Ülemise lingiriba konfigureerimine saitidel navigeerimiseks

Ülemine lingiriba aitab teie saidi külastajatel liikuda saidikogumi muudele saitidele, kuvades saidi lehe ülaservas asjakohase vahekaardirea. Ülemist lingiriba nimetatakse ka globaalse navigeerimise vahendiks, kuna see võib olla sama kõigil saidikogumi saitidel. Siiski alamsaitidel võimalus konfigureerida emasaidi ülemise lingiriba peitmine. Ülemise lingiriba konfigureerimise jaoks saadaolevad suvandid sõltuvad sellest, kas saidikogumi saidikogum jaoks on lubatud avaldamisfunktsioonid.

Järgmisena on esitatud fiktiivse Contoso saidi ülemise lingiriba näide. Turundus, Müük ja Rahandus on Contoso emasait saidi alamsait.

Ülemine lingiriba

Samuti saate seadistada navigeerimiseks kiirkäivitusala. Lähemad juhised leiate artiklist Kiirkäivitusala konfigureerimine saidil navigeerimiseks.

Selles artiklis

Enne alustamist

Kas teil on vajalikud õigused navigeerimise konfigureerimiseks?

Kas teie saidil on avaldamine lubatud?

Lingiridade abil navigeerimine

Ülemise lingiriba pärimise konfigureerimine

Ülemise lingiriba pärimise konfigureerimine mitteavaldamissaidil

Ülemise lingiriba pärimise konfigureerimine avaldamissaidil

Lingi lisamine, redigeerimine või eemaldamine ülemisel lingiribal

Linkide lisamine, redigeerimine või eemaldamine mitteavaldamissaidi ülemisel lingiribal

Linkide lisamine, redigeerimine või eemaldamine avaldamissaidi ülemisel lingiribal

Ülemise lingiriba linkide järjestuse muutmine

Mitteavaldamissaidi ülemise lingiriba linkide järjestuse muutmine

Avaldamissaidi ülemise lingiriba linkide järjestuse käsitsi muutmine

Avaldamissaidi ülemisel lingiribal olevate üksuste automaatne sortimine

Alamsaitide ja lehtede kuvamine või peitmine ülemisel lingiribal

Alamsaitide kuvamine ülemise lingiriba ripploendites

Enne alustamist

Kas teil on vajalikud õigused navigeerimise konfigureerimiseks?

Saidi navigeerimise haldamiseks peavad teil olema vähemalt õigused, mis on vaikimisi saidi kujundajate SharePointi rühma liikmetel. Teil on vajalikud õigused saidil navigeerimise konfigureerimiseks, kui menüüs Menüü Saiditoimingud Saiditoimingud on suvand Saidi sätted lehel Saidi sätted jaotises Ilme ja olemus kuvatakse käsk Navigeerimine (mitteavaldatavate saitide puhul kuvatakse jaotise Ilme ja olemus all käsu Navigeerimine asemel käsud Kiirkäivitusala ja Ülemine lingiriba.
Saidimenüü Saidi sätted

Kas teie saidil on avaldamine lubatud?

Enne saidil navigeerimise konfigureerimisega alustamist peate tuvastama, kas teie saidikogumi saitide jaoks on avaldamisfunktsioonid lubatud või mitte. On oluline teada, kas sait on avaldamissait, kuna avaldamissaidi navigeerimise konfigureerimissuvandid on ulatuslikumad kui mitte-avaldamissaidi suvandid.

Sõltuvalt sellest, millist tüüpi saidil olete, näete lehel Saidi sätted teistsuguseid navigeerimissuvandeid. Järgnevate juhiste abil saate kiiresti kindlaks teha, millist tüüpi saidiga praegu töötate.

 1. Klõpsake menüüs Saiditoimingud käsku Menüü Saiditoimingud Saidi sätted.

 2. Linkide loendit saate vaadata ka lehe Saidisätted jaotises Ilme ja olemus.

  • Kui näete linki nimega Navigeerimine, siis töötate avaldamissaidiga ja saate konfigureerida saiti navigeerimissätete lehe kaudu.
   Navigeerimine

  • Kui näete linke nimedega Ülemisel lingiriba ja Kiirkäivitusala, töötate mitteavaldamissaidiga ja teile kättesaadavate navigeerimise konfigureerimisvõimaluste valik on piiratud.
   Ilme ja olemus

Lingiridade abil navigeerimine

Te ei saa konfigureerida lingireal navigeerimist. Järgnevalt on kujutatud näidet lingireal navigeerimise kohta.
Lingirida

Lehe algusesse

Ülemise lingiriba pärimise konfigureerimine

Saate konfigureerida saidi ülemise lingiriba nii, et sel kuvataks sama ülemine lingiriba nagu emasaidil. Teisisõnu pärib alamsait emasaidilt ülemise lingiriba. Alternatiivselt saate saidile konfigureerida ka selle saidi jaoks kordumatu lingiriba

Suvandid ja toimingud ülemise lingiriba konfigureerimiseks on mitteavaldamis- ja avaldamissaitide puhul erisugused. Teavet selle kohta, kuidas tuvastada, kas teie saidikogumi saitide jaoks on avaldamisfunktsioonid lubatud või mitte, vaadake käesoleva artikli teemast Kas teie saidil on avaldamine lubatud?

Ülemise lingiriba pärimise konfigureerimine mitteavaldamissaidil

Saidikogumis uue, keelatud avaldamisfunktsioonidega saidi loomisel saate valida, kas sait kaasatakse emasaidi ülemisele lingiribale ja kas saidi puhul kasutatakse emasaidi ülemist lingiriba. See annab teie saidi konfigureerimiseks kolm erinevat võimalust.

 • Päritud ja kaasatud emasaidil      Sait on kaasatud emasaidi ülemisele lingiribale menüüsakina ja sel on emasaidiga sama ülemine lingiriba. Sellel tasemel ei saa ülemist lingiriba konfigureerida ilma eelnevalt emasaidiga pärimisseost katkestamata.

 • Päritud, ent emasaidil kaasamata      Saidil on emasaidiga sama ülemine lingiriba, ent see pole kaasatud emasaidi ülemisele lingiribale menüüsakina. Sellel tasemel ei saa ülemist lingiriba konfigureerida ilma eelnevalt emasaidiga pärimisseost katkestamata.

 • Kordumatu      Saiti ei ole kaasatud emasaidi ülemisele lingiribale menüüsakina ning ei kasutata emasaidiga sama ülemist lingiriba. Sellel tasemel on ülemine lingiribal konfigureeritav ja toimib emasaidist täielikult eraldatuna.

Märkus. :  Kui sait on loodud pealkirja, kirjelduse ja ikoonilehe ümbernimetamisega, siis ei värskendata saidi nime ülemisel lingiribal. Ülemisel lingiribal kuvatava nime muutmiseks peate ülemist lingiriba redigeerima.

Kui loote mõne alamsait, kuvatakse see vaikimisi emasait ülemisel lingiribal ja sel on kordumatu ülemine lingiriba. Soovi korral saate neid sätteid igal ajal muuta. Ülemisel lingiribal alamsaidi sätete konfigureerimiseks tehke järgmist.

 1. Klõpsake menüüs Saiditoimingud käsku Menüü Saiditoimingud Saidi sätted.

 2. Klõpsake veerus Ilme ja olemusülemist lingiriba.
  Ilme ja olemus

 3. Tehke ühte järgmistest.

  • Alamsaidi kohandatud linkide loomiseks klõpsake Peata linkide pärimine. Kui konfigureerite alamsaidil linkide pärimise peatamise, siis ei säilitata emasaidilt päritud ülemise lingiriba linke.

  • Kui soovite kasutada emasaidiga samu linke, klõpsake suvandit Kasuta ema linke. Alamsaidi ülemisel lingiribal olevad lingid kustutatakse, kui konfigureerite alamsaidil emasaidiga sama ülemise lingiriba kuvamise.

Ülemise lingiriba pärimise konfigureerimine avaldamissaidil

Avaldamissaidi loomisel saate valida, kas kasutada sellel saidil emasaidi ülemist lingiriba või mitte. Neid sätteid saate muuta igal ajal, minnes lehele Navigeerimissätted. Ülemisel lingiribal alamsaidi sätete konfigureerimiseks tehke järgmist.

 1. Klõpsake menüüs Saiditoimingud käsku Menüü Saiditoimingud Saidi sätted.

 2. Klõpsake veerus Ilme ja olemus käsku Navigeerimine.

  Navigeerimine
  Märkus Käsk Navigeerimine kuvatakse jaotises Ilme ja olemus ainult siis, kui saidil on lubatud avaldamisfunktsioonid ja teil on selle saidi puhul vähemalt vaikimisi kehtivad SharePointi kujundajate rühma õigused.

 3. Tehke jaotises Globaalne navigeerimine ühte järgmistest.

  • Emasaidiga sama ülemise lingiriba kuvamiseks valige Kuva emasaidiga samad navigeerimisüksused.

  • Praegusel saidil kordumatu ülemisel lingiriba kuvamiseks valige Kuva praeguse saidi navigeerimisüksused.

   Globa navigeerimissätted

   Märkus. :  Need suvandid ei ole saadaval siis, kui olete oma saidikogumi kõrgeima taseme saidil, kuna ülataseme saidil emasait puudub.

 4. Jaotises Globaalne navigeerimine,

  • Ülemisel lingiribal praeguse saidi alamsaitide kuvamiseks valige Kuva alamsaidid.

  • Ülemisel lingiribal praeguse saidi lehtede kuvamiseks valige Kuva lehed.

  • Ülemisel lingiribal automaatselt kuvatavate saitide linkide ja lehtede arvu piiramiseks tippige number väljale Sellel navigeerimistasemel kuvatavate dünaamiliste üksuste maksimumarv.

 5. Klõpsake nuppu OK.

Lehe algusesse

Lingi lisamine, redigeerimine või eemaldamine ülemisel lingiribal

Lingi lisamise, redigeerimise või eemaldamise toimingud ülemisel lingiribal on teistsugused olenevalt sellest, kas avaldamisfunktsioonid on saidikogumi jaoks lubatud. Teavet selle kohta, kuidas tuvastada, kas teie saidikogumi saitide jaoks on avaldamisfunktsioonid lubatud või mitte, vaadake käesoleva artikli teemast Kas teie saidil on avaldamine lubatud?

Linkide lisamine, redigeerimine või eemaldamine mitteavaldamissaidi ülemisel lingiribal

Kui teie saitil on kordumatu ülemine lingiriba (ehk et tegu on kas ülataseme saidiga või ei pärita linke emasaidilt), saate selle saidi ülemisel lingiribal kuvatavaid linke kohandada. Samuti saate kaasata linke teistele saitidele, mis asetsevad teie saidikogumist väljaspool.

 1. Klõpsake menüüs Saiditoimingud käsku Menüü Saiditoimingud Saidi sätted.

 2. Klõpsake veerus Ilme ja olemusülemist lingiriba.

 3. Tehke ühte järgmistest.

  • Uue lingi lisamiseks klõpsake Uus Navigeerimislink. Tippige URL ja lingi kirjeldus. URL-i saab linkida iga kehtiva teega, nt selle saidiosa piires paikneva kaustaga ettevõtte sisevõrgus või Internetis kättesaadava asukoha lingiga.

   Uus Navigeerimislink

  • Lingi redigeerimiseks klõpsake nuppu selle soovitud lingi kõrval, mida soovite redigeerida, nuppu Redigeeri ja Redigeeri tehke soovitud muudatused. Redigeerida saate ainult vaikelinkide, nt Avaleht, kirjeldust.

  • Lingi eemaldamiseks klõpsake soovitud lingi Redigeeri kõrval nuppu Redigeeri, siis klõpsake Kustuta, ja seejärel klõpsake OK.

   NB! :  Kui kustutate mitteavaldamissaidi pealkirja ülemiselt lingiribalt, kustutatakse ka kõik lingid, mis sisaldusid selle pealkirja all.

 4. Klõpsake nuppu OK.

Linkide lisamine, redigeerimine või eemaldamine avaldamissaidi ülemisel lingiribal

Saate kasutada ka jaotist Navigeerimise redigeerimine ja sortimine uue pealkirja või lingi lisamiseks või linkimiseks või olemasoleva pealkirja või lingi redigeerimiseks mõne ülemisel lingiribal.

 1. Klõpsake menüüs Saiditoimingud käsku Menüü Saiditoimingud Saidi sätted.

 2. Klõpsake veerus Ilme ja olemus suvandit Navigeerimine.

  Märkus. :  Käsk Navigeerimine kuvatakse jaotises Ilme ja olemus ainult siis, kui teie saidil on lubatud avaldamisfunktsioonid ja teil on selle saidi puhul vähemalt vaikimisi kehtivad SharePointi kujundajate rühma õigused.

 3. Klõpsake jaotises Navigeerimisriba redigeerimine ja sortimine käsku Globaalne navigeerimine ülemise lingiriba valimiseks.

  Globaalne navigeerimine

  Märkus. : Kui te ei näe pealkirjade Globaalse navigeerimine ega Praegune navigeerimine all korraldatud linkide loendit, võib teie sait pärida globaalse navigeerimise oma emasaidilt. Sel juhul saate piiratakse lisada või redigeerida kiirkäivitusala linke, v.a juhul, kui soovite peatama globaalse navigeerimise emasaidilt.

 4. Tehke üht järgmistest.

  • Kui soovite redigeerida pealkirja või linki, valige soovitud pealkiri või link ja klõpsake siis käsku Redigeeri.

  • Kui soovite lisada uue pealkirja, klõpsake Lisa pealkiri.

  • Kui soovite lisada uue lingi, klõpsake Lisa link.

   Märkus. :  Kui valite pealkirja, lisatakse selle pealkirja alla link. Lingi valimisel lisatakse loodav link valitud lingiga samal tasemel.

  • Kui soovite eemaldada pealkirja või lingi jaotises Navigeerimisriba redigeerimine ja sortimine, valige eemaldatav pealkiri või link ja klõpsake nuppu Kustuta.

   Märkus. : Avaldamissaidi ülemisel lingiribal pealkirja kustutamisel ei kustutata selle pealkirja all olevaid linke ning need kuvatakse algse pealkirja kustutamisel pealkirjadena.

 5. Kui lisate või redigeerite mõnd üksust, saate kuvatavas veebidialoogiboksis konfigureerida järgmist.

  • Tiitel   Tippige päise või lingi pealkiri, mida soovite kuvada. Tiitel on kohustuslik.

  • URL   Sisestage päise või lingi URL. URL on kohustuslik linkide puhul, päiste puhul on see valikuline.

   Kui soovite, et URL avaneks aktiivse saidiga võrreldes erinevas brauseriaknas, valige Ava link uues aknas.

  • Kirjeldus   Tippige päise või lingi kirjeldus. Kirjeldus on valikuline.

  • Sihtrühm   Nähtavuse piiramiseks sisestage pealkirja või lingi sihtrühm või sirvige vastava sihtrühmani. Linki või pealkirja (ja kõike, mis on selle pealkirja all) näevad vaid sisestatud sihtrühmad. Kui sihtrühma ei sisestata, näevad linki kõik sihtrühmad. Sihtrühm on valikuline säte.

   Dialoogiboks Navigeerimispealkiri

 6. Klõpsake nuppu OK.

Lehe algusesse

Ülemise lingiriba linkide järjestuse muutmine

Linkide järjestuse muutmise toimingud ülemisel lingiribal on teistsugused olenevalt sellest, kas avaldamisfunktsioonid on saidikogumi jaoks lubatud. Teavet selle kohta, kuidas tuvastada, kas teie saidikogumi saitide jaoks on avaldamisfunktsioonid lubatud või mitte, vaadake käesoleva artikli teemast Kas teie saidil on avaldamine lubatud?

Mitteavaldamissaidi ülemise lingiriba linkide järjestuse muutmine

Saate muuta ülemisel lingiribal vahekaartide kuvamise järjestust. Mis tahes muudatused ülemisel lingiribal üksuste järjekorras kajastuvad kõigil saitidel, mis pärivad oma ülemise lingiriba navigeerimise teie saidilt.

 1. Klõpsake menüüs Saiditoimingud käsku Menüü Saiditoimingud Saidi sätted.

 2. Klõpsake jaotises Ilme ja olemusülemist lingiriba.

 3. Klõpsake nuppu Muuda järjestust.

 4. Klõpsake veerus Linkide järjestus kuvamise järjestuse muutmiseks loendis kuvatavaid suvandeid.

 5. Klõpsake nuppu OK.

Avaldamissaidi ülemise lingiriba linkide järjestuse käsitsi muutmine

 1. Klõpsake menüüs Saiditoimingud käsku Menüü Saiditoimingud Saidi sätted.

 2. Klõpsake jaotises Ilme ja olemus suvandit Navigeerimine.

  Märkus. :  Käsk Navigeerimine kuvatakse jaotises Ilme ja olemus ainult siis, kui teie saidil on lubatud avaldamisfunktsioonid ja teil on selle saidi puhul vähemalt vaikimisi kehtivad SharePointi kujundajate rühma õigused.

 3. Klõpsake jaotise Navigeerimisriba redigeerimine ja sortimine alljaotises Globaalne navigeerimine, üksust, mida soovite teisaldada, ja seejärel tehke üht järgmistest.

  • Üksuse teisaldamiseks ülemisel lingiribal vasakule klõpsake Nihuta üles

  • Üksuse teisaldamiseks ülemisel lingiribal paremale klõpsake Nihuta alla.

   Globaalse navigeerimise liikumine

 4. Korrake juhist 3 täiendavate üksuste järjestuse muutmiseks.

 5. Kui olete üksuste ümberjärjestamisega lõpule jõudnud, klõpsake OK.

Avaldamissaidi ülemisel lingiribal olevate üksuste automaatne sortimine

Kui töötate saidil, mille avaldamisfunktsioonid on lubatud, saate konfigureerida navigeerimisüksuste sortimise automaatselt, nt tiitli järgi.

NB! :  Sortimissätted rakenduvad ülemisel lingiribal ja kiirkäivitusalal. Kõik tehtud muudatused rakendatakse mõlemal navigeerimiselemendil.

 1. Klõpsake menüüs Saiditoimingud käsku Menüü Saiditoimingud Saidi sätted.

 2. Klõpsake jaotises Ilme ja olemus suvandit Navigeerimine.

  Märkus. :  Käsk Navigeerimine kuvatakse jaotises Ilme ja olemus ainult siis, kui teie saidil on lubatud avaldamisfunktsioonid ja teil on selle saidi puhul vähemalt vaikimisi kehtivad SharePointi kujundajate rühma õigused.

 3. Klõpsake jaotises Sortimine suvandit Sordi automaatselt, et sortida alamsaite, navigeerimislinke, loendeid, teeke ja lehti automaatselt tõusvas või laskuvas tähestikulises või arvulises järjestuses üksuste Tiitlid, Loomiskuupäev või Viimane muutmiskuupäev alusel.

  Märkus. : Kui soovite sortida kõiki navigeerimisüksusi (välja arvatud lehti) käsitsi, klõpsake nuppu Sordi käsitsi, ja märkige siis ruut Sordi lehed automaatselt . Jaotises Automaatne sortimine konfigureeritud sätete alusel sorditakse vaid lehed.

  Sortimine

  1. Tehke jaotise Automaatne sortimine loendis Sortimisalus üht järgmistest.

   • Üksuste pealkirja järgi sortimiseks valige Tiitel.

   • Üksuste loomiskuupäeva järgi sortimiseks valige Loomiskuupäev.

   • Üksuste viimatise muutmiskuupäeva järgi sortimiseks valige Viimane muutmise kuupäev.

  2. Määrake sortimisjärjestus, valides sortimisviisiks kas tõusvas järjestuses (A, B, C või 1,2,3) või laskuvas järjestuses (C, B, A või 3,2,1).

  3. Klõpsake nuppu OK.

Lehe algusesse

Alamsaitide ja lehtede kuvamine või peitmine ülemisel lingiribal

Kui töötate saidiga, mille avaldamisfunktsioonid on lubatud, on teil võimalus lehed ja alamsaidid ülemisel lingiribal kas kuvada või peita.

 1. Klõpsake menüüs Saiditoimingud käsku Menüü Saiditoimingud Saidi sätted.

 2. Klõpsake jaotises Ilme ja olemus suvandit Navigeerimine.

  Märkus. :  Käsk Navigeerimine kuvatakse jaotises Ilme ja olemus ainult siis, kui teie saidil on lubatud avaldamisfunktsioonid ja teil on selle saidi puhul vähemalt vaikimisi kehtivad SharePointi kujundajate rühma õigused.

 3. Tehke jaotises Navigeerimisriba redigeerimine ja sortimine ühte järgmistest.

  • Kui soovite kuvada alamsaidi või lehe, mis on peidetud, valige soovitud üksus ja klõpsake Kuva.

  • Kui soovite peita alamsaidi või lehe, mis praegu ülemisel lingiribal kuvatakse, valige üksus ja klõpsake Peida.

   Globaalse navigeerimise liikumine

   Märkmed : 

   • Käsud Peida ja Kuva on saadaval ainult nende navigeerimisüksuste puhul, mis on kas alamsaidid või lehed. Pealkirju ega linke peita ei saa.

   • Kui valite mõne kiirkäivitusalal praegu nähtava üksuse, on saadaval ainult suvand Peida. Kui valite mõne kiirkäivitusalal praegu peidetud üksuse, on saadaval ainult suvand Kuva.

Lehe algusesse

Alamsaitide kuvamine ülemise lingiriba ripploendites

Kui töötate avaldamissaidiga, saate määrata, kas soovite alamsaidid ja lehed teie saidi ülemisel lingiribal automaatselt kuvada. Ülemisel lingiribal kuvatakse praegu aktiivse saidi alamsaidid ja lehed uute menüüsakkidena (eeldusel, et sait ei päri oma navigeerimist emasaidilt). Kui valite saidikogumi kõigi saitide alamsaitide ja/või lehtede kuvamise, kuvatakse ülataseme saidist allapoole jäävad alamsaidid ja lehed ülemise lingiriba vastavate menüüde rippmenüüdes linkidena.

Rippmenüü

Märkus. :  Kui otsustate kuvada alamsaitide või lehtede navigeerimisüksused, ent saidil on palju alamsaite või lehti, võib teie saidi väljanägemine olla segasevõitu. Kui üldise saidikogumi struktuuri ei plaanita ega hallata keskselt, peaksite konfigureerima saidi nii, et alamsaite ja lehti ei kuvataks automaatselt.

 1. Klõpsake menüüs Saiditoimingud käsku Menüü Saiditoimingud Saidi sätted.

 2. Klõpsake jaotises Ilme ja olemus suvandit Navigeerimine.

  Märkus. :  Käsk Navigeerimine kuvatakse jaotises Ilme ja olemus ainult siis, kui teie saidil on lubatud avaldamisfunktsioonid ja teile on selle saidi puhul antud vähemalt vaikimisi kehtivad SharePointi kujundajate rühma õigused.

 3. Tehke jaotises Globaalne navigeerimine üht järgmistest.

  • Ülemisel lingiribal alamsaitidele viitavate linkide kuvamiseks märkige ruut Kuva alamsaidid.

  • Ülemisel lingiribal lehtedele viivate linkide kuvamiseks märkige ruut Kuva lehed.

  • Ülemisel lingiribal alamsaitidele viitavate linkide peitmiseks tühjendage ruut Kuva alamsaidid.

  • Ülemisel lingiribal lehtedele viivate linkide peitmiseks tühjendage ruut Kuva lehed.

   Märkus. : 

  • Kui konfigureerite saidil alamsaitide ja lehtede kuvamise, kuid teie saidil on seadistatud saidi emasaidi globaalse navigeerimise (ülemine lingiriba) kuvamine, ei kuvata praeguse saidi navigeerimises nende alamsaitide ja lehtede linke – seda välja arvatud juhul, kui ka emasaidi navigeerimises on konfigureeritud alamsaitide ja lehtede kuvamine.

  • Kui konfigureerite ülataseme saidi navigeerimist ja soovite kuvada ülataseme saidist allapoole jäävad lehed või alamsaidi ülemise lingiriba rippmenüüdes, peate ülataseme saidil konfigureerima alamsaitide ja lehtede kuvamise. Lisaks peate üksikutel alamsaitidel konfigureerima nende alamsaitide ja lehtede kuvamise.

  • Kui te ei soovi kõigi alamsaitide või lehtede kuvamist, saate vajalikud lehed ja alamsaidid peita eraldi pärast seda, kui olete nende kuvamise konfigureerinud. Lisateavet leiate käesoleva artikli teemast Alamsaitide ja lehtede kuvamine või peitmine ülemisel lingiribal.

Lehe algusesse

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×