Ülesannete ja ülesandeloendi üksuste loomine

NB! :  See artikkel on masintõlgitud, vaadake lahtiütlust. Selle artikli ingliskeelse versiooni leiate aadressilt (viiteks).

Paljud inimesed salvestavad loendeid oma ülesannetest kas paberil, arvutustabelis või kasutavad kombinatsiooni paberist ja mõnest elektroonilisest meetodist. Microsoft Office Outlook 2007 võimaldab teil erinevad loendid üheks kokku võtta ning neile lisada meeldetuletusi ja jälitamisvõimalusi.

Selle artikli teemad

Ülesannete ja ülesandeloendi üksuste kohta

Tööülesande loomiseks klõpsake menüü fail

Luua meilisõnumist tööülesande või ülesanne

Kontakti loomine ülesanne

Ülesanderiba tööülesande loomine

Ülesande loomiseks kalendri jaotises igapäevaste tööülesannete loend

Ülesanded ja ülesandeloendi üksused

Tehaolevate tööde riba Tööülesande on üksuse, mille saate Outlookis jälgida kuni selle lõpuleviimiseni luua. Ülesanne on mis tahes Outlooki üksus – näiteks tööülesande, meilisõnumi või kontakt – on järeltegevuse lipuga. Vaikimisi kõik tööülesanded on märgitud loomisel, isegi kui neil pole käivitamise kuupäev või tähtaeg. Seetõttu iga kord, kui teil luua tööülesande või lipuga meilisõnumi või kontakti, ülesanne luuakse automaatselt.

Lipuga märkimine on parim võimalus hiljem tähelepanu nõudva üksuse kiireks tähistamiseks. Lipuga märgistatud üksus kuvatakse lipu ikooniga vaadetes Elektronpost ja Tööülesanded, Ülesanderiba ja akna Kalender loendis Päeva tööülesanded . Sõnumi või kontakti lipuga märkimine ei loo uut tööülesannet. Kuna ülesandeloendi üksus on pärast lipuga märkimist endiselt vaid meilisõnum või kontakt, ei saa te seda kellelegi teisele tööülesandeks määrata ega saata teavitusi selle edenemise või valmimisprotsendi kohta.

Tööülesanne võib olla ühekordne või korduda. korduv tööülesanne võib korduda kindlate ajavahemike tagant ja kordus võib põhineda kuupäeval, mil tööülesanne märgitakse lõpuleviiduks. Võite näiteks luua korduva tööülesande oma ülemusele olekuaruande saatmiseks iga kuu viimasel reedel ning lasta juukseid lõigata kuu aega pärast viimast juuksuri juures käimist.

Nii tööülesanded kui ülesandeloendi üksused kuvatakse aknas Tööülesanded, Ülesanderibal ja aknas Kalender loendis Päeva tööülesanded. Sõltumata sellest, millises vaates olete, hoiab Ülesanderiba teid kursis teie kalendri, ülesannete ja ülesanneteloendi üksustega.

Outlookis uue tööülesande lisamiseks on mitu võimalust. Võite kasutada käsku Tööülesanne (klõpsake menüü Fail nuppu Uus), lisada tööülesande mõnes Outlooki vaates ülesanderiba tekstiväljale Tippige uus tööülesanne, tippida suvalisse tühja ruumi akna Kalender loendis Päeva tööülesanded, või klõpsata ja tippida tekstiväljale Klõpsake siin, et lisada uus tööülesanne vaate Tööülesanded alguses. Neist kiireim viis on ülesanderiba kasutamine.

Uue tööülesande saate ka luua, kui lohistate üksuse (nt meilisõnumi) navigeerimispaan kausta Tööülesanded. Meilisõnumi koopiast luuakse siis tööülesanne.

Kas saate jälgida ülesandeid, mis määratakse endale (nt meeldetuletused meilisõnumite vastamise) või määratud teistele inimestele (nt isiku projekti edenemisega), Outlooki tööülesannete jälitamine ülesandeid on teie lahendus. Saate kiiresti lisada ja värskendada tööülesannete või nende lõpetatuks märkimine. Lisada kalendrivaate ülesannetega teil rikkaliku kasutajaliidese jaoks kursis hoida mitte üksnes teie kohtumised, kuid peate täitma ka sel päeval tööülesandeid.

Lehe algusse

Tööülesande loomine menüüs Fail

 1. Valige menüü Fail käsk Uus ja klõpsake seejärel käsku Tööülesanne .

  Kiirklahv – uue tööülesande loomiseks vajutage klahvikombinatsiooni CTRL + SHIFT + K.

 2. Tippige tööülesande nimi väljale Teema.

  Märkus. : Olete nüüd tööülesande loomiseks piisavalt andmeid sisestanud. Järgmised juhised pole enam kohustuslikud, kuid need aitavad teil tööülesandeid Outlookis paremini hallata.

 3. Klõpsake menüü Tööülesanne jaotises Toimingud nuppu Salvesta ja sule või jätkake tööülesande kohandamiseks järgmiste juhistega.

 4. Soovi korral määrake tööülesande Alguskuupäev ja Tähtaeg.

  Kui olete väljal Alguskuupäev määranud alguskuupäeva, sisestatakse väljale Tähtaeg automaatselt sama kuupäev. Väljale Tähtaeg sisestatud kuupäeva saate asendada enda määratud kuupäevaga.

 5. Korduva tööülesande loomiseks klõpsake menüü Tööülesanne jaotises Suvandid nuppu Korduvus.

 6. Klõpsake dialoogiboksis Tööülesande korduvus tööülesande kordamiseks soovitud sagedust (Iga päev, Iga nädal, Iga kuu või Iga aasta) ja tehke siis ühte järgmistest.

  • Tööülesande kindlate ajavahemike tagant korduma panemine    – valige kordussageduse jaoks soovitud suvandid jaotises Kordussagedus. Ärge klõpsake raadionuppu Uuenda tööülesanne, sest siis ei korrata tööülesannet kindla aja järel.

  • Tööülesande lõpuleviimise kuupäeva põhiselt korduma panemine    – klõpsake raadionuppu Uuenda tööülesanne ja tippige väljale aeg, mille möödumisel tuleb luua uus tööülesanne.

   Iga kord, kui märgite tööülesande lõpuleviiduks, luuakse teie tingimuste põhjal uus tööülesanne.

   Näpunäide. : See valik sobib juhul, kui te ei soovi, et järgmise tööülesande meeldetuletus kuvataks enne eelmise tööülesande lõpuleviimist. Kui te ei märgi üksust lõpuleviiduks, siis järgmist meeldetuletust ei kuvatagi. Kui teil on näiteks meeldetuletus selle kohta, et peate iga kuu 15. kuupäevaks tasuma elektriarve, ja te ei märgi 15. aprilli arvemaksmist lõpuleviiduks, kuvatakse ka mais endiselt lõpule viimata 15. aprilli tööülesanne. Pärast 15. aprilli tööülesande lõpuleviiduks märkimist kuvatakse sama tööülesande 15. mai esinemiskord.

 7. Dialoogiboksi Tööülesande korduvus sulgemiseks klõpsake nuppu OK.

 8. Meeldetuletuseteate lisamiseks valige märkeruut Meeldetuletus ja sisestage meeldetuletuse jaoks soovitud kuupäev ja kellaaeg.

 9. Saate määrata kohandatud heli esitamiseks oma meeldetuletus. Klõpsake Nupu pilt , klõpsake nuppu Sirvi, valige helifaili esitamine, klõpsake nuppu Avaja seejärel klõpsake nuppu OK. See muudab meeldetuletuse heli ainult selle ülesande jaoks.

 10. Tööülesande edenemise jälitamiseks sisestage soovitud väärtused väljadel Olek, Prioriteet ja % valmis.

  Väljad Olek ja % valmis sõltuvad teineteisest. Ühe välja väärtuse muutmisel muudetakse vastavalt ka teise välja väärtust.

Olek

% valmis

Pole alustatud

0

Pooleli

1-99

Lõpule viidud

100

Kellegi järele ootamas   

0–100

Edasi lükatud

0–100

 1. Tööülesandele värvikategooria määramiseks klõpsake menüü Tööülesanne jaotises Suvandid nuppu Määra kategooria ja klõpsake siis loendis soovitud värvikategooriat. Kui soovite vaadata veel värvikategooriaid, klõpsake väärtust Kõik kategooriad.

  Värvikategooria esmakordsel kasutamisel palutakse teil sisestada nimi, millel on teie jaoks tähendus. Saate luua kohandatud värvikategooriaid, seostada värvikategooriatega kohandatud värve ning määrata kiirklahve. Tööülesande aknasse naasmiseks klõpsake nuppu OK.

  Näpunäide. : Värvi kategooria ülesande meelt on muutunud? Paremklõpsake soovitud värvi või soovitud värvikategooria nimi ja seejärel klõpsake käsku Eemalda kategooria nime või Eemalda kõik kategooriad.

 2. Kui teie tööülesandega on seotud mõni teie kontaktikaustas leiduv isik või asutus, saate luua kontakti kiirlingi. Selleks klõpsake akna allservas nuppu Kontaktid ja valige soovitud kirje. Dialoogiboksi Kontaktide valimine sulgemiseks klõpsake nuppu OK.

  Märkus. : Kontaktilinkimist ei kuvata vaikimisi sõnumi, kontaktide ja tööülesannete akendes. Kontaktilinkimise sisselülitamiseks klõpsake menüü Tööülesanne jaotises Toimingud nuppu Salvesta ja sule. Valige Outlooki põhiaknas menüü Tööriistad käsku Suvandid. Vahekaardil Eelistused klõpsake nuppu Kontaktisuvandid ja dialoogiboksi Kontaktisuvandid alt valige käsk Kontaktile linkimine ning märkige ruut Kuva Kontaktile linkimist kõikidel vormidel. Avage oma tööülesanne selle toimingu jätkamiseks.

 3. Kui te ei soovi, et teised näeksid mõnda teie ühistööülesande kirjet, klõpsake menüü Tööülesanne jaotises Suvandid nuppu Era.

 4. Läbitud vahemaa, töötundide ja muu arveldusteabe sisestamiseks klõpsake menüü Tööülesanne jaotises Kuvamine nuppu Üksikasjad. Tippige soovitud teave väljadele Töö kokku, Tegelik töö, Läbitud vahemaa ja Arveldusteave.

 5. Klõpsake menüü tööülesanne jaotises toimingud nuppu Salvesta ja Sule.

Lehe algusse

Ülesande või ülesandeloendi üksuse loomine meilisõnumist

Ülesande või ülesandeloendi üksuse loomiseks meilisõnumist on mitmeid mooduseid.

Tehke ühte järgmistest:

 • Märkige meilisõnum järeltegevuseks lipuga

  Lipuga märkimine on parim võimalus hiljem tähelepanu nõudva üksuse kiireks tähistamiseks. Lipuga märgistatud üksus kuvatakse lipu ikooniga vaadetes Elektronpost ja Tööülesanded, Ülesanderibal ja akna Kalender loendis Päeva tööülesanded. Sõnumi või kontakti lipuga märkimine ei loo uut tööülesannet. Kuna ülesandeloendi üksus on pärast lipuga märkimist endiselt vaid meilisõnum või kontakt, ei saa te seda kellelegi teisele tööülesandeks määrata või saata teavitusi selle edenemise või valmimisprotsendi kohta.

  1. Vaates Elektronpost paremklõpsake meilisõnumi lipuveergu.

  2. Valige tähtaeg.

   Et märkida sõnum kiirelt järeltegevuseks klõpsake lipuveergu meilisõnumi kõrval. Tänane alguskuupäev ja tähtaeg valitakse automaatselt.

   Et muuta meeldetuletuse aega, meeldetuletusheli, alguskuupäeva, tähtaega, teaberibal kuvatavat liputeksti või meeldetuletuslipu kustutamiseks paremklõpsake meilisõnumi kõrval lipuveerus ja valige käsk Kohandatud või Lisa meeldetuletus. Mõlemad suvandid avavad sama dialoogiboksi, kuid valides Lisa meeldetuletus, märgitakse meeldetuletuse ruut automaatselt.

   Dialoogiboksi järeltegevus

 • Lohistage meilisõnum ülesanderibale, et luua ülesandeloendi üksus

  Ülesanderiba peab nende toimingute teostamiseks olema korraldatud Alguskuupäeva või Tähtaja järgi.

  1. Valige meilisõnum sellel klõpsates ja lohistage see tööülesandeloendisse ülesanderibal.

  2. Punane nooltega joon näitab kohta, kuhu tööülesanne hiirenupu vabastamisel paigutatakse.

   Tehaolevate tööde riba kohtumiste jaotise kuvatõmmis

 • Uue tööülesande loomiseks lohistage meilisõnum nupule Tööülesanded

  Kui te lohistate meilisõnumi navigeerimispaani nupule Tööülesanded, saate kasutada kõiki tööülesandeüksuse funktsioone ning meilisõnumi sisu (va manused) kopeeritakse tööülesande kehasse. Isegi meilisõnumi hilisemal kustutamisel jääb tööülesanne koos kopeeritud meilisõnumi sisuga (va manused) alles.

  1. Valige meilisõnum sellel klõpsates ja lohistage see navigeerimispaani nupule Tööülesanne.

   Et lisada tööülesandele sõnumit manusena võite teksti ülesande kehasse kleepimise asemel paremklõpsata sõnumil ja lohistada selle tööülesandeloendisse. Klõpsake kiirmenüü käsku Kopeeri siia kui manusega tööülesanne.

   Ilmub uus tööülesandeüksuse aken ja koopia meilisõnumi sisust kleebitakse ülesande kehasse. Meilisõnumi teemast saab tööülesande teema. Soovi korral võite teemat muuta.

   Märkus. : Olete nüüd tööülesande loomiseks piisavalt andmeid sisestanud. Järgmised juhised pole enam kohustuslikud, kuid need aitavad teil tööülesandeid Outlookis paremini hallata.

  2. Klõpsake menüü Tööülesanne jaotises Toimingud nuppu Salvesta ja sule või jätkake tööülesande kohandamiseks järgmiste juhistega.

  3. Soovi korral määrake tööülesande Alguskuupäev ja Tähtaeg.

   Kui olete väljal Alguskuupäev määranud alguskuupäeva, sisestatakse väljale Tähtaeg automaatselt sama kuupäev. Väljale Tähtaeg sisestatud kuupäeva saate asendada enda määratud kuupäevaga.

  4. Korduva tööülesande loomiseks klõpsake menüü Tööülesanne jaotises Suvandid nuppu Korduvus.

  5. Klõpsake dialoogiboksis Tööülesande korduvus tööülesande kordamiseks soovitud sagedust (Iga päev, Iga nädal, Iga kuu või Iga aasta) ja tehke siis ühte järgmistest.

   • Tööülesande kindlate ajavahemike tagant korduma panemine    – valige kordussageduse jaoks soovitud suvandid jaotises Kordussagedus. Ärge klõpsake raadionuppu Uuenda tööülesanne, sest siis ei korrata tööülesannet kindla aja järel.

   • Tööülesande lõpuleviimise kuupäeva põhiselt korduma panemine    – klõpsake raadionuppu Uuenda tööülesanne ja tippige väljale aeg, mille möödumisel tuleb luua uus tööülesanne.

    Iga kord, kui märgite tööülesande lõpuleviiduks, luuakse teie valikute põhjal uus tööülesanne.

    See valik sobib juhul, kui te ei soovi, et järgmise tööülesande meeldetuletus kuvataks enne eelmise tööülesande lõpuleviimist. Kui te ei märgi üksust lõpuleviiduks, siis järgmist meeldetuletust ei kuvatagi. Kui teil on näiteks meeldetuletus selle kohta, et peate iga kuu 15. kuupäevaks tasuma elektriarve ja te ei märgi 15. aprilli arvemaksmist lõpuleviiduks, kuvatakse ka mais endiselt 15. aprilli tööülesanne. Pärast 15. aprilli tööülesande lõpuleviiduks märkimist kuvatakse sama tööülesande 15. mai esinemiskord.

  6. Dialoogiboksi Tööülesande korduvus sulgemiseks klõpsake nuppu OK.

  7. Meeldetuletuse lisamiseks ja meeldetuletusteatise sisselülitamiseks märkige ruut Meeldetuletus. Sisestage meeldetuletuse jaoks soovitud kuupäev ja kellaaeg.

  8. Saate määrata kohandatud heli esitamiseks oma meeldetuletus. Klõpsake Nupu pilt , klõpsake nuppu Sirvi, valige helifaili esitamine, klõpsake nuppu Avaja seejärel klõpsake nuppu OK. See muudab meeldetuletuse heli ainult selle ülesande jaoks.

  9. Tööülesande edenemise jälitamiseks tippige või valige soovitud suvandid väljadel Olek, Prioriteet ja % valmis.

   Väljad Olek ja % valmis sõltuvad teineteisest. Ühe välja väärtuse muutmisel muudetakse vastavalt ka teise välja väärtust.

Olek

% valmis

Pole alustatud

0

Pooleli

1-99

Lõpule viidud

100

Kellegi järele ootamas   

0–100

Edasi lükatud

0–100

 1. Tööülesandele värvikategooria määramiseks klõpsake menüü Tööülesanne jaotises Suvandid nuppu Määra kategooria ja klõpsake siis loendis soovitud kirjet. Kui soovite vaadata veel värvikategooriaid, klõpsake väärtust Kõik kategooriad.

  Värvikategooria esmakordsel kasutamisel palutakse teil sisestada nimi, millel on teie jaoks tähendus. Saate luua kohandatud värvikategooriaid, seostada värvikategooriatega kohandatud värve ning määrata kiirklahve. Tööülesande aknasse naasmiseks klõpsake nuppu OK.

  Värvi kategooria ülesande meelt on muutunud? Paremklõpsake soovitud värvi või soovitud värvikategooria nimi ja seejärel klõpsake käsku Eemalda kategooria nime või Eemalda kõik kategooriad.

 2. Kui teie tööülesandega on seotud mõni teie kontaktikaustas leiduv isik või asutus, saate luua kontakti kiirlingi. Selleks klõpsake akna allservas nuppu Kontaktid ja valige soovitud kirje. Dialoogiboksi Kontaktide valimine sulgemiseks klõpsake nuppu OK.

 3. Kui te ei soovi, et teised näeksid mõnda teie ühistööülesande kirjet, klõpsake menüü Tööülesanne jaotises Suvandid nuppu Era.

 4. Läbitud vahemaa, töötundide ja muu arveldusteabe sisestamiseks klõpsake menüü Tööülesanne jaotises Kuvamine nuppu Üksikasjad. Tippige soovitud teave väljadele Töö kokku, Tegelik töö, Läbitud vahemaa ja Arveldusteave.

 5. Klõpsake menüü Tööülesanne jaotises Salvesta nuppu Salvesta ja sule.

Lehe algusse

Ülesandeloendi üksuse loomine kontaktist

Lipuga märkimine on parim võimalus hiljem tähelepanu nõudva kontakti kiireks tähistamiseks. Lipuga märkimisel luuakse ülesanne, lipu tekst kuvatakse teaberibal. Lipuga märgitud kontakt kuvatakse ka Tööülesandeloendis, Ülesanderibal ja akna Kalender loendis Päeva tööülesanded. Kontakti lipuga märkimine ei loo uut tööülesandeüksust. Kuna ülesandeloendi üksus on pärast lipuga märkimist endiselt vaid kontakt, ei saa te seda kellelegi teisele tööülesandeks määrata ega saata teavitusi selle edenemise või valmimisprotsendi kohta.

 1. Vaates Kontaktid paremklõpsake soovitud kontaktil.

 2. Valige kiirmenüüs käsk Järeltegevus ja klõpsake soovitud tähtaega.

  Et muuta meeldetuletuse aega, meeldetuletusheli, alguskuupäeva, tähtaega, teaberibal kuvatavat liputeksti või meeldetuletuslipu kustutamiseks klõpsake käsku Kohandatud või Lisa meeldetuletus. (Mõlemad suvandid avavad sama dialoogiboksi, kuid klõpsates käsku Lisa meeldetuletus, märgitakse meeldetuletuse ruut automaatselt.)

Lehe algusse

Ülesande loomine Ülesanderibal

Ülesanderiba kuvatakse vaikimisi kõigis Outlooki vaadetes. Ülesanderiba saab lülitada sisse või välja. Lisaks saate valida ka minimeeritud Ülesanderiba kuvamise, mis kasutab vähem ekraanipinda. Ülesanderiba sisse või välja lülitades või minimeerides ühes kindlas vaates, rakenduvad need sätted ainult selles vaates. Näiteks Ülesanderiba välja lülitamisel vaates Elektronpost jääb see väljalülitatuks alati, kui olete vaates Elektronpost, isegi siis, kui järgmine kord Outlooki käivitate. Teistes vaadetes (Kalender, Märkmed ja Tööülesanded) jääb see aga sisselülitatuks.

 • Ülesanderiba sisse või välja lülitamiseks klõpsake menüü Vaade käsku Ülesanderiba ja klõpsake käsku Tavaline, Minimeeritud või Väljas.

 • Ülesanderibal uue tööülesande loomiseks klõpsake tekstivälja Tippige uus tööülesanne (nimetatakse toimingusisestuspaaniks), tippige tööülesande teema ja vajutage sisestusklahvi (ENTER).

  Tööülesande Input Panel

  Vaikimisi määratakse tööülesande tähtaeg ja alguskuupäev lipu Kiirklõpsu seadmine sätete järgi. Outlooki esmasel installimisel konfigureeritakse see säte väärtusele Täna.

  Kui te loote uue tööülesande ja muudate lipu tähtajavalikut, kasutavad uued tööülesanded, mille te Ülesanderibal sisestate, uut sätet. Te võite alati kuvatud valiku kõrvale heita ja uue suvandi valida. Outlooki taaskäivitamisel aga kasutab esimene sisestatud tööülesanne vaikimisi lipu Kiirklõpsu seadmine sätteid.

  Et muuta vaikelipu sätteid, paremklõpsake suvalises vaates lipuveergu, klõpsake käsku Kiirklõpsu seadmine ja valige sobivad lipusuvandid. Suvandite hulgas on ka Kuupäevata. Valides lipusuvandi Kuupäevata, kuvatakse üksus Ülesanderiba jaotises Kuupäevata.

  Märkus. : Olete nüüd tööülesande loomiseks piisavalt andmeid sisestanud. Järgmised juhised pole enam kohustuslikud, kuid need aitavad teil tööülesandeid Outlookis paremini hallata.

 • Jätkake tööülesande kohandamiseks järgmiste juhistega topeltklõpsates tööülesannet Ülesanderibal.

 • Soovi korral määrake tööülesande Alguskuupäev ja Tähtaeg.

  Kui olete väljal Alguskuupäev määranud alguskuupäeva, sisestatakse väljale Tähtaeg automaatselt sama kuupäev. Väljale Tähtaeg sisestatud kuupäeva saate asendada enda määratud kuupäevaga.

 • Korduva tööülesande loomiseks klõpsake menüü Tööülesanne jaotises Suvandid nuppu Korduvus.

 • Klõpsake dialoogiboksis Tööülesande korduvus tööülesande kordamiseks soovitud sagedust (Iga päev, Iga nädal, Iga kuu või Iga aasta) ja tehke siis ühte järgmistest.

  • Tööülesande kindlate ajavahemike tagant korduma panemine    – valige kordussageduse jaoks soovitud suvandid jaotises Kordussagedus. Ärge klõpsake raadionuppu Uuenda tööülesanne, sest siis ei korrata tööülesannet kindla aja järel.

  • Tööülesande lõpuleviimise kuupäeva põhiselt korduma panemine    – klõpsake raadionuppu Uuenda tööülesanne ja tippige väljale aeg, mille möödumisel tuleb luua uus tööülesanne.

   Iga kord, kui märgite tööülesande lõpuleviiduks, luuakse teie valikute põhjal uus tööülesanne.

   See valik sobib juhul, kui te ei soovi, et järgmise tööülesande meeldetuletus kuvataks enne eelmise tööülesande lõpuleviimist. Kui te ei märgi üksust lõpuleviiduks, siis järgmist meeldetuletust ei kuvatagi. Kui teil on näiteks meeldetuletus selle kohta, et peate iga kuu 15. kuupäevaks tasuma elektriarve ja te ei märgi 15. aprilli arvemaksmist lõpuleviiduks, kuvatakse ka mais endiselt 15. aprilli tööülesanne. Pärast 15. aprilli tööülesande lõpuleviiduks märkimist kuvatakse sama tööülesande 15. mai esinemiskord.

 • Dialoogiboksi Tööülesande korduvus sulgemiseks klõpsake nuppu OK.

 • Meeldetuletuse lisamiseks ja meeldetuletusteatise sisselülitamiseks märkige ruut Meeldetuletus. Sisestage meeldetuletuse jaoks soovitud kuupäev ja kellaaeg.

 • Saate määrata kohandatud heli esitamiseks oma meeldetuletus. Klõpsake Nupu pilt , klõpsake nuppu Sirvi, valige helifaili esitamine, klõpsake nuppu Avaja seejärel klõpsake nuppu OK. See muudab meeldetuletuse heli ainult selle ülesande jaoks.

 • Tööülesande edenemise jälitamiseks tippige või valige soovitud suvandid väljadel Olek, Prioriteet ja % valmis.

  Väljad Olek ja % valmis sõltuvad teineteisest. Ühe välja väärtuse muutmisel muudetakse vastavalt ka teise välja väärtust.

Olek

% valmis

Pole alustatud

0

Pooleli

1-99

Lõpule viidud

100

Kellegi järele ootamas   

0–100

Edasi lükatud

0–100

 1. Tööülesandele värvikategooria määramiseks klõpsake menüü Tööülesanne jaotises Suvandid nuppu Määra kategooria ja klõpsake siis loendis soovitud kirjet. Kui soovite vaadata veel värvikategooriaid, klõpsake väärtust Kõik kategooriad.

  Värvikategooria esmakordsel kasutamisel palutakse teil sisestada nimi, millel on teie jaoks tähendus. Saate luua kohandatud värvikategooriaid, seostada värvikategooriatega kohandatud värve ning määrata kiirklahve. Tööülesande aknasse naasmiseks klõpsake nuppu OK.

  Värvi kategooria ülesande meelt on muutunud? Paremklõpsake soovitud värvi või namef värvikategooriat ja seejärel klõpsake käsku Eemalda kategooria nime või Eemalda kõik kategooriad.

 2. Kui teie tööülesandega on seotud mõni teie kontaktikaustas leiduv isik või asutus, saate luua kontakti kiirlingi. Selleks klõpsake akna allservas nuppu Kontaktid ja valige soovitud kirje. Dialoogiboksi Kontaktide valimine sulgemiseks klõpsake nuppu OK.

 3. Kui te ei soovi, et teised näeksid mõnda teie ühistööülesande kirjet, klõpsake menüü Tööülesanne jaotises Suvandid nuppu Era.

 4. Läbitud vahemaa, töötundide ja muu arveldusteabe sisestamiseks klõpsake menüü Tööülesanne jaotises Kuvamine nuppu Üksikasjad. Tippige soovitud teave väljadele Töö kokku, Tegelik töö, Läbitud vahemaa ja Arveldusteave.

 5. Klõpsake menüü Tööülesanne jaotises Salvesta nuppu Salvesta ja sule.

Tööülesande loendis üles või alla nihutamiseks klõpsake ja lohistage üksus soovitud kohta. Tööülesande lohistamisel näitab punane nooltega joon kohta, kuhu tööülesanne hiirenupu vabastamisel paigutatakse.

Lehe algusse

Päeva tööülesannete loomine Kalendris

Igapäevaste tööülesannete loendit kuvatakse ainult Outlooki kalendri päeva- ja nädalavaadetes. Igapäevaste tööülesannete loendi sisse- või välja lülitamiseks klõpsake kalendris menüü Vaade käsk Päeva tööülesanded ja seejärel valige käsk Tavaline, Minimeeritud või Väljas.

Päeva tööülesannete loend

Et kuvada ainult tööülesannete koguarvu, tehke ühte järgmistest:

 • Klõpsake Kalendris menüü Vaade käsku Päeva tööülesanded ja klõpsake käsku Minimeeritud.

 • Osutage ülaserva igapäevaste tööülesannete loend. Kui kursor muutub mõne Suurus pidemeikooni , lohistage akna allosas serva.

Päeva tööülesannete loendis uute tööülesannete loomiseks peate kasutama Päeva tööülesannete loendi sätet Tavaline.

 1. Kursori hoidmisel Päeva tööülesannete loendis kuvatakse tekst Klõpsake tööülesande lisamiseks.

 2. Klõpsake suvalises tühjas ruumis päevaveeru all.

 3. Tippige tööülesande teema ja vajutage sisestusklahvi (ENTER).

  Vaikimisi määratakse tööülesande alguskuupäev ja tähtaeg Päeva tööülesannete loendi kohal oleva veeru päeva järgi. Tööülesande alguskuupäeva ja tähtaja muutmiseks lohistage loodud ülesanne õige tähtajaga päevale. Ülesande lohistamise asemel võite ülesande avada ja muuta alguskuupäeva ja tähtaega. Selleks võite ülesandel paremklõpsata ja valida käsu Ava või valida üksuse ja vajutada paoklahvi (ESC) ning seejärel vajutada sisestusklahvi (ENTER).

 4. Korduva tööülesande loomiseks klõpsake menüü Tööülesanne jaotises Suvandid nuppu Korduvus.

 5. Klõpsake dialoogiboksis Tööülesande korduvus tööülesande kordamiseks soovitud sagedust (Iga päev, Iga nädal, Iga kuu või Iga aasta) ja tehke siis ühte järgmistest.

  • Tööülesande kindlate ajavahemike tagant korduma panemine    – valige kordussageduse jaoks soovitud suvandid jaotises Kordussagedus. Ärge klõpsake raadionuppu Uuenda tööülesanne, sest siis ei korrata tööülesannet kindla aja järel.

  • Tööülesande lõpuleviimise kuupäeva põhiselt korduma panemine    – klõpsake raadionuppu Uuenda tööülesanne ja tippige väljale aeg, mille möödumisel tuleb luua uus tööülesanne.

   Iga kord, kui märgite tööülesande lõpuleviiduks, luuakse teie valikute põhjal uus tööülesanne.

   See valik sobib juhul, kui te ei soovi, et järgmise tööülesande meeldetuletus kuvataks enne eelmise tööülesande lõpuleviimist. Kui te ei märgi üksust lõpuleviiduks, siis järgmist meeldetuletust ei kuvatagi. Kui teil on näiteks meeldetuletus selle kohta, et peate iga kuu 15. kuupäevaks tasuma elektriarve ja te ei märgi 15. aprilli arvemaksmist lõpuleviiduks, kuvatakse ka mais endiselt 15. aprilli tööülesanne. Pärast 15. aprilli tööülesande lõpuleviiduks märkimist kuvatakse sama tööülesande 15. mai esinemiskord.

 6. Dialoogiboksi Tööülesande korduvus sulgemiseks klõpsake nuppu OK.

 7. Meeldetuletuse lisamiseks ja meeldetuletusteatise sisselülitamiseks märkige ruut Meeldetuletus. Sisestage meeldetuletuse jaoks soovitud kuupäev ja kellaaeg.

 8. Saate määrata kohandatud heli esitamiseks oma meeldetuletus. Klõpsake Nupu pilt , klõpsake nuppu Sirvi, valige helifaili esitamine, klõpsake nuppu Avaja seejärel klõpsake nuppu OK. See muudab meeldetuletuse heli ainult selle ülesande jaoks.

 9. Tööülesande edenemise jälitamiseks tippige või valige soovitud suvandid väljadel Olek, Prioriteet ja % valmis.

  Väljad Olek ja % valmis sõltuvad teineteisest. Ühe välja väärtuse muutmisel muudetakse vastavalt ka teise välja väärtust.

Olek

% valmis

Pole alustatud

0

Pooleli

1-99

Lõpule viidud

100

Kellegi järele ootamas   

0–100

Edasi lükatud

0–100

 1. Tööülesandele värvikategooria määramiseks klõpsake menüü Tööülesanne jaotises Suvandid nuppu Määra kategooria ja klõpsake siis loendis soovitud kirjet. Kui soovite vaadata veel värvikategooriaid, klõpsake väärtust Kõik kategooriad.

  Värvikategooria esmakordsel kasutamisel palutakse teil sisestada nimi, millel on teie jaoks tähendus. Saate luua kohandatud värvikategooriaid, seostada värvikategooriatega kohandatud värve ning määrata kiirklahve. Tööülesande aknasse naasmiseks klõpsake nuppu OK.

  Värvi kategooria ülesande meelt on muutunud? Paremklõpsake soovitud värvi või soovitud värvikategooria nimi ja seejärel klõpsake käsku Eemalda kategooria nime või Eemalda kõik kategooriad.

 2. Kui teie tööülesandega on seotud mõni teie kontaktikaustas leiduv isik või asutus, saate luua kontakti kiirlingi. Selleks klõpsake akna allservas nuppu Kontaktid ja valige soovitud kirje. Dialoogiboksi Kontaktide valimine sulgemiseks klõpsake nuppu OK.

 3. Kui te ei soovi, et teised näeksid mõnda teie ühistööülesande kirjet, klõpsake menüü Tööülesanne jaotises Suvandid nuppu Era.

 4. Läbitud vahemaa, töötundide ja muu arveldusteabe sisestamiseks klõpsake menüü Tööülesanne jaotises Kuvamine nuppu Üksikasjad. Tippige soovitud teave väljadele Töö kokku, Tegelik töö, Läbitud vahemaa ja Arveldusteave.

 5. Klõpsake menüü Tööülesanne jaotises Salvesta nuppu Salvesta ja sule.

Tööülesande loendis üles või alla nihutamiseks klõpsake ja lohistage üksus soovitud kohta. Tööülesande lohistamisel näitab punane nooltega joon kohta, kuhu tööülesanne hiirenupu vabastamisel paigutatakse.

Märkus. : Masintõlke lahtiütlus. Selle artikli tõlkis arvutisüsteem ilma inimese sekkumiseta. Microsoft pakub selliseid masintõlkeid, et inglise keelt mittekõnelevad kasutajad saaksid vaadata sisu Microsofti toodete, teenuste ja tehnoloogiate kohta. Kuna artikkel on masintõlgitud, võib see sisaldada sõnavara-, süntaksi- või grammatikavigu.

Jagamine Facebook Facebook Twitter Twitter Meilisõnum Meilisõnum

Kas sellest teabest oli abi?

Tore! Kas teil on veel midagi lisada?

Kuidas saame seda paremaks muuta?

Täname tagasiside eest!

×