Κέντρο βοήθειας Word

Συνεργασία

Δείτε ποιος εργάζεται μαζί σας σε ένα έγγραφο και δείτε τις αλλαγές που πραγματοποιεί την ώρα που γίνονται. Συνεργασία σε έγγραφα του Word με σύνταξη από κοινού σε πραγματικό χρόνο.

Γρήγορα αποτελέσματα

Πρόγραμμα επεξεργασίας - ο δικός σας καθηγητής γραφής

Δείτε τις νέες οπτικές υποδείξεις και προτάσεις του Προγράμματος επεξεργασίας, μιας έξυπνης ενσωματωμένης υπηρεσίας που προσφέρει προηγμένο γλωσσικό έλεγχο βάσει περιεχομένου και σας βοηθάει να βελτιώσετε τον τρόπο γραφής σας. (μόνο για το Office 365)

Μάθετε περισσότερα