Õppeteema: vaimustavate Power View’ aruannete loomine – 2. osa

NB! :  See artikkel on masintõlgitud, vaadake lahtiütlust. Selle artikli ingliskeelse versiooni leiate aadressilt (viiteks).

Abstraktsed:    Eelmise õpetuse lõpus Luua suurepäraseid Power View aruannete - 1 osa, Exceli töövihikus oli kolm Power View aruannete ja palju visualiseeringuid, sh Interaktiivne kaart, sektor-, lint- ja tulpdiagrammide loomine. Selles õppetükis saate teada, kuidas täiendavad interaktiivse Power View aruannete loomiseks.

Pange tähele, et õppeteemas loodud visualiseeringud on täpselt samamoodi interaktiivsed ka siis, kui aruanded avaldatakse ja antakse SharePointis ühiskasutusse.

Õppeteema sisaldab järgmisi peatükke.

Hulgidiagrammide loomine

Interaktiivsete aruannete koostamine kaartide ja paanide abil

Ajapõhiste esitatavate punkt- ja mulldiagrammide loomine

Kontrollpunkt ja test

Õppeteema lõpus on test, mille abil saate õpitut kontrollida. Lisaks leiate õppeteema lõpust Power View’ tööpõhimõtteid ja võimalusi tutvustavad videod.

Selles õppeteemade sarjas kasutatakse näidetena olümpiamedalite, korraldajariikide ja olümpiaaladega seotud andmeid. See sari sisaldab järgmisi õppeteemasid:

 1. Andmete importimine rakendusse Excel 2013 ja andmemudeli loomine

 2. Andmemudeli seoste laiendamine Excel 2013, Power Pivoti ja DAX-i abil

 3. Kaardipõhiste Power View’ aruannete loomine

 4. Interneti-andmete kaasamine ja Power View’ aruannete vaikeväärtuste seadmine

 5. Vaimustavate Power View’ aruannete loomine – 1. osa

 6. Vaimustavate Power View’ aruannete loomine – 2. osa

Soovitame kõik õppeteemad läbida samas järjekorras.

Nendes õppeteemades kasutatakse rakendust Excel 2013, kus on lubatud Power Pivot. Lisateavet rakenduse Excel 2013 kohta leiate teemast Excel 2013 lühijuhend. Power Pivoti lubamise juhised leiate teemast Power Pivoti lisandmoodul.

Hulgidiagrammide loomine

Selles jaotises saate jätkata Power View’ aruannete interaktiivsete visualiseeringute loomist. Selles jaotises näidatakse seda, kuidas saate luua eri tüüpi hulgidiagramme. Hulgidiagramme nimetatakse vahel ka multidiagrammideks.

Interaktiivne loomine Vertikaalne Hulgidiagrammide

Hulgidiagrammi aluseks on mõni teine diagramm, nagu sektordiagramm või joondiagramm.

 1. Valige Excelis tööleht Bar and Column (Joon- ja tulpdiagrammid). Uue Power View’ aruande loomiseks valige lindil POWER VIEW > Lisa > Power View. Luuakse tühi Power View’ aruande leht. Pange aruande nimeks Multiples (Hulgidiagrammid), selleks paremklõpsake akna allservas lehesakki ja valige kuvatavast menüüst käsk Nimeta ümber. Teine võimalus lehe ümbernimetamiseks on lehesaki topeltklõpsamine.

 2. Laiendage tabelit Medals (Medalid) paanil Power View väljad ja valige väljad Gender (Sugu) ja Event (Võistlusala). Klõpsake alal VÄLJAD välja Event (Võistlusala) kõrval kuvatavat noolenuppu ja valige käsk Loendus (pole tühi). Power View loob kuva, mis näeb välja nagu järgmine kuvatõmmis.

  Power View tabeli visualiseerimine

 3. Valige lindil KUJUNDUS > Visualiseeringu lülitus > Muud diagrammid > Sektor. Teie aruande ilme on nüüd selline, nagu on näidatud järgmisel kuvatõmmisel.

  Power View sektordiagrammi loomine

 4. Võib-olla soovite vaadata võistlusaladel osalenud meeste ja naiste osakaalu muutumist aja jooksul. Üks võimalus nende andmete kuvamiseks on kasutada hulgidiagramme. Lohistage tabeli Medal (Medal) väärtus Year (Aasta) väljale VERTIKAALKORDSED. Rohkemate hulgidiagrammide kuvamiseks saate aruande legendi eemaldada, selleks valige lindil PAIGUTUS > Legend > Pole.

 5. Muutke paigutust nii, et hulgidiagrammi ruudustikus oleks kuus veergu ja kuus rida. Valige hulgidiagramm ja valige PAIGUTUS > Ruudustiku kõrgus > 6 ja siis PAIGUTUS > Ruudustiku laius > 6. Kuva näeb välja selline, nagu on näidatud järgmisel kuvatõmmisel.

  Hulgidiagrammid sektordiagrammi Power View 's

 6. Hulgidiagramm on samuti interaktiivne. Diagrammi andmete kuvamiseks liikuge kursoriga üle mõne sektordiagrammi. Kui klõpsate mõne diagrammi sektorit, tõstetakse see sektor esile kõikides hulgidiagrammi diagrammides. Alltoodud kuvatõmmisel on näha, et 1952. aasta diagrammi kollase (naisosalejaid tähistava) sektori valimisel tõsteti esile kõikide diagrammide kollased sektorid. Kui kõik diagrammid ei mahu ühele Power View’ kuvale, kuvatakse visualiseeringu paremas servas vertikaalne kerimisriba.

  Power View’ hulgidiagrammi kasutamine

Interaktiivsete horisontaalhulgidiagrammide loomine

Horisontaalhulgidiagrammid käituvad sarnaselt vertikaalhulgidiagrammidega.

 1. Saate hulgidiagrammi muuta vertikaalsest horisontaalseks. Selleks lohistage väli Year (Aasta) alalt VERTIKAALKORDSED alale HORISONTAALKORDSED, nagu on näidatud järgmisel kuvatõmmisel.


  Power View visualiseeringu muutmine Power View väljad

 2. Power View’ aruande diagrammid kuvatakse nüüd horisontaalhulgidiagrammidena. Visualiseeringu allservas kuvatakse kerimisriba, nagu on näidatud järgmisel kuvatõmmisel.

  horisontaalhulgidiagrammide Power View 's

Hulgijoondiagrammide loomine

Ka joondiagramme saab hõlpsalt hulgidiagrammidena luua. Järgmistes juhistes näidatakse seda, kuidas saate luua igal olümpia-aastal võidetud medalite hulka kajastavad hulgijoondiagrammid.

 1. Looge uus Power View’ leht ja pange selle nimeks Line Multiples (Hulgijoondiagrammid). Valige paanil Power View väljad tabeli Medals (Medalid) väljad Medal Count (Medalite arv) ja Year (Aasta). Visualiseeringu joondiagrammiks muutmiseks valige KUJUNDUS > Muud diagrammid > Rida. Lohistage väli Year (Aasta) alale TELJED. Diagramm näeb välja selline, nagu on näidatud järgmisel kuvatõmmisel.
  Joondiagramm Power View’s

 2. Keskendume taliolümpial võidetud medalitele (tabelis Winter). Valige paanil Filtrid jaotis DIAGRAMM, seejärel lohistage tabeli Medals (Medalid) jaotis Season (Aastaaeg) filtrite paanile. Märkige välja Winter (Talv) ruut, nagu on näidatud järgmisel lehel.

  filtreerimine Power View diagrammile

 3. Hulgijoondiagrammide loomiseks lohistage tabeli Medals (Medalid) väli NOC_CountryRegion (ROK_RiikRegioon) alale VERTIKAALKORDSED. Aruanne näeb nüüd välja selline, nagu on näidatud järgmisel kuvatõmmisel.
  joone hulgidiagrammid Power View 's

 4. Soovi korral saate diagrammid väljade järgi korraldada või sortida tõusvas või kahanevas järjestuses, klõpsates visualiseeringu vasakus ülanurgas kuvatavaid valikuid.

Interaktiivsete aruannete koostamine kaartide ja paanide abil

Paanide ja kaartide visualiseerimise funktsioon teisendab tabeli hetktõmmiste sarjaks, kus andmed kuvatakse registrikaartidega sarnaste kaartidena. Järgmistes juhistes saate kaartide abil visualiseerida spordialadel võidetud medalite hulgad ja seejärel tulemusi toimumisaasta põhjal paanidena sortides piiritleda.

Kaartide visualiseeringu loomine

 1. Looge uus Power View’ aruanne ja pange selle nimeks Cards (Kaardid). Valige paanil Power View väljad tabeli Disciplines (Distsipliinid) väli Discipline (Distsipliin). Valige tabeli Medals (Medalid) väljad Distinct Count of Edition (Sündmuste eristatav loendus), Medal Count (Medalite arv) ja NOC_CountryRegion (ROK_RiikRegioon). Klõpsake paani Power View väljad alal VÄLJAD välja NOC_CountryRegion (ROK_RiikRegioon) kõrval kuvatavat noolt ja valige Loendus (erinev).

 2. Valige lindil KUJUDUS > Visualiseeringu lülitus > Tabel > Kaart. Tabel näeb välja selline, nagu on näidatud järgmisel kuvatõmmisel.
  Kaardivisualiseering Power View’s

 3. Kui kaardivisualiseering on valitud, valige tabelis DiscImage (VõistlusPilt) väli DiscImage (VõistlusPilt). Teile võidakse kuvada turbehoiatus, mis palub teil piltide kuvamiseks vajutada nuppu Luba sisu, nagu on näidatud järgmisel kuvatõmmisel.

  Väliste andmeühenduste hoiatus Excelis

 4. Korraldage alal VÄLJAD olevad väljad järgmisse järjestusse: DiscImage (DistsPilt), Discipline (Distsipliin), Medal Count (Medalite arv), Count of NOC_CountryRegion (ROK_RiikRegioon loend) ja Distinct Count of Edition (Sündmuste eristatav loend). Kaartide ilme peaks sarnanema järgmisega kuvatõmmisega.
  Kaardivisualiseering ümberkorraldatud väljadega

Kaartidena visualiseerimine paanide abil

 1. Kaarte saab hõlpsalt sortida medalite väljaandmisaasta järgi. Lohistage paanil Power View väljad tabeli Medals (Medalid) väli Year (Aasta) alale PAANIDE JÄRJESTUS. Visualiseering kuvatakse nii, nagu on näidatud järgmisel kuvatõmmisel.
  Funktsiooni PAANIDE JÄRJESTUS kasutamine Power View’s

 2. Nüüd on kaardid aastate järgi paanitud, kuid lisaks sellele juhtus veel midagi. Väljast PAANIDE JÄRJESTUS sai ümbris, mis praegu sisaldab üksnes neid kaarte, mille te eelmistes juhistes lõite. Saate siiski seda ümbrist täiendada ja interaktiivsetes aruannetes andmete kuvamist funktsiooni PAANIDE JÄRJESTUS abil korraldada.

 3. Klõpsake kaardivisualiseeringu kõrval olevat ala ümbrise PAANIDE JÄRJESTUS piires. Paan Power View väljad muutub näitamaks, et olete endiselt ümbrises PAANIDE JÄRJESTUS, kuid mitte kaardivisualiseeringus. Järgmisel kuvatõmmisel on näha, kuidas see kuvatakse paanil „Power View väljad”.
  Ümbris PAANIDE JÄRJESTUS Power View’ aruandes

 4. Kõikide saadaolevate tabelite kuvamiseks valige paanil Power View väljad vahekaart KÕIK. Valige tabelis Hosts (Korraldajad) väljad City (Linn), Season (Aastaaeg), NOC_CountryRegion (ROK_RiikRegioon) ja FlagURL (LipuURL). Seejärel valige lindil KUJUNDUS > Visualiseeringu lülitus > Tabel > Kaart. Kaartide visualiseeringu laadi muutes saate äsja loodud tabeliga aruande vaba pinda ulatuslikumalt kasutada. Valige KUJUNDUS > Suvandid > Kaardi laad > Viiktekst. Nii on parem. Aruanne näeb välja selline, nagu on näidatud järgmisel kuvatõmmisel.
  Ümbrisesse PAANIDE JÄRJESTUS uue visualiseeringu lisamine Power View’s

 5. Kui valite ümbrise PAANIDE JÄRJESTUS ülaservas kuvatavas paaniloendis mõne muu aasta, sünkroonitakse valikuga ka äsja loodud viiktekstikaart. Selle põhjuseks on see, et mõlemad visualiseeringud asuvad teie loodud ümbrises PAANIDE JÄRJESTUS. Kui kerite jaotise PAANIDE JÄRJESTUS sisu ja valite näiteks aasta 2002, näeb aruanne välja selline, nagu on näidatud järgmisel kuvatõmmisel.

  Paanide kasutamine Power View’s

 6. Lisaks saate muuta paanide kuvamise viisi Power View’s. Valige lindil KUJUNDUS > Paanid > Paani tüüp > Paani voog. Visualiseering muutub ja Power View tõstab paanid paaniümbrise allserva, nagu on näidatud järgmisel kuvatõmmisel.
  Paanitüübi PAANIVOOG kasutamine Power View’s

Nagu eelnevalt mainitud, on õppeteemas loodud visualiseeringud täpselt samamoodi interaktiivsed ka siis, kui aruanded avaldatakse ja SharePointis ühiskasutusse antakse.

Ajapõhiste esitatavate punkt- ja mulldiagrammide loomine

Saate luua interaktiivseid diagramme, mis kajastavad andmete muutumist ajas. Selles jaotises saate luua punktdiagrammi ja mulldiagrammi ning visualiseerida olümpiamängude andmeid nii, et kõik saavad neid teie Power View’ aruandes vaadata ja interaktiivselt kasutada.

Punktdiagrammi ja mulldiagrammi loomine

 1. Uue Power View’ aruande loomiseks valige lindil POWER VIEW > Lisa > Power View. Pange aruandele uueks nimeks Mulldiagramm. Valige tabelis Medals (Medalid) väljad Medal Count (Medalite arv) ja NOC CountryRegion (ROK_RiikRegioon). Riigi- või regioonikoodide asemel koodide arvu esitamiseks klõpsake alal VÄLJAD välja NOC_CountryRegion (ROK_RiikRegioon) kõrval kuvatavat noolt ja valige Loendus (erinev). Seejärel valige tabelis Events (Võistlusalad) väli Sport (Spordiala).

 2. Andmete punktdiagrammina kuvamiseks valige KUJUNDUS > Visualiseeringu lülitus > Muud diagrammid > Hajuta. Aruanne näeb välja selline, nagu on näidatud järgmisel kuvatõmmisel.

  punktdiagrammi Power View 's

 3. Seejärel lohistage tabeli Events (Võistlusalad) väli Event (Võistlusala) paani Power View väljad alale SUURUS. Aruande ilme on nüüd palju põnevam, nagu on näidatud järgmisel kuvatõmmisel.

  Välja SUURUS kasutamine Power View’ mulldiagrammis

 4. Punktdiagramm muutus mulldiagrammiks, kus iga mulli suurus sõltub spordialal võidetud medalite hulgast.

 5. Mulldiagramm on samuti interaktiivne. Kui libistate kursoriga üle mulli Rowing (Sõudmine), kuvab Power View selle spordiala kohta täpsemad andmed, nagu on näidatud järgmisel kuvatõmmisel.

  Lisateabe kuvamiseks kursoriga üle mulldiagrammi mullide libistamine

Ajapõhiste esitatavate visualiseeringute loomine

Paljude visualiseeringute aluseks on ajas muutuvad andmed. Olümpiamängude andmete puhul oleks huvitav näha, kuidas medalite hulk spordialade lõikes aastate jooksul muutub. Järgmistes juhistes näidatakse seda, kuidas saate visualiseeringutes ajapõhiseid andmeid animeerida ja esitada.

 1. Pange tähele, et eelmiste juhiste järgi loodud punktdiagrammis kuvatakse paanil „Power View väljad” ala ESITUSTELG, nagu on näidatud järgmisel kuvatõmmisel.

  Power View esitustelg

 2. Lohistage tabeli Medals(Medalid) väli Year (Aasta) alale ESITUSTELG. Nüüd läheb lõbusaks. Punktdiagrammi allservas kuvatakse telg, mille kõrval asub nupp ESITA, nagu on näidatud järgmisel kuvatõmmisel. Vajutage nuppu Esita.

  Power View aruande nuppu Esita

 3. Mullid liiguvad, kasvavad ja kahanevad vastavalt esitusteljel edasi liikuvatele aastaarvudele. Lisaks saate mõne mulli, praegusel juhul konkreetse spordiala, esile tõsta ja vaadata, kuidas see esitustelje edenedes muutub. Telje edenedes tähistatakse mulli teekond joonega ja tõstetakse esile kõik andmepunktid.

 4. Valige Aquatics (Veesport) ja klõpsake nuppu Esita. Aquatics (Veesport) tõstetakse esile ja aruande paremas ülanurgas kuvatakse aastad, mis vahelduvad vastavalt esitustelje liikumisele. Esituse lõpus kuvatakse esile tõstetuna mulli Aquatics (Veesport) teekond ja teiste spordialade mullid on tuhmid. Järgmisel kuvatõmmisel on näidatud see, kuidas kuvatakse aruanne pärast esituse lõppu.

  Ajapõhised visualiseeringud Power View’s

 5. Korraga mitme spordiala valimiseks hoidke all juhtklahvi (Ctrl) ja klõpsake mitut mulli. Proovige ise järele. Järgmisel kuvatõmmisel on valitud kolm spordiala: Wrestling (Maadlus), Athletics (Kergejõustik) ja Aquatics (Veesport).

  Mitme mulli esiletõstmine esitatavates Power View’ aruannetes

 6. Lisaks saate punktdiagramme filtreerida nii nagu kõiki teisi visualiseeringuid. Diagramm on väga kirju, sest andmehulk sisaldab paljusid spordialasid. Lohistage tabeli Medals (Medalid) väli Season (Aastaaeg) paani Power View väljad alale VÄRV. Nüüd kasutatakse ainult kahte värvi – ühte suve- ja teist talialade märkimiseks. See on näha järgmisel kuvatõmmisel, aga parema ülevaate saamiseks vaadake õppeteema lõpus toodud videot.

  Tükeldite kasutamine aruannetes Power View esitamine

Saate Power View’ga luua mitut tüüpi hämmastavaid ja paeluvaid aruandeid. Visualiseeringud aitavad andmetes kõige olulisema esile tuua. Veel põnevamate aruannete loomiseks ja andmete ilmestamiseks saate ühes aruandes kasutada korraga mitut visualiseeringut.

Kontrollpunkt ja test

Vaadake õpitu üle

Selles õppeteemas saite teada, kuidas luua hulgidiagramme, joondiagramme, mulldiagramme ja punktdiagramme. Lisaks saite teada, kuidas paanida aruannet ja luua ümbris, millesse võib kaasata mitu aruannet.

See õppeteema on Power View’ aruannete loomise sarjas viimane.

Olümpiamängude andmetel põhinevad videod

Mõnikord on kasulik toimingutega lähemalt tutvuda. Selles jaotises on toodud videod, kus näidatakse olümpiamängude andmete põhjal erinevate funktsioonide kasutamist. Need videod on sarnased õppeteemadega, aga mõni töövihik, Power Pivoti pilt või Power View’ leht võib õppeteemas näidatust pisut erineda.

Power Pivot Videod:

 • Vaikeväljade seadmine

 • Veergude ja tabelite peitmine

 • Kirjelduste lisamine veergudele ja tabelitele

 • Seosed

 • Summeerimisalus

Power View Videod:

 • Excel 2013 lisandmooduli Power View kasutamise alustamine

 • Mull- ja punktdiagrammid

 • Kaardid

 • Süvitsiminek hierarhias

 • Süvitsiminek andmemudeli hierarhias

 • Filtrid

 • Hierarhiad

 • Teksti esiletõstmine

 • Kaardid

 • Kaardid: ebaselgete kaardiandmete parandamine

 • Maatriks

 • Hulgidiagrammid

 • Sektordiagrammid

 • Andmete värskendamine andmemudelis

 • Tükeldid

 • Sortimine

 • Paanid

Täname! Loodetavasti olete selle õppesarjaga rahul ja leidsite Power View’ aruannete loomiseks kasulikke näpunäiteid. Power View’ga saate luua hämmastavaid immersiivseid ja interaktiivseid aruandeid, mida on võimalik äriteabeportaali või SharePointi kaudu ühiskasutusse anda.

Selle sarja õppeteemad

Järgmises loendis on toodud selle sarja kõikide õppeteemade lingid.

 1. Andmete importimine rakendusse Excel 2013 ja andmemudeli loomine

 2. Andmemudeli seoste laiendamine Excel 2013, Power Pivoti ja DAX-i abil

 3. Kaardipõhiste Power View’ aruannete loomine

 4. Interneti-andmete kaasamine ja Power View’ aruannete vaikeväärtuste seadmine

 5. Vaimustavate Power View’ aruannete loomine – 1. osa

 6. Vaimustavate Power View’ aruannete loomine – 2. osa

TEST

Kas soovite kontrollida, kui hästi on õpitu teile meelde jäänud? Siin saate seda teha. Selles testis keskendutakse funktsioonidele, võimalustele ja nõuetele, mida selles õppeteemas tutvustati. Lehe allservas on kirjas õiged vastused. Palju edu!

1. küsimus Millise nimega hulgidiagramme veel tuntakse?

A. Kerimisdiagrammid.

B. Korrutusdiagrammid.

C. Multidiagrammid.

D. Lehtdiagrammid.

2. küsimus Millisel paani Power View väljad alal saab luua ümbrise, kuhu on võimalik lisada mitu visualiseeringut?

A. Alal VEERUD.

B. Alal SUMMEERIMINE.

C. Alal PAANIDE JÄRJESTUS.

D. Alal ÜMBRIS.

3. küsimus Millist paani „Power View väljad” ala peaks kasutama andmeväljal (nt kuupäeva sisaldav väli) põhineva animeeritud visualiseeringu loomiseks?

A. Ala ESITUSTELG.

B. Ala HORISONTAALKORDSED.

C. Ala ANIMATSIOON.

D. Ilmselt ei saagi nii põnevaid visualiseeringuid luua.

4. küsimus Mis juhtub hulgidiagrammidega siis, kui kõik sektordiagrammid ühele kuvale ära ei mahu?

A. Power View hakkab automaatselt kerides sektordiagramme sirvima.

B. Power View’s kuvatakse kerimisriba, mille abil saate kerides liikuda teiste sektoridiagrammideni.

C. Power View kaasab aruandesse ainult need sektordiagrammid, mis on nähtavad.

D. Power View tõstab asjaoludest hoolimata automaatselt kõik sektordiagrammid ühele kuvale.

Õiged vastused

 1. Õige vastus: C

 2. Õige vastus: C

 3. Õige vastus: A

 4. Õige vastus: B

Märkmed : Selles õppeteemade sarjas kasutatud andmed ja pildid on pärit järgmistest allikatest.

 • Olümpiamängude andmed: Guardian News & Media Ltd.

 • Lippude kujutised: CIA Factbook (cia.gov)

 • Rahvastikuandmed: Maailmapank (worldbank.org)

 • Olümpiaalade piktogrammide autorid on Thadius856 ja Parutakupiu

Märkus. : Masintõlke lahtiütlus. Selle artikli tõlkis arvutisüsteem ilma inimese sekkumiseta. Microsoft pakub selliseid masintõlkeid, et inglise keelt mittekõnelevad kasutajad saaksid vaadata sisu Microsofti toodete, teenuste ja tehnoloogiate kohta. Kuna artikkel on masintõlgitud, võib see sisaldada sõnavara-, süntaksi- või grammatikavigu.

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×