiseeringule

 2. Viige kursor mis tahes sektordiagrammile. Teave kuvatakse vastavalt sellele, millisele sektorile kursori viite. Järgmisel kuval on kursor viidud Hispaania (ESP) diagrammi punasele sektorile ning visualiseeringul kuvatakse mulli selles osas sisalduv teave. Pange tähele, et mull laieneb teistele sektoritele liikumise hõlbustamiseks.
  Kaardivisualiseeringutel kuvatakse lisateave – viige vaid kursor kaardil soovitud kohta

Nüüd on teil interaktiivne kaart, mida saate suurendada, vähendada ja millelt saate lugeda lisateavet, kui viite kursori andmeelementidele.

Pange tähele, et medalid on järjestatud tähestikuliselt. See on vaikesäte. Soovite, et järjestus oleks selline: kuldmedal, hõbemedal, pronksmedal. Selleks tuleb väli Medal sortida muu väärtuse järgi.

Välja sortimisjärjestuse muutmine

Vaikesortimisjärjestuse muutmiseks peate välja Medal seostama mõne muu väljaga ja seejärel sortima seostatud välja alusel. Praegu pole seostatud välja, aga te saate selle luua. Selleks on vaja teha mõned toimingud, ent kui need on tehtud, saate aru, kui mugav ja hõlbus on panna andmemudelid toimima just vastavalt oma soovile.

 1. Lisage Excelis töölehe Populatsioon järele uus tööleht. Pange lehele uueks nimeks MedaliVäärtus. Tippige töölehele MedaliVäärtus järgmised andmed. Saate need ka kopeerida ja kleepida.

Medal

MedaliVäärtus

Kuld

1

Hõbe

2

Pronks

3

 1. Vormindage andmed tabelina (andmete vormindamiseks tabelina saate ühes lahtritest vajutada klahvikombinatsiooni Ctrl + A ja seejärel Ctrl + T). Veenduge, et märgite aknas Loo tabel ruudu Minu tabelil on päised. Pange menüü KUJUNDUS jaotise Atribuudid väljal Tabeli nimi tabelile nimeks MedaliVäärtus.

 2. Loodud tabeli andmemudelisse lisamiseks valige Excelis Power Pivot > Tabelid > Lisa andmemudelisse
  .

 3. Valige Power Pivotis diagrammivaade. Teisaldage tabel MedaliVäärtus tabeli Medals (Medalid) kõrvale. Ruumi tegemiseks saate muud tabelid eest ära nihutada. Lohistage tabelis Medals (Medalid) väli Medal tabeli MedaliVäärtus väljale Medal ja looge seos. Valige loodud seose esiletõstmiseks nende tabelite vahel olev joon. Diagrammivaade on selline, nagu on näha järgmisel kuvatõmmisel.
  Tabelite Medalid ja MedaliVäärtus vahelise seose loomine

 4. Valige Power Pivoti andmevaates tabel Medals (Medalid). Liikuge paremale ja valige veerg nimega Lisa veerg. Tippige valemiribale järgmine DAX-i valem:

  =RELATED(MedalValue[MedalValue])

  Funktsioon RELATED tagastab väärtuse mõnest muust andmemudeli tabelist. Sortida saate vaid samas tabelis olevaid veerge, seega on vaja, et tabeli MedalValue väärtused oleksid tabelis Medals (Medalid). Funktsioon RELATED võimaldab tõmmata välja MedalValue tabelisse Medals (Medalid). Pange veerule uueks nimeks MedaliVäärtus.

 5. Nüüd tuleb täpsustada, kuidas Power View (ja muud klienditööriistad) peaksid medalivälja sortima. Valige veerg Medal ja seejärel Avaleht > Sordi ja filtreeri > Sordi veeru alusel. Valige kuvatavas aknas veeru Medal sortimisaluseks MedaliVäärtus, nagu on näha järgmisel kuvatõmmisel.

  Veeru järgi sortimise aken

 6. Excelis kajastub varem loodud kaardivisualiseeringus uus sortimisjärjestus automaatselt, nagu on näha järgmisel kuvatõmmisel.

  Teie soovi järgi sorditud kaardivisualiseering

Visualiseeringute filtreerimine tükeldi abil

Nüüd kui teil on olümpiaaladega kaardivisualiseering, soovite tulemusi filtreerida aastaaja järgi. Seda saate hõlpsasti teha tükeldite abil.

 1. Lohistage Power View’s tabeli Medals (Medalid) väli Season (Aastaaeg) paanilt Power View väljad aruandetahvlile. Luuakse aastaajaväljadega tabel. Tabel katab tõenäoliselt teie kaardi, seetõttu muutke tabeli suurust ja nihutage aastaajatabel kaardi kõrvale.

 2. Kui tabel Season (Aastaaeg) on valitud, valige lindilt KUJUNDUS > Tükeldi > Tükeldi. Nüüd saate kaarti filtreerida tükeldi Season (Aastaaeg) abil. Proovige järele! Klõpsake tükeldi väärtust Summer (Suvi) ja seejärel Winter (Talv). Pange tähele, kuidas kaarti vastavalt teie valikule kohe värskendatakse.

 3. Tükeldi eemaldamiseks ja kõigi tulemuste vaatamiseks klõpsake tükelditabeli kohal kuvatavat ikooni Eemalda filter. See kuvatakse ainult siis, kui viite kursori visualiseeringule. Ikoon Eemalda filter kuvatakse väikse kustutuskummina, nagu on näha järgmisel kuvatõmmisel.
  Power View ikoon Eemalda filter

Muude visualiseeringute filtreerimine kaardi abil

Lisaks tükeldi abil kaardi filtreerimisele saate kaarti kasutada muude aruandesse kaasatud tabelite interaktiivseks filtreerimiseks.

 1. Lohistage Power View’s tabelist Events (Võistlusalad) aruandetahvlile väli Sport (Spordiala). Luuakse tabel nimega Sports (Spordialad). Lohistage medalite arvu väli tabelist Medals (Medalid) samuti tabelisse Sports (Spordialad). Teie aruanne näeb välja selline, nagu on näha järgmisel kuvatõmmisel.

  Spordialade tabeli lisamine Power View’ aruandesse

  Märkus. Kui andmetes kuvatakse tühjad kohad ja te soovite need eemaldada, kasutage paani Filtrid. Soovite näitkes eemaldada tühjad lahtrid tabelist Sports (Spordialad). Kui filtripaan on ahendatud, laiendage paan Filtrid, seejärel valige tabel Sports (Spordialad) ja klõpsake selle kõrval asuvat noolt, klõpsake kõigi spordialade valimiseks väärtust (Kõik) ja seejärel visualiseeringust tühjade lahtrite eemaldamiseks väärtust (Tühi).

 2. Kui klõpsate kaardil sektordiagramme, filtreeritakse spordialade tabeli visualiseering vastavalt teie valikule ning igale valitud tükeldile. Valimata sektordiagrammid on tuhmid nagu diagrammi valimata sektoridki. Klõpsake näiteks aastaajatükeldi valikut Winter (Talv), seejärel suurendage kuva ja klõpsake Soome sektordiagrammi oranži osa. Spordialade tabel kohandub automaatselt ja kohe. Soome on võitnud 95 hõbemedalit, nendest 11 kahevõistluses, 18 jäähokis jne. Järgmisel kuvatõmmisel on tulemused.

  Power View’ tükeldid, tabelid ja kaardid on interaktiivsed

Interaktiivse lintdiagrammi loomine

Saadaval on veel võimalusi. Kindlasti oleks teil huvitav vaadata kaardivisualiseeringus medalite jaotust, mis põhineb spordialade tabeli visualiseeringul. Numbrite asemel soovite vaadata pigem lintdiagrammi.

 1. Valige spordialade tabeli visualiseering. Valige lindil KUJUNDUS > Visualiseeringu lülitus > Lintdiagramm > Kobarlintdiagramm. Spordialavisualiseering muutub lintdiagrammiks.

 2. Valige tükeldis Season (Aastaaeg) väärtus Summer (Suvi). Pange tähele, kuidas spordialade lintdiagramm muutub. Nüüd kuvatakse sellel suveolümpiaalad.

 3. Klõpsake spordialade lintdiagrammil väärtuse Vehklemine kõrval olevat linti. Pange tähele, et diagrammi muud lindid tuhmuvad, kuid jäävad nähtavaks. Pange tähele ka seda, et kaardivisualiseeringu sektordiagrammidel kuvatakse nüüd ainult lintdiagrammil Sport (Spordiala) valitud spordialal võidetud medalid. Riigid või regioonid, mis pole vehklemises medaleid võitnud, on tuhmid. Järgmisel kuvatõmmisel on näidatud, kuidas näeb Power View’ aruanne välja.

  Power View’ mitmesugused visualiseeringud on interaktiivsed

 4. Klõpsake spordialade diagrammil veel mõnda linti ja vaadake, kuidas Power View vastavalt teie valikule kohe kaarti ja lintdiagrammi muudab.

Need visualiseeringud leiate ka järgmisest videost:

Teie brauser ei toeta videot. Installige Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player või Internet Explorer 9.

Interaktiivsete sektordiagrammide loomine

Te nägite, kuidas kaardivisualiseeringus võivad sisalduda sektordiagrammid, kuid interaktiivseid sektordiagramme saab Power View’s luua ka väljaspool kaarte. Sellest jaotisest saate teada, kuidas luua interaktiivseid sektordiagramme, kuidas minna süvitsi iga sektordiagrammi andmetesse ning kuidas luua sektoreid. Alustagem.

Interaktiivse sektordiagrammi loomine

 1. Klõpsake Excelis lehesakki Kaart ja seejärel valige POWER VIEW > Lisa > Power View. Uus leht on loodud. Sisestage lehesakile uus nimi Sektordiagramm.

 2. Märkige paani Power View väljad tabelis Medals (Medalid) ruut Year (Aasta). Power View summeerib andmed, kuna need on arvud. Selle vältimiseks klõpsake alal VÄLJAD välja Year (Aasta) kõrval olevat noolt ning valige Loendus (erinev), nagu on näha järgmisel kuvatõmmisel.

  Väärtuse „Loendus (erinev)” valimine paanil „Power View’ väljad”

 3. Järgmisena valige tabelist Events (Võistlusalad) väli Sport (Spordiala). Aruandetahvlile luuakse tabel. Et muuta visualiseering sektordiagrammiks, tuleb valida KUJUNDUS > Visualiseeringu lülitus > Muu diagramm > Sektor. Järgmisel kuvatõmmisel on näha sektordiagramm.

  On see alles tihedalt täidetud sektordiagramm!

 4. Sektordiagrammis on liiga palju andmeid. Otsustate, et soovite filtreerida andmeid ja kuvada ainult talispordialad. Kõigepealt klõpsake ahendatud paanil Filtrid nooleikooni. Paan Filtrid laieneb. Selleks et kõik filtripaanile lohistatavad filtrid rakenduksid kõigile selles vaates olevatele aruannetele, klõpsake paani Filtrid nuppu KUVA. Lohistage tabelist Medals (Medalid) väli Season (Aastaaeg) paanile Filtrid. Valige aastaajafiltrist väärtus Winter (Talv), nagu on näha järgmisel kuvatõmmisel.

  See on juba parem: sektordiagrammid ei tohiks olla liiga tihedalt täidetud

 5. Sektordiagramm on interaktiivne nagu kaardivisualiseering. Hoidke kursorit diagrammi mis tahes sektoril ja teile kuvatakse vastav teave. Mis tahes sektori või legendivärvi klõpsamine toob esile vastava spordiala. Järgmisel kuval on valitud väärtus Uisutamine ja selle legenditeave ning diagrammisektor on esile tõstetud, samas kui muud sektorid ja legendiüksused on tuhmid.

  Power View’ sektordiagrammid on interaktiivsed – klõpsake vaid legendiüksust

Esiletõstu tühistamiseks klõpsake valitud sektorit uuesti või klõpsake visualiseeringus tühja ala.

See on huvitav sektordiagramm ja seda oli hõlbus luua. Power View’s saab aga luua veelgi huvitavamaid sektordiagramme, visualiseerides hierarhiates sisalduvaid süvatasemeid.

Süvitsimineva sektordiagrammi loomine hierarhiate abil

Loome veel ühe sektordiagrammi ja kasutame eelmises õppeteemas loodud hierarhiat.

 1. Tühjendage paani Power View väljad tabelis Events (Võistlusalad) ruut Sport (Spordiala) ja valige SDV. SDV on spordiala/distsipliini/võistlusala hierarhia, mille lõite eelmise õppeteema käigus.

 2. Sektordiagrammi ilme ei muutu, aga kui topeltklõpsate diagrammi sektorit Suusatamine, läheb Power View süvitsi järgmisele hierarhiatasemele. Nüüd põhineb sektordiagramm suusaspordialade distsipliinidel. Pange tähele, et legendis on nüüd toodud suusaspordi distsipliinid, nagu on näha järgmisel kuvatõmmisel.

  Hierarhiaid kasutavad Power View’ sektordiagrammid võimaldavad andmetesse süvitsi minekut

  Pange tähele ka visualiseeringu paremas ülanurgas kuvatavat ülesnoolt, mis asub filtriikoonist vasakul. Hierarhias ülespoole liikumiseks klõpsake ülesnoolt. Antud juhul kuvatakse ülemisel hierarhiatasemel spordialade sektordiagramm.

 3. Topeltklõpsake suusahüpete sektorit ning sektordiagramm läheb veel ühe hierarhiataseme võrra süvitsi ja jõuab tasemele Võistlusalad. Kuvatakse suusahüpete võistlusalad ja ka legend kajastab võistlusalasid, mis on selle hierarhia madalaim tase.
  Hierarhiaandmetesse süvitsi minekuks topeltklõpsake Power View’ sektordiagrammi

 4. Hierarhia kõrgematele tasemetele naasmiseks (nimetatakse ka üldiseksminekuks) klõpsake ülesnoolt, nagu on näha järgmisel kuvatõmmisel. Hierarhia kõrgeima taseme korral ülesnoolt enam ei kuvata.
  Power View’ üldiseks mineku ikoon

Sektorite kasutamine lisaandmete kuvamiseks

Sektordiagrammidel saab kuvada rohkem andmeid.

 1. Lohistage paani Power View väljad tabelist Medals (Medalid) väli Gender (Sugu) alale LÕIGUD. Iga sektordiagrammi sektor on nüüd tükeldatud kajastama andmeid sugude kaupa. Viige kursor sektordiagrammi mis tahes sektorile ning selles sektoris kuvatakse teave sugude järgi.

 2. Liikuge süvitsi esmalt suusatamise ja seejärel mäesuusatamise juurde. Viige kursor kiirlaskumise alumisele sektorile ja seal kuvatakse teave selle kohta, et naised on osalenud kiirlaskumises kuueteistkümnel korral, nagu on näha järgmisel kuvatõmmisel.

  Lisateabe saamiseks viige kursor Power View’ sektordiagrammi mõnele sektorile

Lintdiagrammide ristfiltreerimine muude visualiseeringutega

Sektordiagrammidele saate rakendada mitu filtrit. Sektordiagrammide filtreerimiseks saate kasutada ka muid visualiseenguid, seejuures on võimalik interaktiivselt kasutada kõiki vaates olevaid diagramme.

 1. Klõpsake Power View’ aruandetahvlit väljaspool sektordiagrammi. Valige paani Power View väljad tabelist Population (Populatsioon) väli Population (Populatsioon) ja seejärel valige riigi või regiooni nime kuvamiseks tabelist Population (Populatsioon) väli Country Name (Riigi nimi)
  .

 2. Filtreerime vaate jaoks mõned riigid või regioonid. Filtrite ala kuvamiseks saate klõpsata lindimenüü POWER VIEW nuppu FILTRITE ALA või teise võimalusena saate klõpsata filtriikooni, mis kuvatakse vasaku ülanurga läheduses siis, kui viite kursori visualiseeringule. Lindil olev nupp Filtrite ala ja filtriikoon on näha järgmisel kuvatõmmisel.
  Filtriikoon kuvatakse siis, kui viite kursori Power View’ visualiseeringule

 3. Valige paanil Filtrid ainult järgmised riigid või regioonid: Austria, Kanada, Tšiili, Tšehhi Vabariik, Prantsusmaa ja Saksamaa.

 4. Muudame selle kobarlintdiagrammiks. Valige lindil KUJUNDUS > Visualiseeringu lülitus > Lintdiagramm > Kobarlintdiagramm.

 5. Klõpsake lintdiagrammi mõnda linti. Pange tähele, kuidas sektordiagrammi andmed uuenevad vastavalt teie valikutele, tuues esile vastava teabe. Klõpsake lintdiagrammil väärtust Kanada. Teie aruanne näeb välja selline, nagu on näha järgmisel kuvatõmmisel.

  Dünaamilised andmed Power View’ sektordiagrammide visualiseeringutes

  Proovige klõpsata muid valikuid ja vaadake, kuidas sektordiagramm muutub kohe vastavalt teie valikule.

 6. Saate andmeid süvitsi uurida nagu ennegi. Topeltklõpsake sektordiagrammil suusatamise sektorit, seejärel topeltklõpsake distsipliini Mäesuusatamine ja nüüd kuvatakse sektordiagrammil kõik mäesuusatamise võistlusalad. Sellel hierarhiatasemel toimib tulemuste filtreerimine lintdiagrammi klõpsates samamoodi. Klõpsake väärtust Prantsusmaa ja sektordiagramm filtreerib välja Prantsusmaa võistlusalade tulemused, nagu on näha järgmisel kuvatõmmisel.

  Kui kasutate mitut Power View’ visualiseeringut, on tulemuseks vahvad interaktiivsed aruanded

Sektordiagrammide filtreerimiseks saate kasutada mitut eri tüüpi visualiseeringut ning Power View’s on need kõik interaktiivsed. Kui postitate aruanded SharePointi Business Intelligence’i [termin] saidile, jäävad Power View’ aruanded interaktiivseks kõigi jaoks, kelle on nende vaatamise õigus.

Interaktiivsete lint- ja tulpdiagrammide loomine

Te nägite, kuidas lintdiagramme saab kasutada teiste visualiseeringute (nt sektordiagrammi) filtreerimiseks. Selles jaotises saate teada, kuidas luua paeluvaid interaktiivseid lint- ja tulpdiagramme.

 1. Uue Power View’ aruande loomiseks valige POWER VIEW > Lisa > Power View. Pange aruandele nimeks Lint- ja tulpdiagramm.

 2. Valige tabelist Medals (Medalid) medalite arvu väli ja seejärel uuesti tabelist Medals (Medalid) väli NOC_CountryRegion (ROK_RiikRegioon). Valige lindil KUJUNDUS > Visualiseeringu lülitus > Tulpdiagramm > Kobartulpdiagramm. Visualiseeringus on liiga palju kirjeid, seega filtreerime vaadet, et seal kuvataks ainult riigid või regioonid, mis on võitnud 200 või enam medalit. Selleks klõpsake filtriikooni ja seejärel määrake kustutuskummi kõrval olevat paremnoolt klõpsates filtrirežiimiks Täpsem, nagu on näha järgmisel kuvatõmmisel.

  Power View’ täpsema filtri ikoon

 3. Et muuta diagramm huvitavamaks, lohistage väli Medal tabelist Medals (Medalid) visualiseeringule.

 4. Järgmisena kaasake tükeldi. Klõpsake diagrammist väljaspool aruandetahvlit, valige tabelist Medals (Medalid) väli Medal ja seejärel valige lindil KUJUNDUS > Tükeldi. Teie aruanne näeb nüüd välja selline, nagu järgmisel kuvatõmmisel näidatud.

  Power View’ tulpdiagramm

 5. See on huvitav. Kuid te otsustate, et parem oleks see kuvada virntulpdiagrammina. Valige KUJUNDUS> Visualiseeringu lülitus > Tulpdiagramm > Virntulpdiagramm. See näeb palju parem välja ning teie aruande ilme on selline, nagu on näha järgmisel kuvatõmmisel.

  Power View’ virntulpdiagramm

 6. Lisame nüüd veel ühe, aastaajapõhise tükeldi. Klõpsake aruandetahvlil tühja ala ja valige tabelist Medals (Medalid) väli Season (Aastaaeg). Seejärel valige lindil Tükeldi. Kui klõpsate väärtust Winter (Talv), ei kuvata ühtegi kirjet – näib, et talvealadel pole ükski riik ega regioon võitnud enam kui 200 medalit. Valige paanil Filtrid DIAGRAMM, muutke medalite arvu filtri väärtuseks vähemalt 30 medalit ja diagrammil kuvatakse sellised tulemused.

  Power View’ virntulpdiagrammide filtreerimine

 7. Ka see diagramm on interaktiivne. Valige legendis Medal väärtus Hõbe. Hõbemedalite tulemused on esile tõstetud ja tabeli ülejäänud tulemused on tuhmid, nagu on näha järgmisel kuvatõmmisel.

  Power View’ tulpdiagrammid on interaktiivsed

 8. Kuigi meil on tegemist tulpdiagrammiga, on seda hõlbus muuta lintdiagrammiks. Valige lindil KUJUNDUS > Visualiseeringu lülitus > Lintdiagramm > Virnlintdiagramm. Saate sama diagrammi, mis on külili pööratud ja lintdiagrammiks muudetud, nagu on näha järgmisel kuvatõmmisel. Lintdiagramm on sama interaktiivne nagu muud diagrammid.

  Power View’ visualiseeringute muutmine on hõlbus

Nende lint- ja tulpdiagrammide kasutamiseks on palju võimalusi. Uurige ja vaadake seda ise.

Kontrollpunkt ja test

Vaadake õpitu üle

Selles õppeteemas saite teada, kuidas luua interaktiivseid karto-, sektor-, lint- ja tulpdiagramme vaid mõne klõpsamisega. Samuti saite teada, kuidas hierarhiad muudavad aruanded interaktiivsemaks ja võimaldavad vaatajatel aruannetesse süveneda ning neid põhjalikumalt uurida.

Saite teada, kuidas panna mitu visualiseeringut ühte aruandesse ja kuidas neid visualiseeringuid filtreerida, kuidas need koos toimivad ja kuidas ühest diagrammist luua teine.

Selle sarja järgmises õppeteemas loote veel vaimustavamaid Power View’ aruandeid (sh animeeritud aruandeid) ning saate vaadata, kuidas olümpiamängude andmed on ajas muutunud. Neid on vahva ja hõlbus koostada ning veelgi toredam on vaadata nende inimeste reaktsiooni, kes teie koostatud aruandeid vaatavad.

Siin on järgmise õppeteema link, kus saate aruannete loomist ise proovida:

6. õppeteema: vaimustavate Power View’ aruannete loomine – 2. osa

TEST

Kas soovite kontrollida, kui hästi on õpitu teile meelde jäänud? Siin saate seda teha. Selles testis keskendutakse funktsioonidele, võimalustele ja nõuetele, mida selles õppeteemas tutvustati. Lehe allservas on kirjas õiged vastused. Palju edu!

1. küsimus Milline järgmine väide väljaväärtuste sortimisjärjestuse kohta on õige?

A. Välja sortimisjärjestuse muutmiseks tuleb väli seostada mõne muu väljaga ning seejärel algne väli kustutada.

B. Välja sortimisjärjestust ei saa mingil juhul muuta.

C. Kui soovite sortida seostuva välja alusel, peab seostuv väli olema andmemudelis.

D. Mitte ükski ülaltoodud väidetest.

2. küsimus Mis on tükeldi funktsioon?

A. Tükeldid dubleerivad andmeid ühelt väljalt teisele.

B. Tükeldid poolitavad andmed ning hoiavad pooli andmeid endas.

C. Tükeldid filtreerivad visualiseeringuid tükeldivälja või -väljade andmete põhjal.

D. Mitte ükski ülaltoodud väidetest.

3. küsimus Kui kasutate aruande visualiseeringus hierarhiat, siis millist järgmist toimingut on teil võimalik teha?

A. Midagi – visualiseeringutes ei saa hierarhiaid kasutada.

B. Saate minna süvitsi, st liikuda hierarhia alumistele tasemetele ja visualiseering muutub automaatselt ning kajastab seda hierarhiataset, kus parajasti viibite.

C. Saate minna süvitsi, st liikuda hierarhia alumistele tasemetele, kuid ei saa liikuda ülespoole, st üldisematele tasemetele.

D. Nii B kui ka C.

4. küsimus Missugune väide paani Filtrid kohta on õige?

A. Kui lohistate mõne välja paani Filtrid alale DIAGRAMM, filtreeritakse kõik Power View’ lehel olevad aruanded.

B. Kui lohistate mõne välja paani Filtrid alale KUVA, filtreeritakse kõik Power View’ lehel olevad aruanded.

C. Kõikide Power View’ lehel olevate visualiseeringute filtreerimiseks tuleb sama väli lohistada paani Filtrid mõlemale alale, nii alale DIAGRAMM kui ka alale KUVA .

D. Välju ei saa paanile Filtrid lohistada.

Õiged vastused

 1. Õige vastus: C

 2. Õige vastus: C

 3. Õige vastus: B

 4. Õige vastus: B

Märkused: Selles õppeteemade sarjas kasutatud andmed ja pildid on pärit järgmistest allikatest.

 • Olümpiamängude andmed: Guardian News & Media Ltd.

 • Lippude kujutised: CIA Factbook (cia.gov)

 • Rahvastikuandmed: Maailmapank (worldbank.org)

 • Olümpiaalade piktogrammide autorid on Thadius856 ja Parutakupiu

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×