Äriteabe, kujundusekontrolli ja trükkimise sätted

Microsoft Publisher 2010 uus Backstage’i vaade sisaldab teavet teie publikatsiooni järgmiste funktsioonide kohta: Äriteave, Kujundusekontroll ja Trükisätted. Saate luua, vaadata ja redigeerida oma publikatsiooni jaoks häälestatud äriteavet. Samuti saate käitada kujundusekontrolli, mis toob välja nii teie publikatsiooni potentsiaalsed probleemid kui ka nende lahendused. Ja lisaks saate vaadata ja häälestada värvimudeli, fontide manustamise ja asendamise ning värvide registreerimise sätted, mida on vaja publikatsiooni viimiseks trükikotta. Praegune äriteave ja publikatsiooni värvimudeliteave on kuvatud akna Backstage’i vaade vahekaardil Teave.

Selle artikli teemad

Äriteave

Äriteabekomplekti loomine

Äriteabekomplekti redigeerimine või kustutamine

Kujundusekontroll

Trükisätted

Värvimudelid

Suvaline värv (RGB)

Üks värv

Spottvärvid

Põhitrükivärvid

Põhitrükivärvid ja spottvärvid

Värvimudeli valimine

Manusfontide haldamine

Kõigi TrueType-fontide manustamine

Registreerimissätted

Äriteave

Äriteabekomplektid on mõnda kindlat isikut või ettevõtet käsitlevad kohandatud teaberühmad, mida saab publikatsioonides (nt visiitkaartides ja flaierites) sobivasse kohta paigutada.

Äriteabekomplekt võib sisaldada näiteks järgmist teavet: isiku nimi, ametikoht või ametinimetus, ettevõtte nimi, aadress, telefoni- ja faksinumbrid, meiliaadress, reklaamlause või moto ja logo.

Publikatsiooni loomisel kasutatakse selle täitmiseks viimati kasutatud äriteabekomplekti. Publikatsiooni praegune äriteave on kuvatud akna Backstage’i vaade vahekaardil Teave.

Äriteave Publisher 2010 Backstage'i vaates

Äriteabekomplekti loomine

 1. Klõpsake menüüd Fail.

 2. Klõpsake nuppu Teave ja valige siis käsk Redigeeri äriteavet.

  Märkus.:  Kui teil pole veel ühtegi äriteabekomplekti, jätkake kohe juhisega 4.

 3. Klõpsake dialoogis Äriteave nuppu Uus.
  Äriteabekomplekti redigeerimine rakenduses Publisher 2010

 4. Sisestage dialoogis Uue äriteabekomplekti loomine soovitud teave. Sisestage komplekti nimi tekstiväljale Äriteabekomplekti nimi ja klõpsake siis nuppu Salvesta.
  Uue äriteabekomplekti loomine rakenduses Publisher 2010

 5. Kui soovite uue teabekomplekti oma publikatsioonis kohe kasutusele võtta, klõpsake nuppu Värskenda publikatsiooni.

Äriteabekomplekti redigeerimine või kustutamine

 1. Klõpsake menüüd Fail.

 2. Klõpsake nuppu Teave ja valige siis käsk Redigeeri äriteavet.

 3. Valige dialoogis Äriteave teave, mida soovite redigeerida või kustutada.

 4. Teabekomplekti redigeerimiseks klõpsake nuppu Redigeeri. Seejärel redigeerige dialoogiboksis Äriteabekomplekti redigeerimine välju, mida soovite muuta, ja klõpsake siis nuppu Salvesta.

 5. Teabekomplekti kustutamiseks klõpsake nuppu Kustuta ja seejärel nuppu Jah.

Lehe algusesse

Kujundusekontroll

Tööpaanil Kujundusekontroll loetletakse kõik publikatsioonist leitud kujundusprobleemid (nt kujunduselemendid, mis jäävad osaliselt lehelt välja, ületäitumine tekst lugu või ebaproportsionaalselt mastaabitud pilt. Mõnel juhul saate valida nende probleemide automaatse lahenduse. Teistel juhtudel peate probleemi lahendama käsitsi.

 1. Klõpsake menüüd Fail.

 2. Klõpsake nuppu Teave ja valige siis käsk Käivita kujundusekontroll.

Kujundusekontrolli kohta leiate lisateavet teemast Kujundusekontroll.

Trükisätted

Ofsettrükkimise korral peab trükitöö seadistama ja seda juhtima professionaalne trükioperaator. Iga värv, mida publikatsiooni trükkimiseks vajatakse, nõuab operaatorilt rohkem seadistamist ja suurendab kulusid. Vajalike tintide arv sõltub valitud värvimudelist. Publikatsiooni praeguse värvimudeli teave on kuvatud akna Backstage’i vaade vahekaardil Teave.

Trükisätted rakenduses Publisher 2010

Värvimudelid

Publikatsiooni värvitrüki seadistamisel saate valida järgmiste värvimudelite hulgast. Küsige trükikojast järele, millist värvimudelit nad eelistavad.

 • Suvaline värv (RGB)

 • Üks värv

 • Spottvärvid

 • Põhitrükivärvid (CMYK)

 • Põhitrükivärvid ja spottvärvid

Suvaline värv (RGB)

Kui kasutate digitaalset värviprinterit (nt töölauaprinterit), on teil kasutusel RGB (punane, roheline, sinine) värvimudel. Ainult mõne eksemplari printimisel või trükkimisel on see odavaim värvimudel. RGB-värvidel on aga kõigist värvimudelitest kõige kõrgem hajuvuse aste ja seetõttu on erinevates trükitöödes värvide omavahelise vastavuse tagamine keeruline.

Üks värv

Kui kasutate trükkimiseks ühte värvi, trükitakse kogu publikatsioon ühe värvi toonides (tavaliselt mustaga). See on odavaim värvimudel ofsettrükipressiga trükkimisel, kuna vajatakse vaid ühte tinti.

Spottvärvid

Kui kasutate trükkimiseks spottvärvi, trükitakse kogu publikatsioon ühe tindi – tavaliselt musta – ja ühe lisavärviga (spottvärviga), mida tavaliselt kasutatakse rõhuvärvina. Publisher pakub spottvärvidega trükkimiseks Pantone® värve.

Selle värvimudeli korral läheb vaja vähemalt kahte tinti ja ofsettrükipressiga trükkimise maksumus suureneb iga lisanduva tindi korral.

Märkus.:  Mõnel juhul võib spottvärvidega trükkimine olla kallim kui põhitrükivärvidega trükkimine. Sageli on see nii väikese tiraažiga tööde korral.

Põhitrükivärvid

Selle värvimudeli korral trükitakse publikatsioon täisvärvilisena, kombineerides erinevas vahekorras põhitrükivärve – tsüaani, magentat, kollast ja musta tinti (lühendatult CMYK). Kuigi neid nelja tinti kombineerides võib saada peaaegu kogu värvispektri, pole mõned värvid siiski saadaval. Näiteks ei suuda CMYK-värvimudel pakkuda metallikvärve või eriti küllastatud värve.

Põhitrükivärvidega trükkimine eeldab alati trükipressi seadistamist nelja CMYK-tindiga. Samuti nõuab see trükipressi operaatorilt teatud oskust, et järjestada üks tindijäljend teiste tindijäljendite suhtes. Seda nimetatakse registreerimiseks. Need nõudmised muudavad põhitrükivärvidega trükkimise spottvärvidega trükkimisest kallimaks.

Põhitrükivärvid ja spottvärvid

See värvimudel on kõige kallim, kuna kombineerib põhitrükivärvidega (neli tinti) trükkimist ja ühe või enama spottvärvi tindi kasutamist. Seda mudelit kasutatakse, kui soovitakse nii täisvärvitrükki kui ka küllastatud ja metallikvärve, mida CMYK ei võimalda.

Värvimudeli valimine

Kui valite Publisheris värvimudeli, kuvatakse värvivalijas ainult need värvid, mis on valitud värvimudeli jaoks saadaval. Kui valite näiteks ühevärvilise värvimudeli, saate valida ainult ühevärvilisi joone-, täite- ja tekstivärve. Kui valite spottvärvide värvimudeli, saate valida ainult spottvärvi tinte kasutavaid joone-, täite- ja tekstivärve.

Publikatsiooni värvimudeli valimiseks toimige järgmiselt.

 1. Klõpsake menüüd Fail.

 2. Klõpsake nuppu Teave ja käsku Trükisätted ning klõpsake siis nuppu Värvimudeli valimine.

 3. Klõpsake dialoogiboksi Värvimudel jaotises Kõigi värvide määratlusviis värvimudelit, mida soovite kasutada.
  Trükkimise värvimudeli valimine rakenduses Publisher 2010

 4. Kui valite Spottvärvid või Põhitrükivärvid ja spottvärvid, klõpsake lisaspottvärvide valimiseks nuppu Uus tint.

 5. Klõpsake nuppu OK.

Manusfontide haldamine

Kui manustate fondi publikatsioonile, on see alati kättesaadav – ka publikatsiooni teisaldamisel uude arvutisse või trükikoja teenuste kasutamisel.

Manustada saab üksnes TrueType-font ja seda ainult juhul, kui neil on selleks vastav litsents. Kõik Publisheri kaasatud TrueType-fondid lubavad manustamist.

Kuna manusfondid suurendavad publikatsiooni failimahtu, on soovitatav manustatavate fontide arvu piirata. Võite manustada kõik fondid (koos süsteemifontidega või ilma), mõne üksiku fondi või teatud fontide alamhulgad.

Märkus.:  Kui kasutate pakkimisviisardit, et publikatsioon enne trükikotta viimist ette valmistada, manustab Publisher TrueType-fondid vaikimisi. Te ei pea enne viisardi käivitamist vastavat sätet dialoogiboksis Fondid valima.

Kõigi TrueType-fontide manustamine

Publikatsioonile fontide manustamisel ei kaasata manusfontide hulka tavalisi süsteemifonte, sest need on enamikus arvutites juba installitud. Saate siiski valida, kas süsteemifondid tuleks kaasata. (Näiteks võite need kaasata juhul, kui teate, et teie publikatsiooniga töötaval inimesel neid pole.)

 1. Klõpsake menüüd Fail.

 2. Klõpsake nuppu Teave ja käsku Trükisätted ning klõpsake siis nuppu Värvimudeli valimine.

 3. Märkige dialoogiboksis Fondid ruut Manusta publikatsiooni salvestamisel TrueType-fondid.

 4. Süsteemifontide manustamiseks tühjendage ruut Ära manusta tavalisi süsteemifonte.
  Manusfontide haldamine rakenduses Publisher 2010

  Märkus.:  Kui Publisher teatab teile, et olete kasutanud fonte, mida ei saa manustada, klõpsake nuppu OK. Küsige trükikojast, kas neil on juurdepääs manustamata fontidele. Kui trükikojal neid fonte pole, tuleb teil kaaluda publikatsioonis asendusfontide kasutamist.

Registreerimissätted

Registreerimine tähendab ühel kujutisel kattuvate värvide trükkimist. Selle protsessi käigus võivad värvide vahele tekkida tühemikud. Katmine ehk ülekate võimaldab külgnevaid värve omavahel seada nii, et vale värviregistreerimine ei põhjustaks trükkimisel värvide vahel tühemikke. Küsige registreerimissätete kohta oma trükikojast nõu.

Katmise kohta leiate lisateavet teemast Ülekate trükkimisel.

Lehe algusesse

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×