Βοήθεια για το PowerPoint

Δημιουργία της πρώτης σας παρουσίασης με το PowerPoint

  • Εξερεύνηση του PowerPoint 2016
  • Γρήγορη εκτέλεση εργασιών με τη δυνατότητα "Πληροφορίες"
  • Εισαγωγή εικόνων, βίντεο και άλλου περιεχομένου σε παρουσίαση
  • Η εμπειρία της διαδραστικής εκπαίδευσης Office Mix
  • Δημιουργία και αποθήκευση εγγράφων στο cloud

Θέματα ανά κατηγορία