Õigustasemete teabe mõistmine SharePointis

Õigustasemete teabe mõistmine SharePointis

Võimalik, et soovite pärast SharePointi saidi loomist lubada või piirata kasutajate juurdepääsu saidile või selle sisule. Näiteks võite soovida anda juurdepääsu ainult oma meeskonna liikmetele või siis kõigile, aga piirata redigeerimisõigusi. Kõige lihtsam viis õiguste määramiseks on kasutada vaikerühmi ja -õigusetasemeid, millest piisab enamiku levinud stsenaariumide puhul. Vajaduse korral saate aga häälestada vaiketasemetest täpsemaid kohandatud õigusi. Selles artiklis kirjeldatakse eri õigusi ja õigusetasemeid, SharePointi rühmade ja õiguste toimimist ning õiguste hierarhiat saidikogumis.

Märkus.: Kas soovite lugeda kohe õigusetasemete muutmise ja häälestamise toimingute kohta? Vt Õigusetasemete loomine ja redigeerimine.

Visuaalse ülevaate saamiseks vaadake videot SharePointi õiguste kohta.

Saidil töötades töötate tegelikult saidikogumis. Iga sait asub saidikogumis, mis kujutab endast ühe ülataseme saidi korraldatud saite. Ülataseme saiti nimetatakse saidikogumi juursaidiks.

Järgmisel saidikogumi illustratsioonil on ära toodud saitidest, loenditest ja loendiüksustest koosnev lihtne hierarhia. Õiguste ulatused on nummerdatud, alustades kõige laiemast tasemest, kus saab õigusi seada, ja lõpetades kõige kitsama tasemega (ühe loendiüksusega).

Joonis, millel kujutatakse SharePointi turbe ulatust saidi, alamsaidi, loendi ja üksuse tasemel.

Õiguste pärimine

Oluline on mõista õiguste pärimise põhimõtteid. Vaikimisi pärivad kogumi kõik saidid ja saidisisu juursaidi või kõrgema taseme saidi õiguste sätted. Kui määrate saitidele, teekidele või üksustele eriõigused, ei päri need üksused enam emasaidi õigusi. Siit leiate lisateavet selle kohta, kuidas õigused hierarhias toimivad.

 • Saidikogumi administraator konfigureerib kõrgema taseme saidil või juursaidil terve kogumi õigused.

 • Kui olete saidiomanik, saate muuta sätteid saidi kohta, peatades nii selle saidi õiguste pärimise.

 • Loendid ja teegid pärivad õigused vaikimisi saidilt, kuhu nad kuuluvad. Kui olete saidiomanik, saate õiguste pärimise peatada ja loendi või teegi õigusesätteid muuta.

 • Loendiüksused ja teegifailid pärivad õigused oma emaloendilt või -teegilt. Kui teil on loendi või teegi juhtimise õigused, saate õiguste pärimise peatada ja muuta konkreetse üksuse õigusesätteid otse.

  Oluline on see, et kasutaja saab loendi- või teegiüksuse vaikeõiguste pärimise katkestada, andes dokumendi või üksuse ühiskasutusse kellelegi, kellel pole juurdepääsu. Sel juhul katkestab SharePoint dokumendi õiguste pärimise automaatselt.

Vaikeõigusetasemete abil saab kiirelt ja hõlpsalt anda ühele kasutajale või kasutajarühmadele levinumaid õigusetasemeid.

Saate muuta kõiki vaikeõigusetasemeid, v.a Täielikud õigused ja Piiratud juurdepääsu õigus – neid kirjeldatakse täpsemalt alltoodud tabelis.

Õigusetase

Kirjeldus

Täielik kasutusõigus

Sisaldab kõiki saadaolevaid SharePointi õigusi. Vaikimisi määratakse see õigusetase rühmale Omanikud. Seda ei saa kohandada ega kustutada.

Kujundusõigus

Võimaldab luua loendeid ja dokumenditeeke, redigeerida lehti ning rakendada saidile kujundusi, ääriseid ja laadilehti. Seda õigusetaset ei ole automaatselt määratud mitte ühelegi SharePointi rühmale.

Redigeerimine

Võimaldab loendeid lisada, redigeerida ja kustutada ning loendiüksusi ja dokumente vaadata, lisada, värskendada ja kustutada. Vaikimisi on see õigusetase määratud rühmale Liikmed.

Osalusõigus

Loendiüksuste ja dokumentide vaatamine, lisamine, värskendamine ja kustutamine.

Lugemine

Võimaldab vaadata olemasolevate loendite ja dokumenditeekide lehti ja üksusi. Annab ka õiguse dokumente alla laadida.

Piiratud juurdepääsu õigus

Võimaldab kasutajal või rühmal saidi lehte või teeki sirvida ja juurdepääsu konkreetsele sisuüksusele, kui saidi või teegi muude üksuste avamis- või redigeerimisõigused puuduvad. Selle taseme määrab SharePoint automaatselt, kui annate juurdepääsu ühele konkreetsele üksusele. Piiratud juurdepääsu õigusi ei saa te kasutajale ega rühmale ise otse määrata. Kui määrate redigeerimis- või avamisõigused ühe konkreetse üksuse jaoks, määrab SharePoint teiste vajalike asukohtade jaoks automaatselt piiratud juurdepääsu õiguse (nt saidile või teegile, kus konkreetne üksus asub).

Kinnitamine

Võimaldab redigeerida ja kinnitada lehti, loendiüksusi ja dokumente. Vaikimisi on see õigusetase määratud rühmale Kinnitajad.

Hierarhia haldamisõigus

Võimaldab luua saite ja redigeerida lehti, loendiüksusi ja dokumente. Vaikimisi on see õigusetase määratud rühmale Hierarhiahaldurid.

Piiratud lugemisõigus

Võimaldab vaadata lehti ja dokumente, kuid mitte ajaloolisi versioone ega kasutajaõiguste teavet.

Ainult vaatamisõigus

Võimaldab vaadata lehti, üksusi ja dokumente. Serveripoolsete failiohjuriga dokumente saab brauseris vaadata, kuid mitte alla laadida. Ilma serveripoolse failiohjurita faile (mida ei saa brauseris avada), nagu PDF-failid ja PNG-failid, saab siiski alla laadida.

Turbeteade.:  Office 365 lepingutes luuakse turberühm nimega „Kõik peale väliskasutajate“, mis sisaldab kõiki Office 365 kataloogi lisatavaid inimesi (v.a inimesi, kelle lisate konkreetselt väliskasutajatena). See turberühm lisatakse automaatselt liikmete rühma, et Office 365 kasutajad pääseksid SharePoint Online’i saidile juurde ja saaksid seal sisu redigeerida. Lisaks luuakse Office 365 lepingutes turberühm nimega „Ettevõtte administraatorid“, mis sisaldab Office 365 administraatoreid (nt üld- ja arveldusadministraatorid). See turberühm lisatakse saidikogumi administraatorite rühma.

Õigusetasemed toimivad koos SharePointi rühmadega. SharePointi rühm on kogum sama õigusetasemega kasutajaid.

See toimib nii, et saate luua sarnaste õiguste alusel õigusetaseme. Seejärel saate määrata õigusetaseme SharePointi rühmale.

Saidi õiguste dialoogiboks kohas saidi sätted > kasutajad ja õigused > saidiõigused

Vaikimisi sisaldab iga SharePointi saiditüüp teatud SharePointi rühmi. Näiteks tüüp Meeskonnatöö sait sisaldab automaatselt rühmi Omanikud, Liikmed ja Külastajad. Saiditüüp Avaldamisportaal sisaldab neid rühmi ja lisaks muid rühmi (nt Kinnitajad, Kujundajad, Hierarhiahaldurid jne). Saidi loomisel loob SharePoint automaatselt selle saidi jaoks eelmääratud SharePointi rühmade kogumi. Lisaks saab SharePointi administraator määrata kohandatud rühmad ja õigusetasemed.

Lisateavet SharePointi rühmade kohta leiate teemast SharePointi rühmade ülevaade.

Saidile vaikimisi lisatud SharePointi rühmad ja õigusetasemed võivad erineda olenevalt järgmistest asjaoludest:

 • saidi jaoks valitud mall;

 • kas sait on sisesait või avalik;

 • kas SharePointi administraator on saidil määranud kordumatute õiguste kogumi, millel on eriline otstarve (nt otsing).

Järgmises tabelis on kirjeldatud vaikeõigusetasemeid ja järgmise kolme standardrühmaga seotud õigusi: Külastajad, Liikmed ja Omanikud.

Rühm

Õigusetase

Külastajad

Lugemine    See tase sisaldab järgmisi õigusi.

 • Avamine

 • Üksuste, versioonide, lehtede ja rakenduselehtede vaatamine

 • Kasutajateabe sirvimine

 • Teatiste loomine

 • Iseteenindusliku saidiloome kasutamine

 • Kaugliideste kasutamine

 • Kliendiintegratsiooni funktsioonide kasutamine

Liikmed

Redigeerimine.    See tase sisaldab kõiki lugemisõigusi ja lisaks järgmisi õigusi.

 • Üksuste kuvamine, lisamine, värskendamine ja kustutamine

 • Loendite lisamine, redigeerimine või kustutamine

 • Versioonide kustutamine

 • Kataloogide sirvimine

 • Oma kasutajateabe redigeerimine

 • Eravaadete haldamine

 • Eraveebiosade lisamine, värskendamine ja eemaldamine

Omanikud

Täielik kasutusõigus     See tase sisaldab kõiki SharePointis saadaolevaid õigusi

Saidiõigused kehtivad tavaliselt kogu SharePointi saidil. Järgmises tabelis on kirjeldatud saitide suhtes kehtivaid õigusi ning on ära toodud neid kasutavad õigusetasemed.

Õigus

Täielikud õigused

Kujundus

Redigeerimine

Osaleja

Lugeja

Piiratud juurdepääsu õigus

Kinnitamine

Hierarhia haldamise õigus

Piiratud lugemisõigus

Ainult vaatamine

Õiguste haldus

X

X

Rakenduse Web Analytics andmete kuvamine

X

X

Alamsaitide loomine

X

X

Veebisaidi haldus

X

X

Lehtede lisamine ja kohandamine

X

X

X

Kujunduste ja ääriste rakendamine

X

X

Laadilehtede rakendamine

X

X

Rühmade loomine

X

Kataloogide sirvimine

X

X

X

X

X

X

Iseteenindusliku saidiloome kasutamine

X

X

X

X

X

X

X

X

Lehtede vaatamine

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Õiguste loetlemine

X

X

Kasutajateabe sirvimine

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Teatiste haldamine

X

X

Kaugliideste kasutamine

X

X

X

X

X

X

X

X

Kliendiintegratsiooni funktsioonide kasutamine

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Avamine

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Oma kasutajateabe redigeerimine

X

X

X

X

X

X

Loendiõigused kehtivad loendite ja teekide sisule. Järgmises tabelis on kirjeldatud loendite ja teekide suhtes kehtivaid õigusi ning on ära toodud neid kasutavad õigusetasemed.

Õigus

Täielikud õigused

Kujundusõigus

Redigeerimine

Osalusõigus

Lugeja

Piiratud juurdepääsu õigus

Kinnitamine

Hierarhia haldamise õigus

Piiratud lugemisõigus

Ainult vaatamine

Loendite haldus

X

X

X

X

Väljamöllimise alistamine

X

X

X

X

Üksuste lisamine

X

X

X

X

X

X

Üksuste redigeerimine

X

X

X

X

X

X

Üksuste kustutamine

X

X

X

X

X

X

Üksuste vaatamine

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Üksuste kinnitamine

X

X

X

Üksuste avamine

X

X

X

X

X

X

X

X

Versioonide vaatamine

X

X

X

X

X

X

X

X

Versioonide kustutamine

X

X

X

X

X

X

Teatiste loomine

X

X

X

X

X

X

X

X

Rakenduselehtede vaatamine

X

X

X

X

X

X

X

X

Eraõigused kehtivad sisule, mis kuulub üksikkasutajale. Järgmises tabelis on kirjeldatud eravaadetele ja -veebiosadele kehtivaid õigusi ning on ära toodud neid kasutavad õigusetasemed.

Õigus

Täielikud õigused

Kujundus

Redigeerimine

Osaleja

Lugeja

Piiratud juurdepääsu õigus

Kinnitamine

Hierarhia haldamise õigus

Piiratud lugemisõigus

Ainult vaatamisõigus

Eravaadete haldamine

X

X

X

X

X

X

Eraveebiosade lisamine/eemaldamine

X

X

X

X

X

X

Eraveebiosade värskendamine

X

X

X

X

X

X

SharePointi õigused võivad sõltuda teistest SharePointi õigustest. Näiteks peab teil üksuse vaatamiseks olema selle avamisõigus. Nii sõltub õigus „Üksuste vaatamine“ õigusest „Avamine“.

Kui valite mõnest muust õigusest sõltuva SharePointi õiguse, valib SharePoint automaatselt ka seostuva õiguse. Kui aga eemaldate SharePointi õiguse, tühjendab SharePoint automaatselt ka kõik sellest sõltuvad SharePointi õigused. Kui tühjendate näiteks õiguse „Üksuste vaatamine“ ruudu, tühjendab SharePoint automaatselt ka õiguse „Loendite haldamine“ ruudu (te ei saa loendit hallata, kui teil pole üksuse vaatamisõigust).

Näpunäide.:  Ainus sõltuvuseta SharePointi õigus on „Avamine“. Kõik muud SharePointi õigused sõltuvad sellest. Kohandatud õigusetaseme testimiseks saate lihtsalt tühjendada õiguse „Avamine“ ruudu. See tühjendab automaatselt kõik muud õigused.

Järgmised jaotised sisaldavad tabeleid, mis kirjeldavad SharePointi õigusi iga õigusekategooria jaoks. Tabelis on esitatud kõigi õiguste sõltuvad õigused.

Saidiõigused ja sõltuvad õigused

Järgmises tabelis on kirjeldatud saitide puhul kehtivaid õigusi ja on ära toodud neist sõltuvad õigused.

Õigus

Kirjeldus

Sõltuvad õigused

Õiguste haldus

Veebisaidi õigusetasemete loomine ja muutmine ning kasutajate ja rühmade õiguste määramine

Üksuste kinnitamine, Õiguste loetlemine, Avamine

Rakenduse Web Analytics andmete kuvamine

Veebisaidi kasutusaruannete vaatamine

Üksuste kinnitamine, Avamine

Alamsaitide loomine

Alamsaitide loomine (nt meeskonnasaidid, koosoleku tööruumisaidid ja dokumendi tööruumisaidid)

Lehtede vaatamine, Avamine

Veebisaidi haldamine

Veebisaidi kõigi haldustoimingute tegemine (sh sisu haldamine)

Lehtede vaatamine, Avamine

Lehtede lisamine ja kohandamine

HTML-lehtede või veebiosalehtede lisamine, muutmine või kustutamine ja teenusega Windows SharePoint Services ühilduva redaktoriga veebisaidi redigeerimine

Üksuste vaatamine, Kataloogide sirvimine, Lehtede vaatamine, Avamine

Kujunduste ja ääriste rakendamine

Kogu veebisaidile kujunduse või ääriste rakendamine

Lehtede vaatamine, Avamine

Laadilehtede rakendamine

Veebisaidile laadilehe (CSS-faili) rakendamine

Lehtede vaatamine, Avamine

Rühmade loomine

Kõikjal saidikogumis kasutatava kasutajarühma loomine

Lehtede vaatamine, Avamine

Kataloogide sirvimine

SharePoint Designeri või Web DAV-i kasutajaliidese abil veebisaidi failide ja kaustade loetlemine

Lehtede vaatamine, Avamine

Iseteenindusliku saidiloome kasutamine

Iseteenindusliku saidiloome funktsiooni abil veebisaidi loomine

Lehtede vaatamine, Avamine

Lehtede vaatamine

Veebisaidi lehtede vaatamine

Avamine

Õiguste loetlemine

Veebisaidi, loendi, kausta, dokumendi või loendiüksuse õiguste loetlemine

Üksuste vaatamine, Üksuste avamine, Versioonide vaatamine, Kataloogide sirvimine, Lehtede vaatamine, Avamine

Kasutajateabe sirvimine

Veebisaidi kasutajate teabe vaatamine

Avamine

Teatiste haldus

Veebisaidi kõigi kasutajate teatiste haldus

Üksuste vaatamine, Teatiste loomine, Lehtede vaatamine, Avamine

Kaugliideste kasutamine

Veebisaidile juurdepääsuks SOAP-protokolli, Web DAV-i või SharePoint Designeri kasutajaliideste kasutamine

Avamine

Avamine*

Veebisaidi, loendi või kausta avamine nende üksustele juurdepääsemiseks

Sõltuvaid õigusi pole

Oma kasutajateabe redigeerimine

Kasutajal tema enda kasutajateabe muutmise (nt pildi lisamine) lubamine

Kasutajateabe sirvimine, Avamine

Loendiõigused ja sõltuvad õigused

Järgmises tabelis on kirjeldatud loendite ja teekide puhul kehtivaid õigusi ning on ära toodud neist sõltuvad õigused.

Õigus

Kirjeldus

Sõltuvad õigused

Loendite haldus

Loendite loomine ja kustutamine, loendiveergude lisamine ja eemaldamine, loendi avalike vaadete lisamine ja eemaldamine

Üksuste vaatamine, Lehtede vaatamine, Avamine, Eravaadete haldamine

Väljamöllimise alistamine

Teise kasutaja jaoks välja möllitud dokumendi tühistamine või sissemöllimine

Üksuste vaatamine, Lehtede vaatamine, Avamine

Üksuste lisamine

Loendisse üksuste lisamine, dokumenditeekidesse dokumentide lisamine ja veebiarutelu kommentaaride lisamine

Üksuste vaatamine, Lehtede vaatamine, Avamine

Üksuste redigeerimine

Loendite üksuste redigeerimine, dokumenditeekide dokumentide redigeerimine, dokumentides veebiarutelude kommentaaride redigeerimine ja dokumenditeekides veebiosalehtede kohandamine

Üksuste vaatamine, Lehtede vaatamine, Avamine

Üksuste kustutamine

Loendiüksuste, dokumenditeegi dokumentide ja dokumentides veebiarutelude kommentaaride kustutamine

Üksuste vaatamine, Lehtede vaatamine, Avamine

Üksuste vaatamine

Loendiüksuste, dokumenditeegi dokumentide ja veebiarutelude kommentaaride vaatamine

Lehtede vaatamine, Avamine

Üksuste kinnitamine

Loendiüksuse või dokumendi vaheversiooni kinnitamine

Üksuste redigeerimine, Üksuste vaatamine, Lehtede vaatamine, Avamine

Üksuste avamine

Serveripoolseid failiohjureid kasutavate lähtedokumentide vaatamine

Üksuste vaatamine, Lehtede vaatamine, Avamine

Versioonide vaatamine

Loendiüksuse või dokumendi eelmiste versioonide vaatamine

Üksuste vaatamine, Lehtede vaatamine, Avamine

Versioonide kustutamine

Loendiüksuse või dokumendi eelmiste versioonide kustutamine

Üksuste vaatamine, Versioonide vaatamine, Lehtede vaatamine, Avamine

Teatiste loomine

Meiliteatiste loomine.

Üksuste vaatamine, Lehtede vaatamine, Avamine

Rakenduselehtede vaatamine

Loendi või dokumenditeegi dokumentide ja vaadete kuvamine

Avamine

Isiklikud õigused ja sõltuvad õigused

Järgmises tabelis on kirjeldatud eravaadete ja -veebiosade puhul kehtivaid õigusi ning on ära toodud neist sõltuvad õigused.

Õigus

Kirjeldus

Sõltuvad õigused

Eravaadete haldamine

Oma loendivaadete loomine, muutmine ja kustutamine

Üksuste vaatamine, Lehtede vaatamine, Avamine

Eraveebiosade lisamine/eemaldamine

Veebiosalehele eraveebiosade lisamine või nende sealt eemaldamine

Üksuste vaatamine, Lehtede vaatamine, Avamine, Eraveebiosade värskendamine

Eraveebiosade värskendamine

Isikupärastatud teabe kuvamiseks veebiosade värskendamine

Üksuste vaatamine, Lehtede vaatamine, Avamine

Piiratud juurdepääsuga kasutaja õiguste lukustusrežiim on saidikogumi funktsioon, mida saate kasutada avaldatud saitide turvalisuse tagamiseks. Kui lukustusrežiim on sisse lülitatud, vähendatakse piiratud juurdepääsu õiguse taseme võimalusi. Järgmises tabelis on toodud piiratud juurdepääsuga õiguse taseme vaikeõigused ja selle taseme õigused lukustusrežiimi sisselülitamise korral.

Õigus

Piiratud juurdepääs — vaikimisi

Piiratud juurdepääs — lukustusrežiim

Loendiõigused Rakenduselehtede vaatamine

X

Saidiõigused Kasutajateabe sirvimine

X

X

Saidiõigused Kaugliideste kasutamine

X

Saidiõigused Kliendiintegratsiooni funktsioonide kasutamine

X

X

Saidiõigused Avamine

X

X

Vaikimisi on lukustusrežiim kõigi avaldamissaitide jaoks sisse lülitatud – ka siis, kui saidikogumi puhul on kasutatud avaldamissaidi pärandmalli. Lukustusrežiimi funktsiooni on soovitatav kasutada siis, kui vajate oma saitide puhul kõrgemat turvalisuse taset.

Kui keelate piiratud juurdepääsuga kasutaja õiguste puhul saidikogumi lukustusrežiimi funktsiooni, saavad piiratud juurdepääsuõigustega kasutajad (nt anonüümsed kasutajad) teie saidi teatud osadele juurdepääsu.

Nüüd, kus olete õppinud õiguste pärimise ja õigusetasemete kohta, soovite võib-olla kavandada strateegia, et saaksite kasutajatele juhiseid koostada, minimeerida hoolduskulusid ja tagada vastavuse teie asutuse andmejuhtimispoliitikatega. Strateegia kavandamiseks lugege näpunäiteid teemast Õiguste strateegia kavandamine.

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×