Κέντρο βοήθειας Εκπαίδευση

Welcome to your Office 365 Education support page

Find the answers to your questions by typing in the search bar or selecting a topic below.

Illustration of two people in chat bubbles

Microsoft Teams: Facilitate conversation & content in one digital learning hub

FIND MICROSOFT TEAMS ANSWERS

An open book

OneNote: Collect your ideas & optimize your organization

FIND ONENOTE ANSWERS

An open book

Class Notebook: Deliver class content & foster student collaboration

FIND CLASS NOTEBOOK ANSWERS

An open book with a calendar

Staff Notebook: Coordinate with staff on school-wide initiatives

FIND STAFF NOTEBOOK ANSWERS

An assortment of class supplies: ruler, protractor, pencil, and so on

Learning Tools: Free tools to enhance literacy development

FIND LEARNING TOOLS ANSWERS

A signpost

More Apps: Make the most of Office 365 Education

FIND MORE ANSWERS

Fan attached to a laptop

Hacking STEM: Bring data to life with hands-on projects

FIND HACKING STEM ANSWERS

Quizzes

Microsoft Forms: Create & share assessments

FIND FORMS ANSWERS

A stack of materials

PD Packs (coming soon): Browse and bundle professional development resources

Το πρόγραμμα περιήγησης που διαθέτετε δεν υποστηρίζει βίντεο. Εγκαταστήστε το Microsoft Silverlight, το Adobe Flash Player ή τον Internet Explorer 9.

Το Microsoft Teams for Education έχει τα πρώτα του γενέθλια!

Γιορτάστε μαζί μας ρίχνοντας μια πρώτη ματιά στα νέα βίντεο για το Teams. Είναι σύντομα, ευχάριστα και προσφέρουν πολλές ευκαιρίες για να μάθετε πολλά.

Ξεκινήσετε την παρακολούθηση