Õppeteema: Interneti-andmete kaasamine ja Power View’ aruannete vaikeväärtuste seadmine

NB! :  See artikkel on masintõlgitud, vaadake lahtiütlust. Selle artikli ingliskeelse versiooni leiate aadressilt (viiteks).

Abstraktsed:    Eelmise õpetuse lõpus Loomine kaardipõhiste Power View aruanneteExceli töövihikus sisalduv erinevatest allikatest pärit andmeid, andmemudeli põhjal loodud Power Pivotja kaardipõhiste Power View aruande kasutamine koos olümpiamängude põhiteave seosed. Selles õpetuses töötame laiendamine ja optimeerida rohkem andmeid, huvitav graafika, töövihikut ja hõlpsalt luua suurepäraseid Power View aruannete töövihiku ettevalmistamine.

Märkus. : Selles artiklis kirjeldatakse Excel 2013 andmemudelite. Siiski samade andmete modelleerimine ja Power Pivoti funktsioonid rakenduses Excel 2013 kasutusele ka rakendada Excel 2016.

Õppeteema sisaldab järgmisi peatükke.

Interneti-põhiste piltide linkide importimine andmemudelisse

Andmemudeli täiendamine Interneti-andmetega

Tabelite ja väljade peitmine aruannete loomise hõlbustamiseks

Kontrollpunkt ja test

Õppeteema lõpus on test, mille abil saate õpitut kontrollida.

Selles õppeteemade sarjas kasutatakse näidetena olümpiamedalite, korraldajariikide ja olümpiaaladega seotud andmeid. See sari sisaldab järgmisi õppeteemasid:

 1. Andmete importimine rakendusse Excel 2013 ja andmemudeli loomine

 2. Andmemudeli seoste laiendamine Excel 2013, Power Pivoti ja DAX-i abil

 3. Kaardipõhiste Power View’ aruannete loomine

 4. Interneti-andmete kaasamine ja Power View’ aruannete vaikeväärtuste seadmine

 5. Vaimustavate Power View’ aruannete loomine – 1. osa

 6. Vaimustavate Power View’ aruannete loomine – 2. osa

Soovitame kõik õppeteemad läbida samas järjekorras.

Excel 2013 abil olümpiaandmed Power Pivot lubatud. Excel 2013 kohta lisateabe saamiseks klõpsake siin. Juhised selle kohta, mis võimaldab Power Pivot, klõpsake siin.


Interneti-põhiste piltide linkide importimine andmemudelisse

Pidevalt suurenevate andmehulkade visualiseerimiseks on vaja tõhusaid lahendusi. Andmete mitmekülgsus võimaldab asjadele uut moodi läheneda ning andmeid tõhusamalt kasutada ja korraldada. Power Pivot ja Power View ühendavad nii teie enda kui ka välistest allikatest pärinevad andmed ning aitavad neid lõbusalt ja põnevalt visualiseerida.

Selles jaotises saate andmemudelisse kaasata olümpiariikide või -regioonide lippude pildid ja olümpiamängude distsipliine tähistavad pildid.

Lipupildi lisamine andmemudelisse

Pildid muudavad Power View’ aruanded visuaalselt mõjuvamaks. Järgmiste juhiste järgi saate lisada kaks pildikategooriat – distsipliinide pildid ja riikide või regioonide lippude pildid.

Teil on nende andmete kaasamiseks kaks sobivat tabelit: tabelDiscipline (Distsipliinid) distsipliinide piltide jaoks ja tabel Korraldajariigid lippude jaoks. Et aruande pildid oleksid asukohast olenemata kõikidele nähtavad, saate Internetist leitud pildid lisada linkide kaudu.

 1. Hea allikas riikide ja regioonide lippude piltide importimiseks on World Factbooki andmebaas veebisaidil CIA.gov. Kui klõpsate järgmist linki, kuvatakse Prantsusmaa lipu pilt.

  https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/graphics/flags/large/fr-lgflag.gif

  Veebisaidil teiste lipupiltide URL-e uurides on näha, et piltide URL-id erinevad ainult riiki või regiooni tähistavate kahetäheliste koodide poolest. Seega saaks kahetähelisi riigi- või regioonikoode teades need koodid igasse URL-i sisestada ja hõlpsalt kõikide lipupiltide lingid lisada. Olemasolevaid andmeid tähelepanelikult vaadates on näha, et tabel Korraldajariigid sisaldab kahetähelisi riigi- või regioonikoode. See on suurepärane.

 2. Peate looma uue välja tabeli Hosts lipu talletamiseks URL-id. Mõne varasema õpetuses kasutatud Dax-i kasutaksite kahe väljad ja teeme sama lipp URL-id. Valige Power Pivot, tühja veergu, mis sisaldab Veergu lisa pealkiri tabeli Hosts . Valemiribal, tippige valemiribale järgmine DAX-i (või saate kopeerige ja kleepige see valem veergu). Tundub pikk, kuid kõige selle on soovime kasutada CIA Factbook URL.

  =REPLACE("https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/graphics/flags/large/fr-lgflag.gif",82,2,LOWER([Alpha-2 code]))

  selle Dax-i funktsiooni tegite mõned asjad on üks rida. Esiteks Dax-i funktsioon REPLACE asendab teksti antud tekstistringi, nii, et selle funktsiooni abil saate asendada osa URL, mis viidatud Prantsusmaa lipp (Prantsusmaa) vastav kahetähelise koodiga iga riigi või piirkonna jaoks. Arvu 82 ütleb alustamiseks asendamine 82 märkide stringi üheks funktsiooni Asenda. 2, mis ütleb toimingutega asendada märkide asendamiseks. Järgmiseks olete ehk märganud, et URL on tõstutundlik (te testitud kõigepealt, muidugi) ja meie kahetähelise koodiga on suur, mistõttu tuli neid nagu me lisada need URL-i abil Dax-i funktsiooni LOWER väiketähtedeks teisendada.

 3. Nimetage lipupiltide URL-e sisaldav veerg ümber veeruks LipuURL. Teie Power Pivoti kuva peaks välja nägema selline, nagu on näidatud järgmisel kuvatõmmisel.

  URL-i välja loomine Power Pivoti ja DAX-i abil

 4. Minge tagasi Excelisse ja valige PivotTable-liigendtabelis Leht1. Klõpsake paanil PivotTable-liigendtabeli väljad käsku KÕIK. Saadaolevate väljade loendisse on lisatud väli LipuURL, nagu on näidatud järgmisel kuvatõmmisel.
  Tabelisse Korraldajariigid on lisatud väli LipuURL

  Märkmed : Mõnel juhul CIA.gov World Factbook sait Alpha-2 kood ei ühti ametlik ISO 3166-1 Alpha-2 kood Hosts tabelis, mis tähendab, et mõned lipud ei kuvata õigesti. Saate määrata, et ja saada õige lipp URL-id, tehes järgmist asendust otse iga probleemse kirje Exceli tabeli Hosts . Hea uudiste on selle Power Pivot automaatselt tuvastab Excelis tehtud muudatused ja Dax-i valem arvutab.

  • asendage kood AT koodiga AU

Spordialade piktogrammide lisamine andmemudelisse

Olümpiaalasid tähistavad pildid muudavad Power View’ aruanded veelgi põnevamaks. Selles jaotises selgitatakse, kuidas saate lisada pilte tabelisse Disciplines (Distsipliinid).

 1. Pärast otsingut Interneti-ühendus, leiate, et Wikimedia Commonsi on hea piktogrammide autorid on iga Olympic distsipliini, mille Parutakupiu jaoks. Järgmine link kuvatakse Parutakupiu palju pilte.

  http://commons.wikimedia.org/wiki/user:parutakupiu

 2. Piltide täpsemal uurimisel selgub, et nende ühine URL-i struktuur ei ole saadaval DAX-i valemisse lisamiseks ja automaatselt kohandatud linkide loomiseks. Kui kaalute võimalust kõik lingid käsitsi sisestada, on mõistlik esmalt välja selgitada, kui palju distsipliine andmemudel sisaldab. Valige Power Pivotis tabel Disciplines (Distsipliinid) ja vaadake Power Pivoti akna allserva. Seal kuvatav arv 69 tähistab kirjete arvu, nagu on näidatud järgmisel kuvatõmmisel.
  Power Pivot kuvab kirjete arvu

  See ei ole liiga suur arv linkide käsitsi kopeerimiseks ja kleepimiseks, eriti kuna tulemuseks on pilkupüüdev aruanne.

 3. Piktogrammide URL-ide lisamiseks tuleb luua uus veerg tabelis Disciplines (Distsipliinid) See esitab huvitava väljakutse. Nimelt imporditi tabel Disciplines (Distsipliinid) andmemudelisse Accessi andmebaasist, seega kuvatakse tabel Disciplines (Distsipliinid) ainult Power Pivotis, aga mitte Excelis. Kuid Power Pivotis ei saa andmeid sisestada otse üksikutesse kirjetesse ehk üksikutele ridadele. Selle probleemi lahendamiseks saate luua tabeli Disciplines (Distsipliinid) alusel uue tabeli, lisada selle andmemudelisse ja seejärel luua uue seose.

 4. Kopeerige Power Pivotis tabeli Disciplines (Distsipliinid) kolm veergu. Veergude valimiseks viige kursor veeru Discipline (Distsipliin) kohale, klõpsake ja laiendage valikut veeruni SportID (SpordialaID), nagu on näidatud järgmisel kuvatõmmisel, seejärel valige Avaleht > Lõikelaud > Kopeeri.

  Kopeerige väljad lisandmoodulis Power Pivot

 5. Looge Excelis uus tööleht ja kleepige sellele kopeeritud andmed. Vormindage andmed tabelina, nagu tegite varasemates õppeteemades, määrates kõige ülemise rea väljad veerusiltideks, ja pange tabelile nimiDistsipliiniPilt. Pange ka töölehele nimi DistsipliiniPilt.

Märkus. : Töövihiku kõik käsitsi sisestatud lõpule viidud, nimetatakse DiscImage_table.xlsx, on üks selle sarja esimene õpetuse allalaaditud failid. Soovite muuta seda, saate selle tasuta alla, klõpsates siin. Lugege järgmisi samme, mis sarnane olukordades saate rakendada oma andmetega.

 1. Tippige veeru SportID (SpordialaID) kõrval asuva veeru esimesele reale DiscImage (DistsipliiniPilt). Excel laiendab tabelit rea kaasamiseks automaatselt. Teie tööleht DistsipliiniPilt näeb välja selline, nagu on näidatud järgmisel kuvatõmmisel.

  Exceli tabeli laiendamine

 2. Sisestage iga distsipliini juurde Wikimedia Commonsi andmebaasist leitud piktogrammi URL. Kui laadisite alla töövihiku kõiki URL-e sisaldava tabeliga, saate URL-id kopeerida ja uude veergu kleepida.

 3. Loodud tabeli andmemudelisse lisamiseks valige Excelis Power Pivot > Tabelid > Lisa andmemudelisse

 4. Seose loomiseks lohistage Power Pivotis diagrammivaates väli DisciplineID (DistsipliiniID) tabelist Disciplines (Distsipliinid) tabeli DistsipliiniPilt väljale DisciplineID (DistsipliiniID).

Andmekategooriate seadmine piltide õigeks kuvamiseks

Piltide õigeks kuvamiseks Power View’ aruannetes peab piltide URL-idele seadma õige andmekategooria. Power Pivot üritab määratleda andmemudelisse kaasatud andmete tüübi ja valib automaatselt andmekategooria, mis kuvatakse koos märkega (Soovitatud). Kindluse mõttes on mõistlik üle kontrollida.

 1. Valige Power Pivotis tabel DistsipliiniPilt, seejärel valige veerg DiscImage (DistsipliiniPilt).

 2. Valige lindil Täpsemalt > Aruandluse omadused > Andmekategooria ja valige Pildi URL, nagu on näidatud järgmisel kuvatõmmisel. Excel üritab andmekategooria määrata ja kuvab automaatselt valitud andmekategooria koos märkega (soovitatud).

  Power Pivoti andmekategooriate seadmine

Nüüd sisaldab andmemudel distsipliinidele vastavate piktogrammide URL-e, millele on seatud õige andmekategooria Pildi URL.

Andmemudeli täiendamine Interneti-andmetega

Andmeid, mida sobivuse korral aruannetes kasutada, saab hankida paljudelt Interneti-saitidelt. Selles jaotises tutvustatakse seda, kuidas saate andmemudelisse lisada rahvastikuandmed.

Rahvastikuandmete lisamine andmemudelisse

Aruannetes rahvastikuandmete kajastamiseks on esmalt vaja need andmed hankida ja seejärel andmemudelisse kaasata. Hea allikas on Worldbank.org andmepank. See sait sisaldab järgmist lehte, kus saate otsida ja alla laadida riikide ja regioonidega seotud teavet.

http://Databank.worldbank.org/Data/views/variableSelection/selectvariables.aspx?source=World-Development-Indicators

Saidilt Worldbank.org andmete allalaadimiseks ja nende kasutamiseks aruannete loomisel on mitu võimalust. Praegu on vaja saidilt leida andmemudelis kajastuvate riikide ja regioonide rahvastikuandmed. Järgmiste juhiste järgi saate rahvastikuandmeid sisaldava tabeli alla laadida ja andmemudelisse lisada.

Märkus. : Veebisaitide mõnikord muutuda, mistõttu veebisaidil Worldbank.org paigutus võib olla veidi teistsugune, kui allpool kirjeldatud. Teise võimalusena saate alla laadida Exceli töövihiku nimega Population.xlsx , mis juba sisaldab Worldbank.org andmed, mis on loodud, täitke järgmised juhised, klõpsates siin.

 1. Klõpsake veebisaidi worldbank.org avamiseks ülaltoodud linki.

 2. Keskmine jaotis lehe jaotises riik, klõpsake nuppu Vali kõik.

 3. Sisestage otsingusse ja valige jaotises SERIES (SARI) märksõnad population, total (rahvastik, kogusumma). Järgmisel kuvatõmmisel kuvatakse otsinguaken koos otsinguriba näitava noolega.

  valides andmekogumi worldbank.org

 4. Valige jaotises TIME (AEG) aasta 2008 (see on küll juba mõne aasta tagune aeg, aga sellest aastast pärinevad meie õppematerjalides kasutatud olümpiaandmed).

 5. Kui olete need valikud teinud, klõpsake nuppu DOWNLOAD (LAADI ALLA) ja valige salvestustüübiks Exceli fail. Allalaaditud töövihiku nimi ei ole sellisel kujul hästi loetav. Pange töövihikule uus nimi Rahvastik.xls ja salvestage see järgmistes õppeteemades kasutamiseks käepärasesse kohta.

Nüüd saate need andmed importida andmemudelisse.

 1. Lisage olümpiaandmeid sisaldavasse Exceli töövihikusse uus tööleht ja pange selle nimeks Rahvastik.

 2. Otsige sirvides üles allalaaditud töövihik Rahvastik.xls, avage see ja kopeerige andmed. Kõikide andmelahtrite valimiseks valige mõni andmelahter ja vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl+A. Kleepige andmed olümpiaandmete töövihiku töölehe Rahvastik lahtrisse A1.

 3. Vormindage töövihikusse kleebitud andmed tabelina ja pange tabelile nimi Rahvastik. Valige mõni andmelahter, näiteks lahter A1, ja vajutage kõikide andmelahtrite valimiseks klahvikombinatsiooni Ctrl+A, seejärel vajutage tabelina vormindamiseks klahvikombinatsiooni Ctrl+T. Kuna andmed sisaldavad päiseid, märkige aknas Tabelina vormindamine ruut Minu tabelil on päised, nagu on näidatud allpool.

  aken tabeli loomine

  Tabelina vormindamine pakub palju eeliseid. Tabeli hilisema tuvastamise hõlbustamiseks saate tabelile määrata nime. Lisaks saate tabelite vahel luua seoseid ja lubada andmete uurimise ning analüüsi PivotTable-liigendtabelites, Power Pivotis ja Power View’s.

 4. Klõpsake soovitud TABELIRIISTAD > kujundus vahekaardil, otsige üles väli Tabeli nimi ja tippige populatsiooni tabeli nime. Populatsiooni andmed on veerus pealkirjaga 2008. Hoida asju sirge, ümber nimetada populatsiooni tabeli 2008 veerus populatsiooni alusel. Töövihikus näeb nüüd järgmisel kuvatõmmisel.

  Rahvastikuandmed Exceli toomist

  Märkmed : Mõnel Riigi kood , Worldbank.org, saidi ei vasta ametlik ISO 3166-1 Alpha-3 kood esitatud medalite tabeli, mis tähendab, et mõned riigid/regioonid ei kuvata rahvastikuandmed. Te saate kinnitada, et teha järgmised asendused otse oma populatsiooni tabel Excelis iga probleemse kirje. Hea uudiste on selle Power Pivot tuvastab Excelis tehtud muudatused automaatselt.

  • NED NLD muutmine

  • muuta CHE SUI

 5. Tabeli lisamiseks andmemudelisse valige Excelis Power Pivot > Tabelid > Lisa andmemudelisse, nagu on näidatud järgmisel kuvatõmmisel.

  Uute andmete lisamine andmemudelisse

 6. Järgmiseks saate luua seose. Selgus, et riigi- või regioonikoodid tabelis Rahvastik on samad mis väljal NOC_CountryRegion (ROK_RiikRegioon) tabelis Medals (Medalid). See on suurepärane, sest saame kahe tabeli vahel hõlpsasti seose luua. Lohistage Power Pivoti diagrammivaates tabel Rahvastik tabeli Medals (Medalid) kõrvale. Lohistage tabeli Medals (Medalid) väli NOC_CountryRegion (ROK_RiikRegioon) tabeli Rahvastik väljale Country/Region Code (Riigi-/regioonikood). Tabelite vahel luuakse seos, nagu on näidatud järgmisel kuvatõmmisel.

  tabelite vahel seoste loomine

Seda ei olnud keeruline teha. Andmemudel sisaldab nüüd lippude piltide linke, distsipliine tähistavate piltide (ehk piktogrammide) linke ja uusi rahvastikuandmete tabeleid. Olete kaasanud mitmekülgseid andmeid ja saate peagi alustada paeluvaid visualiseeringuid sisaldavate aruannete loomist.

Aruannete loomise hõlbustamiseks saate peita mõned tabelid ja väljad, mida te aruannetes ei kasuta.

Tabelite ja väljade peitmine aruannete loomise hõlbustamiseks

Võib-olla olete märganud, et tabelis Medals (Medalid) on väga palju välju. Nende hulgas on ka sellised väljad, mida te aruannete loomiseks ei vaja. Selles jaotises selgitatakse, kuidas saate need väljad peita, et Power View’ aruannete loomine sujuvamalt kulgeks.

Selle võimaluse kasutamiseks valige esmalt Excelis Power View’ leht. Järgmisel kuvatõmmisel on kuvatud tabelite loend paanil Power View väljad. Paljud loetletud tabelid sisaldavad välju, mida te aruannete loomiseks ei kasuta.

liiga palju saadaolevate tabelite Exceli töövihikus

Aluseks olevad andmed on endiselt olulised, kuid liiga pikk tabelite ja väljade loend võib ajada segadusse. Saate tabeleid ja välju klienditööriistade (nt PivotTable-liigendtabelite ja Power View’) eest peita nii, et aluseks olevad andmed jäävad andmemudelisse alles.

Järgmiste juhiste järgi saate Power Pivotis ebavajalikud tabelid ja väljad peita. Kui soovite peidetud tabeleid või välju kasutada, saate igal ajal Power Pivotisse naasta ja need peidust välja tuua.

Märkus. : Veeru või välja peitmise korral ei saa te nendes sisalduvate andmete põhjal aruandeid ega filtreid luua.

Tabelite kasutamine peitmine Power Pivot

 1. Diagrammivaate asemel andmevaate aktiveerimiseks valige Power Pivotis Avaleht > Kuva > Andmevaade.

 2. Peitmiseks sobivad järgmised tabelid, mida te aruannete loomiseks ilmselt ei vaja: S_Teams (S_Meeskonnad) ja W_Teams (T_Meeskonnad). Loendis on mõni tabel, mis sisaldab vaid ühte vajalikku välja. Juhised, mida nendega teha, on toodud õppeteemas allpool.

 3. Paremklõpsake akna allservas kuvatavat sakki W_Teams (T_Meeskonnad) ja klõpsake käsku Peida klienditööriistades. Järgmisel kuvatõmmisel on näidatud menüü, mis kuvatakse Power Pivotis peidetud tabeli saki klõpsamisel.

  Tabelite peitmine Exceli klienditööriistades

 4. Toimige samamoodi tabeliga S_Teams (S_Meeskonnad). Peidetud tabelite sakid on hallid, nagu on näidatud järgmisel kuvatõmmisel.

  Peidetud tabelite sakid on Power Pivotis hallid

Kasutades väljade peitmine Power Pivot

Lisaks on tabelites välju, mida pole vaja aruannete koostamiseks. Aluseks olevad andmed on olulised, ent kui üleliigsed väljad on klienditööriistades (nt PivotTables-liigendtabelites ja Power View’s) peidetud, saab aruandes kasutatavaid välju mugavamalt vaadata ja valida.

Järgmised juhised aitavad peita eri tabelites sisalduvad ebavajalikud väljad.

 1. Klõpsake Power Pivotis sakki Medals (Medalid). Paremklõpsake veergu Edition (Aasta) ja klõpsake käsku Peida klienditööriistas, nagu on näidatud järgmisel kuvatõmmisel.

  Paremklõpsake peitmine Exceli klienditööriistades tabeli väljad

  Veerud muutuvad sarnaselt peidetud tabelite sakkidega halliks.

 2. Peitke lehel Medals (Medalid) klienditööriistade eest järgmised väljad: Event_gender (Võistlusala_sugu) ja MedalKey (MedaliVõti).

 3. Peitke lehel Events (Võistlusalad) klienditööriistade eest järgmised väljad: EventID (VõistlusalaID) ja SportID (SpordialaID).

 4. Peitke lehel Sports (Spordialad) väli SportID (SpordialaID).

Power View’ leht ja paan Power View väljad kuvatakse nüüd sellisena, nagu on näidatud järgmisel kuvatõmmisel. Nii on andmeid palju mugavam hallata.

vähem tabelite kasutamiseks Klienditööriistades teeb aruannete loomise hõlbustamiseks

Tabelite ja väljade peitmine klienditööriistades muudab aruannete loomise sujuvamaks. Saate peita nii palju tabeleid ja veerge, kui soovite, lisaks saate vajaduse korral need igal ajal peidust välja tuua.

Nüüd on andmemudel täielik ja saate andmetega katsetada. Järgmises õppeteemas tutvustatakse seda, kuidas saate olümpiamängude andmeid andmemudeli abil põnevalt ja pilkupüüdvalt visualiseerida.

Kontrollpunkt ja test

Vaadake õpitu üle

Selles õppeteemas saite teada, kuidas importida andmemudelisse Interneti-põhiseid andmeid. Internetis leiduvate andmete otsimise ja kasutamise oskus on oluline osa aruannete koostamisega seotud teadmistepagasist.

Saite teada, kuidas kaasata andmemudelisse pilte ja luua DAX-i valemeid, et hõlbustada koondatud andmetele aruannetes kasutatavate URL-ide lisamist. Lisaks saite teada, kuidas peita tabeleid ja välju, et aruannete loomine sujuvamalt kulgeks ning ebavajalikud väljad ruumi ei võtaks. Tabelite ja väljade peitmisest on eriti kasu siis, kui teised inimesed loovad teie andmete põhjal aruandeid.

Sarja järgmises õppeteemas selgitatakse, kuidas luua vaimustavaid Power View’ aruandeid. Need on lõbusad, interaktiivsed ja annavad teile võimaluse oma fantaasiat kasutada. Üksnes olümpiamängude andmete põhjal saab luua peaagu piiramatul hulgal mitmesuguseid aruandeid.

Kõlab ju hästi? Siin on järgmise õppeteema link, kus saate aruannete loomist ise proovida:

Õppeteema 5: Luua suurepäraseid Power View aruannete - 1 osa

TEST

Kas soovite kontrollida, kui hästi on õpitu teile meelde jäänud? Siin saate seda teha. Selles testis keskendutakse funktsioonidele, võimalustele ja nõuetele, mida selles õppeteemas tutvustati. Lehe allservas on kirjas õiged vastused. Palju edu!

1. küsimus milline järgmistest viisidest sobib Interneti-andmete kaasamiseks andmemudelisse?

A. Kopeerimine ja toortekstina Excelisse kleepimine, misjärel lisatakse andmed automaatselt andmemudelisse.

B. Andmete kopeerimine, Excelisse kleepimine, tabelina vormindamine ja käsu Power Pivot > Tabelid > Lisa andmemudelisse abil andmemudelisse lisamine.

C. Power Pivotis DAX-i valemi loomine, mis täidab uue veeru väljad Interneti-andmeallikatele viitavate URL-idega.

D. Nii B kui ka C.

2. küsimus millised järgmistest väidetest kehtivad Excelis andmete tabelina vormindamise kohta?

A. Tabeli hilisema tuvastamise hõlbustamiseks saate tabelile määrata nime.

B. Saate andmemudelisse lisada tabeli.

C. Saate luua tabelitevahelisi seoseid ja seeläbi andmeid PivotTable-liigendtabelites, Power Pivotis ja Power View’s uurida ning analüüsida.

D. Kõik ülaltoodud variandid.

3. küsimus millised väited järgmistest kehtivad Power Pivotis peidetud tabelite kohta?

A. Tabeli peitmisel Power Pivotis kustutatakse selle andmed andmemudelist.

B. Tabeli peitmisel Power Pivotis peidetakse see klienditööriistades, seega ei saa te luua aruandeid, kus kasutatakse filtreerimiseks selle tabeli välju.

C. Tabeli peitmine Power Pivotis ei mõjuta klienditööriistade kasutamist.

D. Power Pivotis saab peita ainult välju, mitte tabeleid.

4. küsimus õige või vale. Kui tabel on Power Pivotis peidetud, ei pääse sellele enam juurde isegi Power Pivotis.

A. ÕIGE

B. VALE

Õiged vastused

 1. Õige vastus: D

 2. Õige vastus: D

 3. Õige vastus: B

 4. Õige vastus: B

Märkmed : Selles õppeteemade sarjas kasutatud andmed ja pildid on pärit järgmistest allikatest.

 • Olümpiamängude andmed: Guardian News & Media Ltd.

 • Lippude kujutised: CIA Factbook (cia.gov)

 • Rahvastikuandmed: Maailmapank (worldbank.org)

 • Olümpiaalade piktogrammide autorid on Thadius856 ja Parutakupiu

Märkus. : Masintõlke lahtiütlus. Selle artikli tõlkis arvutisüsteem ilma inimese sekkumiseta. Microsoft pakub selliseid masintõlkeid, et inglise keelt mittekõnelevad kasutajad saaksid vaadata sisu Microsofti toodete, teenuste ja tehnoloogiate kohta. Kuna artikkel on masintõlgitud, võib see sisaldada sõnavara-, süntaksi- või grammatikavigu.

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×