Ορίστε έναν κεντρικό χώρο εργασίας για την ομάδα των οικονομικών
Οικονομικά
Γρήγορη δημιουργία απεικονίσεων δεδομένων
Οικονομικά
Προβλέψτε γρήγορα μελλοντικές τιμές με βάση δεδομένα ιστορικού
Οικονομικά
Δημιουργήστε ευέλικτα γραφήματα για την κατανόηση των δεδομένων και την οπτικοποίηση των ιδεών
Οικονομικά
Συνεργασία σε πραγματικό χρόνο σε βιβλίο εργασίας του Excel
Οικονομικά
Ασφαλής κοινή χρήση αρχείων με συναδέλφους
Οικονομικά