Γράψτε, δημιουργήστε και μοιραστείτε άμεσα έγγραφα με το Word Online
Word
Ρετουσάρισμα του εγγράφου σας με ένα μόνο κλικ
Word
Μετάφραση κειμένου στη στιγμή
Word
Δημιουργήστε ένα βιογραφικό σημείωμα αντάξιο των ικανοτήτων σας
Word
Ακούστε την εκφώνηση του εγγράφου σας για καλύτερη κατανόηση
Word
Αποδεχτείτε μια πρόταση, κρατήστε την αλλαγή
Word
Λήψη εικόνας
Word
Παρακολούθηση της καταμέτρησης λέξεων
Word