Ορίστε ένα χώρο εργασίας που βασίζεται στις συνομιλίες για τα έργα μάρκετινγκ
Μάρκετινγκ
Συνεργαστείτε σε στοιχεία μάρκετινγκ ως ομάδα
Μάρκετινγκ
Ξεκινήστε εκστρατείες πιο γρήγορα με εύκολη παρακολούθηση της προόδου
Μάρκετινγκ
Κοινή χρήση αρχείων και φακέλων για συνεργασία σε πραγματικό χρόνο
Μάρκετινγκ
Συνδέστε τροφοδοσίες μέσων κοινωνικής δικτύωσης στις συνομιλίες της ομάδας σας
Μάρκετινγκ
Διατηρήστε την έρευνα αγοράς άμεσα διαθέσιμη
Μάρκετινγκ