Έναρξη εγγράφων στο OneDrive
Κοινή χρήση
Αντιγράψτε αρχεία από το OneDrive στο SharePoint για να κάνετε κοινή χρήση με την ομάδα
Κοινή χρήση
Χρησιμοποιήστε συνημμένα στο Outlook για να κάνετε κοινή χρήση εγγράφων
Κοινή χρήση