Äriandmete importimine ja eksportimine rakenduses Business Contact Manager 2007

Andmete importimine või eksportimine rakenduses Outlooki ärikontaktide haldur 2007 saate kasutada äriandmete impordi- ja ekspordiviisardit.

Näpunäide.: Äriandmeid saate importida ja eksportida suvalise sobiva mäluseadme või irdkandja (nt teise arvuti, USB-mälupulga, CD, disketi, Zip-ketta või ettevõtte võrgu) kaudu.

Selle artikli teemad

Andmete importimine

Andmete eksportimine

Viisardi kasutamine olemasoleva andmebaasi värskendamiseks mõne muu andmebaasi andmetega

Lehe algusesse

Andmete importimine

Rakenduses Outlooki ärikontaktide haldur kasutamiseks saab muudest rakendustest ja programmidest importida järgmist tüüpi andmefaile.

 Business Contact Manager for Outlooki andmed (.bcm)

Siia kuuluvad kirjetest konto, ärikontakt, võimalus ja äriprojektpärinevad andmed ning suhtlusajaloo andmed, mis pärinevad rakenduse Outlooki ärikontaktide haldur eelmistest versioonidest.

Märkus.: Kui impordite kontosid või töökontakte, saate importida kõik kirje (sh seotud suhtlusajaloo) või üksnes soovitud kirjed. Kui impordite üksnes valitud konto- ja töökontaktikirjed, siis neile vastavaid töökontakte või kontosid ei impordita.

 Business Contact Manageri kohandused (.bcmx)

Siia kuuluvad kasutaja määratletud väli kohandatud andmed. Üksnes andmebaasi omanik või andmebaasi sisaldava arvuti administraator saavad kasutaja määratud välju importida.

Microsoft Office Outlook 2007 with Business Contact Manager E-mail Marketing Service contacts (.bcm)

To import your Business Contacts into the meiliturundusteenus, you need to sign in to the E-Mail Marketing Service service. Follow the instructions on the final page of the Business Data Import and Export wizard, and then import your file into the E-Mail Marketing Service.

Märkus.: If you previously imported Business Contacts from List Builder 1.0 (the former name for the E-Mail Marketing Service), you must first export these to a .bcm file format, and then import them into Outlooki ärikontaktide haldur.

 Komaga eraldatud väärtused (.csv)

Siia kuuluvad komaeraldusega väärtuste (csv) fail (.csv) failivormingus andmed (need andmed on eraldatud komadega; pole oluline, milline loendieraldaja on Windowsi opsüsteemis määratletud). Loendieraldaja saab määrata juhtpaneeli dialoogiboksi Piirkonna- ja keelesuvandid vahekaardil Piirkonnasuvandid. Andmete vormindamine CSV-failivormingusse on üks võimalus andmete importimiseks rakendusse Outlooki ärikontaktide haldur näiteks sellistest programmidest nagu Outlook Express.

Toodete ja teenuste importimiseks kasutage loendis toote- ja teenuseüksused asuvat impordiviisardit. Loendi saate salvestada ka CSV-failina ja seejärel importida.

Näpunäide.: Kui soovite tagada, et imporditud loendi kategooriad oleksid rakenduse Outlooki ärikontaktide haldur kategooriatega vastavuses, klõpsake menüü Business Contact Manager käsku Toodete ja teenuste loend ning vaadake järele, millised kategooriad on parajasti kasutusel.

Accessi andmebaas (.mdb, .accdb)

Siia kuuluvad Microsoft Office Accessi failivormingus andmed.

 Exceli* töövihik (.xls, .xlsx)

Siia kuuluvad Microsoft Office Exceli (alates versioonist Office 2003) failivormingus andmefailid.

Näpunäide.: Kui soovite Office 2003 abil avada dokumente, mis on loodud mõnes Office 2007 failivormingus (nt .xslx), laadige Microsofti veebisaidilt alla Microsoft Office'i ühilduvuspakett Word, Excel ja PowerPoint 2007 failivormingute jaoks.

Järgmistes juhistes antakse soovitusi selle kohta, milliseid veerupäiseid võiks Excelis* kasutada. Samuti tasub teistelt kasutajatelt abi küsida – selleks külastage Business Contact Manager for Outlooki arutelurühma (microsoft.public.outlook.bcm).

Märkused: 

 • Vähemalt ühe Exceli* arvutustabeli veeru päis peaks olema Linn.

 • Veerupäiserida peab olema arvutustabeli esimene rida. Mõni veerupäis võib olla tühi. Näiteks: Nimi; <tühi>; Tänav; Linn.

 • Ärge sisestage teavet veerupäiserea kohale.

 • Viige veerupäised vastavusse Business Contact Manageri kirjete siltidega. Väljade vastendamise kohta leiate lisateavet teemast Väljade vastendamine Business Contact Manageris.

* Outlooki ärikontaktide haldur 2007 autonoomset väljaannet saab kasutada koos Exceli versiooniga 2007 või 2003.

 Outlooki kontaktid (.pst)

Nende andmefailitüüpide hulka kuuluvad Microsoft Office Outlooki failivormingus kontaktid (.pst)

Üksiku kontakti rakendusse Outlooki ärikontaktide haldur kopeerimise või teisaldamise kohta leiate teavet teemast Üksikute Outlooki kontaktide kopeerimine või teisaldamine Business Contact Manageri.

Märkus.: Outlooki kontaktid erinevad töökontaktidest. Outlooki kontakti importimisel, kopeerimisel või teisaldamisel rakendusse Outlooki ärikontaktide haldur luuakse rakenduses Outlooki ärikontaktide haldur uus omaette kirje, mis pole Outlooki kontaktikirjega sünkroonitud. Outlooki kontakti alusel loodud töökontaktikirjes tehtud muudatused ei kajastu Outlooki kontaktikirjes ja vastupidi.

 Microsofti müügijuhised (.bcm)

Siia kuuluvad Microsofti müügijuhiste failid, mis pärinevad rakenduse Outlooki ärikontaktide haldur eelmistest versioonidest.

ACT! (.dbf, .pad)

The ACT! application must be already installed on your computer before you can start importing data from an ACT! file format. The Business Data Import and Export wizard uses its conversion tool to convert this file type into Business Contact Manager file format, before importing the data.

Märkus.: Download and install Service Pack 1 for Office 2007 which includes support for importing business data from ACT! 2007/9 and improved support for ACT! 2006/8. The stand-alone edition of Outlooki ärikontaktide haldur 2007 includes this support.

QuickBooks (.iif)

A file in the .iff format from any version of QuickBooks can be imported. The Business Data Import and Export wizard uses its conversion tool to convert this file type into Business Contact Manager file format, before importing the data.

 Muud tüüpi failid

Rakendusse Outlooki ärikontaktide haldur saab töökontakte importida ka muudest programmidest (nt Outlook Expressist), kui andmeid on võimalik teisendada komaeraldusega väärtuste (csv) failfailiks (.csv). Lugege selle programmi spikrit, kust soovite andmeid importida.

Faili või kausta importimine äriandmete impordi- ja ekspordiviisardi abil

 1. Valige menüü Business Contact Manager käsk Andmebaasiriistad ja klõpsake siis käsku Import ja eksport.

 2. Klõpsake nuppu Impordi faili ja seejärel nuppu Edasi.

 3. Valige imporditava faili tüüp ja klõpsake nuppu Edasi.

  If you select ACT! (.dbf. .pad) or QuickBooks (.iif) formats:

  Märkus.: Download and install Service Pack 1 for Office 2007 which includes support for importing business data from ACT! 2007/9 and improved support for ACT! 2006/8. The stand-alone edition of Outlooki ärikontaktide haldur 2007 includes this support.
  Importing business data from all versions of QuickBooks is supported.

  1. Click Convert Data to convert your data into Business Contact Manager file format. This tool functions like a wizard to help you import these types of files.

  2. In the Data Conversion Tool, click Next.

  3. Select the program that created the data that you want to convert, and click Next.

  4. Browse to the file that you want to convert, and click Next.

  5. Follow the instructions in the Data Conversion Tool.

   For assistance with a page in the wizard, click Help on that page.

  6. When the data conversion is completed, click Close to exit the Data Conversion Tool and return to the Business Data Import and Export wizard.

 4. Järgige äriandmete impordi- ja ekspordiviisardi juhiseid.

  Kui vajate viisardi mõnel lehel abi, klõpsake sellel lehel nuppu Spikker.

Andmete eksportimine

Rakendusest Outlooki ärikontaktide haldur saate andmeid ka eksportida, et neid kasutada mõnes muus rakenduses või programmis. Selleks peate andmed esmalt teisendama ühte järgmistest vormingutest.

 Business Contact Manageri andmed (.bcm)

Siia hulka võivad kuuluda Kontod, Töökontaktid, Võimalused, Äriprojektid ja nende suhtlusajaloo andmed, mis pärinevad rakenduse Outlooki ärikontaktide haldur eelmistest versioonidest.

 Business Contact Manageri kohandused (.bcmx)

See failitüüp sisaldab kasutaja määratud välju ja andmeid.

 Komaga eraldatud väärtused (.csv)

See failitüüp sisaldab andmeid, mis on rakendusest Outlooki ärikontaktide haldur CSV-vormingusse imporditud ning eraldatud komadega, olenemata Windowsi operatsioonisüsteemi loendieraldajast. Loendieraldaja on määratletud juhtpaneeli dialoogiboksi Piirkonna- ja keelesuvandid vahekaardil Piirkonnasuvandid.

Toodete ja teenuste andmeid saab eksportida komaeraldusega väärtuste (csv) fail (.csv) failivormingus.

Näpunäide.: Ekspordi Excelisse – kontode või töökontaktide eksportimiseks Exceli toimige äriandmete eksportimiseks järgmiselt. Klõpsake äriandmete impordi- ja ekspordiviisardis nuppu Komaeraldusega väärtused (.csv). Eksporditud CSV-faili saab avada Excelis.

Äriandmete eksportimine

 1. Valige menüü Business Contact Manager käsk Andmebaasiriistad ja klõpsake siis käsku Import ja eksport.

 2. Klõpsake nuppu Ekspordi faili ja seejärel nuppu Edasi.

 3. Valige eksporditava faili tüüp ja klõpsake nuppu Edasi.

  Märkus.: Eksporditud faili saate kaasata ka kogu suhtlusajaloo. Ajalugu hõlmab lingitud kontosid, töökontakte ja meilisõnumeid. Samuti saate määrata eksporditava faili asukoha ja nime.

 4. Järgige äriandmete impordi- ja ekspordiviisardi juhiseid.

  Kui vajate viisardis lehe täitmiseks abi, klõpsake selle lehel nuppu Spikker.

  Ühe konto- või töökontaktikirje eksportimise kohta leiate teavet teemast Äriandmete importimise ja eksportimise tõrkeotsing Ärikontaktide halduris.

Lehe algusesse

Viisardi kasutamine olemasoleva andmebaasi värskendamiseks mõne muu andmebaasi andmetega

Äriandmete impordi- ja ekspordiviisardi abil saate olemasolevat andmebaasi värskendada mõnest muust Business Contact Manageri andmebaasist pärinevate andmetega. Selleks toimige järgmiselt.

 1. Tehke oma praegusest andmebaasist varukoopia. Selle toimingu lõpuleviimisel lisatakse mõnest muust ehk lähteandmebaasist pärinevad andmed teie praegusesse andmebaasi.

   Kuidas?

  1. Valige menüü Business Contact Manager käsk Andmebaasiriistad ja klõpsake käsku Halda andmebaasi.

  2. Klõpsake vahekaardil Varundamine/taastamine nuppu Varunda andmebaas.

   Märkus.: Lisateavet andmebaasi varundamise kohta leiate teemast Business Contact Manageri andmete varundamine. Windows XP-s salvestatakse andmebaasi varukoopia vaikimisi kausta C:\Documents and Settings\<kasutajanimi>\My Documents\My Business\Backups. Windows Vistas salvestatakse andmebaasi varukoopia kausta C:\Users\<kasutajanimi>\Documents\My Business\Backups.

 2. Valige lähteandmebaas. Lähteandmebaas sisaldab äriandmeid, mida soovite praegusesse andmebaasi importida.

   Kuidas?

  1. Valige menüü Business Contact Manager käsk Andmebaasiriistad.

  2. Klõpsake käsku Loo või vali andmebaas.

   Vaikimisi on valitud suvand Vali olemasolev andmebaas.

  3. Tippige lähteandmebaasi asukoht (või arvuti nimi) ja klõpsake siis nuppu Loo ühendus.

   Märkus.: Kui lähteandmebaas asub mõnes muus arvutis, peab andmebaas olema ühiskasutatav. Muidu ei saa te sellega ühendust luua.

  4. Valige lähteandmebaasi nimi ja klõpsake nuppu Edasi.

 3. Eksportige lähteandmebaas.

   Kuidas?

  1. Valige menüü Business Contact Manager käsk Andmebaasiriistad ja klõpsake siis käsku Import ja eksport.

  2. Klõpsake nuppu Ekspordi fail ja seejärel nuppu Edasi.

  3. Valige väärtus Business Contact Manageri andmed (.bcm) ja klõpsake siis nuppu Edasi.

  4. Klõpsake raadionuppu Ekspordi kõik (või eksporditavate andmete raadionuppu) ja siis nuppu Edasi.

  5. Tippige eksporditud faili asukoht ning valige jaotistes Ekspordi ajalugu ja Ekspordi tooted soovitud suvandid.

  6. Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

 4. Pärast ekspordi lõpulejõudmist taastage algne andmebaas.

   Kuidas?

  1. Valige menüü Business Contact Manager käsk Andmebaasiriistad ja klõpsake käsku Halda andmebaasi.

  2. Klõpsake vahekaardil Varundamine/taastamine nuppu Taasta andmebaas ja järgige juhiseid.

 5. Importige lähteandmebaas ilma duplikaatideta.

   Kuidas?

  1. Valige menüü Business Contact Manager käsk Andmebaasiriistad ja klõpsake siis käsku Import ja eksport.

  2. Klõpsake nuppu Impordi fail ja seejärel nuppu Edasi.

  3. Valige väärtus Business Contact Manageri andmed (.bcm).

  4. Otsige sirvides üles varem loodud lähtefail, klõpsake raadionuppu Värskenda duplikaadid ja valige siis, kas soovite kaasata ka suhtlusajaloo üksused või kohandused.

  Märkused: 

  • Äriandmete importimine ja eksportimine maailma eri piirkondadest või piirkondadesse pole soovitatav, kuna kõik andmestruktuurid ja -tüübid ei pruugi ühilduda.

  • Enne importimise alustamist tehke rakenduse Outlooki ärikontaktide haldur andmetest varukoopia. Imporditoimingut on võimalik tagasi võtta üksnes imporditud andmeid käsitsi kustutades.

  • Toodete ja teenuste importimiseks kasutage dialoogiboksis Toodete ja teenuste loend asuvat tööriista Import.

  • Enne eksportimise alustamist tehke eksporditavast failist varukoopia. Eksporditoimingut on võimalik tagasi võtta üksnes eksporditud andmeid käsitsi kustutades.

Lehe algusesse

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×