Äriandmete veebiosade kasutamine klassikaline lehed

Äriandmete veebiosade kasutamine klassikaline lehed

Märkus.:  Soovime pakkuda teie keeles kõige ajakohasemat spikrisisu niipea kui võimalik. See leht on tõlgitud automaatselt ja sellel võib leiduda grammatikavigu või ebatäpsusi. Tahame, et sellest sisust oleks teile abi. Palun märkige selle lehe allservas, kas sellest teabest oli teile kasu või mitte. Soovi korral saab ingliskeelset artiklit lugeda siit .

Äriandmete veebiosad on koostatud töötama välise loendi andmetega ja neid veebiosi saate omavahel kasulikul viisil kombineerida. Näiteks saate ühendada loendi ja üksuse veebiosad selliselt, et loendi veebiosas kuluaruande (nt Neljapäeva kulud) valimisel kuvatakse üksuse veebiosas üksuse üksikasjad (nt majutus-, reisi- ja toitlustuskulud).

Lisateabe saamiseks vt SharePoint Designeris ühenduste loomine, Äriandmete veebiosad (Demo)ja välisandmete kohta sisu leidmine.

Selle artikli teemad

Äriandmete veebiosade ülevaade

Enne alustamist

Äriandmete loendi veebiosa kohandatud atribuudid

Äriandmete loendi atribuudid

Andmevaate atribuudid

Äriandmete üksuse veebiosa kohandatud atribuudid

Äriandmete üksuse atribuudid

Andmevaate atribuudid

Äriandmete toimingute veebiosa kohandatud atribuudid

Äriandmete toimingute atribuudid

Äriandmete andmete ühenduvuse filtri veebiosa kohandatud atribuudid

Filtri atribuudid

Täpsemate Filtrisuvandite atribuudid

Soovitud äriandmetega seotud loendi veebiosa kohandatud atribuudid

Äriandmetega seotud loendi atribuudid

Andmevaate atribuudid

Äriandmete üksuse Üksuselooja veebiosa

Äriandmete veebiosade ühised atribuudid

Ilme

Paigutus

Täpsemad

Ajaxi suvandid

Mitmesugused

Äriandmete veebiosade ülevaade

Järgmine tabel kirjeldab lühidalt iga äriandmete veebiosa.

Veebiosa

Kirjeldus

Äriandmete loend

Esitab välisest loendist üksuste loendi.

Äriandmete üksus

Kuvab üksuse välisest loendist.

Äriandmete toimingud

Kuvab toimingu välisest loendist.

Äriandmete ühenduvuse filter

Filtreerib ühendatud äriandmete veebiosa sisu välise loendi väärtusteloendi alusel.

Äriandmete üksuselooja

Loob äriandmete üksuse URL-i päringustringi parameetritest ja pakub seda teistele äriandmete veebiosadele.

Äriandmetega seotud loend

Kuvab välisest loendist emaüksusega seotud tütarüksuste loendi. Vajalik on seos.

Lehe algusse

Enne alustamist

Välisandmetega töötamisel on andmetele turvalise juurdepääsu lubamiseks vaja teha mitu eeltoimingut. Järgnev teave aitab teil järgmisi toiminguid kavandada. Kui teil esineb välisandmetega töötamisel probleeme, saate selle teabe abil ka probleemi tuvastada. Välisandmetele juurdepääsuks peate teie või administraator tegema järgmist.

Välise andmeallika ettevalmistus.    Võimalik, et administraator peab looma konto ja andma andmeallikale õigused, et tagada õigetele isikutele andmetele juurdepääs ja vältida andmete valedesse kätesse sattumist. Lisaks saab administraator tulemite piiramiseks ja jõudluse parandamiseks luua välises andmebaasis teatud tabelid, vaated, päringud jne.

Konfigureerimine SharePoint services    Administraator peate aktiveerima Business Connectivity Services (BCS) ja Secure Store Service.

Teenuse Secure Store Service konfigureerimine.    Administraator peab määratlema parima pääsurežiimi välise andmeallika jaoks, looma sihtrakenduse ja määrama sihtrakenduse jaoks identimisteabe.

Teenuse Business Data Connectivity Services konfigureerimine.    Administraator peab veenduma, et välise sisutüübi loonud kasutajal on äriandmete ühenduvuse (BDC) metaandmete salvele juurdepääs ja et vastavatel kasutajatel on juurdepääs välisele sisutüübile, millel põhineb välisloend.

Välisloendi loomine.    Kasutaja peab looma välisloendi välise sisutüübi ja vajadusel välisloendi ühe või mitme vaate alusel.

Äriandmete loendi veebiosa kohandatud atribuudid

Äriandmete loendi atribuudid

Atribuut

Kirjeldus

Tüüp

Sisestage kuvatav välissisutüüp. Kontrollige välja kõrval asuvate nuppude abil, kas välissisutüüp on olemas, ja valige konkreetne välissisutüüp.

Vaade

Valige kuvatav vaade.

Märkus.:  Pärast välissisutüübi valimist võib kõigi vaadete valimine mõne hetke aega võtta.

Kuva tööriistariba

Tööriistariba kuvamiseks või peitmiseks märkige või tühjendage see ruut.

Kuva laadimise ajal animatsioon

Kuva animeerimiseks laadimise ajal või animatsiooni keelamiseks märkige või tühjendage see ruut.

Andmevaate atribuudid

Atribuut

Kirjeldus

XSL-i redaktor

Saate XSLT-lähtekoodi sisestada lihttekstiredaktorisse. Selle redaktori kasutamiseks on vaja teadmisi XSLT-süntaksist. Näiteks saate seda atribuuti kasutada veergude Arv ja Valuuta vormingu muutmiseks.

Lehe algusse

Äriandmete üksuse veebiosa kohandatud atribuudid

Äriandmete üksuse atribuudid

Atribuut

Kirjeldus

Tüüp

Sisestage kuvatav välissisutüüp. Kontrollige välja kõrval asuvate nuppude abil, kas välissisutüüp on olemas, ja valige konkreetne välissisutüüp.

Vaade

Valige kuvatav vaade.

Märkus.:  Pärast välissisutüübi valimist võib kõigi vaadete valimine mõne hetke aega võtta.

Üksus

Sisestage kuvatavad üksused. Kontrollige välja kõrval asuvate nuppude abil, kas üksused on olemas, ja valige soovitud üksus. Teise võimalusena võite lasta veebiosaühendusel üksuse väärtuse automaatselt sisestada.

Kuva laadimise ajal animatsioon

Kuva animeerimiseks laadimise ajal või animatsiooni keelamiseks märkige või tühjendage see ruut.

Fields

Valige kuvatavad väljad ja nende asukoht väljaloendis.

Toimingud

Valige kuvamiseks mõni eelnevalt määratletud toiming.

Kuva uued toimingud vaikimisi

Uute toimingute vaikimisi kuvamiseks või peitmiseks märkige või tühjendage see ruut.

Andmevaate atribuudid

Atribuut

Kirjeldus

XSL-i redaktor

Saate XSLT-lähtekoodi sisestada lihttekstiredaktorisse. Selle redaktori kasutamiseks on vaja teadmisi XSLT-süntaksist. Näiteks saate seda atribuuti kasutada veergude Arv ja Valuuta vormingu muutmiseks.

Lehe algusse

Äriandmete toimingute veebiosa kohandatud atribuudid

Äriandmete toimingute atribuudid

Atribuut

Kirjeldus

Tüüp

Sisestage kasutatav välissisutüüp. Kontrollige välja kõrval asuvate nuppude abil, kas välissisutüüp on olemas, ja valige konkreetne välissisutüüp.

Üksus

Sisestage kuvatavad üksused. Kontrollige välja kõrval asuvate nuppude abil, kas üksused on olemas, ja valige soovitud üksus. Teise võimalusena võite lasta veebiosaühendusel üksuse väärtuse automaatselt sisestada.

Toimingud

Valige kuvamiseks mõni eelnevalt määratletud toiming.

Kuva uued toimingud vaikimisi

Uute toimingute vaikimisi kuvamiseks või peitmiseks märkige või tühjendage see ruut.

Laad

Valige üks järgmistest kuvamislaadidest:

  • Täpploend

  • Loend

  • Tööriistariba

Lehe algusse

Äriandmete ühenduvuse filtri veebiosa kohandatud atribuudid

Filtri atribuudid

Atribuut

Kirjeldus

Filtri nimi

Sisestage filtri jaoks kordumatu ja tähenduslik nimi.

Välissisutüüp

Sisestage filtriväärtuste jaoks kasutatav välissisutüüp. Kontrollige välja kõrval asuvate nuppude abil, kas välissisutüüp on olemas, ja valige konkreetne välissisutüüp.

Vaade

Valige vaade.

Märkus.:  Pärast välissisutüübi valimist võib kõigi vaadete valimine mõne hetke aega võtta.

Väärtuse veerg

Valige filtriväärtusena kasutatav veerg.

Kirjelduse veerg

Valige alternatiivse ja kasutaja jaoks tähendusrikkama väärtusena kuvatav veerg.

Kuva loend järgmiselt

Valige filtri kuvamise viis saadaolevate valikuvariantide hulgast.

Täpsemate filtrisuvandite atribuudid

Atribuut

Kirjeldus

Laius

Veebiosa laiuse määramiseks tehke ühte järgmistest:

  • sisestage konkreetne laius pikslites;

  • laiuse automaatseks määramiseks jätke väli tühjaks või sisestage väärtus 0.

Nõua kasutajalt väärtuse valimist

Märkige või tühjendage see ruut, et nõuda kasutajalt väärtuse valimist või lubada kasutajal väärtus tühjaks jätta.

Vaikeväärtus

Sisestage üksuse väärtus. Kontrollige välja kõrval asuvate nuppude abil, kas üksus on olemas, ja valige soovitud üksus.

Lehe algusse

Äriandmetega seotud loendi veebiosa kohandatud atribuudid

Äriandmetega seotud loendi atribuudid

Atribuut

Kirjeldus

Tüüp

Sisestage kuvatav välissisutüüp. Kontrollige välja kõrval asuvate nuppude abil, kas välissisutüüp on olemas, ja valige konkreetne välissisutüüp.

Seos

Valige mõni seosel põhinev varem määratletud seos.

Kuva tööriistariba

Tööriistariba kuvamiseks või peitmiseks märkige või tühjendage see ruut.

Kuva laadimise ajal animatsioon

Kuva animeerimiseks laadimise ajal või animatsiooni keelamiseks märkige või tühjendage see ruut.

Andmevaate atribuudid

Atribuut

Kirjeldus

XSL-i redaktor

Saate XSLT-lähtekoodi sisestada lihttekstiredaktorisse. Selle redaktori kasutamiseks on vaja teadmisi XSLT-süntaksist. Näiteks saate seda atribuuti kasutada veergude Arv ja Valuuta vormingu muutmiseks.

Lehe algusse

Äriandmete üksuselooja veebiosa

Sellel veebiosal pole kohandatud atribuute. Veebiosa loob äriandmete üksuse URL-i päringustringi parameetritest ja pakub seda teistele äriandmete veebiosadele. Kasutaja ei näe seda veebiosa; see on nähtav üksnes siis, kui leht on redigeerimisrežiimis.

Äriandmete veebiosade ühised atribuudid

Kõik veebiosad jagavad ühist atribuutide komplekti, mis juhib nende ilmet, paigutust, täpsemaid omadusi, Ajaxi suvandeid ja mitmesuguseid muid omadusi.

Märkus.: Tööriistapaanil kuvatavad veebiosa atribuudid võivad selles jaotises kirjeldatutest mitmel põhjusel erineda.

  • Tööriistapaanil jaotise Täpsemalt kuvamiseks peab teil olema vastav õigus.

  • Võimalik, et mõne veebiosa korral on veebiosa arendaja keelanud ühe või mitme ühise atribuudi kuvamise või loonud ja lisanud täiendavaid atribuute, mida tööriistapaani jaotiste Ilme, Paigutus ja Täpsemalt loendites pole.

Ilme

Atribuut

Kirjeldus

Tiitel

Saate määrata veebiosa tiitliribal kuvatava veebiosatiitli.

Kõrgus

Saate määrata veebiosa kõrguse.

Laius

Saate määrata veebiosa laiuse.

Kroomi olek

Saate määrata, kas siis, kui kasutaja lehe avab, kuvatakse lehel kogu veebiosa või mitte. Vaikimisi on kroomi olekuks seatud Tavaline ja kuvatakse kogu veebiosa. Kui olekuks on seatud Minimeeritud, kuvatakse ainult tiitliriba.

Kroomi tüüp

Saate määrata, kas veebiosa paneeli tiitliriba ja ääris kuvatakse või mitte.

Lehe algusse

Paigutus

Atribuut

Kirjeldus

Peidetud

Saate määrata, kas veebiosalehe avamisel on veebiosa nähtav või mitte. Kui see ruut on märgitud, on veebiosa nähtav ainult lehe kujundamisel ja veebiosa tiitlile lisatakse märge (Peidetud).

Saate veebiosa peita, kui soovite sellega veebiosaühenduse kaudu teisele veebiosale andmeid saata, kuid ei soovi veebiosa kuvada.

Suund

Saate määrata veebiosa sisu teksti suuna. Näiteks araabia keeles on teksti suund paremalt vasakule, inglise, eesti ja enamikus muudes Euroopa riikides kasutatavates keeltes aga vasakult paremale. See säte ei pruugi kõigi veebiosatüüpide korral olla saadaval.

Tsoon

Saate määrata veebiosalehe tsooni, kus veebiosa asub.

Märkus.: Veebiosalehe tsoonid ei ole loendiboksis loetletud, kui teil puudub tsooni muutmise õigus.

Tsooni register

Saate määrata veebiosa asukoha mitut veebiosa sisaldavas tsoonis.

Järjestuse määramiseks tippige tekstiväljale positiivne täisarv.

Kui veebiosad on tsoonis järjestatud ülevalt alla, tähendab väärtus 1, et see veebiosa asub tsooni ülaosas. Kui tsooni veebiosad on järjestatud vasakult paremale, tähendab väärtus 1, et veebiosa asub tsooni vasakus servas.

Kui lisate veebiosa näiteks tühja ülevalt alla järjestatud tsooni, on tsooni indeks 0. Kui lisate selle tsooni alla veel teisegi veebiosa, on selle indeks 1. Järjekorras teise veebiosa teisaldamiseks tsooni ülaossa tippige tekstiväljale väärtus 0 ja sisestage esimese veebiosa indeksiks 1.

Märkus.: Tsooni kõigil veebiosadel peab olema kordumatu tsooniregistri väärtus. Seetõttu võib ühe veebiosa tsooniregistri väärtuse muutmisel muutuda ka tsooni teiste veebiosade tsooniregistri väärtus.

Lehe algusse

Edasijõudnutele

Atribuut

Kirjeldus

Luba minimeerimine

Saate määrata, kas veebiosa saab minimeerida või mitte.

Luba sulgemine

Saate määrata, kas veebiosa saab veebiosalehelt eemaldada.

Luba peitmine

Saate määrata, kas veebiosa saab peita või mitte.

Luba ala vahetamist

Saate määrata, kas veebiosa saab teisaldada mõnda teise tsooni või mitte.

Luba ühendused

Saate määrata, kas veebiosa saab ühendada muude veebiosadega või mitte.

Luba redigeerimine eravaates

Saate määrata, kas eravaates saab veebiosa atribuute muuta või mitte.

Ekspordirežiim

Saate määrata selle veebiosa jaoks eksporditavate andmete lubatud taseme. Sõltuvalt konfiguratsioonist ei pruugi see säte olla saadaval.

Tiitli URL

Saate määrata veebiosa kohta käivat lisateavet sisaldava faili URL-i. Fail kuvatakse veebiosa tiitli klõpsamisel eraldi brauseriaknas.

Kirjeldus

Saate määrata kohtspikri, mis kuvatakse siis, kui osutate kursoriga veebiosa tiitlile või ikoonile. Selle atribuudi väärtust kasutatakse siis, kui otsite veebiosa tööriistapaani menüü Veebiosade otsimine käsu Otsi abil järgmistes veebiosa galeriides: sait, virtuaalserver ja veebiosaleht.

Spikri URL

Saate määrata veebiosa spikriteavet sisaldava faili asukoha. Kui klõpsate veebiosa menüüs käsku Spikker, kuvatakse spikriteave eraldi brauseriaknas.

Spikrirežiim

Saate määrata, kuidas veebiosa spikker brauseris kuvatakse.

Valige üks järgmistest.

  • Režiime – avatakse eraldi brauseriaken (kui brauser seda toetab). Enne veebilehele naasmist peab kasutaja akna sulgema.

  • Režiimita – avatakse eraldi brauseriaken (kui brauser seda toetab). Enne veebilehele naasmist ei pea kasutaja akent sulgema. See on vaikeväärtus.

  • Navigeeri – veebileht avatakse praeguses brauseriaknas.

Märkus.:  Kuigi kohandatud Microsoft ASP.NET-i veebiosad toetavad seda atribuuti, kuvatakse SharePointi spikriteemad vaikimisi ainult eraldi brauseriaknas.

Kataloogiikooni pildi URL

Saate määrata veebiosade loendis veebiosa ikoonina kasutatavat pilti sisaldava faili asukoha. Pildi suurus peab olema 16 x 16 pikslit.

Tiitliikooni pildi URL

Saate määrata veebiosa tiitliribal kasutatavat pilti sisaldava faili asukoha. Pildi suurus peab olema 16 x 16 pikslit.

Importimise tõrketeade

Saate määrata veebiosa importimisel ilmneva tõrke korral kuvatava teate.

Lehe algusse

Ajaxi suvandid

Märkus.:  Järgmised ühised atribuudid on saadaval ainult äriandmete loendi ja äriandmetega seotud loendi veebiosade jaoks.

Atribuut

Kirjeldus

Luba asünkroonne laadimine

Saate andmed asünkroonselt (saate enne kõikide andmete laadimist edasi töötada) või sünkroonselt (loendivaates kuvatakse pilt „laadimine”, kuni server on tagastanud kõik andmed) laadida, märkides või tühjendades ruudu.

Luba asünkroonne värskendus

Saate järgmiste toimingute sünkroonse või asünkroonse toimimise lubada või keelata, märkides või tühjendades vastava ruudu: sortimine, lehtede nummerdamine, filtreerimine ja värskendus.

Kuva käsitsivärskendamise nupp

Saate loendivaate käsitsivärskendamise nupu kuvada või peita, märkides või tühjendades selle ruudu.

Luba asünkroonne automaatne värskendamine

Saate loendivaate automaatse värskendamise lubada või keelata, märkides või tühjendades selle ruudu.

Automaatvärskenduste intervall (sekundites)

Saate määrata iga automaatvärskenduse vahelise intervalli. Vaikeväärtus on 60 sekundit.

Lehe algusse

Mitmesugust

Märkus.:  Järgmised ühised atribuudid on saadaval ainult äriandmete loendi ja äriandmetega seotud loendi veebiosade jaoks.

Atribuut

Kirjeldus

Näidisandmed

Saate sisestada näidisandmed kehtiva XML-failina ja andmeallika tagastatud andmetega sarnase struktuuriga. SharePointiga ühilduv redaktor (nt Microsoft SharePoint Designer 2013) saab selle atribuudiga määratud XML-andmeid kasutada andmevaate renderdamiseks kujundusajal.

XSL-link

Saate XSLT-lähtekoodi sisestada lihttekstiredaktorisse. Selle redaktori kasutamiseks on vaja teadmisi XSLT-süntaksist. Näiteks saate seda atribuuti kasutada veergude Arv ja Valuuta vormingu muutmiseks.

Luba andmevaate vahemällu talletamine

Saate nii XSL-teisenduse kui ka andmeallika juhtelemendi eksemplari vahemällu talletada või mitte, märkides või tühjendades selle ruudu.

Andmevaate vahemälu ajalõpp (sekundites)

Saate määrata vahemälu tühjendamise kestuse sekundites. Väärtuse 0 valimine sellele atribuudile määrab vaikimisi väärtuseks 86 400 sekundit (s.o 1 päev).

Saada lehe laadimise lõppemisel esimene rida ühendatud veebiosadesse

Saate esimese andmerea saata või mitte saata ühte või mitmesse veebiossa lehe laadimise ajal, märkides või tühjendades selle ruudu.

Lehe algusse

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×