Ühiskaustade loomine ja jagamine

NB!:  See artikkel on masintõlgitud, vaadake lahtiütlust. Selle artikli ingliskeelse versiooni leiate aadressilt (viiteks).

Selle funktsiooni jaoks on vaja Microsoft Exchange Server 2000, Exchange Server 2003 või Exchange Server 2007 kontot. Enamik kodu- ja isiklikud kontod ei kasuta Microsoft Exchange'i. Lisateavet Microsoft Exchange'i konto ja kuidas kindlaks teha, Exchange'i kontoga ühendatud versiooni leiate jaotise Vt ka linkide.

Ühiskaustade kasutamine on hea moodus, kuidas koguda, korraldada ja jagada teavet teistega oma organisatsioonis. Ühiskaustu kasutavad tavaliselt projektimeeskonnad ühise huvivaldkonna teabe jagamiseks. Rakenduses Microsoft Outlook saate neid kaustu hallata. Ühiskaustad võivad sisaldada suvalist tüüpi Outlooki kaustaüksusi (nt sõnumid, kohtumised, kontaktid, tööülesanded, päevikukanded, märkmed, vormid, failid ja postitused).

Ühiskausta loomine ja teabe jagamine koosneb mitmetest erinevatest toimingutest.

Selle artikli teemad

Ühiskausta loomine ja määrake õigused, vaadete, vormide ja reeglid

Modereeritud ühiskausta loomine

Ühiskausta loomine ja õiguste, vaadete, vormide ning reeglite määramine

Ühiskausta loomiseks peab teil olema olemasolevasse ühiskausta kaustade loomise õigus. Õiguste saamise kohta küsige oma administraatorilt.

 1. Ühiskausta loomine

  1. Valige menüü Fail käsk Uus ja seejärel klõpsake käsku Kaust.

  2. Tippige väljale Nimi kausta nimi.

  3. Klõpsake väljal Kausta sisu kaustatüüpi, mida soovite luua.

  4. Klõpsake loendis Valige kausta asukoht kausta asukohta.

   Kiire alustamine avaliku kausta olemasolevate üksuste.

   1. Kaustaloendis, navigeerimispaanil, klõpsake kausta, mida soovite kopeerida.

   2. Klõpsake menüü fail käsk kaustja seejärel klõpsake käsku Kopeeri kausta nimi.

   3. Klõpsake loendis asukohta, kuhu soovite kausta kopeerida.

 2. Õiguste seadmine

  1. Paremklõpsake kaustaloendnavigeerimispaan ühiskausta, mille soovite anda ühiskasutusse. Seejärel klõpsake kiirmenüü käsku Atribuudid.

   Peab teil olema kausta ühiskasutusõiguste seadmiseks ühiskausta omanikuõigused. Saate korraga ainult ühe kausta õigused.

  2. Klõpsake vahekaarti Õigused.

  3. Klõpsake nuppu Lisa.

  4. Sisestage väljale Otsing isiku nimi, kellele soovite ühiskasutusõigusi anda.

  5. Klõpsake nuppu Lisa ja seejärel klõpsake nuppu OK.

  6. Klõpsake loendis Nimi isiku nime, mille te just lisasite.

  7. Valige jaotise Õigused alt soovitud suvandid.

   Märkus.: Samad õigused saate määrata igaühele, kellel on kaustale juurdepääs, klõpsates loendis Nimi käsku Vaikimisi .

 3. Teabe korraldamiseks ja otsimiseks vaadete loomine

  Tehke ühte järgmistest:

  1. Vaate loomine algusest peale   

   1. Valige menüü Vaade käsk Praegune vaade ja klõpsake siis käsku Määratle vaated.

   2. Klõpsake nuppu Uus.

   3. Tippige nimi väljale Uue vaate nimi.

   4. Valige väljalt Vaate tüüp soovitud vaatetüüp.

   5. vaade kättesaadavuse asukoha muutmiseks klõpsake jaotises Kasutatav järgmiste kaustadega ühte suvandit.

   6. Klõpsake nuppu OK.

   7. Edaspidiseks vaate kohandamiseks klõpsake dialoogiboksi Kirjeldus ja valige suvandid, mida soovite kasutada.

   8. Kui olete suvandite valimisega lõpule jõudnud, klõpsake nuppu OK.

   9. Vaate viivitamatuks kasutamiseks klõpsake nuppu Rakenda vaade.

  2. Standardse vaatel põhineva vaate loomine   

   1. Aktiveerige vaade, millel teie uus vaade peaks põhinema.

   2. Valige menüü Vaade käsk Praegune vaade ja klõpsake siis käsku Kohanda praegust vaadet.

   3. Iga tehtava muutuse puhul klõpsake dialoogiboksis Kirjeldus nuppu ja valige seejärel soovitud suvandid

   4. Kui olete muutuste tegemisega lõpule jõudnud, sulgege dialoogiboks Vaate kohandamine.

   5. Valige menüü Vaade käsk Praegune vaade ja klõpsake siis käsku Määratle vaated.

   6. Klõpsake loendiboksis kausta kausta nimi vaatedpraegused vaatesätted.

   7. Klõpsake nuppu Kopeeri.

   8. Tippige nimi väljale Uue vaate nimi.

   9. Vaate kättesaadavuse asukoha muutmiseks klõpsake rühmas Kasutatav järgmise kaustadega ühte suvandit.

    Märkus.: Uue vaate lisatakse Praeguse vaate  alammenüü (menüü Vaade , osutage käsule Alusel korraldada).

 4. Kausta vaikevaate muutmine

  Ühiskausta vaikevaate muutmiseks peavad teil olema selle kausta puhul omanikuõigused ja kõigile nähtavas kaustas peab olema määratletud vähemalt üks kohandatud vaade.

  1. Paremklõpsake navigeerimispaan kaustaloend soovitud ühiskausta. Seejärel klõpsake kiirmenüü käsku Atribuudid.

  2.  Klõpsake vahekaarti Haldamine

   Kui vahekaarti Haldamine ei kuvata, pole teil omanikuõigusi.

  3. Klõpsake loendis Kausta algne vaade vaadet, mida soovite näha iga kord kausta avades.

   Vaade Tavaline kuvab kausta üksusetüüpide jaoks Microsoft Outlooki vaikevaate.

 5. Teistele ühiskausta teabepostituseks kättesaadavate vormide määramine

  Vormide lisamiseks ühiskasutusega erakausta või ühiskausta peab teil olema õigus Toimetaja, Publitseerimistoimetaja või Omanik. Kui kaustaks on ühiskaust ja teil on õigus Omanik, saate teistele kausta kasutajatele vormide kättesaadavust piirata.

  1. Paremklõpsake kaustaloendnavigeerimispaan kausta ja seejärel klõpsake kiirmenüü käsku Atribuudid.

  2. Klõpsake vahekaarti Vormid.

  3. Vormi lisamiseks loendisse Selle kaustaga seostatud vormid klõpsake nuppu Halda, seejärel märkige soovitud vorm.

  4. Klõpsake nuppu Sule.

  5. Teistele kausta kasutajatele saadaolevate vormide piiramiseks klõpsake suvandit jaotises Luba selles kaustas neid vorme.

 6. Ühiskausta postitatud üksuste töötlemisreeglite loomine

  Peab teil olema ühiskausta või looge või muutke seda reeglite omanikuõigused.

  1. Paremklõpsake kaustaloendnavigeerimispaan kausta, mille reegleid soovite luua või muuta, ja seejärel klõpsake kiirmenüü käsku Atribuudid.

  2. Klõpsake vahekaarti Haldamine.

  3. Klõpsake nuppu Kaustaabimees.

  4. Tehke ühte järgmistest:

   • Reegli loomiseks klõpsake nuppu Lisa reegel.

   • Olemasoleva reegli muutmiseks klõpsake loendis reeglit ja seejärel nuppu Redigeeri reeglit.

  5. Sisestage tingimused, millele üksus peab ilmneva toimingu puhul vastama. Lisatingimuste seadmiseks klõpsake nuppu Täpsemalt.

  6. Valige jaotises Soorita need toimingud soovitud suvand.

   Märkus.: Loodud reegel on vaikimisi aktiivne.

 7. Ühiskausta teabe lisamine

  Tehke ühte järgmistest.

Kalendri ühiskasutusse andmine

Kontaktiloendi ühiskasutusse andmine

Tööülesannete loendi ühiskasutusse andmine

Ühiskausta teabe postitamine

Kalendri ühiskasutusse andmine

 1. Looge uus kaust ja klõpsake loendis Kausta sisu väärtust Kalendriüksused.

 2. Klõpsake loendis Valige kausta asukoht väärtust Kalender ja seejärel nuppu OK.

 3. Lisage kausta koosolekud ja sündmused.

Kontaktiloendi ühiskasutusse andmine

 1. Looge uus kaust ja klõpsake väärtust Kontaktid loendis Kausta sisu.

 2. Klõpsake loendis Valige kausta asukoht väärtust Kontaktid ja seejärel nuppu OK.

 3. Lisage kausta kontaktid.

  Märkus.: Ühiskasutusega kontaktiloend kuvatakse kausta Outlooki aadressiraamat/Kontaktid.

Tööülesannete loendi ühiskasutusse andmine

 1. Looge uus kaust ja klõpsake väärtust Tööülesanded loendis Kausta sisu.

 2. Klõpsake loendis Valige kausta asukoht väärtust Tööülesanded ja seejärel nuppu OK.

 3. Lisage kausta tööülesanded.

  Märkus.: Kui saate kopeerida tööülesannete loendi ühiskausta, ei saa te samaaegselt kopeerida tööülesannete määramist ühiskausta ega seda sealt luua.

Ühiskausta teabe postitamine

 1. Avage ühiskaust, kuhu soovite teavet postitada.

 2. Teabe postitamise vaikevormi kasutamiseks valige menüü Fail käsk Uus ja seejärel klõpsake käsku Postita sellesse kausta.

 3. Sisestage vormi teave, mida soovite postitada.

 4. Klõpsake nuppu Postita.

Lehe algusse

Modereeritud ühiskausta loomine

Modereeritud omanikuõigus peab teil olema ühiskausta omanikuõigused.

 1. Paremklõpsake navigeerimispaan kaustaloend soovitud ühiskausta. Seejärel klõpsake kiirmenüü käsku Atribuudid.

 2. Klõpsake vahekaardil Haldamine nuppu Modereeritud kaust.

 3. Märkige ruut Sea kaust modereeritavaks kaustaks.

 4. Sisestage väljale Saada uued üksused edasi isiku nimi, kes võtab vastu sissetulevad sõnumid, või alternatiivühiskausta nimi, kuhu sõnumid läbivaatuseks salvestatakse. Läbivaatav moderaator on määratletud 6. juhises.

 5. Valikuline: Moderaatori vastuvõetud sõnumile automaatseks vastuse saatmiseks valige suvand jaotise Vasta uutele üksustele alt.

  Valige üks järgmistest:

  • Standardvastuse   

   • "Täname esitatu eest. Palun pange tähele, et mõnesse kausta või arutelurühma esitatu vaadatakse avaliku kättesaadavuse määramiseks läbi. Sellistel juhtudel kuvatakse heakskiidetud materjal teistele viivitusega."

  • Kohandatud vastus   

   • Klõpsake nuppu Kohandatud vastus ja seejärel nuppu Mall. Tippige kohandatud vastuse tekst.

    Moderaatorid ei saa sõnumite postitamisel kumbagi vastust.

 6. Moderaatoriks olevate inimeste nimede lisamiseks või eemaldamiseks klõpsake nuppu Lisa või Eemalda.

 7. Valikuline: Valitud moderaatori atribuutide nägemiseks klõpsake nuppu Atribuudid.

Lehe algusse

Märkus.: Masintõlke lahtiütlus. Selle artikli tõlkis arvutisüsteem ilma inimese sekkumiseta. Microsoft pakub selliseid masintõlkeid, et inglise keelt mittekõnelevad kasutajad saaksid vaadata sisu Microsofti toodete, teenuste ja tehnoloogiate kohta. Kuna artikkel on masintõlgitud, võib see sisaldada sõnavara-, süntaksi- või grammatikavigu.

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×