Ορίστε ένα χώρος εργασίας για προσφορές πωλήσεων
Πωλήσεις
Οπτική ανάλυση δεδομένων πωλήσεων
Πωλήσεις
Αποκτήστε πρόσβαση σε έγγραφα πωλήσεων από την κινητή συσκευή σας
Πωλήσεις
Online σύσκεψη με την ομάδα πωλήσεων
Πωλήσεις
Συνεργαστείτε σε έγγραφα πωλήσεων με προμηθευτές
Πωλήσεις
Παρακολούθηση της προόδου των RFP και προτάσεις
Πωλήσεις