Üleminek versioonile Word 2010

Ülevaade

Word 2010 Kui lähete versioonilt Microsoft Office Word 2003 või mõnelt varasemalt versioonilt üle versioonile Microsoft Word 2010 ja olete juba Wordiga tuttav, kuid soovite siiski selles uusimas versioonis liikuma õppimiseks pisut juhendamist, siis on see kursus just teie jaoks. Siit leiate ülevaate tehtud muudatustest ja sellest, kuidas teha igapäevaseid põhitoiminguid.

Pärast selle kursuse lõpetamist oskate teha järgmist:

 • leida lindilt levinumad käsud;

 • mõistate, kuidas on menüü Fail põhjal välja töötatud Microsoft Office Backstage'i vaade;

 • teha põhitoiminguid (nt vormindada, salvestada ja printida);

 • töötada vaheldumisi rakendusega Word 2010 ja Wordi varasemate versioonidega.

See kursus sisaldab järgmist:

 • üks iseläbitav õppetükk;

 • üks harjutusseanss praktiliste kogemuste saamiseks; harjutamiseks on vaja rakendust Microsoft Word 2010;

 • lühike punktiarvestuseta test õppetunni lõpus;

 • kiirülevaate kaart, mille saate kursuse lõpus välja printida.

Lindi tutvustus

Your browser does not support video. Install Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player, or Internet Explorer 9.

Uus tutvus igapäevatoimingutega

Your browser does not support video. Install Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player, or Internet Explorer 9.

Mõni tööriist kuvatakse nõudmisel

Your browser does not support video. Install Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player, or Internet Explorer 9.

Tagaplaanil: menüü Fail ja Backstage'i vaade

Your browser does not support video. Install Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player, or Internet Explorer 9.

Millised on uued kiirklahvid?

Word 2010 menüü Avaleht koos kuvatud klahvispikritega

Klahvispikrid asendavad rakenduses Word 2010 kiirklahvid. Kui soovite kuvada klahvispikrid kõigi lindimenüüde puhul, vajutage muuteklahvi (ALT) ja seejärel kuvatava menüü klahvispikrit.

Nii, kiirklahvisõbrad, see jaotis on teie jaoks. Võtke arvesse, et lindi kujundusest tingituna on uuendusi ka kiirklahvides.

Olgu kohe öeldud, et muretsemiseks pole põhjust: juhtklahviga (CTRL) algavad kiirklahvid (nt CTRL+C kopeerimiseks või CTRL+ALT+1 pealkirja 1 jaoks) jäävad samaks nagu Wordi varasemates versioonides.

Kuid lindi kujunduse tõttu on kasutusele võetud ka uusi otseteid. Sellel muudatusel on varasemate versioonide ees kaks olulist eelist:

 • otseteed on olemas lindi iga nupu jaoks;

 • paljud otseteed koosnevad väiksemast arvust klahvidest.

Uutel otseteedel on ka uus nimi: klahvispikrid. Kui soovite kuvada klahvispikrid kõigi lindimenüüde ja kiirpääsuriba käskude puhul, vajutage muuteklahvi (ALT).

Seejärel saate vajutada kuvatava menüü kahvispikrit (nt menüü Avaleht puhul vajutage klahvi H, nagu siin näidatud). Nii kuvatakse kõik selle menüü käskude klahvispikrid. Seejärel saate vajutada soovitud käsu klahvispikrit.

Backstage'i vaatesse pääsete peaaegu samamoodi nagu menüüsse Fail: klahvikombinatsiooni ALT+F abil saate avada menüü, ALT+F+A abil saate avada dialoogiboksi Nimega salvestamine ja ALT+F+P abil dialoogiboksi Printimine.

Märkus

Saate endiselt kasutada klahvikombinatsioone, mis algavad ALT+ ja mille abil pääsete juurde Wordi varasemate versioonide menüüdele ja käskudele. Kuna varasemad menüüd pole aga saadaval, ei kuvata meeldetuletusi selle kohta, milliseid klahve vajutada. Seega peate otseteede kasutamiseks teadma täielikke klahvikombinatsioone.

Töötamine vaheldumisi uue versiooni ja varasemate versioonidega

Your browser does not support video. Install Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player, or Internet Explorer 9.

Harjutused

Word 2010 harjutused

Allalaaditava faili maht: 15 kB

Word 2010 harjutused

Nüüd saate kõike ise harjutusseansis proovida.

Teave harjutusseansi kohta

Nupu Word 2010 harjutused klõpsamisel laaditakse teie arvutisse alla harjutusdokument, mis avaneb rakenduses Word 2010. Samuti kuvatakse eraldi aken harjutusjuhistega.

Märkus.    Teie arvutisse peab olema installitud Word 2010.

Pange end proovile!

Vastake järgmisele testile, et olla kindel, kas saite materjalist õigesti aru. Teie vastused on privaatsed ja testi ei hinnata.

Mis juhtub, kui klõpsate rakenduses Word 2010 nuppu Nupp Dialoogiboksi käiviti rakenduses Word 2010 ?

Lint peidetakse ajutiselt, et teil oleks oma dokumendi jaoks rohkem ruumi.

Vale. Lindi ajutiseks peitmiseks peate topeltklõpsama aktiivset menüüd. Proovige uuesti.

Tekstile rakendatakse suurem fondisuurus.

Ei, see pole õige. Arvestage nupu asukohta: see asub rühmas. Proovige uuesti.

Kuvatakse täiendavad suvandid.

Õige. Sageli kuvatakse dialoogiboks, mis võib olla tuttav juba Wordi varasematest versioonidest.

Kiirpääsuribale lisatakse käsk.

Ei, kahjuks on see vale vastus. Kiirpääsuribale käsu lisamiseks tuleb alustuseks paremklõpsata vastavat käsku. Proovige uuesti.

Kus asub kiirpääsuriba ja millal tuleks seda kasutada?

See asub kuva ülemises vasakus nurgas ja seda saate kasutada oma lemmikkäskude jaoks.

Just nii! See on väike tööriistariba nuppudega Salvesta, Võta tagasi ja Korda. Lemmikkäskude lisamiseks paremklõpsake tööriistaribast paremal asuvat noolt Veel. Võite ka paremklõpsata soovitud käsku ja seejärel klõpsata kiirmenüü käsku Lisa kiirpääsuribale.

See on ujuv tööriistariba, mis kuvatakse teie teksti kohal, ja peaksite kasutama seda vormingumuudatuste tegemiseks.

Vale. Selline on minitööriistariba, mitte kiirpääsuriba. Proovige uuesti.

See asub kuva ülemises vasakus nurgas ja selle kaudu pääseb kiiresti juurde dokumentidele.

Vale. Asukoht on küll õige, aga kiirpääsuribal on muu otstarve. Proovige uuesti.

See asub menüüs Avaleht ja selle kaudu saab kiiresti käivitada või alustada uut dokumenti.

Vale. Nii kiirpääsuriba asukoht kui ka otstarve on teised. Proovige uuesti.

Minitööriistariba kuvamiseks tehke järgmist.

Topeltklõpsake lindil aktiivset menüüd.

Ei. Aktiivse menüü topeltklõpsamisel lint peidetakse ajutiselt, kuid minitööriistariba ei kuvata. Proovige uuesti.

Valige tekst.

Ei, minitööriistariba kuvamiseks tuleb veel midagi teha. Proovige uuesti.

Valige tekst ja osutage kursoriga sellele.

Õige. Näpunäide: minitööriistariba kuvamiseks võite ka paremklõpsata valitud teksti.

Ükskõik milline eelnimetatutest.

Vale. Ainult üks vastustest on õige. Proovige uuesti.

Täpploendite rakendamiseks tuleb kasutada menüüd ____ ja jaotist _____.

Menüü Küljendus jaotis Lõik.

Vale. Selle kaudu saate rakendada lõigule eelneva või järgneva sammu. Proovige uuesti.

Menüü Avaleht jaotis Lõik.

Jah, õige. Sealtkaudu saate rakendada täpploendeid. Näpunäide: täpploendeid saate rakendada ka minitööriistariba abil.

Menüü Lisa jaotis Sümbolid.

Vale vastus! Proovige uuesti.

Menüü Lisa jaotis Tekst.

Ei, kahjuks on see vale vastus. Sellist jaotist pole olemas. Proovige uuesti.

Milline järgmistest toimingutest on uues Wordi versioonis õige viis selliste funktsioonide sätete valimiseks nagu dokumendi kuvamine, õigekeelsuskontroll ja keel?

Klõpsake menüü Tööriistad käsku Suvandid.

Ei, kahjuks on see vale vastus. Nii sai seda teha varasemates versioonides. Selles versioonis käib asi teisiti. Proovige uuesti.

Klõpsake menüü Fail käsku Suvandid.

Jah, see on õige vastus. Nii saab valida ka paljusid muid sätteid.

Paremklõpsake lindil suvalist kohta ja klõpsake käsku Suvandid.

Vale vastus! Soovite avada dialoogiboksi Wordi suvandid, kuid selle avamine käib teisiti. Proovige uuesti.

Klõpsake menüü Vaade nuppu Atribuudid.

Vale vastus! Menüüs Vaade pole käsku Atribuudid. Proovige uuesti.

Sõber saatis teile Word 2000 dokumendi meilisõnumi manusena. Kas saate avada manuse Wordi uue versiooniga?

Jah, kuid kuvatakse hoiatus, milles teil palutakse hankida muundur.

Ei, siinkohal ei soovita Word ühilduvuspaketi hankimist. Proovige uuesti.

Jah, kuid dokument avatakse ühilduvusrežiimis.

Jah, teil on õigus. Dokument avatakse ühilduvusrežiimis ja mõni funktsioon on piiratud, kuna töötate vanema failivorminguga.

Jah, kui olete esmalt sisse lülitanud ühilduvusrežiimi koos kiirpääsuribaga.

Vale vastus! Ühilduvusrežiim pole sisselülitatav. See käivitub automaatselt, kui teie avatav fail on vanemas vormingus. Proovige uuesti.

Ei, Wordi uues versioonis saab avada ainult Word 2002 ja uuemate versioonide faile.

Vale vastus! Uues versioonis saab avada faile tagasiulatuvalt kuni versioonini Microsoft Word 1.0. Proovige uuesti.

Tagasiside

Kiirülevaate kaart

Vt ka

Lint, kolmes osas

Lint on Microsoft® Office'i kasutajaliidese Fluent osa. See on dokumendiakna ülaosas asuv ristkülikukujuline ala. Sellel kuvatakse vajalikud suvandid lihtvaatena. Lindil on kolm põhikomponenti.

 • Menüüd – need asuvad akna ülaosas ja neid on kaheksa. Iga menüü tähistab kindlat tegevusala.

 • Jaotised – igas menüüs on mitu jaotist, kus kuvatakse koos seotud üksused.

 • Käsud – käsk võib olla nupp, ripploend või väli, kuhu saab sisestada teavet.

Täiendavad käsud dialoogiboksides

Jaotise alumises paremas nurgas asuv väike nool, mida nimetatakse dialoogiboksi käivitiks Nupp Dialoogiboksi käiviti rakenduses Word 2010 , avab selle jaotise käskude jaoks saadaolevad üksikasjalikumad või täpsemad suvandid. Noole klõpsamisel avaneb dialoogiboks või tööpaan, kus saate saadaolevate suvanditega töötada.

Kiirpääsuriba

Kiirpääsuriba on lindi kohal ülemises vasakus servas asuv väike ikoonirida. See sisaldab käske, mida iga päev korduvalt kasutate: Salvesta, Võta tagasi ja Korda. Saate lisada sellele ribale oma lemmikkäsud, et need oleks alati saadaval, olenemata sellest, milline menüü parajasti avatud on.

Kiirpääsuribale käskude lisamiseks klõpsake tööriistaribast paremal asuvat noolt Veel. Võite paremklõpsata ka lisatavat käsku ja seejärel klõpsata käsku Lisa kiirpääsuribale.

Mis juhtus menüüga Fail?

Menüü Fail on rakenduses Microsoft Office Word 2010 asendatud lindimenüüga Fail. Menüü klõpsamisel avaneb Microsoft Office'i Backstage'i vaade, kus kuvatakse varasemaga sarnased põhikäsud dokumentide avamiseks, salvestamiseks ja printimiseks, samuti õiguste seadmiseks, dokumendi ühiskasutuse lubamise ettevalmistamiseks ja dokumendiversioonide haldamiseks.

Backstage'i vaates nupu Suvandid klõpsamisel leiate selliste funktsioonide programmisätted nagu õigekirja parandamise eelistused. (Varasemates versioonides kuvati need suvandid menüü Tööriistad käsu Suvandid klõpsamisel avanenud dialoogiboksis.)

Klaviatuuri kasutamine

Juhtklahviga (CTRL) algavad kiirklahvid (nt CTRL+C kopeerimiseks või CTRL+ALT+1 pealkirja 1 jaoks) jäävad samaks nagu Wordi varasemates versioonides. Muuteklahviga (ALT) algavaid klahvikombinatsioone on muudetud.

 1. Vajutage muuteklahvi (ALT). Lindil kuvatakse klahvispikrid.

 2. Vajutage soovitud menüü- või kiirpääsuribakäsu klahvispikris kuvatud klahvi.

  • Kui vajutate mõnda kiirpääsuriba käsku, siis käsk käivitatakse.

  • Menüü klahvispikri vajutamisel kuvatakse selle menüü kõigi käskude klahvispikrid. Vajutage soovitud käsu klahvi (või klahvikombinatsiooni). Olenevalt valitavast käsust võidakse käivitada mõni toiming või avada galerii või menüü. Viimasel juhul võite valida mõne muu klahvispikri.

Märkus.    Enamik rakenduse Microsoft Office 2003 menüüde kiirklahve (muuteklahviga (ALT) algavad) toimivad endiselt. Kuid ekraanil ei kuvata enam meeldetuletusi selle kohta, milliseid klahve tuleb vajutada.

Uus failivorming ja Wordi varasemate versioonide failidega töötamine

Rakenduse Word 2010 uus dokumendifailivorming põhineb uutel Office'i avatud XML-i vormingutel (XML on märgistuskeele Extensible Markup Language lühend). Te ei pea XML-i tundma. Arvestage vaid, et uus XML-põhine vorming võimaldab teil teha järgmist:

 • aitab muuta teie dokumendid turvalisemaks, eraldades failid, mis sisaldavad skripte või makrosid: nii on hõlpsam tuvastada ja blokeerida soovimatut koodi või makrosid;

 • aitab muuta dokumentide failimahud väiksemaks;

 • aitab muuta dokumendid vähem vastuvõtlikuks kahjustustele.

Järgmiseks kirjeldame lühidalt Word 2010 failivorminguid:

 • .docx: makrode ja koodita Wordi standarddokument;

 • .dotx: makrode ja koodita Wordi mall;

 • .docm: Wordi dokument, mis võib sisaldada makrosid ja koodi;

 • .dotm: Wordi mall, mis võib sisaldada makrosid ja koodi.

Rakenduses Word 2010 saate avada ka Wordi varasemates versioonides loodud faile.

 • Kui salvestate faili, mis on algselt loodud mõnes varasemas versioonis, pakutakse dialoogiboksis Nimega salvestamine automaatselt võimalust salvestada see varasema versioonina (.doc).

 • Kui salvestate faili mõne varasema versioonina ja mõni Word 2010 funktsioon ei ühildu selle varasema versiooniga, kuvab Microsoft Wordi ühilduvuskontroll teile vastava teate, ja ükski uus funktsioon ei tööta.

 • Arvestage, et varasemas versioonis loodud Wordi faili avamisel või versioonis Word 2010 loodud faili salvestamisel varasema versioonina lülitatakse ühilduvusrežiim automaatselt sisse.

 • Wordi ühilduvuskontroll käivitub automaatselt. Saate selle ka käsitsi käivitada, kui kahtlete, et mõni dokumendi funktsioon võib olla varasemate versioonidega ühildumatu. Klõpsake menüü Fail nuppu Teave, käsku Kontrolli probleemide suhtes ja seejärel nuppu Ühilduvuskontroll.

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×