Βοήθεια για το Excel

Δημιουργία του πρώτου βιβλίου εργασίας με το Excel 2016

  • Εξερεύνηση του Excel 2016
  • Γρήγορη εύρεση εντολών με τη δυνατότητα "Πληροφορίες"
  • Δημιουργία βιβλίου εργασίας με χρήση προτύπου
  • Δημιουργία βασικού γραφήματος
  • Αποθήκευση βιβλίου εργασίας στο cloud

Θέματα ανά κατηγορία