Office
Logi sisse

Ületõstemigreerimine teenusekomplekti Office 365

Office 365 juurutamise käigus saate kasutajate postkastide sisu migreerida lähtemeilisüsteemist teenusekomplekti Office 365. Kui teete seda ühekorraga, nimetatakse seda ületõstemigreerimiseks. Ületõstemigreerimise valimine on soovitatav järgmistel juhtudel.

 • Teie praegune kohapealne Exchange’i keskkond on Microsoft Exchange Server 2003, Microsoft Exchange Server 2007, Microsoft Exchange Server 2010 või Microsoft Exchange Server 2013.

 • Teie kohapealse Exchange’i keskkonnas on vähem kui 2 000 postkasti.

  Märkus.: Ning ehkki ületõstemigreerimine toetab kuni 2 000 postkasti teisaldamist, on 2 000 kasutaja loomiseks ja migreerimiseks kuluva aja tõttu mõistlikum migreerida 150 või vähem kasutajat.

Migreerimise kavandamine   

Meili ületõstemigreerimise häälestamine teenusekomplekti Office 365 nõuab hoolikat planeerimist. Enne alustamist tuleks kaaluda järgmisi asju.

 • Saate mõne päeva jooksul kogu meilikeskkonna teisaldada teenusekomplekti Office 365 ja teenusekomplektis Office 365 kasutajakontosid hallata.

 • Teenusekomplekti Office 365 saab migreerida maksimaalselt 2 000 postkasti ületõstemigreerimise Exchange abil. Siiski on soovitatav migreerida ainult 150 postkasti.

 • Kohapealse Exchange’i keskkonna jaoks kasutatav esmane domeeninimi peab olema domeen, mis on kinnitatud kui teile kuuluv domeen teie Office 365 keskkonna jaoks.

 • Pärast migreerimise lõpuleviimist on kõik, kellel on kohapealne Exchange’i postkast ka uued kasutajad teenusekomplektis Office 365. Peate siiski määrama litsentsid kasutajatele, kelle postkastid migreeritakse.

Pärast kohapealsete ja Office 365 keskkondade häälestamist ületõstemigreerimise jaoks, võivad kasutajaid mõjutada häälestusjärgsed ülesanded.

 • Administraatorid või kasutajad peavad konfigureerima lauaarvutid         Veenduge, et lauaarvutid on värskendatud ja häälestatud kasutamiseks teenusekomplektiga Office 365. Need toimingud võimaldavad kasutajatel kasutada kohalikku kasutaja identimisteavet sisselogimiseks teenusekomplekti Office 365 töölauarakenduste kaudu. Kasutajad, kellel on rakenduste installimise õigus, võivad oma lauaarvutid ise värskendada ja häälestada. Värskendused võidakse ka nende eest installida. Pärast värskenduste tegemist saavad kasutajad meilisõnumeid saata rakenduse Outlook 2013, Outlook 2010 või Outlook 2007 kaudu.

 • Võimalik viivitus meili marsruutimises        Teenusekomplekti Office 365 migreeritud saadetud marsruuditakse nende kohapealse Exchange postkastide kuni MX-kirje on muutunud.

Kuidas toimib ületõstemigreerimine?

Ületõstemigreerimise põhitoimingud on näidatud järgmisel pildil.

E-posti ületõstemigreerimine teenusekomplekti Office 365
 1. Administraator edastab eelseisvad muudatused kasutajatele ja kinnitab domeeniregistraatori juures domeeni omandiõiguse.

 2. Administraatori valmistab serverid ette ületõstemigreerimiseks ja loob tühja meililoaga turberühmad teenusekomplektis Office 365.

 3. Administraator loob ühenduse Office 365 kohapealse meilisüsteemiga (seda nimetatakse migreerimise lõpp-punkti loomiseks).

 4. Administraator migreerib postkastid ja seejärel kinnitab migreerimise.

 5. Saate kasutajatele Office 365 litsentse määrata.

 6. Administraator konfigureerib domeeni meilide marsruutimiseks otse teenusekomplekti Office 365.

 7. Administraator kontrollib, kas marsruutimine on muutunud ja seejärel kustutab ületõstemigreerimispaketi.

 8. Administraator viib migreerimisjärgsed toimingud lõpule teenusekomplektis Office 365 (määrab kasutajatele litsentsid DNS-kirje) ning soovi korral eemaldab kohapealsed Exchange’i serverid.

 9. Administraator saadab kasutajatele tervituskirja, mille räägib neile teenusekomplektist Office 365 ja kirjeldab uude postkasti sisselogimist.

Kas olete ületõstemigreerimiseks valmis?

Laiendage alltoodud jaotisi ja järgige juhiseid.

Enne, kui migreerite postkastid ületõstemigreerimise abil teenusekomplekti Office 365, peate oma Exchange Serveri keskkonnas tegema paar muudatust.

Märkus.: Kui olete aktiveerinud kataloogisünkroonimise, peate selle enne ületõstemigreerimist välja lülitama. Seda saate teha PowerShelli abil. Juhised leiate teemast Teenusekomplektis Office 365 kataloogisünkroonimise väljalülitamine.

 1. Konfigureerige oma kohapealses Exchange Serveris Outlook Anywhere.    Meilimigreerimisteenus loob funktsiooni Outlook Anywhere (tuntud ka kui RPC over HTTP) abil ühenduse teie kohapealse Exchange Serveriga. Outlook Anywhere on automaatselt konfigureeritud Exchange 2013 jaoks. Järgmistest teemadest leiate teavet funktsiooni Outlook Anywhere häälestamise kohta versioonide Exchange Server 2010, Exchange 2007 ja Exchange 2003 jaoks.

 2. Teenusekomplektis Outlook Anywhere tuleb ületõstemigreerimiseks funktsiooni Office 365 konfiguratsioonis kasutada usaldusväärset sertimiskeskust. Ületõstemigreerimiseks tuleb teil oma serdile lisada Outlook Anywhere ja automaattuvastusteenus. Järgmistest teemadest leiate juhised sertide seadistamiseks.

 3. Valikuline: veenduge, et saaksite funktsiooni Outlook Anywhere abil oma Exchange’i organisatsiooniga ühenduse luua.    Proovige ühendusesätete katsetamiseks üht järgmistest meetoditest.

  • Kasutage oma kohapealse Exchange’i postkastiga ühenduse loomiseks oma ettevõttevõrguvälist Outlooki.

  • Kasutage ühendusesätete testimiseks Microsoft Exchange Remote Connectivity Analyzerit. Kasutage Outlook Anywhere’i (RPC over HTTP) või Outlooki automaattuvastuse teste.

  • Kui ühendate Office 365 hiljem oma meilisüsteemiga, oodake, kuni ühendust automaatselt testitakse.

 4. Õiguste määramine   Kohapealsel kasutajakontol, mida kasutate kohapealse Exchange’i meilikeskkonnaga ühenduse loomiseks (seda nimetatakse ka migreerimise administraatoriks), peavad olema õigused, mis tagavad juurdepääsu kohapealsetele postkastidele, mida soovite teenusekomplekti Office 365 migreerida. Seda kasutajakontot kasutate siis, kui ühendate teenusekomplekti Office 365 hiljem oma meilisüsteemiga.

 5. Postkastide migreerimiseks peavad administraatoril olema järgmised õigused.

  • Migreerimise administraatorile peab olema määratud kõigi kohapealsete postkastide jaoks täielik juurdepääs (FullAccess).

   või

  • Migreerimise administraatorile peab olema määratud kasutajate postkaste talletavas kohapealses postkastiandmebaasis vastuvõtmise (Receive As) õigus.

  Juhised nende õiguste seadmise kohta leiate teemast Õiguste määramine Exchange’i postkastide migreerimiseks teenusekomplekti Office 365

 6. Keelake ühendatud sõnumside.    Kui ühendatud sõnumside teenus on migreeritavate kohapealsete postkastide jaoks sisse lülitatud, lülitage see enne migreerimist välja. Kui migreerimine on lõpule jõudnud, lülitage ühendatud sõnumside teenus postkastide jaoks uuesti sisse. Üksikasjalikud juhised leiate teemast Ühendatud sõnumside teenuse keelamine Exchange 2007 kasutajate jaoks.

 7. Looge turberühmad ja eemaldage volitatud esindajad.    Kuna meilimigreerimisteenus ei saa tuvastada, kas kohapealsed Active Directory rühmad on turberühmad, ei saa teenus migreeritud rühmi teenusekomplektis Office 365 turberühmadena ette valmistada. Kui soovite, et teil oleks teenusekomplektis Office 365 turberühmad, peate enne ületõstemigreerimise algust teenusekomplektis Office 365 ette valmistama tühja, meililoaga turberühma.

  Lisaks teisaldatakse selle migreerimismeetodiga ainult postkastid, meilikasutajad, meilikontaktid ja meililoaga rühmad. Kui mõni muu Active Directory objekt, nt kasutaja postkast, mida ei migreerita teenusekomplekti Office 365, määratakse migreeritava objekti halduriks või volitatud esindajaks, peate need enne migreerimist objektist eemaldama.

Migreerimise ajal kasutatakse uue Office 365 postkasti jaoks meiliaadressi loomiseks iga kohapealse postkasti SMTP-aadressi (SMTP – Simple Mail Transfer Protocol). Ületõstemigreerimise käitamiseks peab kohapealne domeen olema teie Office 365 organisatsioonis kinnitatud domeen.

 1. Logige teenusekomplekti Office 365 sisse oma töö- või koolikontoga.

 2. Valige Häälestus > Domeenid.

 3. Domeeniviisardi käivitamiseks klõpsake lehel Domeenid nuppu Lisa domeen.

  Valige „Lisa domeen”.
 4. Tippige lehel Lisa domeen domeeni nimi (nt Contoso.com), mida kasutate kohapealse Exchange’i organisatsiooni jaoks, ja klõpsake nuppu Edasi.

 5. Valige lehel Domeeni kinnitamine kas Logi sisse domeeni GoDaddy (kui GoDaddy haldab teie DNS-i kirjeid) või Lisa hoopis TXT-kirje mis tahes muu domeeniregistraatori jaoks > Edasi.

 6. Täitke oma DNS-hostiteenuse pakkuja kohta esitatud juhised. Tavaliselt valitakse omanikustaatuse kinnitamiseks TXT-kirje.

  Juhised leiate ka teemast DNS-i kirjete haldamise korral Office 365 jaoks DNS-i kirjete loomine.

  Kui olete TXT- või MX-kirje lisanud, oodake enne järgmise juhise juurde asumist umbes 15 minutit.

 7. Klõpsake Office 365 domeeniviisardis nuppu valmis, kinnita kohe ja teile kuvatakse kinnitusleht. Klõpsake nuppu Valmis.

  Kui kinnitamine esmalt nurjub, oodake veidi ja proovige uuesti.

  Ärge alustage domeeniviisardi järgmist etappi. Nüüd olete kinnitanud, et teie kohapealse Exchange’i organisatsiooni domeen kuulub teile, ja võite meilimigreerimist jätkata.

Migreerimise lõpp-punkt sisaldab sätteid ja identimisteavet, mida on vaja selleks, et luua ühendus teenusekomplekti Office 365 migreeritavaid postkaste majutava kohapealse serveriga. Migreerimise lõpp-punkti abil määratletakse ka samaaegselt migreeritavate postkastide arv. Ületõstemigreerimise korral loote Outlook Anywhere’i migreerimise lõpp-punkti.

 1. Avage Exchange’i halduskeskus.

 2. Valige Exchange’i halduskeskuses Adressaadid > Migreerimine.

 3. Valige Rohkem Ikoon Rohkem > Migreerimise lõpp-punktid.

  Valige migreerimise lõpp-punkt.
 4. Lehel Migreerimise lõpp-punktid valige Uus Ikoon Uus .

 5. Lehel Valige migreerimise lõpp-punkti tüüp valige Outlook Anywhere > Edasi.

 6. Sisestage lehel Sisestage asutusesisese konto identimisteave järgmistele väljadele asjakohane teave.

  • Meiliaadress.     Sisestage asutusesisese Exchange’i organisatsiooni mis tahes migreeritava kasutaja meiliaadress. Office 365 testib selle kasutaja postkasti ühenduvust.

  • Privileegidega konto.     Sisestage selle konto kasutajanimi (vormingus domeen\kasutajanimi või meiliaadress), millel on asutusesiseses organisatsioonis vajalikud administraatoriõigused. Office 365 kasutab seda kontot migreerimise lõpp-punkti tuvastamiseks ja sellele kontole määratud õiguste testimiseks, proovides postkastile määratud meiliaadressiga juurde pääseda.

  • Privileegidega konto parool.     Sisestage privileegidega administraatorikonto parool.

 7. Klõpsake nuppu Edasi ja tehke ühte järgmistest.

  • Kui Office 365 loob lähteserveriga ühenduse, kuvatakse ühenduse sätted. Klõpsake nuppu Edasi.

   Kinnitatud ühendus Outlook Anywhere’i lõpp-punkti jaoks.
  • Kui lähteserveriga ühenduse loomise test nurjub, sisestage järgmine teave.

   • Exchange’i server.     Sisestage kohapealse Exchange Serveri täielik domeeninimi (FQDN). See on teie postkastiserveri hostinimi. Nt EXCH-SRV-01.corp.contoso.com.

   • RPC puhverserver.     Sisestage Outlook Anywhere’i RPC puhverserveri FQDN. Puhverserver on tavaliselt sama mis teie Outlook Web Appi URL. Nt mail.contoso.com, mis on ka selle puhverserveri URL, mida Outlook kasutab Exchange Serveriga ühenduse loomiseks

 8. Lehele Sisestage üldteave sisestage Migreerimise lõpp-punkti nimi, nt Test5-endpoint. Jätke kaks ülejäänud välja tühjaks, et kasutada vaikeväärtusi.

  Migreerimise lõpp-punkti nimi.
 9. Migreerimise lõpp-punkti loomiseks klõpsake nuppu Uus.

  Kinnitamaks, et teie Exchange Online on ühendatud kohapealse serveriga, saate käivitada 4. näite käsu Test-MigrationServerAvailability.

Ületõstemigreerimisel migreeritakse kohapealsed postkastid teenusekomplekti Office 365 ühes migreerimispaketis.

 1. Valige Exchange’i halduskeskuses Adressaadid > Migreerimine.

 2. Valige Uus Ikoon Uus > Migreerimine Exchange Online’i.

  Valige Exchange Online'i migreerimine
 3. Lehel Valige migreerimise tüüp valige Ületõstemigreerimine > edasi.

 4. Lehel Migreerimise lõpp-punkti kontrollimine on esitatud migreerimise lõpp-punkti teave. Kontrollige teave üle ja valige edasi.

  Uus migreerimispakett kinnitatud lõpp-punktiga.
 5. Tippige lehele Teisalda konfiguratsioon migreerimispaketi nimi (ei tohi sisaldada tühikuid ega erimärke) ja klõpsake nuppu edasi. Paketi nimi kuvatakse pärast migreerimispaketi loomist lehel Migreerimine olevas migreerimispakettide loendis.

 6. Tehke lehel Paketi käivitamine üht järgmistest.

  • Käivita pakett automaatselt.     Migreerimispakett käivitatakse kohe pärast uue migreerimispaketi salvestamist olekuga Sünkroonimine.

  • Käivita pakett hiljem käsitsi.     Migreerimispakett luuakse, kuid seda ei käivitata. Paketi olekuks seatakse Loodud. Migreerimispaketi käivitamiseks valige see migreerimise armatuurlaual ja seejärel klõpsake nuppu Käivita.

 7. Migreerimispaketi loomiseks klõpsake nuppu uus.

  Veenduge, et migreerimise armatuurlaual oleks kuvatud uus migreerimispakett.

Kui olete loonud migreerimispaketi ja konfigureerinud selle käsitsi käivitamiseks, saate selle Exchange’i halduskeskuse kaudu käivitada.

 1. Valige Exchange’i halduskeskuses Adressaadid > Migreerimine.

 2. Valige migreerimise armatuurlaual pakett ja klõpsake nuppu Käivita.

 3. Kui migreerimispaketi käivitamine õnnestub, seatakse migreerimise armatuurlaual olekuks Sünkroonimine.

  Migreerimispaketi sünkroonimine

Sünkroonimise õnnestumise kontrollimine

 • Migreerimise armatuurlaual saate jälgida sünkroonimise olekut. Tõrgete korral saate vaadata logifaili, mis annab olekute kohta lisateavet.

 • Samuti saate kontrollida, kas migreerimise edenedes luuakse Office 365 halduskeskuses kasutajaid.

  Kui migreerimine on lõpule jõudnud, kuvatakse sünkroonimise olek Sünkroonitud.

Kuigi see toiming on valikuline, aitab selle tegemine vältida meilisõnumite vastuvõtmise viivitust uutes Office 365 postkastides.

Kui inimesed väljastpoolt teie ettevõtet saadavad teile meilisõnumi, ei kontrolli nende meilisüsteemid alati, kuhu see meilisõnum saata. Selle asemel salvestavad nende süsteemid teie meilisüsteemi asukoha vastavalt teie DNS-serveri sättele, mida nimetatakse elueaväärtuseks (time-to-live – TTL). Kui muudate oma meilisüsteemi asukohta enne TTL-i aegumist, proovib saatja meilisüsteem saata meilisõnumi vanasse asukohta, enne kui see hakkab uurima, kas asukoht on muutunud. Asukoha muutumise tõttu võivad meilisõnumid jõuda kohale viivitusega. Üks võimalus, kuidas saate seda vältida, on muuta oma DNS-serveritest ettevõttevälistesse serveritesse edastatava TLL-i väärtus väiksemaks. See tähendab, et teistes ettevõtetes värskendatakse teie meilisüsteemi asukohta tihedamini.

Kui määratud on näiteks 3600 sekundi (ühe tunni) pikkune vahemik, palutakse enamikus meilisüsteemides asukohta värskendada iga tunni tagant. Soovitame teil enne meili migreerimist määrata see intervall vähemalt sama väikseks. See säte annab kõigile teile meilisõnumeid edastavatele süsteemidele piisavalt aega muudatusi töödelda. Nii et kui lähete lõplikult üle teenusekomplektile Office 365, saate TTL-iks seada uuesti pikema vahemiku.

TTL-i sätet saate muuta oma meilisüsteemi MX-kirje kaudu. See asub teie avalikus DNS-süsteemis. Kui teil on mitu MX-kirjet, tuleb nende kõigi väärtuseks seada 3600 sekundit või väiksem arv.

Kui vajate DNS-i sätete konfigureerimisel abi, lugege teemat DNS-i kirjete haldamise korral Office 365 jaoks DNS-i kirjete loomine.

Meilisüsteemid kasutavad meilisõnumite kohaletoimetamiskoha väljaselgitamiseks DNS-i kirjet nimega MX-kirje. Meili migreerimise protsessi ajal osutas teie MX-kirje teie lähtemeilisüsteemile. Nüüd, kui meili migreerimine teenusekomplekti Office 365 on lõpule jõudnud, on aeg seada oma MX-kirje osutama teenusekomplektile Office 365. See aitab tagada, et meilisõnumid toimetatakse teie Office 365 postkastidesse. MX-kirje teisaldamine võimaldab teil lõpuks vana meilisüsteemi välja lülitada.

Paljudel DNS-i pakkujatel on MX-kirje muutmiseks oma juhised. Kui teie DNS-i pakkujat pole loendis või kui soovite saada üldisi suuniseid, vaadake MX-kirje üldjuhiseid.

Selleks, et teie klientide ja partnerite meilisüsteemid tunneksid muudetud MX-kirje ära, võib kuluda kuni 72 tundi. Enne järgmise toimingu juurde asumist oodake vähemalt 72 tundi. Ületõstemigreerimispaketi kustutamine.

Kui olete muutnud MX-kirje ja kontrollinud, et kõik meilid marsruuditakse Office 365 postkastidesse, andke kasutajatele teada, et nende meilisõnumid edastatakse teenusekomplekti Office 365. Pärast seda võite ületõstemigreerimispaketi kustutada. Enne migreerimispaketi kustutamist kontrollige järgmist.

 • Kõik kasutajad kasutavad Office 365 postkaste. Pärast paketi kustutamist ei kopeerita asutusesiseses Exchange Serveris asuvatesse postkastidesse saadetud meile enam vastavatesse Office 365 postkastidesse.

 • Pärast seda, kui meile hakati saatma otse Office 365 postkastidesse, on neid sünkroonitud vähemalt ühe korra. Selleks veenduge, et migreerimispaketi väljal Viimase sünkroonimise aeg olev väärtus oleks hilisem kui see aeg, millal alustati meili marsruutimist otse teenusekomplekti Office 365 postkastidesse.

Kui kustutate ületõstemigreerimispaketi, eemaldab migreerimisteenus kõik migreerimispaketiga seotud kirjed ja kustutab migreerimispaketi. Pakett eemaldatakse migreerimise armatuurlaual olevate migreerimispakettide loendist.

 1. Valige Exchange’i halduskeskuses Adressaadid > Migreerimine.

 2. Valige migreerimise armatuurlaual pakett ja klõpsake nuppu Kustuta.

  Märkus.: Paketi eemaldamiseks võib kuluda mõni minut.

 3. Valige Exchange’i halduskeskuses Adressaadid > Migreerimine.

 4. Veenduge, et migreerimispaketti pole enam migreerimise armatuurlaual.

Aktiveerige migreeritud kontode Office 365 kasutajakontod, määrates neile litsentsid.    Kui te litsentse ei määra, keelatakse postkast ajapikendusperioodi (30 päeva) lõppemisel. Kui soovite teavet Office 365 halduskeskuses litsentsi määramise kohta, lugege teemat Office 365 ettevõtteversiooni litsentside määramine.

Pärast postkastide migreerimist teenusekomplekti Office 365 tuleb teha mõned migreerimisjärgsed toimingud.

 1. Looge automaattuvastuse DNS-i kirje, et kasutajad pääseksid oma postkastidele hõlpsalt juurde.    Kui kõik kohapealsed postkastid on teenusekomplekti Office 365 migreeritud, saate oma Office 365 organisatsiooni jaoks konfigureerida automaattuvastuse DNS-i kirje, mis võimaldab kasutajatel hõlpsalt oma Office 365 postkastidega rakenduse Outlook ja mobiiliklientide abil ühenduse luua. See uus automaattuvastuse DNS-i kirje peab kasutama sama nimeruumi, mida kasutate oma Office 365 organisatsiooni jaoks. Kui teie pilvepõhine nimeruum on näiteks cloud.contoso.com, peate looma automaattuvastuse DNS-i kirje autodiscover.cloud.contoso.com.

  Kui jätate alles oma Exchange Serveri, peaksite ka veenduma, et automaattuvastuse DNS-i CNAME-kirje osutaks pärast migreerimist ettevõttesisese ja -välise DNS-i puhul üksusele Office 365, nii et Outlooki klient looks ühenduse õige postkastiga.

  Märkus.:  Rakendustes Exchange 2007, Exchange 2010 ja Exchange 2013 peaksite lisaks määrama Set-ClientAccessServer AutodiscoverInternalConnectionURI väärtuseks Null.

  Selleks, et juurutada automaattuvastusteenus Outlooki ja mobiiliklientide jaoks, kasutab Office 365 CNAME-kirjet. Automaattuvastuse CNAME-kirje peab sisaldama järgmist teavet.

  • Pseudonüüm:    autodiscover

  • Sihtkoht:    autodiscover.outlook.com

  Lisateavet leiate teemast DNS-i kirjete haldamise korral Office 365 jaoks DNS-i kirjete loomine.

 2. Eemaldage asutusesisesed Exchange Serverid.    Kui olete kontrollinud, et kogu meil marsruuditakse otse Office 365 postkastidesse ja te ei pea enam oma asutusesiseseid meiliorganisatsioone haldama või ei plaani ühekordse sisselogimise lahendust juurutada, saate desinstallida Exchange’i oma serveritest ning eemaldada oma kohapealse Exchange’i organisatsiooni.

  Lisateavet leiate järgmistest teemadest.

  Märkus.: Exchange’i eemaldamisel võivad olla soovimatud tagajärjed. Enne kohapealse Exchange’i organisatsiooni eemaldamist soovitame võtta ühendust Microsofti toega.

Vt ka

Võimalused mitme meilikonto migreerimiseks teenusekomplekti Office 365

Migreerimistee valimine

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×