Δυνατότητα εργασίας σαν δίκτυο με το Yammer

Κέντρο εκμάθησης του Office 365 για Επιχειρήσεις και για εκπαιδευτικά ιδρύματα


Δυνατότητα εργασίας σαν δίκτυο με το Yammer

Το Yammer είναι ένα ιδιωτικό κοινωνικό δίκτυο που σας βοηθά να συνδεθείτε με τα κατάλληλα άτομα, να μοιραστείτε πληροφορίες ανάμεσα σε ομάδες και να οργανώσετε ομάδες. Επιπλέον, η χρήση του δικτύου Yammer βοηθά στη δημιουργία ενός γνωσιακού οργάνου στο οποίο έχει αμέσως πρόσβαση κάθε συνεργάτης, οποιαδήποτε στιγμή και από οποιαδήποτε συσκευή.


Γρήγορα αποτελέσματα

1. Είσοδος στο δίκτυο Yammer

Ρυθμίστε το λογαριασμό σας, ώστε να μπορείτε να ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε το Yammer για επικοινωνία, συνεργασία και κοινή χρήση πληροφοριών.

2. Επεξεργασία του προφίλ σας στο Yammer

Το προφίλ σας στο Yammer βοηθά τους συνεργάτες σας να μάθουν περισσότερα σχετικά με εσάς και την επαγγελματική σας εμπειρία, ενώ παράλληλα μπορούν να αντιστοιχίσουν ένα πρόσωπο στο όνομα.

Οι πρώτες ημέρες

3. Τονισμός των θετικών σημείων

Από την πρώτη στιγμή, μπορείτε να έχετε αντίκτυπο στο κοινωνικό σας δίκτυο, εκφράζοντας τη σύμφωνη γνώμη σας και επαινώντας το περιεχόμενο και τους συνεργάτες.

4. Παρακολούθηση

Η παρακολούθηση θεμάτων και ατόμων είναι άλλος ένας εύκολος τρόπος για να διευρύνετε την προσωπική σας αποθήκη γνώσεων για θέματα που έχουν τη μεγαλύτερη σημασία για εσάς.

5. Εγγραφή σε ομάδα

Οι ομάδες είναι ένας εξαιρετικός τρόπος για να εργαστείτε ομαδικά ή να παραμείνετε ενημερωμένοι σχετικά με ένα θέμα.

6. Συμμετοχή σε ομάδα

Η απάντηση σε συνομιλίες και η καταχώρηση μηνυμάτων είναι βασικά στοιχεία της χρήσης του Yammer.

7. Γρήγορη εύρεση απαντήσεων

Απαντήστε σε δύσκολες ερωτήσεις κάνοντας αναζήτηση για άτομα και περιεχόμενο και διαβάστε την τροφοδοσία σας, που λειτουργεί ως το προσωπικό σας κέντρο πληροφόρησης.

8. Συνεχής χρήση

Μην χάνετε έδαφος τώρα, αποκτήστε τη συνήθεια να χρησιμοποιείτε το Yammer καθημερινά.