Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Office

TREND (Συνάρτηση TREND)

Η συνάρτηση Trend επιστρέφει τιμές κατά μήκος μιας γραμμικής τάσης. Ταιριάζει σε ευθεία γραμμή (με τη μέθοδο των ελάχιστων τετραγώνων) στα known_y's και known_x's του πίνακα. Η συνάρτηση TREND επιστρέφει τις τιμές y κατά μήκος αυτής της γραμμής για τον πίνακα των new_x's που καθορίζετε.

Χρησιμοποιήστε την τάση για να προβλέψετε την απόδοση των εσόδων για τους μήνες 13-17 όταν έχετε πραγματικά στοιχεία για τους μήνες 1-12.

Σημείωση: Εάν έχετε μια τρέχουσα έκδοση του Office 365, μπορείτε να εισαγάγετε τον τύπο στο επάνω αριστερό κελί της περιοχής εξόδου (κελί E16 σε αυτό το παράδειγμα) και, στη συνέχεια, να πατήσετε το πλήκτρο ENTER για να επιβεβαιώσετε τον τύπο ως έναν δυναμικό τύπο πίνακα. Διαφορετικά, ο τύπος πρέπει να εισαχθεί ως τύπος πίνακα παλαιού τύπου, επιλέγοντας πρώτα την περιοχή εξόδου (E16: E20), εισαγάγετε τον τύπο στο επάνω αριστερό κελί της περιοχής εξόδου (E16) και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL + SHIFT + ENTER για να τον επιβεβαιώσετε. Το Excel εισάγει αγκύλες στην αρχή και στο τέλος του τύπου για εσάς. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους τύπους πίνακα, ανατρέξτε στο θέμα Γενικές οδηγίες και παραδείγματα τύπων πίνακα.

= TREND (known_y's; [known_x's]; [new_x's]; [CONST])

Η σύνταξη της συνάρτησης TREND περιλαμβάνει τα παρακάτω ορίσματα:

Όρισμα

Περιγραφή

γνωστά_y   

Απαιτείται

Το τμήμα τιμών y που γνωρίζετε ήδη στη σχέση y = MX + b

 • Εάν ο πίνακας του ορίσματος γνωστά_y έχει μία μόνο στήλη, τότε κάθε στήλη του πίνακα γνωστά_x λαμβάνεται ως ξεχωριστή μεταβλητή.

 • Εάν ο πίνακας γνωστά_y έχει μία μόνο γραμμή, τότε κάθε γραμμή του πίνακα γνωστά_x λαμβάνεται ως ξεχωριστή μεταβλητή.

γνωστά_x   

Προαιρετικό

Ένα προαιρετικό πλαίσιο τιμών x που μπορεί να γνωρίζετε ήδη στη σχέση y = MX + b

 • Ο πίνακας γνωστά_x μπορεί να περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα σύνολα μεταβλητών. Εάν χρησιμοποιείτε μόνο μία μεταβλητή, τα ορίσματα γνωστά_y και γνωστά_x μπορούν να είναι περιοχές οποιουδήποτε σχήματος, αρκεί να έχουν ίσες διαστάσεις. Εάν χρησιμοποιούνται περισσότερες από μία μεταβλητές, το όρισμα γνωστά_y πρέπει να είναι άνυσμα (δηλαδή, μια περιοχή με ύψος μίας μόνο γραμμής ή πλάτος μίας μόνο στήλης).

 • Εάν παραλειφθεί το όρισμα γνωστά_x, θεωρείται ίσο με έναν πίνακα {1\2\3\...} με μέγεθος ίδιο με του πίνακα γνωστά_y.

new_x's   

Προαιρετικό

Νέες τιμές x για τις οποίες θέλετε η τάση να επιστρέφει αντίστοιχες τιμές y

 • Το όρισμα νέα_x, όπως και το όρισμα γνωστά_x, πρέπει να περιλαμβάνει μια στήλη (ή γραμμή) για κάθε ανεξάρτητη μεταβλητή. Έτσι, εάν το όρισμα γνωστά_y έχει μόνο μία στήλη, τα ορίσματα γνωστά_x και νέα_x πρέπει να έχουν τον ίδιο αριθμό στηλών. Εάν το όρισμα γνωστά_y έχει μόνο μία γραμμή, τα ορίσματα γνωστά_x και νέα_x πρέπει να έχουν τον ίδιο αριθμό γραμμών.

 • Εάν παραλειφθεί το όρισμα νέα_x, θεωρείται ίσο με το όρισμα γνωστά_x.

 • Εάν παραλειφθούν τα ορίσματα γνωστά_x και νέα_x, θεωρούνται ίσα με έναν πίνακα {1\2\3\...}, με μέγεθος ίδιο με αυτό του ορίσματος γνωστά_y.

σταθερά   

Προαιρετικό

Μια λογική τιμή που καθορίζει εάν θα επιβάλετε τη σταθερά b σε ίσο με το 0

 • Εάν το όρισμα σταθερά είναι TRUE ή παραλείπεται, η σταθερά b υπολογίζεται κανονικά.

 • Εάν το όρισμα σταθερά είναι FALSE, η σταθερά b θεωρείται ίση με 0 και οι τιμές m αναπροσαρμόζονται, ώστε y = mx.

 • Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο το Microsoft Excel εφαρμόζει μια ευθεία σε δεδομένα, ανατρέξτε στο θέμα συνάρτηση LINEST.

 • Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συνάρτηση TREND για την προσαρμογή πολυωνυμικής καμπύλης, με παλινδρόμηση της ίδιας μεταβλητής σε διαφορετικές δυνάμεις. Για παράδειγμα, έστω ότι η στήλη A περιέχει τιμές του y και η στήλη B τιμές του x. Θα μπορούσατε να καταχωρήσετε x^2 στη στήλη C, x^3 στη στήλη D και ούτω καθ' εξής και, στη συνέχεια, να εκτελέσετε παλινδρόμηση των στηλών B έως D με τη στήλη A.

 • Οι τύποι που επιστρέφουν πίνακες πρέπει να εισάγονται ως τύποι πίνακα με το συνδυασμό πλήκτρων CTRL + SHIFT + ENTER, εκτός εάν έχετε μια τρέχουσα έκδοση του Office 365και, στη συνέχεια, μπορείτε απλώς να πατήσετε το πλήκτρο ENTER.

 • Όταν εισάγετε μια σταθερά πίνακα για ένα όρισμα, όπως το γνωστά_x, χρησιμοποιήστε ανάστροφες καθέτους (\) για να διαχωρίσετε τιμές στην ίδια γραμμή και ερωτηματικά για να διαχωρίσετε γραμμές.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ρωτήσετε έναν ειδικό στην Κοινότητα τεχνικής υποστήριξης του Excel, να λάβετε υποστήριξη από την κοινότητα Answers ή να προτείνετε μια νέα δυνατότητα ή βελτίωση στο Excel User Voice.

Σημείωση:  Αυτή η σελίδα έχει μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας πείτε εάν σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά για να το συμβουλεύεστε.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×