Õppeteema: Andmete importimine rakendusse Excel ja andmemudeli loomine

Õppeteema: Andmete importimine rakendusse Excel ja andmemudeli loomine

NB! :  See artikkel on masintõlgitud, vaadake lahtiütlust. Selle artikli ingliskeelse versiooni leiate aadressilt (viiteks).

Ülevaade.    Sarja esimese õppeteema eesmärk on tutvustada ja aidata kasutada Excelit ja selle sisseehitatud funktsioone andmete koondamiseks ja analüüsimiseks. Nendes õppeteemades tutvustatakse seda, kuidas saate Excelis uue töövihiku luua ja seda viimistleda ning seejärel Power View’ abil põneva interaktiivse aruande koostada. Nende õppeteemade eesmärk on tutvustada Microsofti ärianalüüsifunktsioone ja -võimalusi, mis on saadaval Excelis, PivotTable-liigendtabelites ja Power PivotPower View’s.

Märkus. : Selles artiklis kirjeldatakse Excel 2013 andmemudelite. Siiski samade andmete modelleerimine ja Power Pivoti funktsioonid rakenduses Excel 2013 kasutusele ka rakendada Excel 2016.

Saate teada, kuidas importida andmeid Excelisse ja neid seal uurida, luua ja viimistleda Power Pivotis andmemudeleid ning koostada Power View’s interaktiivseid aruandeid, mida saab avaldada, kaitsta ja ühiskasutusse anda.

See sari sisaldab järgmisi õppeteemasid:

 1. Andmete importimine rakendusse Excel 2013 ja andmemudeli loomine

 2. Exceli, Power Pivoti ja Dax-i andmemudeli seoste laiendamine

 3. Kaardipõhiste Power View’ aruannete loomine

 4. Interneti-andmete kaasamine ja Power View’ aruannete vaikeväärtuste seadmine

 5. Vaimustavate Power View’ aruannete loomine – 1. osa

 6. Vaimustavate Power View’ aruannete loomine – 2. osa

Selles õppeteemas alustatakse tühja Exceli tabeliga.

Õppeteema sisaldab järgmisi peatükke.

Andmete importimine andmebaasist

Andmete importimine arvutustabelist

Andmete importimine kopeerimist ja kleepimist kasutades

Seose loomine imporditud andmete vahel

Kontrollpunkt ja test

Õppeteema lõpus on test, mille abil saate õpitut kontrollida.

Selles õppeteemade sarjas kasutab andmeid, mis kirjeldab Olümpiamedalitega seotud, hosting riigid ja Olympic spordi ürituste. Soovitame kõik õppeteemad läbida iga õpetuse järjestuses. Lisaks õpetused Excel 2013 kasutamine koos Power Pivot lubatud. Excel 2013 kohta lisateabe saamiseks klõpsake siin. Juhised selle kohta, mis võimaldab Power Pivot, klõpsake siin.


Andmete importimine andmebaasist

Alustame seda õppeteemat tühja töövihikuga. Selles jaotises tutvustatakse seda, kuidas saate välise andmeallikaga ühenduse luua ja sealt andmed analüüsimiseks Excelisse importida.

Alustuseks laadime Internetist alla mõned andmed. Need Microsoft Accessi andmebaasifailid sisaldavad andmeid olümpiamedalite kohta.

 1. Klõpsake järgmisi linke kasutame selles õppeteemade sarjas ajal faile alla laadida. Kõik neli faili asukohta, mis on kergesti juurdepääsetavad, nt allalaadimist või Minu dokumendidvõi luua uue kausta alla laadida:
  > OlympicMedals.accdb Accessi andmebaasi
  > fail OlympicSports.xlsx Exceli töövihiku
  > Population.xlsx Exceli töövihiku
  > DiscImage_table.xlsx Exceli töövihiku

 2. Avage rakenduses Excel 2013 tühi töövihik.

 3. Valige ANDMED > Välisandmete toomine > Accessist. Lint kohandub dünaamiliselt vastavalt töövihiku laiusele, seega võib lindimenüü ilme olla teistsugune kui allpool toodud kuvatõmmistel. Esimesel kuvatõmmisel on laia töövihiku jaoks kohandatud lint ja teisel kuvatõmmisel on väiksemaks muudetud töövihik, mis võtab enda alla ainult osa ekraanist.

  Andmete importimine Accessist

  Andmete Accessist importimise akna kitsas lint


 4. Valige allalaaditud fail OlympicMedals.accdb ja klõpsake käsku Ava. Kuvatakse aken Tabeli valimine, nagu on näidatud allpool, kus kuvatakse andmebaasis leiduvad tabelid. Andmebaasi tabelid sarnanevad Exceli töövihikute ja tabelitega. Märkige ruut Luba mitme tabeli valimine ja valige kõik tabelid. Klõpsake nuppu OK.

  Valige tabeli aken

 5. Kuvatakse aken Andmete importimine.

  Märkus. : Andmete andmemudelisse lisamiseks märkige akna allservas ruut Lisa need andmed andmemudelisse, nagu on näidatud järgmisel kuvatõmmisel. Andmemudel luuakse automaatselt, kui impordite korraga mitu tabelit või töötate korraga mitme tabeliga. Andmemudel integreerib andmed, mis võimaldab neid PivotTable-liigendtabelite, Power Pivoti ja Power View’ abil ulatuslikult analüüsida. Kui impordite tabelid andmebaasist, kasutatakse Exceli andmemudeli loomiseks olemasolevaid tabelitevahelisi seoseid. Andmemudel on Excelis läbipaistev, kuid Power Pivoti lisandmooduli abil saate seda otse vaadata ja muuta. Andmemudeli kasutamist tutvustatakse lähemalt selle õppeteema järgmistes jaotistes.


  Valige suvand PivotTable-aruanne, mille puhul imporditakse tabelid Excelisse ja valmistatakse imporditud tabelite analüüsimiseks ette PivotTable-liigendtabel, ning seejärel klõpsake nuppu OK.

  Andmete importimise aken

 6. Pärast andmete importimist luuakse imporditud tabelite põhjal PivotTable-liigendtabel.

  Tühi PivotTable-liigendtabeli

Kui andmed on Excelisse imporditud ja nende põhjal automaatne andmemudel loodud, saate hakata andmeid uurima.

Andmete uurimine PivotTable-liigendtabeli abil

PivotTable-liigendtabeli abil on andmete uurimine lihtne. PivotTable-liigendtabelis saate tabeli ilme muutmiseks tabelite (nt Accessi andmebaasist äsja alla laaditud tabelid) väljad (sarnased Exceli veergudega) lohistada PivotTable-liigendtabeli aladele PivotTable-liigendtabel koosneb neljast alast: FILTRID, VEERUD, READ ja VÄÄRTUSED.

PivotTable-liigendtabeli neli ala

Ilmselt on vaja paar korda katsetada, et leida igale väljale sobiv ala. Aladele saate lohistada nii mitu välja, kui soovite, et PivotTable-liigendtabelis kuvataks andmed teile sobival viisil. Lohistage välju julgelt PivotTable-liigendtabeli eri aladele – see ei muuda aluseks olevaid andmeid.

Uurime PivotTable-liigendtabelis olümpiamedalitega seotud andmeid, alustades medalivõitjate loendist, mis on korraldatud distsipliini, medalitüübi ja sportlase riigi või regiooni alusel.

 1. Paani PivotTable-liigendtabeli väljad tabeli Medals (Medalid) laiendamiseks klõpsake selle kõrval asuvat noolt. Otsige laiendatud tabelist Medals (Medalid) väärtus NOC_CountryRegion (ROK_RiikRegioon) ja lohistage see alale VEERUD. NOC ehk National Olympic Commitees (rahvuslikud olümpiakomiteed) on riikide organisatsioonilised üksused.

 2. Seejärel lohistage tabelist Disciplines (Distsipliinid) väärtus Discipline (Distsipliin) alale READ.

 3. Filtreerime tabelit Disciplines (Distsipliinid) nii, et kuvataks ainult viis spordiala: Archery, Diving, Fencing, Figure Skating ja Speed Skating (vibulaskmine, sukeldumine, vehklemine, iluuisutamine ja kiiruisutamine). Saate seda teha paanil PivotTable-liigendtabeli väljad või otse PivotTable-liigendtabeli päises Reasildid asuva filtri abil.

  1. Veendumaks, et Exceli PivotTable-liigendtabel on valitud, klõpsakse liigendtabelit. Viige kursor paani PivotTable-liigendtabeli väljad laiendatud tabeli Disciplines (Distsipliinid) väljale Discipline (Distsipliin). Väljast paremal kuvatakse ripploendi nool. Kõikide valikute eemaldamiseks klõpsake ripploendit, klõpsake nuppu (Vali kõik), seejärel liikuge kerides allapoole ja valige väärtused Archery, Diving, Fencing, Figure Skating ja Speed Skating (vibulaskmine, sukeldumine, vehklemine, iluuisutamine ja kiiruisutamine). Klõpsake nuppu OK.

  2. Või klõpsake PivotTable-liigendtabeli jaotises Reasildid päise Reasildid kõrval kuvatavat ripploendi noolt, klõpsake kõikide valikute eemaldamiseks käsku (Vali kõik) ja valige väärtused Archery, Diving, Fencing, Figure Skating ja Speed Skating (vibulaskmine, sukeldumine, vehklemine, iluuisutamine ja kiiruisutamine). Klõpsake nuppu OK.

 4. Lohistage paanil PivotTable-liigendtabeli väljad tabelist Medals (Medalid) väli Medal alale VÄÄRTUSED. Kuna väärtused peavad olema arvulised, muudab Excel kirje Medal kirjeks Count of Medal (Medalite arv).

 5. Valige tabelis Medals (Medalid) uuesti väli Medal ja lohistage alale FILTRID.

 6. Filtreerime PivotTable-liigendtabeli andmeid nii, et kuvataks ainult need riigid/regioonid, mis on võitnud kokku üle 90 medali. Selleks tehke järgmist.

  1. Klõpsake PivotTable-liigendtabeli välja Veerusildid ripploendi noolt.

  2. Valige Väärtusefiltrid ja valige väärtus Suurem kui….

  3. Tippige viimasele (kõige parempoolsemale) väljale väärtus 90. Klõpsake nuppu OK.
   Aknas väärtuse Filter

PivotTable-liigendtabel näeb välja nii nagu järgmisel kuvatõmmisel.

Värskendatud PivotTable-liigendtabeli

Olete vähese vaevaga loonud PivotTable-liigendtabeli, mis sisaldab kolme eri tabeli välju. Toimingu tegi lihtsaks asjaolu, et tabelite vahel olid seosed juba olemas. Kuna tabeliseosed olid lähteandmebaasis olemas ja te saite kõik tabelid ühe toimingu raames importida, sai Excel need tabeliseosed andmemudelis uuesti luua.

Mida aga teha siis, kui andmed pärinevad eri allikatest või on imporditud hiljem? Üldjuhul saate omavahel ühilduvate veergude põhjal luua uued seosed. Järgmises peatükis selgitame seda, kuidas importida täiendavaid tabeleid ja luua uusi seoseid.

Andmete importimine arvutustabelist

Nüüd selgitame olemasoleva töövihiku näitel seda, kuidas importida andmeid teistest allikatest ning luua olemasolevate ja uute andmete vahel seoseid. Seoste abil saate analüüsida Exceli andmekogusid ning imporditud andmete põhjal luua põnevaid ja immersiivseid visualiseeringuid.

Alustame tühja töölehe loomisega ja seejärel impordime andmed Exceli töövihikust.

 1. Lisage uus tööleht ja pange sellele nimeks Spordialad.

 2. Otsige sirvides üles kaust, kuhu salvestasite allalaaditud näidisandmefailid, ja avage fail OlympicSports.xlsx.

 3. Valige ja kopeerige andmed lehelt Leht1. Kui valite andmeid sisaldava lahtri (nt lahtri A1), saate klahvikombinatsiooni Ctrl+A abil valida kõik külgnevad andmelahtrid. Sulgege töövihik OlympicSports.xlsx.

 4. Viige kursor töölehel Spordialad lahtrisse A1 ja kleepige andmed.

 5. Andmete vormindamiseks tabelina jätke andmed esile tõstetuks ja vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl+T. Samuti saate andmeid tabelina vormindada, kui valite lindil AVALEHT > Vorminda tabelina. Kuna andmed sisaldavad päiseid, märkige aknas Tabelina vormindamine ruut Minu tabelil on päised, nagu on näidatud allpool.

  Akna tabeli loomine

  Tabelina vormindamine pakub palju eeliseid. Tabeli hilisema tuvastamise hõlbustamiseks saate tabelile määrata nime. Lisaks saate tabelite vahel seoseid luua ja lubada andmete uurimise ja analüüsi PivotTable-liigendtabelites, Power Pivotis ja Power View’s.

 6. Pange tabelile nimi. Leidke menüüs TABELIRIISTAD > KUJUNDUS > Atribuudid väli Tabeli nimi ja tippige sinna Spordialad. Töövihik näeb välja selline, nagu on näidatud järgmisel kuvatõmmisel.
  Exceli tabeli nimi

 7. Salvestage töövihik.

Andmete importimine kopeerimist ja kleepimist kasutades

Nüüd kui oleme näidanud seda, kuidas importida andmeid Exceli töövihikust, selgitame ka seda, kuidas importida andmeid veebilehe tabelist või mõnest muust allikast, mille andmed saab kopeerida ja Excelisse kleepida. Järgmiste juhiste järgi saate tabelist lisada olümpiamängude korraldajariigid.

 1. Lisage uus Exceli tööleht ja pange sellele nimeks Korraldajariigid.

 2. Valige ja kopeerige järgmine tabel koos päistega.

City (Linn)

NOC_CountryRegion (ROK_RiikRegioon)

Alpha-2 Code (Alpha-2 maakood)

Edition (Aasta)

Season (Aastaaeg)

Melbourne / Stockholm

AUS

AS

1956

Suvi

Sydney

AUS

AS

2000

Suvi

Innsbruck

AUT

AT

1964

Talv

Innsbruck

AUT

AT

1976

Talv

Antwerpen

BEL

BE

1920

Suvi

Antwerpen

BEL

BE

1920

Talv

Montreal

CAN

CA

1976

Suvi

Lake Placid

CAN

CA

1980

Talv

Calgary

CAN

CA

1988

Talv

St. Moritz

SUI

SZ

1928

Talv

St. Moritz

SUI

SZ

1948

Talv

Peking

CHN

CH

2008

Suvi

Berliin

GER

GM

1936

Suvi

Garmisch-Partenkirchen

GER

GM

1936

Talv

Barcelona

ESP

SP

1992

Suvi

Helsingi

FIN

FI

1952

Suvi

Pariis

FRA

FR

1900

Suvi

Pariis

FRA

FR

1924

Suvi

Chamonix

FRA

FR

1924

Talv

Grenoble

FRA

FR

1968

Talv

Albertville

FRA

FR

1992

Talv

London

GBR

UK

1908

Suvi

London

GBR

UK

1908

Talv

London

GBR

UK

1948

Suvi

München

GER

DE

1972

Suvi

Ateena

GRC

GR

2004

Suvi

Cortina d'Ampezzo

ITA

IT

1956

Talv

Rooma

ITA

IT

1960

Suvi

Torino

ITA

IT

2006

Talv

Tokyo

JPN

JA

1964

Suvi

Sapporo

JPN

JA

1972

Talv

Nagano

JPN

JA

1998

Talv

Soul

KOR

KS

1988

Suvi

Mehhiko

MEX

MX

1968

Suvi

Amsterdam

NED

NL

1928

Suvi

Oslo

NOR

NO

1952

Talv

Lillehammer

NOR

NO

1994

Talv

Stockholm

SWE

SW

1912

Suvi

St Louis

USA

US

1904

Suvi

Los Angeles

USA

US

1932

Suvi

Lake Placid

USA

US

1932

Talv

Squaw Valley

USA

US

1960

Talv

Moskva

URS

RU

1980

Suvi

Los Angeles

USA

US

1984

Suvi

Atlanta

USA

US

1996

Suvi

Salt Lake City

USA

US

2002

Talv

Sarajevo

YUG

YU

1984

Talv

 1. Viige kursor Exceli töölehe Korraldajariigid lahtrisse A1 ja kleepige andmed.

 2. Vormindage andmed tabelina. Andmete tabelina vormindamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl+T või valige AVALEHT > Vorminda tabelina. Kuna andmed sisaldavad päiseid, märkige kuvatavas aknas Tabeli vormindamine ruut Minu tabelil on päised

 3. Pange tabelile nimi. Leidke menüüs TABELIRIISTAD > KUJUNDUS > Atribuudid väli Tabeli nimi ja tippige sinna Korraldajariigid.

 4. Valige veerg Aasta ja valige menüüs AVALEHT vormingusuvand Arv ilma komakohtadeta.

 5. Salvestage töövihik. Teie töövihiku ilme on selline, nagu on näidatud järgmisel kuvatõmmisel.

Host tabel

Kui Exceli töövihik sisaldab tabeleid, saate nende tabelite vahel luua seosed. Tabelitevaheliste seoste abil on võimalik koondada kahe tabeli andmeid.

Seose loomine imporditud andmete vahel

Saate imporditud tabelite väljad PivotTable-liigendtabelis kohe kasutusele võtta. Kui Excel ei saa määratleda, kuidas tabeli välja PivotTable-liigendtabelisse kaasata, peab looma seose olemasoleva andmemudeliga. Järgmised juhised selgitavad seda, kuidas luua teistest allikatest imporditud andmete vahel seos.

 1. Saadaolevate tabelite täieliku loendi kuvamiseks, nagu on näidatud järgmisel kuvatõmmisel, klõpsake lehel Leht1 paani PivotTable-liigendtabeli väljad ülaservas käsku Kõik.
  Klõpsake PivotTable-liigendtabeli väljad, et kuvada kõigi saadaolevate tabelite

 2. Liikuge loendis tabeliteni, mille äsja lisasite.

 3. Laiendage tabelit Spordialad ja PivotTable-liigendtabelisse lisamiseks valige Sport (Spordiala). Excel palub teil luua seose, nagu on näidatud järgmisel kuvatõmmisel.
  Viip LOO... seos paanil „PivotTable-liigendtabeli väljad”

  See teatis kuvatakse seetõttu, et kasutate välju tabelist, mis ei kuulu aluseks olevasse andmemudelisse. Üks võimalus tabel andmemudelisse lisada on luua seos tabeliga, mis on andmemudelis juba olemas. Seose loomiseks peab ühes tabelis olema unikaalsete kordumatute väärtustega veerg. Näidisandmetena andmebaasist alla laaditud tabelis Disciplines (Distsipliinid) on spordialade koodide väli SportID (SpordialaID). Need spordialade koodid on imporditud Exceli andmetes esindatud väljana. Loome selle seose.

 4. Klõpsake käsku LOO... paani PivotTable-liigendtabeli väljad esile tõstetud väljal, et avada dialoogiboks Seose loomine, nagu on näidatud järgmisel kuvatõmmisel.

  Seose loomise aken

 5. Valige jaotises Tabel rippmenüüst väärtus Disciplines (Distsipliinid).

 6. Valige jaotises Veerg (väline) väärtus SportID(SpordialaID).

 7. Valige jaotises Seostuv tabel, väärtus Sports (Spordialad).

 8. Valige jaotises Seostuv veerg (primaarne) väärtus SportID (SpordialaID).

 9. Klõpsake nuppu OK.

PivotTable-liigendtabel muutub vastavalt uuele seosele. Kuid PivotTable-liigendtabel ei ole veel päris valmis, sest ala READ väljad on vales järjekorras. Väärtus Discipline (Distsipliin) on väärtuse Sports (Spordiala) alamkategooria, kuid selles tabelis on väljad valesti korraldatud, sest alal READ on väärtused Discipline (Distsipliin) väärtuste Sports (Spordiala) kohal. Soovimatu järjestus näeb välja nii, nagu on näidatud järgmisel kuvatõmmisel.
Soovimatu järjestusega PivotTable-liigendtabel

 1. Teisaldage alal READ väärtus Sport (Spordiala) väärtuse Discipline (Distsipliin) kohale. See järjestus on palju parem ja PivotTable-liigendtabelis kuvatakse andmed soovitud kujul, nagu on näidatud järgmisel kuvatõmmisel.

  Parandatud järjestusega PivotTable-liigendtabel

Excel loob taustal andmemudeli, mida saab kasutada kogu töövihikus mis tahes PivotTable-liigendtabelis, PivotChart-liigenddiagrammis, Power Pivotis või Power View’ aruandes. Andmemudeli aluseks on tabelitevahelised seosed, mis määravad kindlaks navigeerimis- ja arvutusteed.

Järgmises õppeteemas Andmemudeli seoste laiendamine Excel 2013, Power Pivoti ja DAX-i abil saate rakendada siin õpitut ja tutvuda andmemudeli laiendamisega Exceli võimsa ning visuaalse lisandmooduli Power Pivot abil. Lisaks saate teada, kuidas arvutada tabeli veerge ja lisada arvutatud veergude abil andmemudelile seostamata andmeid.

Kontrollpunkt ja test

Vaadake õpitu üle

Olete loonud Exceli töövihiku, kus on mitme eraldi imporditud tabeli sisu koondav PivotTable-liigendtabel. Õppisite, kuidas importida andmeid andmebaasist või mõnest muust Exceli töövihikust ning kuidas kopeerida ja kleepida andmeid Excelisse.

Saite teada, kuidas andmete üheskoos tööle panemiseks luua tabeliseos, mille põhjal viib Excel read vastavusse. Lisaks saite teada, et tabeliseoste loomiseks ja seostatud ridade otsimiseks peavad tabeli veerud ühilduma teise tabeli veergudega.

Olete valmis tutvuma selle sarja järgmise õppeteemaga. Klõpsake järgmist linki:

Andmemudeli seoste laiendamine Excel 2013, Power Pivoti ja DAX-i abil

TEST

Kas soovite kontrollida, kui hästi on õpitu teile meelde jäänud? Siin saate seda teha. Selles testis keskendutakse funktsioonidele, võimalustele ja nõuetele, mida selles õppeteemas tutvustati. Lehe allservas on kirjas õiged vastused. Palju edu!

1. küsimus miks peab imporditud andmed tabeliteks teisendama?

A. Andmeid ei pea tabeliteks teisendama, sest imporditud andmed teisendatakse automaatselt tabeliteks.

B. Imporditud andmete tabeliteks teisendamise korral jäetakse need andmemudelist välja. PivotTable-liigendtabelites, Power Pivotis ja Power View’s saab kasutada ainult neid andmeid, mis on andmemudelist välja jäetud.

C. Imporditud andmete tabeliks teisendamise korral saab need kaasata andmemudelisse ja kasutada PivotTables-liigendtabelites, Power Pivotis ja Power View’s.

D. Imporditud andmeid ei saa tabeliteks teisendada.

2. küsimus millistest loetletud andmeallikatest saab andmeid Excelisse importida ja andmemudelisse kaasata?

A. Accessi andmebaasidest ja paljudest teistest andmebaasidest.

B. Olemasolevatest Exceli failidest.

C. Kõikidest andmeallikatest, mille andmeid saab kopeerida ja Excelisse kleepida ning tabelina vormindada (sh veebisaitidel ja dokumentides olevad tabelid ja muud andmed, mida saab Excelisse kleepida).

D. Kõik ülaltoodud variandid

3. küsimus mis juhtub PivotTable-liigendtabelis siis, kui PivotTable-liigendtabeli alad ümber korraldada?

A. Midagi ei juhtu – PivotTable-liigendtabeli alasid ei saa ümber korraldada.

B. PivotTable-liigendtabeli vormingut muudetakse, kuid aluseks olevad andmed jäävad samaks.

C. PivotTable-liigendtabeli vormingut ja aluseks olevaid andmeid muudetakse jäädavalt.

D. Aluseks olevaid andmeid muudetakse ja luuakse uued andmehulgad.

4. küsimus milline nõudmine peab olema täidetud, et luua tabelite vahel seos?

A. Kummaski tabelis ei tohi olla unikaalseid kordumatuid väärtusi sisaldavaid veerge.

B. Üks tabel ei tohi olla Exceli töövihiku osa.

C. Veerud ei tohi olla tabeliteks teisendatud.

D. Kõik variandid on valed.

Õiged vastused

 1. Õige vastus: C

 2. Õige vastus: D

 3. Õige vastus: B

 4. Õige vastus: D

Märkmed : Selles õppeteemade sarjas kasutatud andmed ja pildid on pärit järgmistest allikatest.

 • Olümpiamängude andmed: Guardian News & Media Ltd.

 • Lippude kujutised: CIA Factbook (cia.gov)

 • Rahvastikuandmed: Maailmapank (worldbank.org)

 • Olümpiaalade piktogrammide autorid on Thadius856 ja Parutakupiu

Märkus. : Masintõlke lahtiütlus. Selle artikli tõlkis arvutisüsteem ilma inimese sekkumiseta. Microsoft pakub selliseid masintõlkeid, et inglise keelt mittekõnelevad kasutajad saaksid vaadata sisu Microsofti toodete, teenuste ja tehnoloogiate kohta. Kuna artikkel on masintõlgitud, võib see sisaldada sõnavara-, süntaksi- või grammatikavigu.

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×