Βοήθεια για το OneNote

Γρήγορα αποτελέσματα με το OneNote 2016

  • Δημιουργία σημειωματαρίου και αποθήκευσή του στο cloud
  • Κοινή χρήση των σημειώσεών σας και συνεργασία με άλλους χρήστες
  • Μεγιστοποίηση των σελίδων του OneNote
  • Μετατροπή χειρόγραφων σημειώσεων σε κείμενο

Θέματα ανά κατηγορία