Õigusetasemed ja õigused rakenduses SharePoint 2007

Selle artikli teemad

Teenuse Windows SharePoint Services 3.0 õiguste vaiketasemed

Loendi-, saidi- ja isiklikud õigused

Sõltuvused ja kirjeldused

Kuigi teenusel Windows SharePoint Services põhinevatel saitidel on sageli täiendavad SharePointi vaikerühmad, sisaldab Windows SharePoint Services 3.0 viit õiguste vaiketaset. Igaühega neist on seotud kindlad õigused. Saidi omanikuna saate valida, millised õigused on seostatud nende õigusetasemetega (v.a piiratud juurdepääsu ja täieliku kasutusõiguse tasemed) või saate erinevate õiguste kombineerimiseks lisada uusi õigusetasemeid.

Märkus. : Enne versiooni Windows SharePoint Services 3.0 nimetati õigusetasemeid saidirühmadeks ja SharePointi rühmi nimetati saitidevahelisteks rühmadeks.

Saidi omanikuna saate seostada õigusi õigusetasemetega ning seostada õigusetasemeid kasutajate ja SharePointi rühmadega. Kasutajad ja SharePointi rühmad seostatakse turvatava objektiga (nt saidid, loendid, loendiüksused, teegid, loendi- ja teegikaustad ning dokumendid). Lisateavet õiguste määramise kohta erinevate turbeobjektide puhul vt teemast Saitidele ja saitide sisule juurdepääsu reguleerimine.

Järgnevates tabelites loetletakse ja kirjeldatakse kasutajatele ja SharePointi rühmadele määratavaid õigusetasemeid ning õigusetasemetele määratavaid õigusi. Iga õiguse juures esitatakse sellega vaikimisi seostatud õigusetase. Iga õiguse juures on loetletud kõik sellest sõltuvad õigused ja ka kõik seda õigust sisaldavad õiguste vaiketasemed.

Vaikeõigusetasemed teenuses Windows SharePoint Services 3.0

Õigusetase

Kirjeldus

Täielik kasutusõigus

See õigusetase sisaldab kõiki õigusi. Määratakse SharePointi rühmale Saidi nimi omanikud vaikimisi. Seda õigusetaset ei saa kohandada ega kustutada.

Kujundusõigus

Võimaldab luua loendeid ja dokumenditeeke, redigeerida lehti ning rakendada veebisaidile kujundusi, ääriseid, ja laadilehti. Ei määrata vaikimisi ühelegi SharePointi rühmale.

Osalusõigus

Võimaldab lisada, redigeerida ja kustutada olemasolevate loendite ja dokumenditeekide üksusi. Määratakse SharePointi rühmale Saidi nimi liikmed vaikimisi.

Lugemisõigus

Võimaldab veebisaidile kirjutuskaitstud juurdepääsu. Selle õigusetasemega kasutajad ja SharePointi rühmad saavad vaadata üksusi ja lehti ning avada üksusi ja dokumente. Määratakse SharePointi rühmale Saidi nimi külalised vaikimisi.

Piiratud juurdepääsuõigus

Piiratud juurdepääsuõiguse tase on loodud kombineerimiseks täpselt määratletud (kohandatud) õigustega, et võimaldada kasutajatele juurdepääs kindlale loendile, dokumenditeegile, üksusele või dokumendile, andmata talle juurdepääsu kogu saidile. Loendile või teegile juurdepääsemiseks peab kasutajal siiski olema näiteks õigus emasaidi avamiseks ja ühiskasutusega andmete lugemiseks (nt veebisaidi kujundus ja navigeerimisribad). Piiratud juurdepääsuõiguse taset ei saa kohandada ega kustutada.

Märkus. : Te ei saa seda õigusetaset kasutajatele ega SharePointi rühmadele määrata. Selle asemel määrab Windows SharePoint Services 3.0 selle õigusetaseme kasutajatele ja SharePointi rühmadele automaatselt, kui annate neile juurdepääsu oma saidi objektile, mis nõuab juurdepääsu kõrgema taseme objektile, millele neil õigusi pole. Näiteks kui annate kasutajatele juurdepääsu üksusele loendis, millele neil juurdepääs puudub, siis annab Windows SharePoint Services 3.0 neile selle loendi ja vajadusel ka saidi jaoks automaatselt piiratud juurdepääsuõiguse.

Lehe algusse

Loendi-, saidi- ja isiklikud õigused

Windows SharePoint Services 3.0 sisaldab 33 õigust, mida kasutatakse viies õiguste vaiketasemes. Kindlas tasemes sisalduvaid õigusi saate muuta (v.a piiratud juurdepääsu ja täieliku kasutusõiguse tasemetes) või luua teie määratud õiguste komplekti sisaldava uue õigusetaseme.

Õigused liigitatakse loendi-, saidi- ja isiklikeks õigusteks, sõltuvalt sellest, millisele objektile neid rakendatakse. Näiteks rakenduvad saidiõigused kindlale saidile, loendiõigused ainult loenditele ja teekidele ning isiklikud õigused ainult sellistele objektidele nagu eravaated, eraveebiosad jne. Järgnevad tabelid sisaldavad ülevaadet õigustest ning nendega vaikimisi seostatud õigusetasemetest.

Loendiõigused

Õigus

Täielik kasutusõigus

Kujundusõigus

Osalusõigus

Lugemisõigus

Piiratud juurdepääsuõigus

Loendite haldus

X

X

Väljamöllimise alistamine

X

X

Üksuste lisamine

X

X

X

Üksuste redigeerimine

X

X

X

Üksuste kustutamine

X

X

X

Üksuste vaatamine

X

X

X

X

Üksuste kinnitamine

X

X

Üksuste avamine

X

X

X

X

Versioonide vaatamine

X

X

X

X

Versioonide kustutamine

X

X

X

Teatiste loomine

X

X

X

X

Rakenduselehtede vaatamine

X

X

X

X

X

Saidiõigused

Õigus

Täielik kasutusõigus

Kujundusõigus

Osalusõigus

Lugemisõigus

Piiratud juurdepääsuõigus

Õiguste haldus

X

Kasutusandmete vaatamine

X

Alamsaitide loomine

X

Veebisaidi haldus

X

Lehtede lisamine ja kohandamine

X

X

Kujunduste ja ääriste rakendamine

X

X

Laadilehtede rakendamine

X

X

Rühmade loomine

X

Kataloogide sirvimine

X

X

X

Iseteenindusliku saidiloome kasutamine

X

X

X

X

Lehtede vaatamine

X

X

X

X

Õiguste loetlemine

X

Kasutajateabe sirvimine

X

X

X

X

X

Teatiste haldus

X

Kaugliideste kasutamine

X

X

X

X

X

Kliendiintegratsiooni funktsioonide kasutamine

X

X

X

X

X

Avamine

X

X

X

X

X

Oma kasutajateabe redigeerimine

X

X

X

Isiklikud õigused

Õigus

Täielik kasutusõigus

Kujundusõigus

Osalusõigus

Lugemisõigus

Piiratud juurdepääsuõigus

Eravaadete haldus

X

X

X

Eraveebiosade lisamine/eemaldamine

X

X

X

Eraveebiosade värskendamine

X

X

X

Lehe algusse

Sõltuvused ja kirjeldused

Paljud õigused sõltuvad muudest õigustest. Kui valite muust õigusest sõltuva õiguse, siis valitakse automaatselt ka õigus, millest see sõltub. Kui tühistate õiguse, millest sõltuvad muud õigused, tühistatakse ka kõik sõltuvad õigused. Järgmistes tabelites kirjeldatakse iga õiguse kasutusala ja sõltuvaid õigusi (kui need on olemas).

Loendiõigused

Õigus

Kirjeldus

Sõltuvad õigused

Loendite haldus

Loendite loomine ja kustutamine, loendiveergude lisamine ja eemaldamine, loendi avalike vaadete lisamine ja eemaldamine.

Üksuste vaatamine, Lehtede vaatamine, Avamine, Eravaadete haldus

Väljamöllimise alistamine

Teise kasutaja jaoks välja möllitud dokumendis tühistamine või kontrollimine.

Üksuste vaatamine, Lehtede vaatamine, Avamine

Üksuste lisamine

Loendisse üksuste lisamine, dokumenditeekidesse dokumentide lisamine ja veebiarutelu kommentaaride lisamine.

Üksuste vaatamine, Lehtede vaatamine, Avamine

Üksuste redigeerimine

Loendite üksuste redigeerimine, dokumenditeekide dokumentide redigeerimine, dokumentides veebiarutelude kommentaaride redigeerimine ja dokumenditeekides veebiosalehtede kohandamine.

Üksuste vaatamine, Lehtede vaatamine, Avamine

Üksuste kustutamine

Loendiüksuste, dokumenditeegi dokumentide ja dokumentides veebiarutelude kommentaaride kustutamine.

Üksuste vaatamine, Lehtede vaatamine, Avamine

Üksuste vaatamine

Loendiüksuste, dokumenditeegi dokumentide ja veebiarutelude kommentaaride vaatamine.

Lehtede vaatamine, Avamine

Üksuste kinnitamine

Loendiüksuse või dokumendi väikeversiooni kinnitamine.

Üksuste redigeerimine, Üksuste vaatamine, Lehtede vaatamine, Avamine

Üksuste avamine

Lähtedokumentide vaatamine serveripoolsete failiohjuritega.

Üksuste vaatamine, Lehtede vaatamine, Avamine

Versioonide vaatamine

Loendiüksuse või dokumendi eelmiste versioonide vaatamine.

Üksuste vaatamine, Lehtede vaatamine, Avamine

Versioonide kustutamine

Loendiüksuse või dokumendi eelmiste versioonide kustutamine.

Üksuste vaatamine, Versioonide vaatamine, Lehtede vaatamine, Avamine

Teatiste loomine

Meiliteatiste loomine.

Üksuste vaatamine, Lehtede vaatamine, Avamine

Rakenduselehtede vaatamine

Loendi või dokumenditeegi dokumentide ja vaadete kuvamine.

Avamine

Saidiõigused

Õigus

Kirjeldus

Sõltuvad õigused

Õiguste haldus

Veebisaidi õigusetasemete loomine ja muutmine ning kasutajate ja rühmade õiguste määramine.

Üksuste kinnitamine, Õiguste loetlemine, Avamine

Kasutusandmete vaatamine

Veebisaidi kasutusaruannete vaatamine.

Üksuste kinnitamine, Avamine

Alamsaitide loomine

Alamsaitide loomine (nt meeskonnasaidid, koosoleku tööruumisaidid ja dokumendi tööruumisaidid).

Lehtede vaatamine, Avamine

Veebisaidi haldus

Veebisaidi kõigi administreerimisülesannete täitmine ja sisu haldamine.

Lehtede vaatamine, Avamine

Lehtede lisamine ja kohandamine

HTML-lehtede või veebiosalehtede lisamine, muutmine või kustutamine ja teenusega Windows SharePoint Services ühilduva redaktoriga veebisaidi redigeerimine.

Üksuste vaatamine, Kataloogide sirvimine, Lehtede vaatamine, Avamine

Kujunduste ja ääriste rakendamine

Kogu veebisaidile kujunduse või ääriste rakendamine.

Lehtede vaatamine, Avamine

Laadilehtede rakendamine

Veebisaidile laadilehe (css-fail) rakendamine.

Lehtede vaatamine, Avamine

Rühmade loomine

Kõikjal saidikogumis kasutatava kasutajarühma loomine.

Lehtede vaatamine, Avamine

Kataloogide sirvimine

SharePoint Designeri või Web DAV-i kasutajaliidese abil veebisaidi failide ja kaustade loetlemine.

Lehtede vaatamine, Avamine

Iseteenindusliku saidiloome kasutamine

Iseteenindusliku saidiloome funktsiooni abil veebisaidi loomine.

Lehtede vaatamine, Avamine

Lehtede vaatamine

Veebisaidi Lehtede vaatamine.

Avamine

Õiguste loetlemine

Veebisaidi, loendi, kausta, dokumendi või loendiüksuse õiguste loetlemine.

Üksuste vaatamine, Üksuste avamine, Versioonide vaatamine, Kataloogide sirvimine, Lehtede vaatamine, Avamine

Kasutajateabe sirvimine

Veebisaidi kasutajate teabe vaatamine.

Avamine

Teatiste haldus

Veebisaidi kõigi kasutajate teatiste haldus

Üksuste vaatamine, Teatiste loomine, Lehtede vaatamine, Avamine

Kaugliideste kasutamine

Veebisaidile juurdepääsuks SOAP-protokolli, Web DAV-i või SharePoint Designeri kasutajaliideste kasutamine.

Avamine

Avamine

Veebisaidi, loendi või kausta avamine nende üksustele juurdepääsemiseks.

Sõltuvaid õigusi pole

Oma kasutajateabe redigeerimine

Enda kasutajateabe muutmise (nt pildi lisamine) lubamine.

Kasutajateabe sirvimine, Avamine

Isiklikud õigused

Õigus

Kirjeldus

Sõltuvad õigused

Eravaadete haldus

Oma loendivaadete loomine, muutmine ja kustutamine.

Üksuste vaatamine, Lehtede vaatamine, Avamine

Eraveebiosade lisamine/eemaldamine

Veebiosade lehele eraveebiosade lisamine või nende sealt eemaldamine.

Üksuste vaatamine, Lehtede vaatamine, Avamine, Eraveebiosade värskendamine

Eraveebiosade värskendamine

Isikupärastatud teabe kuvamiseks veebiosade värskendamine.

Üksuste vaatamine, Lehtede vaatamine, Avamine

Lehe algusse

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×