Το Word και το Outlook διαβάζουν σε εσάς
Outlook
Συνομιλήστε ενώ επεξεργάζεστε
Word
Επιδιόρθωση με ένα κλικ
Word
Πληκτρολόγηση χωρίς χέρια
Word
Σχεδιάστε το μήνυμά σας στην Αλληλογραφία
Outlook
Συντάξτε το καλύτερο βιογραφικό σας σημείωμα με βοήθεια από το LinkedIn
Word
Μετατροπή γραφής σε κείμενο ή σχήματα
PowerPoint
Υπερ-συνδέσεις σε ζωηρά χρώματα
PowerPoint
Τραβήξτε την προσοχή των άλλων χρησιμοποιώντας @αναφορές
PowerPoint
Πέρα από τα όρια της γλώσσας
Outlook